De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3/7/14 Dienst Cultuur - WINOB 1 Infosessie WINOB Boeverbos - 23 februari 2010 Roeselare - 1 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3/7/14 Dienst Cultuur - WINOB 1 Infosessie WINOB Boeverbos - 23 februari 2010 Roeselare - 1 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 3/7/14 Dienst Cultuur - WINOB 1 Infosessie WINOB Boeverbos - 23 februari 2010 Roeselare - 1 maart 2010

2 Dienst Cultuur - WINOB  Wanneer een nieuwe beschrijving aanmaken?  Bronnen voor de beschrijving  Type  Bibliografische beschrijving:  Identificatienummers  Taal  Titel  Editie  Impressum  Collatie  Annotaties  Auteurs  Inhoudelijke ontsluiting  Dvd-box 3/7/142 Film- en DVD-regelgeving

3 3/7/143 Film- en DVD-regelgeving Dienst Cultuur - WINOB

4 Wanneer geen nieuwe beschrijving aanmaken? Als enkel het identificerende nummer (EAN/ISBN) of het jaar van uitgave verschilt, wordt er geen nieuwe beschrijving aangemaakt. De bestaande beschrijving wordt geactualiseerd door:  Het jaar van uitgave te vervangen door het recentere jaar  Het identificerende nummer toe te voegen  Het eventueel aanwezige Vlacc-nummer te schrappen 3/7/144 Film- en DVD-regelgeving 3/7/144

5 Dienst Cultuur - WINOB Wanneer een nieuwe beschrijving aanmaken? Indien 1 van de volgende gegevens afwijkt: 1.Collatie 2.Taal (gesproken taal en/of ondertitel) 3.Titel 4.Auteur 5.Reeks 6.Uitgever 3/7/145 Film- en DVD-regelgeving

6 Dienst Cultuur - WINOB Bronnen voor de beschrijving:  Primaire bron: de bron die onlosmakelijk met het object verbonden is:  het dvd-schijfje  het etiket op de videoband  Indien de primaire bron onvoldoende gegevens bevat, gaat de voorkeur naar de bron die het werk het meest adequaat identificeert:  voorzijde houder  achterzijde houder  rug houder  handleiding / boekje bij dvd of video  overige bronnen binnen de publicatie (generiek, intropagina, …)  bronnen buiten de publicatie 3/7/146 Film- en DVD-regelgeving

7 Dienst Cultuur - WINOB Consolideren  Opzoeken via “Alle woorden Titel, Auteur en Uitgever”  Nieuw record selecteren (= 1 maal aanklikken)  Klikken op (record consolideren)  Oud record selecteren (= 1 maal aanklikken)  Klikken op (record consolideren)  Eerste record is hoofdrecord  Tonen  OK 3/7/147 Film- en DVD-regelgeving

8 Dienst Cultuur - WINOB Record invoeren  Keuze Type:  type 1 (monografie) of type 2 (meerdelige publicatie met niet-significante deeltitels) + type 6  Sjabloon: dvd-video  Bibliografische gegevens invoeren  PK 3/7/148 Film- en DVD-regelgeving

9 3/7/14Dienst Cultuur - WINOB9 Film- en DVD-regelgeving

10 Dienst Cultuur - WINOB Identificatienummers [010, 015, 071, …]  ISBN en EAN steeds opnemen indien dit op bron aanwezig is (13 cijfers)  Chronologische annotatie moet opgenomen worden (jaartal vermelden)  Als EAN begint met 978 of 979 = ISBN  Uitgeversnummer wordt enkel opgenomen indien geen ISBN of EAN aanwezig is (combinatie cijfers en letters, niet gekoppeld aan barcode)  Bij actualiseren: nieuwe identificatienummers toevoegen (ISBN en EAN). Het uitgavejaar wordt als annotatie bij het EAN, ISBN, uitgeversnummer opgenomen als er meerdere jaren van uitgave zijn. 3/7/1410 Film- en DVD-regelgeving

