De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met merken door Bruno Vanderschoot

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met merken door Bruno Vanderschoot"— Transcript van de presentatie:

1 Werken met merken door Bruno Vanderschoot

2 Agenda Voorstelronde Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Intellectueel Eigendom Merkregistratie Buiten Benelux Andere IE-rechten Nuttige tips

3

4 Het BBIE geeft geen advies
Advies over IE-zaken wordt gegeven door gemachtigden of in intellectueel eigendom gespecialiseerde advocaten. Zie ‘definitie’geven van IE

5 Intellectueel Eigendom is de verzamelnaam voor rechten op “intellectuele creaties”
De term intellectuele eigendom (IE) wordt soms gebruikt ter onderscheid van intellectuele eigendomsrechten (IER). In dat geval betekent de term IE een (abstract) voortbrengsel van de geest, terwijl de term IER een juridisch recht ter bescherming daarvan aanduidt. Zo is bijvoorbeeld een uitvinding een vorm van IE, welke kan worden beschermd door het IER "octrooi". Een origineel artikel is IE en automatisch beschermd door het IER "auteursrecht".

6

7 Een merk is een teken waarmee u uw waren (producten) of
Wat is een merk Een merk is een teken waarmee u uw waren (producten) of diensten onderscheidt van die van uw concurrenten.

8 Een merk is de wereld van associaties en
Wat is een merk? Een merk is de wereld van associaties en emoties die mensen hebben bij een merkteken.

9 Een merk is Niet wat u vindt Maar wat zij vinden!

10 Waarom een merk?

11

12 Merkenbeleid Juiste keuze (merkonderzoek) Registreren of niet
Consumenten binden (emotionele + symbolische betekenis) Financiële + strategisch/concurrentiële doelen

13 Bereid je goed voor Branding + marketing (test bijv. nieuwe merknamen bij je afnemers) Positionering van je bedrijf, huisstijl, imago en reputatie Juridische valkuilen Eerst merkgemachtigde, dan reclamebureau

14 Val op!

15 Merk en waarde "Als Coca-Cola al haar productiemiddelen tijdens een
ramp zou verliezen, dan zou het bedrijf geen enkele moeite hebben om op korte termijn voldoende financiële middelen te genereren om alle fabrieken weer opnieuw op te bouwen. Maar, als alle consumenten plotsklaps aan geheugenverlies zouden lijden en alles over Coca-Cola zouden vergeten dan zou de onderneming failliet gaan".

16 Merk en waarde

17 Merk en waarde € ,= € ,=

18 Merk en waarde voor consument voor merkhouder herkenningsteken
Snel vinden in winkel Herkennen van reclame Minder /geen verwarring Herkenbaarheid Onderscheid associaties Prijs/kwaliteit Waarden Belevingswereld/identiteit Positionering Reputatie Merktrouw creëren Meerwaarde marketingvoordelen Gemak bij kopen/herhaling Spaaracties/aanbiedingen Hogere marge Onafhankelijk van retailing Extensiemogelijkheden Marktleiderschap Beurswaarde

19 Wat is een merk? Individueel of collectief
Dit merk geeft aan dat de producten en/of diensten van verschillende ondernemingen bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben. De gebruikers van deze merken moeten aan bepaalde (kwaliteits)eisen voldoen. WOLMERK of KEMAKEUR zijn collectieve merken. Bij het depot van een collectief merk moet een reglement op het gebruik en toezicht worden ingediend. De merkhouder mag het merk zelf niet gebruiken, aangezien hij toezicht moet houden op het gebruik van het merk door anderen.

