De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themabijeenkomst Zorgtoewijzing September/Oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themabijeenkomst Zorgtoewijzing September/Oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Themabijeenkomst Zorgtoewijzing September/Oktober 2010

2 Thema van de dag: service naar de klant

3 Programma ochtend • Inloop9.30 – 10.00 uur • Algemene aftrap10:00 – 10:20 uur • Sens Film10:20 – 10:25 uur • Sens10:25 – 10:40 uur • Crisisbedden10:40 – 10:55 uur • Pauze10:55 – 11:10 uur • Website11:10 – 11:25 uur • PGB Stop11:25 – 11:40 uur • Dagstart11:40 – 12:10 uur • Plenaire afsluiting12:10 – 12:20 uur • Lunch12:30 – 13:30 uur

4 Praktische zaken • Vragenbox aanwezig voor alle niet-gestelde vragen. • Evaluatieformulier direct na afloop. • Presentatie komt na afloop op de website

5 Inhoud presentatie • Ontwikkelingen > AWBZ 2012 > Nieuwe Zorg Bedrijf • Stand van zaken ZTW > Aansturing > SENS

6 Toekomst AWBZ • Gezamenlijke visie en visiedocument ontwikkeld: uitvoering van de AWBZ-zorg voor eigen verzekerden • Op 8 juli gestart met projectgroepen ‘AWBZ 2012’ • Agis en Achmea actief in politiek en maatschappelijk debat over AWBZ • Besluitvorming toekomst AWBZ -> afhankelijk van keuzes politiek, nieuw te vormen kabinet

7 Waarom een nieuw Zorgbedrijf?. Strategisch belang Intern belang Maatschappelijk belang Commercieel belang 7

8 Nieuw Zorgbedrijf: concrete planning April 2010- Uitwerken visie op RvB en directie niveau Mei 2010 - Goedkeuren visie door RvC Agis en EB Achmea Juni2010- Reactie medezeggenschap op visie en intentie één besturing Juli 2010 - Aanwijzen trekkers werkgroepen Commercie, Zorginkoop, Klantcontact, etc. Juli 2010- Start 2 e fase Eind 2010- Voorstel bestuurlijke integratie ter besluitvorming aan RvC Agis en EB en ter advies aan medezeggenschap Begin 2011- Start fase 3: bestuurlijk één bedrijf

9 Meest vertrouwde zorgregisseur Meest vertrouwde gezondheidsregisseur Visie op onze rol in de markt: Nieuw zorgbedrijf gaat haar rol stapsgewijs verbreden Aanbodsturing zorgverleners Vertrouwen zorgverlener Prijs en volume inkopen Gezondheids infrastructuur Zorg aanbieders Managen klantportefeuille Zorgkeuze o.b.v. kwaliteit Beïnvloeden leefstijl en gezondheid Vertrouwen van verzekerde Vraagsturing klanten Meest vertrouwde zorgverzekeraar Meest vertrouwde verzekeraar 9

10 Stand van zaken ZTW • Aansturing • Nieuwe ontwikkelingen •Zorgregelaar •1 AWBZ-loket • Resultaten SENS

11 Programma • Inloop9.30 – 10.00 uur • Algemene aftrap10:00 – 10:20 uur • Sens Film10:20 – 10:25 uur • Sens10:25 – 10:40 uur • Crisisbedden10:40 – 10:55 uur • Pauze10:55 – 11:10 uur • Website11:10 – 11:25 uur • PGB Stop11:25 – 11:40 uur • Dagstart11:40 – 12:10 uur • Plenaire afsluiting12:10 – 12:20 uur • Lunch12:30 – 13:30 uur

12 Film visie en strategie Achmea Zorg

13 Programma • Inloop9.30 – 10.00 uur • Algemene aftrap10:00 – 10:20 uur • Sens Film10:20 – 10:25 uur • Sens10:25 – 10:40 uur • Crisisbedden10:40 – 10:55 uur • Pauze10:55 – 11:10 uur • Website11:10 – 11:25 uur • PGB Stop11:25 – 11:40 uur • Dagstart11:40 – 12:10 uur • Plenaire afsluiting12:10 – 12:20 uur • Lunch12:30 – 13:30 uur

