De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal"— Transcript van de presentatie:

1 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal
HV Leudal 1 november 2004 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal

2 Waarom de sponsorloterij ?
De vereniging heeft geld nodig om te kunnen bestaan. Dat geld komt tot nu toe vooral binnen via: Contributie Subsidies/sponsors Leudal Toernooi. De komende jaren zullen deze inkomsten minder opleveren !! 1 november 2004 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal

3 Waarom de sponsorloterij ? (2)
De vereniging wil minder afhankelijk zijn en meer inkomstenbronnen vinden De naamsponsor is daar al een voorbeeld van. De sponsorloterij een tweede voorbeeld Deze beide bronnen zullen ongeveer 25 % van de inkomsten genereren 1 november 2004 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal

4 Planning Voorbereiding Distributie Vinden sponsors en retourontvangst
wk 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 wk 52 Voorbereiding Distributie Vinden sponsors en retourontvangst Verwerking Herinneringsactie Verwerking herinneringsactie Vanaf januari 2005 dient er geld binnen te komen voor HV Duploprint- Leudal 1 november 2004 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal

5 Kern van de loterij Sponsor (degene die meedoet) machtigt tot incasso van € 6,- per mnd. € 3 daarvan gaat maandelijks naar de vereniging (wordt 1 x per kwartaal betaald) Sponsor doet wekelijks mee aan een trekking en kan leuke prijzen winnen in geld of andere prijzen Sponsor blijft meedoen tot hij opzegt. Per jaar brengt een sponsor dus 12 X € 3 = €36 op voor de vereniging 1 november 2004 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal

6 Werving van sponsors Voor de werving is nodig:
Formulier voor invullen gegevens sponsor(s) Informatie om over te kunnen dragen Motivatie om een goed resultaat neer te zetten Deze presentatie geeft je de nodige informatie. 1 november 2004 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal

7 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal
Werven van deelnemers Ieder lid meldt minimaal één sponsor aan Op het daarvoor bestemde formulier mag niet de naam van het verenigingslid ingevuld worden (er staat een nummer op dat correspondeert met je naam en dat wordt gebruikt voor de verloting van DVD’s en video’s en om de resultaten te kunnen volgen. Voor werving en aanmelding van 5 leden krijgt men een DVD/video (men mag dan de eigen naam invullen op het formulier) In totaal willen we minimaal 180 sponsors 1 november 2004 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal

8 Indien minder dan 5 sponsors doe je naar rato mee aan de loterij.
Het proces Ja 5 sponsors ? Uitreiken formulier Vinden sponsors Naam invullen Inle- veren Verstu- ren Ontvangst Geld Nee Geen naam invullen Inle- veren Samen voegen Verstu- ren Verloten DVD’s Indien minder dan 5 sponsors doe je naar rato mee aan de loterij. 1 november 2004 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal

9 Argumenten voor sponsors om mee te doen !
Steunen van de vereniging Maandelijks € 6 euro (€ 3 voor vereniging) Door automatische incasso geen rompslomp Kans op prijs (13 trekkingen p/j) Opzegging op ieder moment mogelijk Ook andere goede doelen worden gesteund door deelname: Doe een wens Stichting, Nat. Epiletici fonds, Jantje Beton, Nat. Fonds Kinderhulp, Alzheimer Nederland Fonds Slachtofferhulp …. (misschien weet je er zelf nog een of meerdere Geldprijzen worden automatisch bijgeschreven op bankrekening. 1 november 2004 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal

10 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal
Trekkingen Maandelijks (13 x per jaar) superbingo !! Wekelijks een trekking voor bingo prijzen. Prijzen worden bekendgemaakt via internet. Geldprijzen worden overgemaakt op verstrekte bankrekeningnummer 1 november 2004 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal

11 Waarom doe jij dit ? Je helpt de vereniging waar je lid van bent
Je kunt blijven sporten Contributie hoeft niet verder omhoog Je kunt DVD’s/video verdienen Vele handen maken licht werk ….. Uitgangspunt is dat ieder lid een steentje bijdraagt 1 november 2004 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal

12 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal
Heb je hulp nodig ? Als je hulp nodig hebt: Kun je op de website van de vereniging kijken Kun je het coördinatieteam Sponsorloterij benaderen (liefst via mail) Kun je een collega-speler benaderen Coördinatieteam Sponsorloterij Bea Berden Marlies Cox Tanja Robeerts Iris Robeerts Hans de Jong 1 november 2004 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal

13 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal
Verloten DVD’s Na ontvangst van DVD’s vindt verloting plaats Iedereen die een of meer sponsors heeft geworven doet naar rato mee Indien je zelf het formulier met 5 sponsors heeft ingevuld en al een dvd heeft ontvangen doet niet meer mee. Coordinatieteam sponsorloterij organiseert verloting 1 november 2004 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal

14 Inleveren formulieren
Formulieren worden ingeleverd zoals afgesproken bij het uitreiken maar in principe: Recreanten Bea en Marlies A1, Dames 1, B2 Tanja B1 Iris A2 en Dames 2 Maud Sliepen (via Marlies) C en D teams Roy Ueberbach Alle leden een formulier met minimaal één sponsor inleveren in week 46 of 47 1 november 2004 Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal


Download ppt "Sponsorloterij/HV Duploprint/Leudal"

Verwante presentaties


Ads door Google