20 Woordmerken Interbrew Ambev Radio Uilenspiegel Rob televisie
Leuvense Fonskes Hospisol Vlerick Alumni Cosi Marktrock Leuven

21 Beeldmerken

22 Woord- Beeldmerk

23 ‘Aparte’ merken Vormmerk Kleurmerk Geurmerk Klankmerk

24 Woord? Beeld? Combinatie?
Sterk merk Zwak merk Kleur? Financieel (2 voor 1) Geen lange namen Geen ‘moeilijke’ namen Grenzeloos! Maak de goede keuze

25 Wat is geen merk (wet)? Een merk dat: Beschrijvend is
Gebrek aan onderscheidend vermogen heeft Beschrijvend is Een gebruikelijke aanduiding is Misleidend is In strijd is met de openbare orde en de goede zeden Verwijst naar een internationaal symbool Beoordeling altijd in combinatie met waren en diensten waarvoor merk wordt geregistreerd. Bij twijfel: bel ons informatiecentrum of schakel een IE-specialist in Ratio voor weigering: het algemeen belang dat samenhangt met de functie van het merk, namelijk het bieden van een WAARBORG dat alle van dat teken voorziene waren en diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan (IDENTITEIT van OORSPRONG) Ratio voor weigering: algemeen belang dat een beschrijvende aanduiding door iedereen moet kunnen worden gebruikt (belang vrijhouding voor concurrenten) Weigering ingeval het teken uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel KUNNEN DIENEN tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren of diensten. (Doublemint)

26 Gebrek aan onderscheidend vermogen
Algemene aanduidingen: Nierstichting, Body & Volume, Badwereld, Films op lokatie. Samenstellingen: Bouwbeurs, Watertaxi, Asbaketui, Geboortewinkel/ geboortecentrum, Sportzorg, I-coach Hoedanigheid, bestemming, herkomst,……: Natural plus (toevoeginsmiddelen voor voedingsmiddelen op basis van kruiden), Active C (vitamines), Soft Grip (scharen), Dry ’n Fresh (deodorant), Blindensnijplank.

27 Openbare Orde en Goede Zeden

28 Internationale symbolen: art. 6 ter van het Verdrag van Parijs
Heeft betrekking op vlaggen, wapens en andere officiële emblemen van staten of internationale organisaties. Meest voorkomend: weigering omdat teken het embleem van de Europese Unie bevat. Gebruik kan mits toestemming van de organisatie.

29 Oplossing: voeg grafisch element toe maar……….
niet OK! OK!

30 Let op! Chevrolet Nova Fiat Uno Soa (melk) Shag (bier)
Bob (alcoholhoudend bier) Misair (vliegmaatschappij) EMU (vliegmaatschappij) -Mitsubishi Pajero (Spaans: Mitsubishi Rukker) EMU australische vliegmaatschappij: Emu kan niet vliegen  2-Fiat Croma en Fiat Brio (twee boter-Fiats) 3-Deawoo Espero (Spaans: Deawoo Ik wacht) SOA: introductie melk in Frankrijk: geruchten over Europese introductie 4-NSB (op de valreep niet in Nederland geïntroduceerd Engels sigarettenmerk) 5-Fiat Uno (Fins: Fiat Sukkel) 6-Ford Pinto (Portugees: Ford Klein Lulletje) 7-Bob (alcoholhoudend biertje van Heineken) 8-Ford Caliente (Mexicaans: Ford Straathoer) 9-Chevrolet Nova (Spaans: Chevrolet Gaat niet) 10-Bums brood (Duits: neukbrood) 11-Toyota MR2 (Frans: Toyota Merde) 12-Master Beer (op de valreep niet door Heineken geïntroduceerd vanwege klank ‘maturbeer’) 13-Rabo (Spaans: Dief) 14-Dropknikkers (Engels: Laat je broek zakken) 15-Luchtvaartmaatschappij Misair (Frans: Misère) 16-Nescafé (Portugees: Het is geen koffie)

31 Merkencommissie

32 Weigeren of niet? HOTSOFA HOTSOFA HOTSOFA HOTSOFA HOTSOFA HOTSOFA

33 Aandachtspunten merk zoeken
In welke databases zoeken? Voor welke producten en/ of diensten? Geeft een indicatie; zoekresultaat niet 100 % sluitend. Infocenter ook voor vragen over classificatie

34

35

36

37

38 Zoeken op klassen

39

40 Zoeken op deposant

41

42 Zoeken op beeldmerk

43

44

45

46

47 Buiten Benelux

48 EU + WIPO In 27 landen EU  OAMI, te Alicante
Uitbreiding registratie vanuit Benelux naar max. 80 landen  WIPO, te Genève Vraag een adviseur in IE om advies Recht van voorrang

