De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Bom-Project Vlotte dienstverlening door procesefficiëntie: Mechelen gaat voor de digitale omgevingsvergunning Ranja Van Asbroeck – Strategie en ontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Bom-Project Vlotte dienstverlening door procesefficiëntie: Mechelen gaat voor de digitale omgevingsvergunning Ranja Van Asbroeck – Strategie en ontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 Bom-Project Vlotte dienstverlening door procesefficiëntie: Mechelen gaat voor de digitale omgevingsvergunning Ranja Van Asbroeck – Strategie en ontwikkeling 16-09-2013

3 3 BOM project • BOuw en • Milieu project

4 4 Inhoud • Kader project • Doel bom-project • Projectinhoud • Implementatie – Technische implementatie en Conversies – Opmaak nieuwe documenten – Vereenvoudiging processen – Documentbeheerssyteem – Projectstructuur en overleg – Opleiding – Communicatie  Film: aandacht veranderingsmanagement bij digitalisering

5 5 Kader: Goedkeuring EFRO 2007 E-link Doel: Hedendaagse, kwalitatieve, hoogstaande en toegankelijke dienstverlening dmv een klantgerichte benadering en administratieve vereenvoudiging. Hoe: • Back-office Verbeteren van de basisinfrastructuur, integratie tussen applicaties en het beheer unieke data • Koppeling van centrale d atabanken met andere applicaties (contactendatabank, beeldbank) • Digitaal archief en documentbeheersysteem • Digitale workflows voor opvolging van processen en documenten (post in, notulen, klachtenbeheer)

6 6 Kader: Goedkeuring E-link project 2007 Hoe: • Front office • Uitbreiding van het e-loket • Eenmalig aanmelden van bedrijven en burgers • Informatie die gekend is in de centrale gegevensdatabank is vooraf ingevuld • De aanvrager kan de status van de aanvraag opvolgen • Bij afhandeling wordt een e-mail verstuurd

7 7 Kader: Overzicht projecten

8 8 Doel BOM-Project • Digitaliseren dossiers en flows van bouw en milieudienst • Koppeling informatie applicaties aan Geoweb • Administratieve vereenvoudiging burger • Procesvereenvoudiging en efficiëntieverhoging • E-loket: Digitale bouw- en milieuaanvraag en ander producten (inname openbaar domein, vastgoedinformatie)

9 9 Projectinhoud • Ruimtelijke ordening stedenbouwkundige vergunning en attesten, verkavelingsvergunning, meldingen, vastgoedinformatie, uittrekstel vergunningenregister, plannenregister, inname openbaar domein, bouwmisdrijven, statistieken en rapportage op dossierniveau • Milieu milieuvergunning, bodemattesten, milieuovertredingen, informatievragen, statistieken en rapportage op dossierniveau • Geoweb Upgrade en koppeling • GRAB beheer straatnamen, huisnummers en subadressen, koppeling percelen, adressen en positie, historiek adressen

10 10 Projectinhoud • Integraties – Centraal adressenbestand (Themis) – Boekhouding (Mercurius,) – Internet (CMS) – Notulenbeheer (Cobra) – Postregistratie (Docroom) • Digitale bouw en milieuvergunning (DBA) • Communicatie website en e-loket verbeteren

11 Projectinhoud Voorstelling integraties

12 12 Implementatie Nestor • Aankoop Nestor -> Cipal • Technische implementatie en Conversies • Opmaak nieuwe documenten • Vereenvoudiging processen • Documentbeheerssyteem • Projectstructuur en overleg • Opleiding • Communicatie • film: rol STRO afstemming gebruiker op ICT

13 13 Aankoop en technische implementatie • Opmaak bestek en aankoop • Project initiatiedocument (PID) • Analyse velden en flows • Conversies bestaande applicaties • Programmatorische aanpassingen • Testen • Bijsturing • 2 de testfase => Voornamelijk Bouw, ICT dienst en Cipal

14 14 Opmaak Nieuwe documenten • Opmaak nieuwe documenten – Kwaliteitsnormen – Administratieve vereenvoudiging – Delegatiebevoegdheid

15 Vb Kwaliteitsnormen nieuwe documenten  Sjabloon met vast lay-out  Duidelijke gegevens  Openingsuren  Duidelijk onderwerp  Taalgebruik  Geen overbodige informatie  Procesbeschrijving  Delegatie handtekening  Verwijzing wetgeving

16 Vb Administratieve Vereenvoudiging documenten Minstens vanaf de dag na de ontvangst van onderhavig document tot de dag van de beslissing over de aanvraag dient de hierbij gevoegde bekendmaking op geel papier te worden aangeplakt. wordt Hang de bijgevoegde bekendmaking (gele affiche) op, vanaf de dag na de ontvangst tot de dag van de beslissing over de aanvraag.

