De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismaking met het OU-onderwijs Basiskwalificatie Onderwijs Diny Ebrecht, Marjo Stalmeier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismaking met het OU-onderwijs Basiskwalificatie Onderwijs Diny Ebrecht, Marjo Stalmeier."— Transcript van de presentatie:

1 Kennismaking met het OU-onderwijs Basiskwalificatie Onderwijs Diny Ebrecht, Marjo Stalmeier

2 Kennismaking met OU-onderwijs •Deel 1: OU-onderwijs, kenmerken en uitwerking •Kenmerken, onderwijsconcept •Aanbod, doelgroepen •Docent •Cursusmateriaal •Informatie over BKO •Deel 2: Onderwijsorganisatie en -uitvoering •Onderwijsontwikkelingsproces •Studeren bij de OU •Kwaliteitszorg •Toelating en tentaminering •Ondersteunende systemen

3 Het onderwijs bij de Open Universiteit. Hoe anders zijn wij? Kathleen Schlusmans Onderwerp Pagina 3

4 Onderwerp Pagina 4 ­ Onderwijsaanbod en doelgroepen

5 Opdracht 1 Studenten en studieaanbod van de faculteit Welke kenmerken heeft de studentenpopulatie ? •geslacht /leeftijd; vooropleiding; maatschappelijke positie; studiemotieven; waarom bij de OU De doelgroepen van de faculteit? •Hoeveel actieve studenten heeft jouw faculteit? •Zijn er specifieke doelgroepen binnen de faculteit? Welke dan? •cursisten, opleidingsstudenten etc.. Het onderwijsaanbod •Worden er specifieke onderwijsproducten en – programma’s aangeboden? Welke dan? Onderwerp Pagina 5

6 Studentenadministratie en -registratie SPIL: Centraal systeem voor studentenadministratie en -registratie SCIS: StudieCentrum Informatie Student Onderwerp Pagina 6

7

8

9 SCIS (StudieCentrum Informatie Systeem) •extract van SPIL •bevat gegevens uit de centrale studentenadministratie SPIL •wekelijks verstuurd naar de studiecentra/steunpunten (éénrichtingsverkeer) •Gebruikt voor vastleggen van studiebijeenkomsten en boeking van studenten voor een studiebijeenkomst •Gebruikt voor verzending van gepersonaliseerde post naar studenten. Bijvoorbeeld: uitnodigingen voor begeleidingsbijeenkomsten

10 •Overzichten van gegevens over studenten en studiegedrag •Intranet applicatie •Intranet > Mijn werkplek > Virtueel Informatieloket •Beheer: Astrid Kokkelkorn Onderwerp Pagina 10 Stumis Online Studenten Management Informatie Systeem

11 Stumis online: cursusinschrijvingen

12 Onderwerp Pagina 12 STUMIS online - Cursusinschrijvingen NL

13 Cursussen van de OU Onderwerp Pagina 13

14 Opdracht 2 Cursusaanbod van de eigen faculteit Wat viel op bij de cursussen ? -cursusmodel(len) -tentamenvormen -begeleidingsvormen -gebruik multimedia -opbouw of onderlinge afstemming

15 Didactiek van de OU Begeleide zelfstudie: Studiematerialen met ingebouwde aansturende begeleiding: -Leerdoelen -Studeeraanwijzingen -Vragen, Opdrachten -(Zelf)toetsen, -Feedback Actief leren: kennis, vaardigheden, competenties verwerven en toepassen dmv -confrontaties met cases, praktijksituaties, problemen, onderzoek - werkstukken schrijven, projecten uitvoeren, onderzoek doen

16 OU-onderwijs Onderwijsmodellen •Leereenhedenmodel •Studietakenmodel •‘Project’ onderwijs •Virtuele wereld (Virtueel Milieu Advies Bureau) Cursusmodellen •Tekstboek – werkboek •Tekstboek – e-werkboek •Miniconferenties •Practica •Games Onderwerp Pagina 16

17 Opdracht Onderwerp Pagina 17 Bespreek met elkaar: Aan welke kwaliteitscriteria moet een cursus voldoen?

18 Bron: Een leven lang eigen wijs studeren, Open Universiteit Nederland Vernieuwingen in het onderwijs

19 Mediamix bij de OU Toepassingen van ‘oude media’ - beeldplaat, video, audio, CD-rom, DVD voor •Praktijkconfrontaties •Simulaties •Courseware •Games (bijv. managementgame) aangevuld met nieuwe mogelijkheden van internet, mobiele apparaten en sociale media voor •serious gaming •mobiel leren •samenwerkend leren 1985 20xx