14 3-7-2014 SENS binnen Achmea Samen Effectief Naar Succes Zorgaanbiedersbijeenkomst Zorgtoewijzing Sabine Marijnissen

15 Alle activiteiten voegen maximale waarde toe … … om de door klant vereiste kwaliteit … … op het vroegst mogelijke tijdstip te leveren (volgens afspraak). Minimale kosten Juiste kwaliteit Minimale tijd Een klant krijgt wat hij nodig heeft, op het juiste moment en zonder fouten SENS neemt de klant als uitgangspunt, en betekent een verbetering van zowel kwaliteit, doorlooptijd als kosten

16 Overbewerking Meer bewerkingen dan nodig Correctie Reparaties in geval van slechte kwaliteit of fouten/ herbewerkingen Talent Ieder geval waarin niet volledig gebruik wordt gemaakt van de tijd en het talent van medewerkers Voorraad Alles meer dan het minimum nodig om de opdracht uit te voeren Overproductie Te veel of te snel produceren Transport Ieder niet-noodzakelijk transport is verspilling (bijvoorbeeld onnodig ver- sturen van documenten) Beweging Iedere beweging die geen waarde toevoegt (bijvoorbeeld lopen naar de fax of printer) Wachten Wachten op informatie, papierwerk of beslissingen (bijvoorbeeld op netbeheer- der of andere producten) Verspillingen zijn alle zaken die uit oogpunt van de klant geen waarde toevoegen

17 Medewerkers Waarde Klant Waarde Financiële Waarde Houding & Gedrag Operationeel Management Proces Optimalisatie SENS draagt bij aan het verbeteren van klantwaarde, medewerkers- waarde en financiële waarde

18 • Voorbeeldgedrag vertonen • Change story doorleven (waarom SENS) • Vaardigheden bouwen d.m.v. opleiding • Waar nodig beloning en waardering aanpassen Houding en gedrag Medewerkers Waarde Klant Waarde Financiële Waarde Houding & Gedrag Operationeel Management Proces Optimalisatie • Verminderen van verspilling in processen • Verminderen van variabiliteit in uitvoering Proces optimalisatie • Prestatiemanagement updaten • Capaciteitsmanagement updaten • Medewerkermanagement updaten Operationeel management Hoe bereikt SENS dat effect?

19 SENS: effect voor de gehele procesketen • Samenwerking tussen afdelingen bewerkstelligen: “Ik wist niet dat meer dan de helft van ons werk ongedaan wordt gemaakt” • Werk eenvoudiger maken: “Er zitten zoveel overbodige stappen in onze taken, dat kan best minder” • Verbeterideeën genereren uit visuele prestatie-informatie: “We bespreken eigenlijk onze resultaten nooit echt in het team” • Oplossingen verzinnen MET de medewerkers: “Dan wordt er eindelijk wat gedaan met de voorstellen die we hebben”

20 Na diagnose- en uitrolfase is SENS dé werkwijze • Commit - ment sessie • Diagno se Diagnose II I III Operationeel management Procesoptimalisatie • Volhoude n • Tools ontwikkele n • Implemen te-ren, trainen • Data verzamele n Blijvende stijgende verbeterin g 6 1 2 3 4 5 Borgen Probleem definiëre n Analy- seren Oplossinge n generen en besluiten Imple- menteren Meten IV Houding en Gedrag Pre Diagnose

21 Wat willen we bereiken met SENS: Change-story Zorgtoewijzing SENSe of Urgency SENS: • Processchema´s van al onze relevante processen • Efficiency-`lekken` worden helder • Link naar andere afdelingen qua proces wordt inzichtelijk gemaakt (heel Zorginkoop wordt ge-SENSed) • Transparantie processen vs benodigde capaciteit • Vervolg geven aan cultuur binnen het team