11 Dienst Cultuur - WINOB Taal [101]  De oorspronkelijk gesproken taal wordt opgenomen als publicatietaal  Zijn er oorspronkelijk meerdere talen:  De hoofdtaal = publicatietaal Annotatie in de vorm van ‘Afwisselend Engels en Spaans gesproken’  Waar géén hoofdtaal onderscheiden kan worden (vb evenredig aandeel verschillende gesproken talen), wordt “mul” (meertalig) vermeld als publicatietaal  Is de oorspronkelijke taal niet gekend of is er geen taal, wordt de taal van de hoofdtitel genomen  Bij taalcursussen wordt de taal van de aan te leren taal genomen  Bij meerdere films op één drager (omnibussen) met verschillende talen per film, krijgt de hoofdbeschrijving de code “mul” en worden de specifieke talen opgenomen bij de analytische beschrijvingen (type 6) 3/7/1411 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1411

12 Dienst Cultuur - WINOB Titel  Materiaal [200 $b]  Hoofdtitel [200 $a]  Paralleltitel [202$a]  Ondertitel [200$e]  Deelniveau [200$h en 200$i]  Variante titel [517] 3/7/1412 Film- en DVD-regelgeving

13 Dienst Cultuur - WINOB  Materiaal [200$b] Er wordt altijd een materiaalaanduiding gegeven. Gebruikte codes:  14 = Video  25 = DVD-Video  46 = Blu-ray  39 = Kit  de specifieke materialen worden opgenomen in $i Aantal en soort  het begeleidend materiaal komt in subveld $e Begeleidend materiaal 3/7/1413 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1413

14 Dienst Cultuur - WINOB  Hoofdtitel [200]  De keuze van de publicatietitel wordt bepaald door de eerste beschrijvingsbron (schijfje)  Wat indien zowel originele als vertaalde titel op bron?  Originele titel = publicatietitel (200) vb La vie sexuelle des Belges  Vertaalde titel = paralleltitel (202) vb The sexual life of the Belgians Uitzondering: kinderfilms: De vertaalde titel wordt de publicatietitel (200) vb Belle en het Beest Originele titel = uniforme titel (500) 3/7/1414 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1414

15 Dienst Cultuur - WINOB  Paralleltitel [202]  Titels op dvd-schijfje:  The Caine mutiny (enkel deze titel wordt opgenomen)  Ouragan sur le Caine (de anderstalige titels worden niet opgenomen)  Die Caine war ihr Schicksal  L’ammutinamento del Caine  Wordt alleen opgenomen als ze een zoekfunctie hebben of ter identificatie van de film  Een Nederlandse paralleltitel wordt altijd opgenomen 3/7/1415 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1415

16 Dienst Cultuur - WINOB  Paralleltitel [202] Met zoekfunctie die we wel opnemen  The big blue – Le grand bleu  Festen – The celebration  De geheime tuin – The secret garden Indien op de primaire bron zowel de oorspronkelijke als de Nederlandstalige titel staat, dan wordt de oorspronkelijke titel de publicatietitel en de Nederlandstalige de paralleltitel. Als de Nederlandstalige titel de bekendste vorm is, maar niet op de bron vermeld wordt, voegen we deze toch toe ter identificatie van de film. 3/7/1416 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1416

17  Ondertitel [200$e] vb Heimat 1: Eine deutsche Chronik 1919-1982 Wordt enkel opgenomen als ze bij de oorspronkelijke titel van de film voorkomen of ter onderscheiding van generieke titelgegevens of gelijke titels voor verschillende films 3/7/1417 Film- en DVD-regelgeving Dienst Cultuur - WINOB

18 3/7/1418 Film- en DVD-regelgeving Deelniveau $a HoofdtitelKung Fu $hDeelniveau 1Seizoen 2 $bMateriaal25 [DVD-video] $a HoofdtitelSelected shorts $h Deelniveau5 $i DeelniveauComedy shorts $b Materiaal25 [DVD-video] 3/7/1418 Dienst Cultuur - WINOB

19  Deelniveau [200$h] en [200$i] Voor deelaanduidingen in de vorm van een nummer of andere sequentiële aanduidingen. Dit betreft delen van een beperkt of onbeperkt meerdelig werk die als monografie beschreven worden  $h bij één niveau (vb seizoen 2)  $h en $i bij meerdere niveaus (verdere opdeling van de deelaanduiding) 3/7/1419 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1419 Dienst Cultuur - WINOB

