De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PPS & Innovatie in nieuwe sectoren 3 oktober 2012 PPS & Cultureel Erfgoedinstellingen Lucky Belder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PPS & Innovatie in nieuwe sectoren 3 oktober 2012 PPS & Cultureel Erfgoedinstellingen Lucky Belder."— Transcript van de presentatie:

1 PPS & Innovatie in nieuwe sectoren 3 oktober 2012 PPS & Cultureel Erfgoedinstellingen Lucky Belder

2 Overzicht 1. Aanleiding en inleiding 2. Publieke erfgoedinstellingen en PPS 3. Algemene regels marktactiviteiten overheidsinstellingen 4. Google PPS contracten 5. Conclusies •

3 “ Culturele activiteiten, goederen en diensten hebben naast een economische waarde ook een culturele waarde...” ( preambule) UNESCO Verdrag Culturele Diversiteit 2005

4 I. Inleiding en aanleiding •publieke cultureel erfgoed instellingen (CEI’s) •Musea, bibliotheken en archieven •opkomst denken in Business Models •Europe 2020 •EU Digital Agenda •slimme investeringen in onderzoek en innovatie •culturele industrie •digitalisering cultureel erfgoed collecties •Europeana

5 Europeana digital library start 2008 •Communication i2010 : Digital Libraries •The New Renaissance Report of the Sages 2011 •financiele onderbouwing UK Report •kostenbereking: meer dan 1 miljard euro • PPS noodzakelijk •Commission Recommendation 2011 (C(2011)7579 par.2. •stimuleer PPS cultureel erfgoed instellingen •: ‘ fair and balanced’ •Annex: Working Paper national reports 27 LS over PPS.

6 II. Cultureel Erfgoed instellingen en PPS •Definities •"any partnership between a private-sector corporation and a public-sector body, through which the parties contribute different assets to a project and achieve complementary objectives" ( 2008 Digital Library Report) •Sages Report 2011 PPS gaat van "... direct investment of funds in return for exclusive commercial exploitation of the digitised material to classical sponsorship schemes for advertising/marketing purposes".

7 PPS voordelen voor CEI’s & private partners -instellingen: •financieel draagvlak •toegang tot technologie en kennis •innovatie •realisatie beoogd doel •bijdrage draagvlak overheidsfinanciering -private partners •partner met sterk merk •uitdragen corporate social responsibility

8 Mogelijke PPS projecten Cultureel Erfgoed Instellingen (CEI’s) •Gebouwen en exploitatie •Monumentenzorg / Rijksdienst overheidsgebouwen •DBFMO – voorbeeld Defensie Museum project •Collectie Beheer? •( opzegging beheercontracten Collectie Nederland als voorbereiding op concessie ovk?) •Digitalisering en Digitale Toegang tot Erfgoed Collecties

9 III.1 Algemene regels marktactiviteiten cultureel erfgoed instellingen •EU •publieke CEI = overheidsbedrijf •Mededinging artt. 101-105 VWEU en 107-109 VWEU •- algemene beginselen – •gelijke behandeling •objectiviteit •proportionaliteit •transparantie

10 III.2 Algemene regels EU •Publieke aanbesteding •Richtlijn 2004/19/EC •Staatssteun art. 107 lid 1 VWEU ( melden + toets) •Uitzondering art 107 lid 3 (d) •steun toegestaan •als geen nadelige invloed handel en mededinging in de EU op wijze dat ism algemeen belang. •Systeem block-exemptions ( revisie voorstel mei 2012 – ook voor cultureel erfgoed instellingen) •Uitzondering Dienst Algemeen Economisch Belang art. 106.lid2 VWEU •( Altmark – zie publieke mediadiensten)

11 III.3 Algemene regels art. 107 lid 3 (d) Verenigbare steunmaatregel cultuur •Casus Spaanse cultuur subsidies •(N340/2007) •Casus Franse Videogames • ( N 648/2005 – 2012) •overheidsmiddelen •gericht op cultuur en cultureel erfgoed •passend instrument? •incentive effect? •proportioneel? •balans verstoren markt / bijdrage welzijn EU

12 III.4 Algemene Regels EU •Richtlijn hergebruik overheidsinformatie •2003/98/EG •uitzondering cultureel erfgoedinstellingen en onderwijsinstellingen •Wijziging richtlijn voorstel 31 augustus 2012 • rapport Des Sages aanbeveling: geen uitzondering voor CEI’s; PPS max. 7 jaar excl. •reactie NL was negatief

13 Herziening Richtlijn hergebruik overheidsinformatie par. 14b ( 31 augustus 2012) A period of preferential commercial exploitation of the digitised material may be necessary in order to give the private partner the possibility to recoup its investment. This period should be limited in time and as short as possible, in order to respect the principle that public domain material should stay in the public domain once it is digitised. The period of preferential use should not exceed in general 7 years. In addition, any public private partnership for digitisation of cultural resources shall grant the partner cultural institution full rights with respect to the post-termination use of digitised objects.