49

50 Let Op! Geen identiek merk vrij Sterk gelijkende merken Anagrammen
Vertalingen Verwarring mogelijk dan probleem

51 Oplossing Grondig onderzoek Onderzoek door BBIE
Advies van merkgemachtigde 100% zekerheid onmogelijk

52 Waarom registreren? Door registratie wordt het merk wettelijk bezit. Je krijgt een officieel registratiebewijs. Met een registratiebewijs kun je stappen ondernemen tegen piraterij. Je kunt het ® teken gebruiken. Dat wekt het vertrouwen van klanten. De ondernemer kan zijn merk verkopen, want een geregistreerd merk is geld waard. Controleer eerst in het merkenregister of je merk of handelsnaam al als merk is geregistreerd

53 Betekenis symbolen ™ ® ©
™ wordt vooral in USA gebruikt om aan te duiden dat een naam een merknaam is (is nog geen registratie) ® wordt gebruikt zodra het merk definitief is geregistreerd © wordt gebruikt om een auteursrecht op een werk te claimen

54 Hoe registreren? Online indienen via BOIP Online Filing
Formulieren via post of fax Binnen 4 maanden een officieel registratiebewijs Status aanvraag volgen in het merkenregister Algemene vragen over registratie en procedures: Informatiecentrum BBIE: Advies: Benelux Vereniging voor Merken- en Modellenrecht Vervolgens meer uitleg?

55

56 Geldigheidsduur merk 10 jaar vanaf depotdatum, maar moet wel binnen 5 jaar gebruikt worden. Onbeperkt verlengbaar per 10 jaar. Depot kan op naam van een persoon, maar ook op naam van een rechtspersoon. Geen tussentijdse wijzigingen en aanpassingen van gedeponeerde merk. Modernisering/restyling eventueel nieuw depot.

57 Voorbeeld restyling merk

58 Een merk verdedigen Toezicht door deposant door abonnement op latere merken of check merkenregister op Advies en controle door merkengemachtigden (via Consument kan in verwarring raken. Derden profiteren van uw goede naam of brengen hem schade toe.De aanval is de beste verdediging: in der minne schikken of oppositie indienen.

59 OPPOSITIE Op basis van eerder gedeponeerd merk bezwaar maken tegen later gedeponeerd merk. Termijn: binnen 2 maanden na publicatie van het gedeponeerd merk. Cooling off periode: partijen krijgen gedurende een korte periode de gelegenheid om te bezien of zij hun geschil onderling kunnen beslechten. Partijen krijgen de gelegenheid hun standpunt schriftelijk toe te lichten.

60 OPPOSITIE BBIE neemt beslissing na uitwisseling van standpunten, argumenten en een eventuele hoorzitting. Oppositie wordt gegrond bevonden: BBIE weigert inschrijving of oppositie wordt afgewezen. Binnen 6 maanden na de start van de oppositieprocedure wordt beslist. Beroep mogelijk bij één van de Gerechtshoven van de 3 Beneluxlanden (Brussel, Den Haag, Luxemburg).

61 Enkele voorbeelden DE KLOK FRYLIGHT frika-ligh klokke roeland

62 Alles begint met een idee

63 Idee beschermen? Abstracte ideeën zijn niet te beschermen.
Idee om kaarten via internet te versturen. Idee om een camera in een telefoon in te bouwen. Idee voor bananenpasta Idee voor zwevende stoel

64 Idee vastleggen i-DEPOT: Elektronisch bewijsmiddel
Voorziet idee van datumstempel Vergelijkbaar met dagstempel belastingdienst of akte notaris, maar dan in elektronische vorm. Het i-DEPOT komt niet in de plaats van een intellectueel eigendomsrecht.