20 Worden niet als deelniveau behandeld: Cijfers of andere sequentiële aanduidingen die deel uitmaken van de hoofdtitel en niet wijzen op een onderdeel van een beperkt meerdelig werk, worden volledig in subveld $a opgenomen. 200$a Shrek 2200$a Rambo III 3/7/1420 Film- en DVD-regelgeving Dienst Cultuur - WINOB

21  V ariante titel [517]  indien een afwijkende titel op de houder staat en die heeft bovendien een zoekfunctie, dan wordt deze opgenomen in [517]  opnemen indien de film ook gekend is onder een andere titel dan de publicatietitel 200 Titel$a Hoofdtitel37,2 degrés le matin $b Materiaal25 [DVD-Video] 517 Var. titel$a TitelBetty Blue 3/7/1421 Film- en DVD-regelgeving Dienst Cultuur - WINOB

22 Editie [205] wordt niet meer gebruikt Editievermeldingen worden in het veld annotatie ingegeven (zie verder). 3/7/1422 Film- en DVD-regelgeving Dienst Cultuur - WINOB

23 Impressum [210]  $a Plaats  het is niet verplicht om de plaats van uitgave te vermelden  wanneer de plaats van uitgave niet is opgenomen, is er ook geen vermelding ‘S.l.’  $4 Uitgever  de vermelding op de primaire bron of schijfje krijgt voorrang  typografie: de grootte van de vermelding. Indien er geen onderscheid is, wordt de eerste naam genomen.  $d Jaar  het jaar van productie wordt genomen. Bij meerdere datums wordt de meest recente opgenomen.  is er geen jaar van uitgave: jaar van distributie, copyright datum voorafgegaan door afkorting ‘cop’ (zonder haakjes), jaar van uitgave en s.a. (zonder haakjes)  bij films wordt het jaar waarin de film oorspronkelijk uitgebracht werd in [305] Datum oorspr. opname vermeld vb Charlie Chaplin, 1935 3/7/1423 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1423 Dienst Cultuur - WINOB

24 Collatie [215]  begeleidend materiaal  aantal en soort  tijdsduur  kleur en geluid 3/7/1424 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1424 Dienst Cultuur - WINOB

25 Collatie [215]  $e Begeleidend materiaal  met en zonder begeleidend materiaal apart ingeven  bonusmateriaal op afzonderlijke fysieke eenheden, dat samen met het hoofdmateriaal uitgegeven werd, wordt als begeleidend materiaal vermeld in collatie  indien de inhoud een zoekfunctie heeft, wordt dit in annotatie [303] vermeld 3/7/1425 Film- en DVD-regelgeving Dienst Cultuur - WINOB

26 Collatie [215]  $i Aantal en soort  aantal fysieke eenheden  Arabische cijfers  Specifieke materiaalaanduiding in kleine letters 1 dvd-video 2 dvd-video’s 1 blu-ray 2 blu-rays 215 Collatie$i Aantal en soort2 dvd-video’s $e Begel. Mat.2 bonus-dvd video’s + tekstboekje 303 Bibliogr. ann. $a tekstBonus bevat kortfilm: Seven seconds of my life 3/7/1426 Film- en DVD-regelgeving Dienst Cultuur - WINOB

27 Collatie [215]  $f Tijdsduur  duur per fysieke eenheid, zoals op bron vermeld  ca. 115 min.  129 min.  01:54:00  2 uur  indien de bonus op dezelfde schijf staat worden deze samengeteld  bonus als bijlage: wordt niet opgenomen  meerdere fysieke dragers • apart indien gekend (gescheiden door komma spatie) • 54, 50 min. • 120, 120 min. • vermelding van totale som indien de tijdsduur van de afzonderlijke schijven niet gekend is 3/7/1427 Film- en DVD-regelgeving Dienst Cultuur - WINOB

28 Collatie [215]  $g Kleur en geluid Kleur wordt als standaard beschouwd en wordt niet opgenomen.  afwijkingen wordt enkel opgenomen indien  zw/w.  kleur en zw/w.  ingekleurd  geluid: wordt niet opgenomen  ‘stomme film’ wordt in annotatie opgenomen 3/7/1428 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1428 Dienst Cultuur - WINOB

