De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SB\MORTSEL 3-7-2014 - 1 oWat is kwaliteitszorg - milieuzorg - veiligheid / welzijnszorg ? = de bezorgdheid om 4kwaliteit te leveren 4milieubewust en veilig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SB\MORTSEL 3-7-2014 - 1 oWat is kwaliteitszorg - milieuzorg - veiligheid / welzijnszorg ? = de bezorgdheid om 4kwaliteit te leveren 4milieubewust en veilig."— Transcript van de presentatie:

1 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 1 oWat is kwaliteitszorg - milieuzorg - veiligheid / welzijnszorg ? = de bezorgdheid om 4kwaliteit te leveren 4milieubewust en veilig te produceren o Wat is een (management)zorgsysteem ? = een model dat het management moet helpen om 4kwaliteit te leveren 4milieubewust en veilig te produceren Zorgsystemen

2 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 2 oKwaliteitszorgsystemen í1951: Deming Prize (1997: NIPPON Award) í1975: Allied Quality Assurance Programm (NATO AQAP) í1987: NBN-EN-ISO 9000 (BS 5750) í1987: Malcolm Baldrige National Quality Award (MBA-model) í1990: European Foundation for Quality Management (EFQM-model/EQA) íGood Manufactoring Practice (GMP) íQuality Systems Medical devices EN 46001 íDevelopment, supply and maintenance of software ISO 9000-3 (TickIT) íQuality Systems Automotive suppliers (QS 9000/VDA 6.1/EAQF/AVSQ = ISO/TS 16949) íInternational Aerospace Quality Management System (AS 9100) íQuality Excellence for Supplier of Telecommunication Leadership Forum (TL 9000) Zorgsystemen

3 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 3 oMilieuzorgsystemen íNBN-EN-ISO 14000 (BS 7750) íEco-Management and Audit Scheme (EMAS) (Europese Verordening 1836/93 van 29 juni 1993 761/2001 van 19 maart 2001) oInternationale richtinggevende milieuprincipes íResponsible Care Program (Chemical Manufacturers Association - CMA) íRio Declaration on Environment and Development íICC-Business Charter for Sustainable Development íThe Valdez Principles Zorgsystemen

4 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 4 oVeiligheidszorgsystemen íInternational Safety Rating System (ISRS) íImprovement Management Platform (IMP) íProcess Safety Management Standard (OSHA-Rules - Occupational Safety & Health Administration) íGood Manufactoring Practice (GMP) íBSI/OHSAS 18001:1999 (BS 8800) oSociaalzorgsysteem íSocial Accountability SA 8000:1997 (BVQI) Zorgsystemen

5 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 5 oVeiligheidsauditsystemen íPellenberg Audit System (PAS) íVeiligheidsChecklijst voor Aannemers (VCA) Safety-Certification-Contractors (SCC) íBelgian Safety Criteria for Contractors (VBO-BeSaCC) íHazard Analytical Critical Control Points (HACCP) íEuropean Process Safety Centre (EPSC) íSafety and quality Assessment Systems (CEFIC-SQAS) Zorgsystemen

6 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 6 oGeïntegreerd / Metamanagementsysteem / Combizorgsysteem íkwaliteitszorg (ISO 9000) ímilieuzorg (ISO 14000) íwelzijnszorg (OHSAS18001) 4QESH = Quality, Environment, Security and Health 4QUSG = Qualität, Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheitsschutz 4(K)VGM = Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu 4KAM = Kwaliteit, Arbeidsveiligheid en Milieu Zorgsystemen oISO 9000- / ISO 14000-norm (+OHSAS 18001) íbinnen EU geharmoniseerd íinternationaal erkend (> 90 landen) ícertificatie door derde onafhankelijke partij í'scope' vrij te kiezen (niet noodzakelijk gehele organisatie)