65 Wanneer I-DEPOT indienen?
IE rechten zonder formele eisen - Auteursrecht - Niet geregistreerd Gemeenschapsmodel In geval van geheimhouding In het ontwikkelingstraject (eerste stap registratieproces) Voor het onderhandelingsproces

66 Hoe indienen?

67 Andere mogelijkheden bescherming Intellectueel Eigendom
Geheimhoudingsverklaring. Auteursrecht. Handelsnaam. Domeinnaam. Octrooi. I-DEPOT

68 Geheimhoudingsverklaring
Document waarin je gesprekspartner en jij overeenkomen om informatie tijdens het gesprek geheim te houden. Erin opnemen dat de informatie enkel gebruikt kan worden mits jouw toestemming. Eventuele sancties opnemen als er inbreuk is. Bij inbreuk geldt verklaring als bewijs.

69 Auteursrecht Nu van toepassing op alle originele producten waarin men de schepping van een welbepaalde persoon kan zien, dus ook alledaagse voorwerpen (bril, snijplank, motief….). Voorbeelden: muziek, film, architectonische werken,…..maar niet idee om films op aparte locaties te tonen. eigen oorspronkelijk karakter (origineel) - persoonlijk stempel van de maker Het auteursrecht gaat om de geestelijke schepping. Als een bedrijf en schilderij koopt, krijgt het bedrijf het eigendomsrecht op het doek, de verf en de lijst, maar niet het auteursrecht. Het bedrijf mag bepalen waar hij het schilderij ophangt, maar geen afbeelding van het schilderij op de nieuwjaarskalender plaatsen. Relevant zijn de auteursrechtelijk beschemde alementen. Ideeën en feitelijke gegevens vallen niet onder het auteursrecht. Ook kan een deel van een werk bestaan uit elementen die niet meer onder het auteursrecht vallen.

70 Auteursrecht (2) Auteursrecht ontstaat automatisch. Er is geen formele registratieprocedure Registratie kan belangrijk zijn in verband met het hebben van een bewijsmateriaal (notaris, I-Depot,…) en auteurscontract voor werknemers. Duurtijd tot 70 jaar na dood auteur. Meer info:

71 Handelsnaam Naam waaronder een onderneming haar activiteit voert.
Registratie via de Kruispuntbank. Recht geografisch beperkt. Mag niet in strijd zijn met merknaam. Duurtijd zolang naam in gebruik is. Meer info:

72 Domeinnaam Is een “alfanumerieke weergave van een numeriek IP adres dat mogelijk maakt een op het Internet aangesloten computer te identificeren”. Registratie: (“first come, first served”) via registratieagenten geaccrediteerd door DNS. Handel in domeinnamen kan big business zijn, bijv. Sex.com, vodka.com, groen.be…… Meer info:

73 Octrooi Technische uitvindingen die nieuw zijn en industrieel toepasbaar. Duurtijd 20 jaar. Vrij ingewikkelde en dure procedure Zodra een produkt nieuwe technische kenmerken bevat is er een potentiële octrooieerbaarheid. Meer info:

74 Voorbeeld octrooi

75 Voorbeeld octrooi

76 Kostenplaatje Basisrecht voor merkenregistratie in 3 klassen voor 10 jaar: €240. Aanvraag online i-DEPOT: €35. Via AO of IC € 25 Europese registratie: €900 minimum. Internationale tarieven, afhankelijk van o.a. landenkeuze : op onze website

77 Noteer alvast: Zitdagen: 23 mei Gent 6 juni Leuven 11 juni Kortrijk
Workshops: 7 mei Hasselt

78 Informatiecentrum Het eerste aanspreekpunt
Voor (algemene) vragen over merk- en modelregistratie: hoe deponeren, welke klassen, weigering? Vastleggen van ideeën Bereikbaar iedere werkdag tussen 8:30 uur en 17:00 uur (via mail telefoon of op ons kantoor aan de Bordewijklaan 15 in Den Haag)

79

80 + gratis Startersgids! Koop vandaag jouw UNIZO Starterspas
geniet van het verlaagd tarief van €150 (incl BTW) ipv €231,11 (incl BTW) + gratis Startersgids!


Download ppt "Werken met merken door Bruno Vanderschoot"

Verwante presentaties


Ads door Google