29 Annotaties [303]  taalkeuze  ondertiteling  taalcursussen  remakes  edities  oorspronkelijke productie 3/7/1429 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1429 Dienst Cultuur - WINOB

30 Annotaties [303]  Taalkeuze  oorspronkelijke taal eerst Taalkeuze: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans  indien geen taalkeuze: … gesproken Engels gesproken  indien bron ‘Vlaams’ vermeld, wordt dit opgenomen Taalkeuze: Vlaams, Nederlands 3/7/1430 Film- en DVD-regelgeving Dienst Cultuur - WINOB

31 Annotaties [303]  Ondertiteling  Opsomming beschikbare talen  Indien ook Nederlands: eerste vermelding Ondertiteling: Nederlands, Frans, Engels  Indien geen ondertiteling wordt dit vermeld Ondertiteling: geen 3/7/1431 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1431 Dienst Cultuur - WINOB

32 Annotaties [303]  Taalcursussen  aan te leren taal = publicatietaal  aan te leren taal + doelgroep = annotatie Taalcursus Engels, raadpleging in het Frans, Nederlands en Duits 3/7/1432 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1432 Dienst Cultuur - WINOB

33 Annotaties [303]  Remakes Steeds in de vorm: Remake van … van … uitgebracht in … Remake van A bout du souffle van Jean-Luc Godard uitgebracht in 1963 3/7/1433 Film- en DVD-regelgeving Dienst Cultuur - WINOB

34 Annotaties [303]  Edities  “Breedbeeldeditie” of “Special edition” worden niet opgenomen in het editieveld maar opgenomen in de annotatie  Speciale editievermeldingen als “Director’s cut”, “Extended rock star edition”, etc … worden in annotatie opgenomen 3/7/1434 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1434 Dienst Cultuur - WINOB

35 Annotaties [303]  Oorspronkelijke productie Verwijzingen naar oorspronkelijke productie BBC productie Walt Disney productie Aardman productie 3/7/1435 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1435 Dienst Cultuur - WINOB

36 Datum oorspr. opname [305] 200 Titel$a HoofdtitelFitzcarraldo 210 Impressum$a UitgeverA-film $d Jaar2007 305 Dat. oorspr.$a Tekst1982 3/7/1436 Film- en DVD-regelgeving Dienst Cultuur - WINOB

37 Auteurs [700]  Speelfilms Max. 5 functies 1.filmregisseur (max. 3) (altijd hoofdauteur bij speelfilms) 2.componist of uitvoerder van originele filmmuziek (max.3) en componist bij muziekfilms/musicals 3.optioneel scenarist (max. 3) 4.optioneel auteur/illustrator van het (verfilmde) boek 5.optioneel acteurs (zie ook verder) Andere functies (producers, effecten, geluid, stemmen, …) worden niet opgenomen. 3/7/1437 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1437 Dienst Cultuur - WINOB

38 3/7/14Dienst Cultuur - WINOB38 Film- en DVD-regelgeving

39 Dienst Cultuur - WINOB Auteurs [700]: bijzonderheden  Het opnemen van acteurs is optioneel. Criteria om namen op te nemen:  Terugvindfunctie (naam van de film is bekend door de acteur)  Identificatie (ter onderscheiding van verschillende uitvoeringen van filmklassiekers)  Presentatie van de namen op de bron (bepaalde acteursnamen worden groter dan de titel gepresenteerd) Hoeveel?  Geen beperking  Geen “e.a.” verwijzing 3/7/1439 Film- en DVD-regelgeving

40 Dienst Cultuur - WINOB Auteurs [700]: bijzonderheden  Bronnen voor de opname van acteurs In volgorde van belangrijkheid: 1.Hoes vooraan in grote letters 2.Hoes achteraan in grote letters 3.Hoes in kleine letters 4.Externe bron 3/7/1440 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1440

41 Dienst Cultuur - WINOB  Auteurs [700] Acteurs: voorbeeld 1 Op de hoes aan de voorkant wordt 1 acteur vermeld. De hoes aan de achterkant vermeldt meerdere acteurs in kleine letters. ≈ enkel Robert Redford ingeven 3/7/1441 Film- en DVD-regelgeving

