De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fondsenwerving Jan Verhaert. Aanleiding Financiële nood groter • Stijgende exploitatie kosten • Verdergaande privatisering • Dichtdraaien van subsidiekranen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fondsenwerving Jan Verhaert. Aanleiding Financiële nood groter • Stijgende exploitatie kosten • Verdergaande privatisering • Dichtdraaien van subsidiekranen."— Transcript van de presentatie:

1 Fondsenwerving Jan Verhaert

2 Aanleiding Financiële nood groter • Stijgende exploitatie kosten • Verdergaande privatisering • Dichtdraaien van subsidiekranen

3 Doel van de avond Ontdekken welke kansen er voor uw organisatie op het terrein van fondsenwerving zijn. - Ontwikkelen (eigen) fonds - Aanvragen bij (particuliere) vermogensfondsen

4 Mogelijke/andere financieringsbronnen Subsidies •Gemeentelijk •Provinciaal •Landelijk •Europees Sponsoring •Geld •Natura (materialen/ diensten) Fondsenwerving •Eigen fonds •Vermogens fondsen

5 Uw eigen fonds Systematisch aanleggen van relaties met Particulieren.

6 Inkomsten strategie richten op Wijkbewoners (dorp en stad)steden, campings

7 Ideeën • Club van € 500,- • Club van bedrijven/branches • Veiling, beroepen, goederen • 24 uur sporten • Tankpasje/couponning • Special diner/Wild-eetavond • Alternatieve sponsorloop • Open clubkampioenschappen • Wieler 10 daagse • Bioscoopnacht

8 www.baltusfundraising.nl

9 Uitgangspunten (1) • Geven om te krijgen • Bind mensen, de vrienden van • Speld bloedbank

10 Uitgangspunten (2) • Evenementen aankondiging • Uitdragen beleid • Successen melden • Publieke mening vormen • Werven van ‘leden’ • Informeren over behaalde resultaten • Sfeer beïnvloeden • Beleid vormen

11 Uitgangspunten (3) • Zonder steun leden • Acceptatie • Communicatie • Doelintegratie • Procesbeheersing • Leden trainen

12 Schematische weergave Acceptatie Communicatie Doelintegratie Procesbeheersing

13 Uitgangspunten (4) • Erbij horen • Erkend worden, bedankt worden • Respons • Behandeld worden als individu • Trots zijn op

14 Strategie • Ontwikkel een organisatiestructuur • Het geheel is meer dan de som • Staf • Vrijwilligers • Logistiek (bepaal wat kan en wat niet kan) • Acties in verlengde • Koppelen aan goed doel helpt • Gebruik anderen • Maak gebruik van kennis

15 Particulier vermogensfonds Een vermogensfonds is een organisatie die een hoeveelheid geld (vermogen) beheert met de bedoeling om daar meerdere organisaties, personen en projecten mee te steunen.

16 Geografische spreiding Duizenden fondsen in Nederland • Internationaal georiënteerd • Landelijk • Provinciaal • Regionaal • Lokaal Jaarlijks 2 tot 3 miljard beschikbaar!?

17 •Veel geld binnen de fondsen •"De 310 vermogensfondsen die lid zijn van het FIN (vereniging van fondsen in Nederland) hebben samen een vermogen van ruwweg 20 miljard euro. "Gemiddeld keert een fonds jaarlijks 4 procent van zijn vermogen uit. Dus dat zou neerkomen op 800 miljoen per jaar. •Probleem: altijd specifiek. –Vb. Zusters der Weezenlanden

18 Aandachtsgebieden fondsen • Gezondheid (zorg) •Sport & recreatie •Buurt & welzijn •Specifieke doelgroepen •Internationale hulp •Kunst & Cultuur •Monumenten •Onderwijs ‘vernieuwend’ ‘meerwaarde’

19 Wat wel en wat niet Niet - Structurele kosten en/ of exploitatiekosten - Activiteiten behorend tot kerntaak organisatie Wel -Projecten -Investeringen -Nieuw initiatief -Evenementen -Special Olympics

20 Gehanteerde criteria door fondsen • Zijn overheidsregelingen van toepassing • Voorziet het project/initiatief in een behoefte • Samenwerking met derden • Aansluiten bij een bestaand initiatief • Continuïteit

21 Eisen en verwachtingen door fondsen • Rechtspersoon - Afdelingen zijn vaak geen rechtspersoon • Financiën - Eigen middelen/zelfwerkzaamheid - Andere fondsen, overheid, sponsoren • Hoogte bijdragen fondsen - Kijk naar omvang project - Inzicht in toekomst verwachtingen

22 Stappenplan aanvragen bij fondsen Hoeveel heb je waar voor nodig? In hapklare brokken. Idee Onderzoek naar kansen en Uitvoeren Beschrijven Je moet een idee hebben, en het kunnen uitvoeren

23 Oriëntatie op fondsen, denkend vanuit het fonds en vertalen naar je eigen aanvraag • Wat is de doelstelling • Wat is het werkterrein • Hoe zijn de procedures - Let op vragenformulieren • Wanneer is de eerstvolgende vergadering • Hoe zijn de kansen op een bijdrage

24 Aandachtspunten bij opstellen projectplan Voetbalvereniging wil cruyffcourt: • Rol en maatschappelijke functie van de vereniging in de omgeving • Cruyffcourt is middel en geen doel • Samenwerking met derden (kinderopvang, buurthuis etc.)