22 Waar willen we naar toe in 2010? We gaan ons richten op de toekomst van de AWBZ en meer service aan de klant. Deze ontwikkelingen kunnen we opvangen door de in gang gezette performanceverbeteringen 2. Service naar de klant Aanbieders:in 1x goed op de juiste plek KTV van 7 naar 7,5 Klanten:Uitbreiden informatietaak 1 AWBZ loket Project welkom in de AWBZ Optimalisering informatievoorziening Optimalisering website Inzicht in klantbehoeften/wachtlijsten Samenwerking gemeenten 4. Thema’s vanuit Masterplan Zorginkoop Kwaliteit & keuzevrijheid Relatiebeheer Ontwikkelende medewerkers Continue verbeteren Going concern 3. Implementeren AZR 3.0 Juist en tijdig invoeren AZR 3.0 Leveren testcapaciteit 1. Toekomst AWBZ Het beste Zorgkantoor zijn: Extern: Visieontwikkeling en voorbereiding 2012 Intern: Performance verbeteren Beter samenwerken afdelingen Zoka en ZI Betrokkenheid medewerkers verhogen: Inrichten capaciteitsmanagement Verbeteren performance: -/- 4,8 fte Benodigd voor ontwikkeling: +/+ 5 fte Doelstellingen 2010:

23 Bron: KTV enquête Zorgaanbieders (N=62) en professionals N=24). September 2009. Verbeterpotentieel klantcontacten vooral te behalen door focus op het thema in één keer goed en op de juiste plek In één keer goed en op de juiste plek? • 37% van de zorgaanbieders krijgt niet direct de juiste medewerker aan de telefoon. • 27% belt vaker dan 2 keer over eenzelfde vraag met Zorgtoewijzing • 32% wordt regelmatig doorverwezen naar aan andere partij. • 72% van de doorverwezen zorgaanbieders wordt verwezen naar het CIZ Snelheid e-mail Mutatieverwerking AZR Deskundigheid mdw Klantvriendelijkheid Nauwkeurigheid Advisering aan klant Nakomen afspraken Tel. bereikbaarheid Tevredenheid over onze dienstverlening Procent, N =62 (ZA) 65% 45% 52% 76% 83% 66% 53% 61% = (Zeer) Tevreden = (Zeer) Ontevreden = Niet tevreden/niet ontevreden 1 2 3 Voldoende informatie over wat mag en wat niet Informatievoorziening op website verbeteren 79% van professionals verwacht crisisbemiddeling binnen 24 uur Focus op de volgende elementen: Aandacht voor nauwkeurigheid en advisering om herhaalverkeer te voorkomen Verwachting professional over crisisopvang “managen” 72% van de zorgaanbieders is niet tevreden over de informatie op de website. • Rapportcijfer klanttevredenheid op dit moment een 7.

24 VerBazen Doenken Werkvloeren Voldoende informatie over wat mag en wat niet Slechtst scorende antwoorden Zingeven Werkvloeren Doenken VerBazen Zingeven Werkvloeren Doenken VerBazen Medewerkers % antwoorden, N = 18 Leidinggevenden % antwoorden, N = 2 Zingeven In één keer goed tijdens klantcontact Wij analyseren problemen met relevante getallen en feiten Wij spreken elkaar aan op houding en gedrag Ik informeer collega's binnen en buiten mijn team regelmatig over mijn werkzaamheden De kernwaarden van Achmea geven mij richting in mijn dagelijks werk Bron: H&G Enquête Zorgtoewijzing en AZR september 2009 Doenken essentieel voor realiseren verbeterpotentieel

25 Aanbevelingen ZTW • Telefonisch klantcontact professionaliseren leidt tot besparing van ~1,3 fte • “Bemiddeling” in één keer goed levert een besparing op van ~ 1,3 fte • Standaardisatie e-mailproces levert een besparing op van ~2,2 fte

