De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringen binnen Kindergeneeskunde en Kinder- en jeugdpsychiatrie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringen binnen Kindergeneeskunde en Kinder- en jeugdpsychiatrie"— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringen binnen Kindergeneeskunde en Kinder- en jeugdpsychiatrie
Het raadsel pijn Ervaringen binnen Kindergeneeskunde en Kinder- en jeugdpsychiatrie

2 Trauma als beitel van onze hersenen
De rol van ervaring op de zich ontwikkelende hersenstructuren werd onderschat, evenals de actieve rol van baby’s in hun eigen hersenontwikkeling door interactie met hun omgeving (Shore 1997).

3 De wetenschap We beginnen het wetenschappelijk ‘bewijs’ te zien van veranderde hersenfuncties als gevolg van mishandeling of verwaarlozing = de inwerking van het astraal lichaam op het fysiek-etherische lichaam?

4 Huidige beeld vanuit wetenschap
Hersenstam en midden hersenen (lichamelijke functies nodig voor het leven/autonome functies) ontwikkelen zich eerst Het limbisch systeem (reguleren van emoties en de cortex/abstract denken) ontwikkelen zich het laatst. = etherlichaam ontwikkelt zich stap voor stap door vrijkomende energie kan astraal lichaam ontwikkelen

5 De omgekeerde pyramide

6 Hersenontwikkeling is plastisch
Hersenontwikkeling = “leren”, feitelijk een proces van creëren, versterken én het afsterven van connecties tussen de neuronen (‘synapsen’). dynamische proces is gevoelig voor invloed van de omgeving “use it or lose it” (Greenough, Black & Wallace, 1987).

7 Mensen passen zich aan…?
Het is vanwege deze processen van creatie, versterking en afsterving van synapsen dat onze hersenen ieder van ons laten aanpassen aan onze unieke omgeving (huidige wetenschap) of: zichtbaar worden van inwerking astraal lichaam in ons fysiek lichaam?

8 Het proces van snoeien Rond 3-jarige leeftijd begint het proces van snoeien van synapsen (afsterven) wanneer ze niet herhaaldelijk geactiveerd worden (Shore, 1997).

9 Ondervoeding onvolledig tot ontwikkeling komende hersengroei
tragere doortocht van elektrische signalen in de hersenen (Pollitt & Gorman, 1994; Shonkoff & Phillips, 2000). Relatie met met cognitieve, emotioneel- sociale tekorten met mogelijk lange termijn gevolgen (Karr-Morse & Wiley, 1997).

10 Blauwdruk “Terwijl ervaringen het functioneren van een volwassene kunnen wijzigen of veranderen, verschaft ervaring letterlijk het organiserende framewerk voor een zuigeling en kind”. (Perry, Pollard, Blakely, Baker & Vigilante, 1995).

11 EFFECTEN VAN MISHANDELING OP DE ONTWIKKELING VAN HERSENEN
” We kunnen individuen hebben die, gebaseerd op vroege ervaringen, in feite "hard-wired" zijn voor negatieve gedragingen” (Chukani, 1997). “Sommige neuronwetenschappers vinden dit overdreven, anderen vinden het nog te mild uitgedrukt“(Shore, 1997)

12 Effect extreme verwaarlozing

13 Pasgeboren meisje Geboortegewicht 650 gram
Infuus in arm (later schedelinfuus): armpje lag er daarna “levenloos” bij

14 Meisje 6 jaar Chronisch reumatische artritis vanaf 6 maanden oud
> 6 maanden ledematen in schuimpakking

15 Vervolg reumatische artritis
Laat zich van de trap vallen, voelt geen pijn! Maakt zich geen voorstelling van (binnenste van) lichaam (menstekening: alleen een been dat heel dik en rood is) h. van loon, workshop

16 Twee broers 7 jaar Aanval op Palestijns vluchtelingenkamp 1982, door moeder verstopt, overleven als enigen Later in weeshuis dag en nacht naast elkaar, doen alles samen Uit elkaar gehaald: kunnen letterlijk “niet meer op hun benen staan en ook niet meer praten”

17

18

19 Jongen 9 jaar Autisme spectrum stoornis Zet stoelpoot op zijn voet
Krabt zijn huid open Is “horende doof” en “ziende blind”

20

21 Jongen 11 jaar Autisme spectrumstoornis
Weet niet wat hij de dag/een aantal uren ervoor gedaan of gezegd heeft Valt steeds van zijn stoel Zoekt geen troost Ontkent wat hij doet op het moment zelf (ander slaan bijvoorbeeld) Blijkt later seksueel misbruikt te zijn Als baby verwaarloosd

22

23

24 Jongen 14 jaar Afkomstig uit Congo Gevlucht samen met zijn vader
Ziet eruit als 18 jaar Spreekt totaal niet Valt onverwacht mensen aan in de tram

25

26 Jongeman 17 jaar Drugsgebruik, meerdere psychiatrische diagnoses als kind (autisme, ADHD, ODD). Heeft eigen ervaringswereld en belevingswereld, goed en kwaad, ziet in anderen het kwade Bonkt met zijn hoofd tegen de muur, knijpt keihard in zijn vuisten Gaat in therapie vertellen over extreme, meerdere traumatische ervaringen: ziet beelden en energiestromen Moeder en vader blijken ook drugs gebruikt te hebben Vader overleden, onduidelijke doodsoorzaak Geboortegewicht 1000 gram!