25 Het indienen van de aanvraag SMART • Specifiek • Meetbaar • Acceptabel • Realistisch • Tijdgebonden kwaliteit boven kwantiteit

26 Fout voorbeeld Doel: Maken van een (professionele) film met hangjongeren Doelgroep: film liefhebbers 16-36 jaar Begroting: € 500.000,- Beschrijving:Script v/d film, technische realisatie etc

27 Goed voorbeeld - Opstellen van het projectplan De aanleiding/het probleem Beschrijving van de problemen die de hangjongeren veroorzaken in de buurt. De problemen van de hangjongeren zelf. Eigen organisatie Theatrale en creatieve activiteiten inzetten om de jongeren te trainen en stimuleren om de kansen in de maatschappij te vergroten. Welke activiteiten, van waaruit wordt er gewerkt. Doel Doelstellingen gericht op de omgeving (de buurt) en de jongeren zelf.

28 Opstellen van het projectplan Doelgroep Beschrijving en omschrijving van de doelgroep (leeftijd, waar komen ze vandaan etc.) Pilot Beschrijving van de resultaten van de pilot Werkwijze/plan van aanpak Welke activiteiten worden er ontplooit, met wie wordt er samengewerkt. De rol/taak van de jongeren

29 Opstellen van het projectplan Planning Aangeven tijdspad, wanneer welke activiteiten Verwacht resultaat Bereik aantal doelgroepen/deelnemers/samenwerkingspartners (Hard/zacht) Implementatie Wat gebeurt er met de ontwikkelde producten/diensten/Wat gebeurt er met de jongeren Begroting€ 115.000,-

30 Aan de slag • Portefeuillehouder • Creëren werkgroep of opdracht voor bestaande werkgroep • Koppeling met penningmeester • Inventariseer plannen en ideeën binnen de organisatie • Niet vaker dan 1x per jaar aanvraag indienen Stappenplan tot succes 1

31 Stappenplan tot succes 2 Oriëntatie op fondsen: Er zijn verschillende databases in Nederland Voorbeeld: Fondsenboek Fondsenwervingsbureaus Uitwisseling collega verenigingen/organisaties

32 Oriëntatie Hoeveel fondsen moet ik aanschrijven? • Afhankelijk van benodigde financiering • Grote fondsen eerst • Niet raadzaam om exact bedrag te vragen Stappenplan tot succes 3

33 Voorbeeld •Vereniging X had een tekort van € 20.000,- voor bouw van invalide toiletten •Bij 5 fondsen, elk een aanvraag ingediend en gevraagd naar € 20.000,- •Resultaat: € 0,- •Beter is een bijdrage te vragen voor het tekort van € 20.000,-

34 Stappenplan tot succes 4 Het indienen van de aanvraag • Aanbiedingsbrief beschrijving organisatie toelichting op project/initiatief • Projectplan + begroting • Overzicht aangeschreven fondsen • Bereidheid tot geven toelichting en een bereikbaar contactpersoon

35 Stappenplan tot succes 5 Mee te zenden bijlagen • Statuten • Uitreksel KvK (niet ouder dan een jaar) • ANBI- verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) • Werkplan/activiteitenplan • Inhoudelijk- en financieel jaarverslag • Begroting • Toekomstig beheers- en exploitatieplan • Offertes (bij investeringen) • Achtergrond informatie • Referenties

36 Stappenplan tot succes 6 Behandeling en toekenning Wees geduldig! • Varieert van 2 weken tot soms wel een half jaar. • Wees dus op tijd! - geen financiering achteraf of wanneer project al gestart is • Let op voorwaarden bij toekenning

37 Stappenplan tot succes 7 Verantwoording Een goede verantwoording is net zo belangrijk als het verzorgen van een goede aanvraag! • Inhoudelijke en financiële verantwoording • Naar alle fondsen die een bijdrage leveren ook al wordt er niet omgevraagd. • Houdt contact met fondsen om relatie te versterken • Vb. een kerstkaart sturen

38 Vragen en/of opmerkingen Subsidiegezocht Peter Potter 06-10190676 info@subsidiegezocht.nl


Download ppt "Fondsenwerving Jan Verhaert. Aanleiding Financiële nood groter • Stijgende exploitatie kosten • Verdergaande privatisering • Dichtdraaien van subsidiekranen."

Verwante presentaties


Ads door Google