20 Mobiele media in het onderwijs •Op vrijwel iedere plaats toegang tot informatie en leerondersteuning •Bepalen van de leercontext (sensoren, GPS) waardoor informatie en ondersteuning kan worden toegesneden op de situatie •Leren kan gebeuren in een authentieke omgeving •Begeleiding van de lerende door alle leeractiviteiten in verschillende leersituaties Tot nu toe het meeste gebruikt ter ondersteuning van onderwijsactiviteiten in het veld. Pilot bij de OU: Studiereis studenten Cultuurwetenschappen naar Florence (2010) Gebruik smartphone voor verschillende doeleinden.

21 Ontwikkeling in denken over mobiele media •Eerst: mobiele media hebben nadelige invloed op leren •Daarna: hoe kunnen we content beschikbaar maken via mobiele media •Nu: hoe kunnen we mobiele media integreren in het leren zelf en in de ondersteuning van het leren

22 De iPad in het onderwijs Mobiel Rechten studeren door Michiel van Oosterzee – RW

23 Serious gaming bij de OU Serious gaming: het gebruik van games voor serieuze doelen. Voorbeelden: •Diagnost (PSY): leren stellen van diagnoses •Pleit voorbereid (RW): leren houden van een pleidooi •EMERGO (CELSTEC): tool voor het ontwikkelen en uitleveren van multimediale casussen waarmee complexe vaardigheden worden aangeleerd http://emergo.ou.nl/emergo/community/demonstrators.htm

24 EMERGO Efficiënte Methodiek voor ERvarings Gericht Onderwijs (scenario-based serious gaming)

25 Authentieke omgevingen = realistische probleemsituaties, waar lerenden als actor participeren en tijdens het oplosproces constant worden geconfrontreerd met de gevolgen van hun acties bij het toepassen van kennis en vaardigheden

26 EMERGO demo: hoe werkt docent / student ermee?

27 Opdracht: Bekijken van een casus in Emergo •Verken in Emergo de Casus Zorgstructuur http://emergo.ou.nl/emergo/community/demonstrators.htm NB Lees de uitleg voordat je de demo bekijkt. •Bedenk het antwoord op de volgende vragen: 1.Voor welke leerdoelen kun je een serious game inzetten? 2.Voor welke leerdoelen juist niet? 3.Welke voordelen en nadelen zijn er volgens jou bij het gebruik van serious games? 4.Welke toepassingen zijn er al binnen je eigen faculteit c.q. welke toepassingen zie je voor je eigen faculteit?

28

29 1992 1996 1999

30 Didactische uitgangspunten •Leefwereld: nieuwe generatie, nieuwe media •Competenties: authentieke omgevingen •Spelen én leren: motivatie en creativiteit verhogen •Consumers  prosumers •Levenlang leren: (in)formeel, netwerken •Nieuwe leeropvattingen en werkvormen •Samenwerking en monitoring: multi-role

31 EMERGO voordelen •Generieke methodiek en toolkit: duidelijke regels voor ontwerp, componenten die voor diverse scenario’s zijn te gebruiken •Web-gebaseerde productie en distributie: efficiëntie (1:25) •‘Grotendeels’ zelfstandig te gebruiken door docent •Case bibliotheek: voorbeelden en templates •Gaming elementen: scripts, directe feedback •Samenwerking (multi-role) en Monitoring op afstand

32 Eigenschappen van (serious) games •Spelregels •Doel •Rollen •Keuzen •Competitie/samenwerking

33 Kenmerken games •Rijke, responsieve en uitdagende leeromgevingen •Denken en doen komen samen •Draagt bij aan een grotere motivatie en het slechten van de kloof tussen theorie en praktijk •Concrete uitdagingen, handelingen en het leren worden met elkaar verbonden

34 Opdracht 2 Onderwerp Pagina 34 Analyseer de OU cursus die je is toegewezen aan de hand van een checklist

35 Checklist Onderwerp Pagina 35 Cursusopzet en didactiek •Structuur van de cursus •Samenstelling van de cursus •Welke werkvormen en studietaken •Begeleidingsvorm(en) •Wijze van terugkoppeling •Toets- en tentamenvormen •Zelfstandig of samenwerking? Presentatie en navigatie •Structuur •Lay-out •Navigatie

36 Onderwerp Pagina 36 ­ Docent bij de OU

37 Docent : taken en rollen Onderwerp Pagina 37 Welke taken en rollen vervult een docent bij de Open Universiteit ? Welke taken en rollen ga je zelf vervullen?