27 Voor de therapie

28 Na therapie

29 Jongeman, 18 jaar Aangemeld met een depressie en suïcidedreiging, diagnose eerder Autisme Spectrum Stoornis Slaapstoornis, door zijn hoofd spokende gedachten, wanhopig Ernstige obstipatie met opgezette buik zonder pijnklachten!

30 Jongeman 19 jaar Marinier, uitgezonden naar Irak
Obesitas vanaf jonge leeftijd, afhankelijk van zijn ouders Overleeft bermbomaanslag, raakt gewond (verliest been) maar heeft dit niet gemerkt Agressie doorbraken bij thuiskomst, bang dat hij zijn vriendin zal vermoorden/ernstig verminken PTSS met invallende herinneringen aan zijn maatje die gedood is Slaapproblemen door hevige fantoompijn Wanhopig

31 Fantoompijn: spookachtige kopie van je eigen lichaam

32 Fantoompijn Fysiek lichaam kapot, etherlichaam is nog intact
Etherlichaam “houdt het fysieke lichaam bij elkaar” Pijn voelt net zo hevig als fysieke pijn

33 Dissociatie = ontkoppeling van de wezensdelen (het Ik, astraal en etherlichaam) als gevolg van het meemaken van traumatische ervaringen. Traumatische herbelevingen door het vrijkomen van energie/krachten uit het lichaamsgebonden etherlichaam verschijnselen tgv ontkoppelde toestand van het ik, astrale lichaam en etherlichaam uit het fysieke lichaam.

34 Autisme Niet verbonden zijn van de wezensdelen
“zich terugtrekken” bij Hinschau

35 In het hart weeft het voelen, in het hoofd straalt het denken, in de leden werkt het willen. Wevend in ’t stralen, werkend in ’t weven, stralend in ’t werken: dat is de mens. (Steiner)

36 Zich herhalend trauma Niet alleen het ik maar ook het astrale lichaam trekt zich terug uit zijn verankering in het lichaam. Het te weinig verbonden astrale lichaam woekert in de zielenwereld.

37 Zichtbaar door: Onlogisch en associatief denken
Verminderd gevoel van begrenzing van het eigen innerlijk tov anderen Alles weeft door elkaar ,via gevoelswaarden op elkaar betrokken Gevoelens van anderen waargenomen als deel van het zelf Alles subjectief gekleurd: gebeurtenissen teveel op zichzelf betrekken Spiegelingen: wat goed of mooi is wordt lelijk, kwaad/ alles wat onwaar is wordt waarheid, haat en liefde raken verward Onvermogen feiten, meningen en gevoelens te onderscheiden Te weinig afstand van de meningen van anderen, gevoelens en meningen van anderen beleefd als aanval Sterke waarneming van en reactie op de emotionele toestand van de ander Geen onderscheid kunnen maken tussen eigen gevoelens en die van een ander Gevoelens krijgen daadkarakter: “ik beschadig de ander met mijn woede”

38 astrale lichaam niet verbonden met lichaam
pijn, kou en vermoeidheid worden minder waargenomen Lagere bloeddruk

39 Kortdurende ontkoppeling etherlichaam
bij acuut levensgevaar of heftige schock: verlies van continuïteit in de tijdsbeleving desoriëntatie in de tijd tijdens de gebeurtenis (heel langzaam, als een vertraagde film of iemand zijn hele leven in een paar seconde voorbij zien trekken).

40 Langdurige ontkoppeling etherlichaam
Zich herhalend of langdurig trauma ernstige dissociatie.

41 Doorwerking trauma II Ontkoppeling van van het ik, astrale lichaam en etherlichaam uit het fysieke lichaam. Verschijnselen: Onvermogen ervaringen te verwoorden Zichzelf van buiten waarnemen en vervreemding Concentratiestoornissen Amnesie Verminderd vermogen gevoelens en impulsen te reguleren, overgeleverd voelen aan extremen, ongecontroleerde woede aanvallen Verminderd vermogen zich met andere mensen te verbinden Verminderd vermogen zich te binden met taken, liefde of intimiteit te beleven en te uiten, verlies van zingeving Lichamelijke klachten: verstoring warmtehuishouding, verstoring immuniteit, verstoring hormonale systemen en spijsvertering, verlammingsverschijnselen