14 III.5 Algemene regels NL implementatie EU regels in Mededingingswet nadere uitwerking: •Besluit Markt en Overheid 1 juli 2012 economische activiteiten overheid •vb: verhuur dvd’s bibliotheken; exploitatie bioscoop in cultureel centrum •vier gedragsregels •integrale kostendoorberekening art 25i •( incl vermogenskosten)/ maar uitz. data uit publ taak 25i,b. •bevoordelingsverbod •gegevensgebruik niet exclusief houden •functiescheiding - n.v.t. onderzoeksinstellingen; scholen; KB/KNAW. •

15 •EU Working Paper 2011 PPS – CEI’s •sponsor-donation model •sponsorship and donations •complementary tax schemes •Indirect- commercial model •component of wider business model • ( Google Book Search) •direct commercial exploitation model •quid pro quo model (return on investment) IV : PPS – CEI’s

16 PPS- CEI •Conclusies Report 2011 - PPS nog geen algemeen toegepast BM •landen rapporten geven alleen grote projecten weer •meest voorkomende partner:

17 Google contracten EU (EU rapport 2011) •UK – Bodleian Library; British Library •Germany – Bayerische Statsbibliothek •Spain – Universidad Complutense Madrid; Bibliotheca di Catalunya •Belgie – Bibliotheek Universiteit Gent •Zwitserland – bibliothèque universitaire Lausanne •France – Université Lyon •Italy – Ministerio Cultura Italiana •Oostenrijk – National Bibliothek •NL – Koninklijke Bibliotheek •

18 Organize the world’s information and make it universally accessible and useful Do No Evil

19 1996 founded by Page and Brin 1998 Corporate Company nu gevestigd in California; Ierland en Nederland. 2004 Nasdaq 2010 omzet 29,3 milliard $; winst 8.5 milliard $ 2011 omzet 37.905 milliard $ Winst 24.717 milliard $ Juli 2012 – aandeel 586$ 24 September 2012, aandeel 752,40 $ bron Yahoo Finance/ Nasaq income statement

20 Google PPS contracten •Michigan Library •British Library •Koninklijke Bibliotheek •

21 Vragen KB / British Library •Hoe passen de Google contracten in het EU PPS beleid? •Wat is de inbreng van staatsmiddelen en wat is de investering van Google? •Hoe regelt het contract de rechten op digitale kopie? •Hoe regelt het contract de bescherming publiek domein? •wat is de duur van het contract/ verlenging? •verhouding tot Richtlijn hergebruik Overheidsinfo?

22 Hoe passen de Google contracten in het EU PPS beleid? •Hoe passen de Google contracten in het EU PPS beleid? •beschikbaar stellen informatie cultureel erfgoed •efficient gebruik middelen en technologie •bijdrage innovatie •CSR •sterk merk

23 Wat is de inbreng van staatsmiddelen en wat is de investering van Google? •Koninklijke Bibliotheek: •beschikbaar stellen collectie selectie niet minder dan 160.000 banden. •arbeidskosten fysieke werk binnen instelling •contactpersoon adm./ 9-5 5/7 •contactpersoon techn. 9-5 5/7 •kosten netwerk en breedband KB •benodigde conserveringskosten geselecteerde banden •barcoding en data verwerking •meta data (BL) •Google: scannen en productie ( hardware+software) beschikbaar stellen een (1) digitale copie aan KB/ BL •transportkosten/ verzekeringskosten

24 Hoe regelt het contract de rechten op digitale kopie? •-Bibliotheek krijgt licentie voor een digitale kopie •mag beschikbaar stellen in- house •non-commercial purposes only •alleen in rekening brengen print en reprokosten •verhinderen webcrawlers •uitz. Europeana •verhinderen derden overname substantiele delen •geen exploitatie van Bibl. digitale copie •wel beschikbaar stellen voor onderzoek en non-profit, maar alleen als niet voor dienst ook aangeboden door Google + met toestemming vooraf door Google ( op schrift)

25 Vragen Google Contract •Hoe regelt het contract de bescherming publiek domein? •alles wat pd was moet pd blijven •wat is de duur van het contract/ verlenging? •- 6 jaar contract + optie aut. verlenging tenzij •-15 jaar gebruik Bibl. digitale copie

26 Vragen Google Contract •verhouding tot •Herziening Richtlijn hergebruik Overheidsinfo? •( 31 aug. 2012) •tijdsduur 7 jaar max •waardebepaling / vergoeding ( integrale kosten?)

27 Conclusie •Google PPS als nieuw BM interessant maar roept nog veel vragen op, met name waar het gaat om: - waardering inbreng - herhaalbaarheid investering inbreng - duurzaamheid digitale kopie bepalingen - aspect publiek domein - regeling exclusief gebruik - transparantie contracten - be-eindiging

28 “ Culturele activiteiten, goederen en diensten hebben naast een economische waarde ook een culturele waarde...” ( preambule) UNESCO Verdrag Culturele Diversiteit 2005

29 PPS: Wordt vervolgd.... Dank u l.belder@uu.nl


Download ppt "PPS & Innovatie in nieuwe sectoren 3 oktober 2012 PPS & Cultureel Erfgoedinstellingen Lucky Belder."

Verwante presentaties


Ads door Google