7 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 7 o1990 í ISO 9002:1987 EN 29002:1987 voor Medische Beeldvorming + NDT o1995 í NBN-EN 46001:1994 o1996 í NBN EN ISO 9002:1994 voor alle productgroepen o1997 í NBN EN ISO 9001:1994 voor alle productgroepen + productontwikkeling o1 juli 99 í NBN EN ISO 9001:1994 voor Agfa-Gevaert N.V. Design, development, production and servicing of imaging and communication systems (film, paper and plates, chemicals, components, equipment and software) for the graphic arts and related industrial applications, the printing industry, desktop publishing, medical applications, non destructive testing, the motion picture industry and photosensitive micrographic materials. íNBN EN 46001:1996 Development and production of sensitive films and storage phosphor plates for medical applications Zorgsystemen Agfa-Gevaert N.V.

8 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 8 o1999 í Certificatie ISO 14001:1996 voor Filmonderlaag en substratum Emulsiebereiding Chemische productie (Heultje) o2000 íCertificatieaudit ISO 14001:1996 voor Gietzalen en Bereiding Fotochemicaliën íCertificatieaudit OHSAS 18001:1999 voor Chemische productie (Heultje) o2001 íGeïntegreerde opvolgingsaudit ISO 9001- ISO 14001- OHSAS 18001 íuitbreiding ISO 14001 naar alle productieprocessen, RDM en BGGS íuitbreiding OHSAS 18001 naar P/GZ Zorgsystemen Agfa-Gevaert N.V.

9 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 9 4Certificaat ISO 9001 vervalt 30 juni 2002 4Certificaat ISO 14001 vervalt 31 december 2002 * gelijktijdige hernieuwingsaudit ISO 9001 + 14001 * uitbreiding ISO 14001 naar Agfa-Gevaert N.V. n Stage 1: 15 april n Stage 2: 27-31 mei Zorgsystemen Agfa-Gevaert N.V.

10 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 10 ISO 14004:1996 Milieumanagementsystemen algemene richtlijnen NBN EN ISO 14001:1996 Milieumanagementsystemen specs & richtlijnen pr ISO 14031 Milieumanagement evaluatie milieuprestatie NBN EN ISO 14010:1996 Milieu-auditsystemen algemene principes NBN EN ISO 14011:1996 Milieu-auditsystemen auditprocedures NBN EN ISO 14012:1996 Milieu-auditsystemen milieu-auditors pr ISO 14020 Milieu-etikettering algemene principes ISO 14021 (DIS 1996) Milieu-etikettering richtlijnen en definities pr ISO 14022 Milieu-etikettering symbolen pr ISO 14024 Milieu-etikettering certificatie pr ISO 14025 Milieu-etikettering type III ISO 14050 (DIS 1996) Milieumanagement vocabularium pr ISO 14023 Milieu-etikettering test en controle ISO 14040 (DIS 1996) Levenscyclusanalyse principes en kader pr ISO 14041 Levenscyclusanalyse toepassingsgebied pr ISO 14042 Levenscyclusanalyse impactevaluatie pr ISO 14043 Levenscyclusanalyse interpretatie NBN/EN/ISO 14001: 1996

11 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 11 oElementen § 4.2Milieubeleid § 4.3Milieuplanning § 4.4Implementatie en uitvoering § 4.5Controle en corrigerende maatregelen § 4.6Beoordeling door de directie oModel NBN/EN/ISO 14001: 1996

12 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 12 § 4.3 Milieuplanning § 4.3.1 Milieu-aspecten § 4.3.2 Wettelijke en andere vereisten § 4.3.3 Doelstellingen en taakstellingen § 4.3.4 Milieuzorgprogramma NBN/EN/ISO 14001: 1996 § 4.2 Milieubeleid Het hoogste leidinggevende niveau moet het milieubeleid van de organisatie definiëren... § 4.1 Algemene eisen De organisatie moet een milieuzorgsysteem vaststellen en bijhouden, waarvan de eisen zijn beschreven in het gehele hoofdstuk 4.