42 Behandelingsfasen

43 Eerste fase “ik ben wat ik krijg”
Gestructureerde activiteiten (begin,midden,eind) structuur in tijd, plaats en persoon Intensieve verzorging/zorg, ‘” helende omgeving” Angstreductie, voorkomen overprikkeling, laten ervaren van (lichaams)grenzen Sfeer van liefdevolle bejegening, ontspanning en troost

44 Vervolg eerste fase Sfeer van liefdevolle bejegening, ontspanning en troost Activiteiten die steunen in basale behoeften aan ritme, structuur, vorm en zorg voor de omgeving zonder te direct fysiek contact Ordening van het denken (gerichte vragen, benoemen direct aan de waarneming gekoppeld, uitleg, gezamenlijke taal ontwikkelen) Lichaamsgerichte ervaringsordening: de wereld ervaren vanuit het lichaam. Ervaring en ordening op grond van wat gezien, gehoord, geproefd, gevoeld en geroken wordt. Langzamerhand herkenning vertrouwde personen en vertrouwde gewoonten

45 Tweede fase Greep laten krijgen op dagelijkse realiteit
Structuur van alledag en omgeving begint betekenis te krijgen Nog afhankelijk van externe sturing/ordening waarnemen, betekenisverlening en koppeling denken aan handelen Uitleg reden van ons “ingrijpen” Rekening houden met “gesplitste loyaliteit” Rekening houden met ontstaan “arousal fenomenen”, “herhalingsfenomenen” en “vermijdingsfenomenen Grotere bereikbaarheid

46 Vervolg tweede fase Associatieve ervaringsordening:
toenemend gevoel voor vaste patronen door de vaste regelmaat en de aandacht voor verzorging in het contact. Dit is hoe deze interventies betekenis krijgen in de zin van “Ik ben wat ik krijg”

47 Derde fase Voorzichtig contact over problematiek
Aanmoedigen tot hulp vragen en zoeken Oplossingen aanreiken wanneer greep op denken, voelen en handelen ontbreekt Nieuwe wegen van interacties (rekening houden met “herhalingsfenomenen”) Positieve verwachtingen “leren” is kernbegrip in de communicatie

48 Vervolg derde fase Valkuilen in de interactie vermijden (pseudo-autonomie) Structurerende ervaringsordening: meer zelf gebruiken voorgaande manieren van ordening, ontdekken dat omgeving is opgebouwd uit herkenbare structuren, verband tussen gebeurtenissen en inzicht in situaties. Vooruit denken op wat komen gaat en terugkijken op wat geweest is. “Herinneringen” ontstaan. Kan keuzes gaan maken.

49 Vierde fase “Ik ben wat ik kan”
Zelfherkenning: Meer denken over denken, voelen en handelen Meer eigen oplossingen verzinnen Meer denken over relatie tot anderen Verleiden tot andere denksporen Gesteunde regulering Cave: machteloze woede/depressieve gevoelens (is geen terugval!) Uitleg over emoties Emotioneel correctieve ervaringen

50 Vervolg vierde fase machteloze woede/depressieve gevoelens (is geen terugval!) Uitleg over emoties Emotioneel correctieve ervaringen

51 Vijfde fase Negatieve interacties steeds minder op basis van groeiende relatie met anderen Depressieve stemming “waarom ik?” Lichamelijke klachten (PIJN) Vormgevende ervaringsordening: In deze fase kan de jongere iets eigens toevoegen aan bekende structuren, kan zelf oplossingen bedenken en ideeën aandragen. Dit is hoe de interventies betekenis krijgen in de zin van “Ik ben wat ik kan”.

52 Zesde fase ik ben wie ik wil” Generalisatie naar andere leefsituaties Sporen van hechtingsgedrag Rekening houden met “splitsing” Eigen grenzen uittestend gedrag dat persoon niet langer “de oude” is Openstaan voor gevoelens van verdriet, eenzaamheid en eventueel verlating Heroriëntatie op het verleden Oriëntatie op de toekomst Meer zelfvertrouwen Veilige “oppositie” Accent op emotioneel-sociaal gerichte interventies

53 Zevende fase Plezier in autonomie Motivatie om te presteren Afscheid leren nemen Levenslang oefenen met vallen en opstaan Bij extreme omstandigheden voorspellen/herkennen van momenten van terugval en actief om hulp vragen Accent ligt op relatievorming

54 Vervolg zevende fase Luisteren naar het verhaal van anderen en erop reageren eigen creativiteit kan zichtbaar worden. Zich verbaal beter uiten en woorden geven aan gevoelens. Toenemende eigen identiteit. Deze manier van ordenen ontwikkelt zich levenslang door maar laat zich uiteindelijk zien in de zin van “Ik ben wat ik wil”.

55 Drie hoofdlijnen bij traumatisch verleden
Intensieve (ver)zorg(ing) Liefdevolle houding Voorkomen van een “zich herhalen van het verleden”


Download ppt "Ervaringen binnen Kindergeneeskunde en Kinder- en jeugdpsychiatrie"

Verwante presentaties


Ads door Google