De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Informatieavond van klas S1e 17 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Informatieavond van klas S1e 17 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Informatieavond van klas S1e 17 september 2013

2 Voorstellen  Hedda Smelik  45 jaar  man en 3 kinderen  Amersfoort

3 Lustrumjaar  De school bestaat 95 jaar  Tobbedansen start van het lustrumjaar  Nog veel festiviteiten

4

5

6

7

8

9

10

11 Introductiedagen Wat hebben we gedaan?  Kennismaken!!  Met elkaar en de mentor  Met het gebouw  Met het V.O.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 De mentor als spil mentor ouderDocent/schoolleerling

29 Actuele zaken  juniormentoren  sneeuwbal / telefoonlijst  huiswerkmaatjes  klassenvertegenwoordigers  stipuren  Sport Interlyceale  brugklasfeest donderdag 31 okt. 19.00-21.00u

30 Mentorlessen  Groepsvorming  Sociaal welbevinden  Studievaardigheden  Huiswerktips  Organisatorische zaken

31 Voorbeeld van een mentorles-item  Maak een lange rij van de deur naar de achterkant van het lokaal op volgorde van huisnummer.  Rij dubbelklappen zodat je tegenover iemand komt te staan  Vertel elkaar waarom je trots bent op jouw kind  5 plekken doorschuiven  Vertel elkaar hoe de ervaringen zijn van de eerste week

32 Enkele praktische zaken  Klassenboek  Google agenda  Mailadres HBL

33 U kunt meekijken met uw kind: log in bij Som

34

35 De agenda  Leerlingen moeten de agenda van google gaan gebruiken  Hiervoor gaan ze naar www.google.comwww.google.com  Ze loggen in met voornaamachternaam@hetbaarnschlyceum.nl voornaamachternaam@hetbaarnschlyceum.nl  Ze gebruiken het verkregen wachtwoord.  Een docent kan een afspraak met de leerling in deze agenda zetten.  De leerling gebruikt de agenda om een eigen leerplanning te maken.  Zorg dat hun schoolmailadres hun standaardemailadres wordt en dat ze iedere dag kijken of er mail is.

36

37 Handig om te weten  Flexlessen (zie brochure, gemaild)  Cito-havo/vwo-adviestoetsen sept. 2013 en juni 2014 (toetsing van de voortgang)  Verzuim (bellen / beter-meldbriefje)  Voortschrijdende gemiddelde, voortschrijdend rapport  Bodemcijfer 4 (voor toetsen tot de Herfstvakantie; en op het rapport)  3 rapporten, twee tien-minutengesprekrondes  Jaarkalender met ouderavonden

38 Zorg  Zorgkaart Sociaal-emotioneel Cognitief  Pestprotoco l

39 Stappenplan pestprotocol  “No-blame”aanpak  Luisteren  Afspraken maken  Controle op gemaakte afspraken  Op de hoogte stellen van de docenten en ouders  Zie het volledige pestprotocol op de leerlingensite: www.hetbaarnschlyceum.nl

40 Sportklas  Bijna 6 uur gym i.p.v 3 uur  Normale programma  Sportklasprogramma (verbreding & verdieping)  1 les biologie minder, 1 tekenles minder, 1 mentoruur minder  Ouderbijdrage: clinics (rijden van ouders)/ toernooien/ excursies/lesmateriaal/ sportklas t-shirts)

41 Vervolg sportklas  Sportklas in klas 1 en 2,  in klas 3 voorrang bij flex-lessen LO,  in bovenbouw BSM als keuzevak.

42 Sportklasprogramma blok 1 (buiten) en 2  Flagfootbal (module)  Frisbee met clinic  Spel: div. niet-wedstrijdspelen (muurbal, tjoekbal, raambal); spelontwikkeling  Zwemmen (4x: wedstrijdzwemmen, snorkelen,reddend zwemmen, waterpolo)  Clinic: bodycombat en spinning

43  Huiswerktoezicht  O.l.v. dhr. Averdijk  Informatie en aanmelden via de website, link Zorg > Huiswerktoezicht.  Dagelijks tussen 14.10 en 17.30. (kosten: € 8,- per middag)

44  Huiswerktraining: leer effectief te leren!  Aanvulling op Huiswerktoezicht, maar ook ‘los’ te volgen  Je wordt in kleine groepjes gecoacht je huiswerk effectiever te maken  Vijf bijeenkomsten van twee uur  Informatie en aanmelden via de website, link Zorg > Huiswerktraining  Kosten: € 115,- (incl. ouderinfoavond en lesmateriaal  I.s.m. Fides Studiebegeleiding

45 Informatie / communicatie  Wij communiceren via de mail. Geef wijzigingen door aan onze administratie!  Geen mail ontvangen van school  doorgeven van mailadres aan Anna Boek: boe@hetbaarnschlyceum.nl.  Website:www.hetbaarnschlyceum.nl. LyceumNieuws (abonneren), jaarplanners, cijfers, roosters, afwezigheid kind, roosterwijzigingen en actuele informatie  Digitale schoolgids (te raadplegen via website) daarin staan o.a. ook de e-mailadressen van medewerkers, maar ook leefregels, urentabel, roostertijden, leeroutes ed.


Download ppt "Welkom op de Informatieavond van klas S1e 17 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google