De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE INTIUÏTIEVE PSYCHOLOOG •Vergelijking van –1. De manier waarop mensen in hun dagelijks leven conclusies trekken (de intuitieve methode). –2. De manier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE INTIUÏTIEVE PSYCHOLOOG •Vergelijking van –1. De manier waarop mensen in hun dagelijks leven conclusies trekken (de intuitieve methode). –2. De manier."— Transcript van de presentatie:

1 DE INTIUÏTIEVE PSYCHOLOOG •Vergelijking van –1. De manier waarop mensen in hun dagelijks leven conclusies trekken (de intuitieve methode). –2. De manier waarop men in wetenschappelijk onderzoek conclusies trekt. (normatief) •Deze manieren hebben in opzet veel gemeen. De intuitieve methode gaat veel sneller, maar heeft ook veel tekortkomingen.

2 DE MENS ALS INTUITIEVE WETENSCHAPPER Officiele Wetenschap Mens ---------- ------------ observatie ervaring | | steekproef herinneringen | | populatie generalisering | | samenhang, associatie, causaal verband causale attributie | | theorie geloof redenering vuistregel

3 HEURISTIEKEN •Heuristiek = vuistregel. •Belangrijke heuristieken die mensen gebruiken: –1. De representativiteits heuristiek: •Dingen die uiterlijk op elkaar lijken zijn innerlijk ook gelijk. •Voorbeeld. In die film van daarnet haalde de neger in de lift een mes tevoorschijn, en ik sta nu met een neger in de lift... –2. De beschikbaarheids (availability) heuristiek: •Dingen die ik gemakkelijk kan herinneren hebben een hoge frequentie. •Voorbeeld. Mijn ouders geven me dagelijks een pak slaag, dus dat zal wel normaal zijn. –3. Levendigheid en opvallendheid (salience): Zulke info wordt zwaarder gewogen en beter herinnerd.

4 BEPERKINGEN VAN DE INTUITIEVE METHODE •Het intuitieve proces wordt vaak beinvloed door zaken die er niet toe doen: –- opvallende info herinner je gemakkelijker –- info die overeenstemt met iets wat je al gelooft, herinner je gemakkelijker •Het intuitieve proces is vaak ongevoelig voor zaken die er wel toe doen: –- je trekt net zo makkelijk conclusies uit een kleine steekproef als uit een grote –- je houdt geen rekening met vertekeningen in de steekproef tgv. de selectie-methode

5 Voorbeeld. •ervaring: – Anne heeft blond haar en is dom •herinnering: – Bij Jeanet en Linda was dat ook zo •generalisering: – Blonde meisjes zijn dom

6 •De observaties zijn vertekend: –Het volksgeloof zegt dat blondjes dom zijn, en als jij dat ook gelooft, zul je gedrag van blondines eerder als dom interpreteren. •De steekproef is klein. –Wat zegt N = 3 nou eigenlijk? •De steekproef is vertekend (biased). –Als je gelooft dat blondjes dom zijn, zul je voorbeelden daarvan makkelijker herinneren. Je vergeet vergeet de tegenvoorbeelden, dat •Claudia blond en brilliant was •Nancy rood en half debiel was. –In films worden vaak stereotype figuren neergezet.

7 Extremity, Salience, and Availability •1. Overschatting van het percentage vrouwen op een lijst, als er veel beroemde vrouwen tussen zitten. •2. Overschatten van het percentage personen dat langer dan 6 ft. is als er erg lange personen bij zitten. •3. Overschatten van het percentage misdaden als er ernstige midaden bij zitten. •4. Mensen overschatten van het aantal doden tgv. brand in vergelijking met verdrinken, en ongelukken in vergelijking met beroerte. •5. Mensen gaan er van uit dat meer mensen qua opinies en gedrag op henzelf lijken dan feitelijk het geval is. •6. Mensen overschatten hun eigen bijdrage in gezamelijke activiteiten.

8 Insensitivity to Sample Size •1. De meeste mensen schatten de kans op een dag met geboorte van 60% jongens even groot in voor een groot als voor een klein ziekenhuis. •2. De gemiddelde cursus-evaluatie van een paar dozijn studenten heeft minder invloed op de keuze die nieuwe studenten maken dan een interview met twee of drie studenten.

9 Insensitivity to Sample Bias •1. In een vraag-en-antwoord spelletje waar de vragensteller moeilijke vragen moet stellen, wordt de vragensteller meer dan gemiddelde kennis toegedicht terwijl degene die antwoorden moet geven minder dan gemiddelde kennis wordt toegedicht. •2. De attitude t.a.v. ontvangers van een bijstandsuitkering werd negatiever na het lezen van een verhaal over één asociaal voorbeeld, ongeacht of deze persoon “typisch” of “atypisch” was. •3. Proefpersonen generaliseren de humaniteit of inhumaniteit van een gevangenisbewaarder naar de hele populatie Amerikaanse gevangenis-bewaarders, ongeacht of het voorbeeld als "typisch" of "atypisch" wordt bestempeld.

10 Voorbeelden: •Personeels-chefs gaan vaak eerder af op hun eigen indruk na een interview van een uur, dan op rapport-cijfers en aanbevelingen van anderen (gebaseerd op een veel grotere steekproef). •Politici en rechters laten zich door anekdotes meer beïnvloeden dan door statistieken. •Waar zijn dit voorbeelden van?

11 Leerdoelen •Kunnen geven van een voorbeeld •Kunnen beschrijven van een onderzoek bij een gevraagd fenomeen •Bijvoorbeeld: –“beschrijf een onderzoek waaruit blijkt dat mensen soms ongevoelig zijn voor vertekening van een steekproef” –moet een onderzoek zijn, geen voorbeeld –moet over sample bias gaan, niet sample size


Download ppt "DE INTIUÏTIEVE PSYCHOLOOG •Vergelijking van –1. De manier waarop mensen in hun dagelijks leven conclusies trekken (de intuitieve methode). –2. De manier."

Verwante presentaties


Ads door Google