42 Dienst Cultuur - WINOB3/7/1442 Film- en DVD-regelgeving  Auteurs [700] Acteurs: voorbeeld 2 Op de hoes aan de voorkant worden 4 acteurs vermeld. ≈ de 4 acteurs ingeven

43 Dienst Cultuur - WINOB  Auteurs [700] Acteurs: voorbeeld 3 Beslissing om geen acteurs op te nemen. Er staan wel acteurs vermeld op de hoes aan de achterkant. 3/7/1443 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1443

44 Dienst Cultuur - WINOB3/7/1444 Film- en DVD-regelgeving  Auteurs [700] Informatieve films enkel indien zoekfunctie 200 Titel$a HoofdtitelThe living planet 700 Auteur$a AchternaamAttenborough $b VoornaamDavid $4 Functiecodeps [presentator]

45 Dienst Cultuur - WINOB Inhoudelijke ontsluiting  Literaire aard [105]: bij films wordt altijd opgenomen als het fictie (1) of non-fictie (2) betreft  Doelgroep [692]  Voor volwassenen: “vol”  Kinderen en jeugd: “nvt” tenzij een duidelijke doelgroep aangegeven is op de bron  Trefwoorden [630, 632]: analoog als bij andere materialen  Thema [631, 633]: elke speelfilm krijgt het genre ‘speelfilms’ toegekend, al dan niet aangevuld met een ander thema of genre  Siso en/of ZIZO 3/7/1445 Film- en DVD-regelgeving

46 Dienst Cultuur - WINOB probleem Boxen  Zelfde publicatie, verschillende beschrijvingen = jammer maar helaas  Zelfde identificerende nummers in verschillende beschrijvingen = mag niet (problemen met integraties) 3/7/1446 Film- en DVD-regelgeving

47 Dienst Cultuur - WINOB Boxen Winob richtlijnen  Boxen die een bundeling zijn van aparte dozen en die geen gemeenschappelijk begeleidend materiaal hebben = verschillende uitleenitems  Boxen die meerdere dragers bundelen en die niet zonder knippen en plakken uit elkaar kunnen worden gehaald of die gemeenschappelijk begeleidend materiaal hebben = 1 uitleenitem 3/7/1447 Film- en DVD-regelgeving 3/7/1447

48 Dienst Cultuur - WINOB  Box is opgesplitst 3/7/1448 Film- en DVD-regelgeving Box wordt opgesplitst: de delen zijn aparte uitleeneenheden Deeltitels significantDeeltitels niet-significant Één type-1 beschrijving per uitleeneenheid. Overkoepelende titel in reeksveld. Soms kan deze beschrijving een omnibus zijn. Één type-2 beschrijving Bevat-annotaties EAN op de box en op de delenEAN van het onderdeel opnemen in de respectievelijke beschrijving EAN van de box opnemen, specifiëren in $9 Annotatie Alleen EAN op de boxGEEN EAN opnemenEAN van de box opnemen, specifiëren in $9 Annotatie Alleen EAN’s op de delenEAN van het onderdeel opnemen in de respectievelijke beschrijving GEEN EAN opnemen

49 Dienst Cultuur - WINOB3/7/1449 Film- en DVD-regelgeving Box is uitleeneenheidDeeltitels significantDeeltitels niet-significant Type-1 beschrijving Bevat-annotaties of analytische records (=type-6) Type-1 beschrijving Eventueel bevat-annotaties EAN op de box en op de delenEAN van de box opnemen, specifiëren in $9 Annotatie Alleen EAN op de boxEAN van de box opnemen, specifiëren in $9 Annotatie Alleen EAN’s op de delenGeen EAN opnemenGEEN EAN opnemen  Box is niet opgesplitst

50 3/7/1450

51 3/7/1451

52 3/7/14Dienst Cultuur - WINOB52

53 3/7/14Dienst Cultuur - WINOB53

54 3/7/14Dienst Cultuur - WINOB54 schema: handleiding p. 43 voorbeelden: p. 47 Film- en DVD-regelgeving


Download ppt "3/7/14 Dienst Cultuur - WINOB 1 Infosessie WINOB Boeverbos - 23 februari 2010 Roeselare - 1 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google