26 Programma • Inloop9.30 – 10.00 uur • Algemene aftrap10:00 – 10:20 uur • Sens Film10:20 – 10:25 uur • Sens10:25 – 10:40 uur • Crisisbedden10:40 – 10:55 uur • Pauze10:55 – 11:10 uur • Website11:10 – 11:25 uur • PGB Stop11:25 – 11:40 uur • Dagstart11:40 – 12:10 uur • Plenaire afsluiting12:10 – 12:20 uur • Lunch12:30 – 13:30 uur

27 Project lege crisisbedden

28 Inhoud • Aanleiding • Procesoptimalisatie • Start project lege crisisbedden • Productie afspraken crisisbedden • Criteria opname crisisbedden • Regeling cliënten met niet-uitstelbare zorgvraag • Uitrol project • Wat betekent dit?

29 Aanleiding Proces optimalisering SENS

30 SLA zegt dat Binnen 48 uur opvang geregeld 30 Klant* Zorgaanbieders Team ZTW; Crisiszorg proces V&V Beoordelen crisisaanvraag (telefonisch) Crisiszorg aanvraag (telefonisch) * Klant= verzekerde, familielid, mantelzorg, Professionals (vb:huisarts, maatschappelijk werk, thuiszorg, client ondersteuner etc..) Mdw Service Mdw Casuistiek Vaststellen crisissituatie/ contact opnemen met ZTW Vaststellen klantgegevens en indicatie AZR Indicatie aanwezig? Nee Ja Vaststellen probleem/crisis- situatie Doorverbinden naar mdw casuïstiek GZ crisiszorg Betreft V&V Nee Ja Dossierhoud er bekend? Nee Ja Doorverwijzen naar dossierhouder Ontvangen aanvraag voor crisiszorg Opzoeken op dagstartbord mdw casuïstiek GZ crisiszorg Opzoeken op dagstartbord mdw casuïstiek V&V crisiszorg Zie proces GZ Crisiszorg Ontvangen aanvraag voor GZ crisiszorg Doorverbinden naar mdw casuïstiek V&V crisiszorg Ontvangen aanvraag voor V&V crisiszorg Opzoeken klantgegevens en ontvangen uitleg situatie van Service mdw AZR Controleer en noteer omschreven crisissituatie Overleg met ZTW tav crisissituatie en afstemming PvA Crisissituatie terecht Nee Ja Ontvang afwijzing met uitleg Is alle informatie helder? Nee Ja Aanvullende informatie opvragen+ verzoek tot bovenregionaal zoeken Aanvullende informatie aanleveren Contact opnemen met zorgaanbieder op basis van informatie en het planbord Crisisopname mogelijk? Nee Ja Ontvangen verzoek tot crisisopname Ontvangen benodigde informatie voor crisisopname Ontvangen verzoek boven regionaal zoeken en uitleg dat morgen verder gezocht wordt Einde dag? Nee Ja Contact opnemen met klant Afhandelen crisisaanvraag (telefonisch) 40% extra info nodig Tijdsbesteding per crisisaanvraag: V&V 25% GZ 75% Crisisaanvragen per dag: V&V 6st = 75% GZ 2st = 25% Doorgeven info aan ZA en admin. afhandelen - Excel - Map - AZR V1 V2 V3 V4 V5 V6 ActiviteitBeslissingSysteem Formulier +/- 1 min. 50% nieuwe info

31 Procesoptimalisering • Contactmomenten crisiszorg • Uniform beleid Achmea regio´s

32 Start project lege crisisbedden  crisisbedden alleen gebruiken waarvoor ze zijn ingekocht  inzicht status bed

33 Productie afspraken crisisbedden

34 Criteria opname crisisbedden • Intramurale zorg met behandeling Crisisbedden zijn alleen bestemd voor crisiscliënten waarbij de component behandeling Psychogeriatrische (PG) of Somatische problematiek (SOM) aanwezig moet zijn • Geen indicatie CIZ (art. 16 Zorgindicatiebesluit)