38 Rollen en taken bij het onderwijs Ontwikkelfase: (Cursusteamleider) Ontwerper Cursusontwikkelaar, auteur, inhoudsexpert Exploitatiefase: Begeleider (Standaard, Scriptie, Stage) Examinator, Corrector Coach Mentor Betrokken rollen Decaan, referent, onderwijscoördinator Redacteur, medewerker kwaliteitszorg Onderwerp Pagina 38

39 De Ou-docent Professionalisering •Basiskwalificatie Onderwijs voor beginnende en aankomende docenten •Permanente scholing: pe-punten : 40 per jaar voor alle docenten

40 ­ Het ontwikkelen van onderwijs

41 Een kijkje in de werkplaats

42 Documentaire “Ontwikkelen van een OU-cursus in een elektronische leeromgeving” Onderwerp Pagina 42 1.Ontwikkeling van een cursus De geschiedenis: van leereenheden naar tekstboek - werkboek 2. Mogelijkheden van een e-werkboek

43 Ontwikkelproces (algemeen model) Onderwerp Pagina 43 Analysis Design Development Implementation Evaluation Instructional Development (Gustafson & Branch, 1997)

44 Onderwijsproces OU

45 Opdracht 3: Onderwijs ontwikkelen bij de OU Onderwerp Pagina 45 Initiatieffase Planfase Ontwikkelfase Productiefase Exploitatiefase Evaluatiefase RevisieRevisie

46 Film: “Ontwikkelen van een OU-cursus in een elektronische leeromgeving” Het ontwerpen en uitwerken van een cursus

47 Opdracht 3. Onderwijs ontwikkelen bij de OU. Onderwerp Pagina 47 Initiatieffase Planfase Ontwikkelfase Productiefase Exploitatiefase Evaluatiefase RevisieRevisie

48 Planfase Cursusplan volgens een format •Projectgegevens •Doel en didactiek: didactisch scenario •Producten •Planning

49 Voorbeeld didactisch scenario

50 Onderwijsproces OU

51 Opdracht 3. Onderwijs ontwikkelen bij de OU. Onderwerp Pagina 51 Initiatieffase Planfase Ontwikkelfase Productiefase Exploitatiefase Evaluatiefase RevisieRevisie

52 Achtergrond EMERGO

53 De ELO’s van de OU Studienet : •Blackboard, Moodle •Question Mark Perception •Elluminate OpenU: •Liferay

54 OpenU-model Geregistreerde gebruikers studenten Commerciele afnemers Alle gebruikers s+cs+c

55 Cupido CursusProductie, Implementatie, distributie en onderhoud Ondersteuning van het proces van registratie, onderhoud en distributie van cursus- en opleidingsgegevens binnen de Open Universiteit. Cursus- en opleidingsgegevens wijzigingen (OER structuur), inschrijvingsvorm, tentamenvorm en - rooster Uitlevering naar verschillende kanalen -Studieaanbod -Studiegids -Studienet -Modulair

56 Onderwijsproces OU

57 Opdracht 3. Onderwijs ontwikkelen bij de OU. Onderwerp Pagina 57 Initiatieffase Planfase Ontwikkelfase Productiefase Exploitatiefase Evaluatiefase RevisieRevisie

58 Film: “Ontwikkelen van een OU-cursus in een elektronische leeromgeving” 1. Cursus op de markt Hoe leert de student Wat is de rol van de docent bij exploitatie

59 ­ Kwaliteit en kwaliteitszorg Steven Schoevaart

60 Interne kwaliteitszorg evalueren en verbeteren www.intranet.ou.nl thema’s>onderwijs>kwaliteitszorg Onderwerp Pagina 60

61 Wat is evalueren? •Evaluatie als onderdeel van kwaliteitszorg •Kwaliteitszorg als cyclisch proces •Evalueren=checken Onderwerp Pagina 61

62 OU-Onderwijsevaluatie op 3 niveaus 1Evaluatie cursus tijdens ontwikkeling Proeftoetsing: Onderzoek naar studeerbaarheid cursus 2Continue evaluatie van alle cursussen SEIN: Signalerend Evaluatie Instrument of OLÉ 3Onderwijsevaluatie op instellingsniveau - Studentinzicht: klanttevredenheid en studentforum - Stumis-online: kengetallen studenten en studeergedrag Onderwerp Pagina 62