17 17 Vereenvoudiging van processen Film: waarom administratie digitaliseren Volgens de KAVKA- methode: • Kwalitatieve • Administratieve • Vereenvoudiging door • Klantgerichte • Analyse Lean management (handboek zet je leanbril op)

18 18 Procesvereenvoudiging: Keuze processen • Selectie van 5 relevante processen met Excel- tool Structurele vereenvoudiging Andere processen blijven zoals ze zijn of worden intern door dienst zelf bijgestuurd.

19 Procesvereenvoudiging volgens KAVKA-Methode

20 20 Procesvereenvoudiging Beschrijving As-IS • Op de werkvloer 1 ste beschrijving door proceseigenaar • Uitteken flow (Visio)

21 21 Vb sjabloon procesbeschrijving As-IS

22 22 Procesvereenvoudiging Workshop betrokken diensten • Uitteken flow • Toelichting met eigen stukje proces • Problemen • Verbetervoorstellen • Prioriteiten procesvereenvoudiging vastgoedinformatie voor notarissen met begeleiding Cipal

23 23 Procesvereenvoudiging To Be proces • Visueel uittekenen TO BE-proces • Bespreking met schepen en secretaris • Budgetraming • Opmaken implementatieplan fase 1/ fase 2 • Terugkoppeling met werkgroep • Beslissing door CBS • Implementatie • Communicatie intern/extern

24 24 Procesvereenvoudiging Implementatie To Be proces • Opmaak van een projectfiche en plan van aanpak – doelstelling – in scope – out scope – budget – randvoorwaarden – mijlpalen en timing – bepaling taken en rollen – communicatie – overlegstructuur – overdracht Goedkeuring projectfiche in stuurgroep Plan van aanpak basis voor teamoverleg

25 25 Projectstructuur en overleg 2 maandelijks stuurgroep: schepen – secretaris – Cipal – betrokken diensten Wekelijks teamoverleg • Inhoudelijk: Betrokken dienst • Organisatie: strategie en ontwikkeling • ICT • Software leverancier Dynamisch plan van aanpak en regelmatige bijsturing Afstemmen ICT toepassing op gebruiker en omgekeerd

26 26 Vb plan van aanpak

27 27 Documentbeheersysteem Film: waarom documenten beheren Doel: • Zoek minimaliseren • Maximale kennisdeling Hoe: • Uniforme basismappenstructuur – Richtlijnen uitbouwen van structuur – Uitgangspunt volledige dossiers • Uniform naamgeving mappen en documenten – Iso-normen – Type document – Vaste structuur en richtlijnen

28 28 Opleiding per rol • Verschillende opleidingen per rol Gebruiker, Adviesverlener, Gast • Verschillende opleidingen per applicatie Nestor, Geoweb, Grab, Ego, Documentbeheer Steeds: technische opleiding + inhoudelijk proces Film: Iedereen voldoende opgeleid om te werken met de nieuwe applicaties en werkwijze

29 29 Interne communicatie Regelmatig informeren + aftoetsing van deelprojecten op verschillende niveaus (feed back = welslagen van het project) • Dienstenoverleg • Rechtstreeks betrokken diensten en medewerkers • Toeristen van het systeem • Personeelsblad • Intranet/intranetflits

30 30 Vragen • Ranja Van Asbroeck Strategie en ontwikkeling - Stad Mechelen ranja.vanasbroeck@mechelen.be • Projectcoördinator Nestor: Cipal – Koen Cleynhens KCL@cipal.be


Download ppt "1. Bom-Project Vlotte dienstverlening door procesefficiëntie: Mechelen gaat voor de digitale omgevingsvergunning Ranja Van Asbroeck – Strategie en ontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google