De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Analytische en Milieuchemie (ANCH)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Analytische en Milieuchemie (ANCH)"— Transcript van de presentatie:

1 Analytische en Milieuchemie (ANCH)
Studie van de verspreiding, gedrag en toxiciteit van polluenten in het aquatisch milieu Analytische en Milieuchemie (ANCH)

2 Welke polluenten? metalen: Cd, Hg, Pb, Cu, Zn, As… Organometalen: methylkwik, organotin, organoarseen componenten Organische polluenten: PAKs, PCB’s, dioxines, … nutrienten

3 Aquatisch ecosysteem

4 Early diagenetic processes
sedimentation Diffusive fluxes Advective fluxes Water biofilm Sediment Oxygen reduction resuspension Denitrification Reduction of manganese (hydr)oxides Early diagenetic processes Reduction of iron (hydr)oxides Sulfate reduction Precipitation, complexation, adsorption... water-sediment scheidingsvlak: talrijke reacties die de het gedrag van de metalen bepalen Hoge resolutieprofielen vereist voor correcte interpretaties

5 Ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de studie van hoge resolutieprofielen van polluenten in sedimenten en speciatie van metalen in opgeloste fase DET: diffusional equilibrium in thin films DGT: diffusional gradients in thin films

6 DET Diffusional Equilibrium in Thin film
Concentration of ion distance Cgel Cb solution gel DET bestaat uit agarose gel: equilibratie tussen gel en waterige oplossing (poriewater) Porositeit: 20nm: laat ook de diffusie toe van grotere moleculen Geen selectie (speciatie): geeft totale concentratie aan labiele en gecomplexeerde metalen Hoge resolutie (mm)

7 DGT Diffusive Gradient in Thin film
Concentration of ion Dr Resin in receiving gel distance Diffusive gel Cb solution Diffusive Boundary Layer DGT bestaat uit een polycarylamide diffusieve gel en een hars gel (gel + Chelex) voor de binding van de metalen Diffusie door de gel en preconcentratie op het hars Hoge resolutie (mm) Porositeit: 2nm: kleine labiele complexen

8 Welke informatie kunnen we bekomen met de technieken van DET en DGT?
In situ metingen Monitoring (geintegreerde concentratie in de tijd) Speciatie (labiele anorganische of organische complexen) Biobeschikbaarheid Fluxen in sedimenten en bodem Kinetische en thermodynamische constanten Hoge resolutie profielen 2D profielen

9 Perspectieven/ huidige ontwikkelingen
Ontwikkelen voor andere contaminanten organische contaminanten organometaalverbindingen radioisotopen


Download ppt "Analytische en Milieuchemie (ANCH)"

Verwante presentaties


Ads door Google