63 Cursusevaluatie - proeftoetsen Initiatief fase Planfase Uitwerk fase Exploitatie fase Cursusplan Conceptcursus Proeftoetsverslag Cursus Voorstel Ontwikkel- opdracht Van onderwijs maken Go beslis sing tot onderwijs geven Begeleiding Tentamens Evaluatieverslagen Up-to-date Cursus

64 Cursusevaluatie - continue Initiatief fase Planfase Uitwerk fase Exploitatie fase Cursusplan Conceptcursus Proeftoetsverslag Cursus Voorstel Ontwikkel- opdracht Van onderwijs maken Go beslis sing tot onderwijs geven Begeleiding Tentamens Evaluatieverslagen Up-to-date Cursus

65 Continue cursusevaluatie •Continue online evaluatie van elke cursus door alle studenten •Signalerende functie mbv zoveel mogelijk standaard vragenlijst •automatische verzending en dataverzameling •OU-breed muv faculteit Informatica: OLÉ Signalerend Evaluatie Instrument SEIN

66 •Instellingsbreed evaluatie-instrument klanttevredenheid, studentforum •Twee keer per jaar een online enquête •Vier doelgroepen: –belangstellenden (informatieaanvragers), –nieuwe (recente) studenten, –'ervaren' studenten en –ex-studenten. Onderwerp Pagina 66 Onderwijsevaluatie Student-inzicht

67 •Thema’s vragenlijst – informatiebehoefte (studie-oriëntatie) – website – studiedoelen en motieven – onderwijsmethode en begeleiding – financiering van het onderwijs – informatie behoefte gedurende de studie – bindingsaspecten met de instelling – reden van studie-uitval – tentamen-ervaringen •Rapportages: Student in Zicht I t/m X Onderwerp Pagina 67 Onderwijsevaluatie Student-inzicht

68 Onderwerp Pagina 68 ­ Organisatie van het onderwijs

69 Organisatiestructuur OU College van Bestuur •Bureau van de universiteit, o.a. juridische ondersteuning; Marketing, communicatie en sales, personele ondersteuning •Faculteiten •Expertisecentra: CELSTEC, RdMC, NELL •ICT-service centrum •Onderwijs Service Centrum Onderwerp Pagina 69

70 Onderwijs Service Centrum Directie en staf •Secretariaat •Applicatiebeheer •Elosa (beheer Studienet) Sector Onderwijs en Examens •Afdeling Intake, Onderwijsondersteuning en Diplomering •Afdeling Tentaminering en Certificering •Commissie voor de Examens Sector Voorlichting, Service en Informatie •Afdeling Voorlichting: studie -, regionale •Afdeling Service en Informatie Sector Studiecentra en provinciale steunpunten Onderwerp Pagina 70

71 Service en Informatie Kernactiviteiten •Informeren •Adviseren •Signaleren •Klachtenafhandeling 1 loket ten dienste van studenten en belangstellenden Vraag en antwoord Studiecoach Onderwerp Pagina 71

72 SRS (Studie Resultaten Systeem) -Invoeren van de nieuwe OER (SRS/OER) -Actualiseren van studiepaden -Diplomeren (automatisch signaleren en afgeven) -Samenstellen van vrijstellingen en schakelprogramma’s -Voorlichting aan studenten (SRS-web via Studieaanbod) -Marketingacties (Datawarehouse)

73 Opdracht Voorlichting en ondersteuning aan (potentiële) studenten •Informatie voor (potentiële) studenten •Vraag en antwoord •De studiecoach Onderwerp Pagina 73

74

75 Onderwijs Service Centrum •Directie en staf •Secretariaat •Applicatiebeheer •Elosa (beheer Studienet) •Sector Onderwijs en Examens •Afdeling Intake, Onderwijsondersteuning en Diplomering •Afdeling Tentaminering en Certificering •Commissie voor de Examens •Sector Voorlichting, Service en Informatie •Afdeling Voorlichting: studie -, regionale •Afdeling Service en Informatie •Sector Studiecentra en provinciale steunpunten Onderwerp Pagina 75


Download ppt "Kennismaking met het OU-onderwijs Basiskwalificatie Onderwijs Diny Ebrecht, Marjo Stalmeier."

Verwante presentaties


Ads door Google