13 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 13 § 4.4 Implementatie en uitvoering § 4.4.1 Structuur en verantwoordelijkheid § 4.4.2 Opleiding, bewustzijn en vakbekwaamheid § 4.4.3 Communicatie § 4.4.4Documentatie van het milieuzorgsysteem § 4.4.5Documentenbeheer § 4.4.6 Beheersing van de werkzaamheden § 4.4.7 Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties NBN/EN/ISO 14001: 1996

14 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 14 § 4.5Controle en corrigerende maatregelen § 4.5.1.Monitoring en metingen § 4.5.2Afwijkingen en corrigerende en preventieve maatregelen § 4.5.3Registraties § 4.5.4Milieuzorgsysteemaudit § 4.6Beoordeling door de directie ê beoordeling van beleid, doelstellingen en procedures ê door het leidinggevende niveau dat ze heeft gedefiniëerd ê waarnemingen, conclusies en aanbevelingen schriftelijk vastleggen NBN/EN/ISO 14001: 1996

15 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 15 § 4.3 Milieuplanning = proces voor : Ê identificeren van significante milieu-aspecten Ë bepalen van prioriteiten Ì vastleggen van milieudoelstellingen: rekening houdend met de eisen van wet- en regelgeving en andere eisen, haar belangrijke milieu-aspecten, haar technologische opties en haar financiële, operationele en zakelijke behoeften en met de visies van belanghebbende partijen. NBN/EN/ISO 14001: 1996

16 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 16 Ê Identificeren van significante milieu-aspecten = techniek om milieu-aspecten teidentificeren evalueren en beoordelen Ê Milieu-aspecten Ë (deel)Processen Ì Risicobeoordeling Milieu-aspectenmatrix

17 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 17 oMilieu-aspecten  Milieu-aspectenmatrix íemissies naar de lucht ílozingen op het (oppervlakte)water íbehandeling van afvalstoffen íverontreiniging van de bodem ígebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen íandere plaatselijke milieu- en samenlevingsaangelegenheden oMachinerisico’s  Machinematrix ímachinegevaren volgens EN 212 en EN 414 oMachinematrix + Milieu-aspectenmatrix  Risicomatrix Milieu-aspectenmatrix Machinematrix

18 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 18 Risicomatrix 1-16gevaarlijke stoffen 17-24mechanisch gevaar 25-29elektrisch gevaar 30-31thermisch gevaar 32-33gevaar door lawaai 34-37gevaar door straling 38-43gevaar door ergonomische fout

19 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 19 Risicomatrix 44-51storing in energievoorziening 52-55onverwachte/abnormale werking 56-60veiligheidsmiddelen 61-62luchtemissies (gas + stof) 63-65afval 66-68afvalwater 69-70bodemvervuiling 71-75burenhinder 76-80energieverbruik 81- 84grondstoffenverbruik

20 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 20 oAgfa-risicograaf (volgens EN954-1:1996) í4 beslissingscriteria S mogelijke gevolgen (severity of the possible harm) F blootstellingsfactor (frequency of exposure) P afwendbaarheid (posibilities of avoidance) W waarschijnlijkheid van voorkomen (probability of occurence) í5 risiconiveau’s Risicomatrix Risicobeoordeling Ë Bepalen van prioriteiten = Risicobeoordeling

21 SB\MORTSEL 3-7-2014 - 21 S1 S2 F1 F2 P1 P2 P1 P2 W3W2W1 I(1) - II(2)I III(2-3)II I IV(3)III II V(4)IV III - - oAgfa-risicograaf (volgens EN954-1:1996) Risicomatrix Risicobeoordeling


Download ppt "SB\MORTSEL 3-7-2014 - 1 oWat is kwaliteitszorg - milieuzorg - veiligheid / welzijnszorg ? = de bezorgdheid om 4kwaliteit te leveren 4milieubewust en veilig."

Verwante presentaties


Ads door Google