35 Plaatsen cliënt op crisisbed • De zorgprofessional constateert niet uitstelbare zorg • In overleg met verpleeghuisarts van instelling wordt opname afgestemd • Vanaf moment afgifte CIZ indicatie valt cliënt niet meer onder de crisiszorg regeling. Het wordt dan automatisch een reguliere (tijdelijke) opname

36 Regeling cliënten met niet-uitstelbare zorgvraag Informatie over deze regeling * • brief Zorginkoop augustus 2010 • website: www.achmeazorgkantoor.nl/zorgaanbieders www.achmeazorgkantoor.nl * bestaande regeling: is geen nieuwe regeling

37 Uitrol project voor eind 2010 De gecontracteerde zorgaanbieder wordt bezocht door medewerker Zorgtoewijzing De zorgaanbieder ontvangt een Exceltool Hierop wordt o.a. ingevuld: -actuele stand crisisbedden - of er contact is opgenomen door dossierhouder - afspraken over vervolgzorg

38 Wat betekent dit? dossierhouders:  binnen 5 werkdagen na ontvangst indicatiebesluit contact opnemen met cliënt of crisisaanbieder  lukt dit niet binnen 5 werkdagen, dan vervolgzorg regelen

39 Motto Zorgtoewijzing - in een keer op de juiste plek -

40 Programma • Inloop9.30 – 10.00 uur • Algemene aftrap10:00 – 10:20 uur • Sens Film10:20 – 10:25 uur • Sens10:25 – 10:40 uur • Crisisbedden10:40 – 10:55 uur • Pauze10:55 – 11:10 uur • Website11:10 – 11:25 uur • PGB Stop11:25 – 11:40 uur • Dagstart11:40 – 12:10 uur • Plenaire afsluiting12:10 – 12:20 uur • Lunch12:30 – 13:30 uur

41 PAUZE

42 Programma • Inloop9.30 – 10.00 uur • Algemene aftrap10:00 – 10:20 uur • Sens Film10:20 – 10:25 uur • Sens10:25 – 10:40 uur • Crisisbedden10:40 – 10:55 uur • Pauze10:55 – 11:10 uur • Website11:10 – 11:25 uur • PGB Stop11:25 – 11:40 uur • Dagstart11:40 – 12:10 uur • Plenaire afsluiting12:10 – 12:20 uur • Lunch12:30 – 13:30 uur

43 Programma • Inloop9.30 – 10.00 uur • Algemene aftrap10:00 – 10:20 uur • Sens Film10:20 – 10:25 uur • Sens10:25 – 10:40 uur • Crisisbedden10:40 – 10:55 uur • Pauze10:55 – 11:10 uur • Website11:10 – 11:25 uur • PGB Stop11:25 – 11:40 uur • Dagstart11:40 – 12:10 uur • Plenaire afsluiting12:10 – 12:20 uur • Lunch12:30 – 13:30 uur

44 PGB Subsidiestop en beleidsvisie PGB

45 Onderwerpen • Cijfers • Groei • Subsidiestop • Uitzonderingen • Beleidsvisie PGB

46 Cijfers PGB Groei en uitgaven 2007 - 2010 Budgethouders1-7-20071-7-20081-7-20091-7-2010 Achmea10.58315.65118.33420.902 Agis9.38614.05915.42117.194 Landelijk75.98398.801111.813126.131 % van landelijk13,9%15,8%16,4%16,6% Budget2007200820092010* Achmea253.536 mln301.508359.297403.340 Agis232.174 mln271.319320.887344.474 Landelijk1.9 mjd2.12.2802.360

47 • Jeugdigen • Mensen met psychiatrische problemen • Grotere bekendheid PGB • Marktwerking; meer bedrijven specifiek gericht op PGB Groei door:

48 Subsidiestop • Ingang stop per 01 juli 2010 – voor nieuwe budgethouders • Gemiddelde netto instroom van landelijk circa 1.500 budgethouders per maand • Maatregel heeft gevolgen voor circa 9.000 potentiële budgethouders • ½ september ruim 1400 aanvragen Achmea. Agis loopt qua aantallen gelijk op. • 1 landelijke wachtlijst CVZ

49 Uitzonderingen Meest voorkomende uitzonderingen: • Wooninitiatieven; • Verzekerde heeft een indicatie voor verblijf en extramurale zorg is niet beschikbaar; • Aansluitend aan verblijf in instelling • Terminale zorg

50 Keuze die niet onder uitzondering valt • Definitief ZIN, Voorlopig ZIN, wachtlijst. • > 60% kiest voor de wachtlijst. Dit terwijl er wel een zorgbehoefte. • Onderzoek

51 Beleidsvisie PGB Achmea en Agis 2010 - 2013

52 MBL 2010 52 3-7-2014 Waarom een beleidsvisie PGB • Standpunt uitvoering voor eigen verzekerden • Meer samenhang in beleid PGB en Inkoop • PGB en ZIN vanuit 1 contracteerruimte

53 Het persoonsgebonden budget is een prachtig instrument uit oogpunt van eigen regie van de klant, maar is bij voorkeur van toepassing als wij als zorgkantoor de door de klant gewenste zorg niet zelf hebben kunnen inkopen. Verder is het PGB alleen geschikt voor die klanten die ook zelf in staat zijn deze eigen regie te voeren. Missie beleidsvisie

54 Gevolgen voor de praktijk • We voeren PGB klantgericht uit met oog op uitvoering voor eigen verzekerden waarbij wij ons fair share van de PGB markt nemen • Wij steunen en helpen waar de competente budgethouder behoefte aan heeft, zonder regie over te nemen • We steunen geen PGB zorgbureaus en gaan geen relaties aan met PGB zorgbureaus. • We stimuleren de gang naar PGB niet, maar kopen meer en meer de zorg in, gebaseerd op de klantvraag, ook vanuit PGB

55 Actieplan • Inkoop afstemmen op vraag vanuit PGB • Sturen op keuze door in vroeg stadium voorlichting te geven • 1 ingang voor klant voor zowel ZIN als PGB vragen. • Voorlichting toespitsen op verplichtingen die bij PGB horen

56 Programma • Inloop9.30 – 10.00 uur • Algemene aftrap10:00 – 10:20 uur • Sens Film10:20 – 10:25 uur • Sens10:25 – 10:40 uur • Crisisbedden10:40 – 10:55 uur • Pauze10:55 – 11:10 uur • Website11:10 – 11:25 uur • PGB Stop11:25 – 11:40 uur • Dagstart11:40 – 12:10 uur • Plenaire afsluiting12:10 – 12:20 uur • Lunch12:30 – 13:30 uur

57 Voorbeeld dagstartbord

58 Programma • Inloop9.30 – 10.00 uur • Algemene aftrap10:00 – 10:20 uur • Sens Film10:20 – 10:25 uur • Sens10:25 – 10:40 uur • Crisisbedden10:40 – 10:55 uur • Pauze10:55 – 11:10 uur • Website11:10 – 11:25 uur • PGB Stop11:25 – 11:40 uur • Dagstart11:40 – 12:10 uur • Plenaire afsluiting12:10 – 12:20 uur • Lunch12:30 – 13:30 uur

59 Programma • Inloop9.30 – 10.00 uur • Algemene aftrap10:00 – 10:20 uur • Sens Film10:20 – 10:25 uur • Sens10:25 – 10:40 uur • Crisisbedden10:40 – 10:55 uur • Pauze10:55 – 11:10 uur • Website11:10 – 11:25 uur • PGB Stop11:25 – 11:40 uur • Dagstart11:40 – 12:10 uur • Plenaire afsluiting12:10 – 12:20 uur • Lunch12:30 – 13:30 uur


Download ppt "Themabijeenkomst Zorgtoewijzing September/Oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google