De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFODAGEN 2012-2013 JEUGD HVV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFODAGEN 2012-2013 JEUGD HVV."— Transcript van de presentatie:

1 INFODAGEN JEUGD HVV

2 PROGRAMMA WERKING JEUGD HVV INTERNE REGELS – INFOBROCHURE - WEBSITE
LIDGELD LABELING KBVB AUDIT FOOTPASS 2012 INDELING NATIONAAL-GEWESTELIJK OPLEIDINGSPLAN PER LEEFTIJD VOORBEREIDING OUDERRAAD VOORSTELLING TRAINERS VRAGENRONDE

3 WERKING JEUGD HVV Voorstelling jeugdbestuur
Werking jeugdbestuur – taken Erik Sportieve werking en themapunten Wat bij kwetsuur ?

4 1. Voorstelling jeugdbestuur
Filip Sysmans Frank Van den Broek Erik De Bie : algemeen jeugdcoordinator Eddy Van Huffel : TVJO ZOEKEN NIEUWE VRIJWILLIGERS : melden bij Filip of Frank !!!!

5 2. Werking jeugd HVV Financieel : ontvangen lidgelden, betaling onkosten,budgetbeheer enz… Administratief : opmaken brieven, verzekeringspapieren … Kantine : verantwoordelijke Katleen : zorgen dat alles goed verloopt Kledij : pasavonden organiseren, bestellingen uitvoeren en controleren, kledij verdelen naar de spelers toe = afhankelijk van Jartazi ! Sponsoring : zoeken van sponsers voor truitjes één maal per week zal jeugdsecretariaat geopend zijn voor jullie : mogelijkheid tot bestellen kledij, invullen attesten ziekenkas, verzekeringspapieren, vragen allerlei : open van uur tot uur op dinsdag vanaf de start van de trainingen : verantwoordelijke Erik De Bie Opvolgen sportieve werking Organiseren van de tornooien

6 3. Sportieve werking HVV Verantwoordelijke : Eddy Van Huffel
Zowel voor de onderbouw, bovenbouw als beloftengroep zie sportieve structuur Zorgen dat de visie van de club en KBVB gevolgd wordt Visie : spelers opleiden voor onze 1ste ploeg en iedereen speelgelegenheid geven : nationaal-gewestelijk voetbal Visie KBVB : * speler is het belangrijkste * fun moet er zijn * spelen volgens systeem : zonevoetbal in 4-3-3 * opleidingsplan volgen * iedereen speelt minstens 50 % * resultaat is niet belangrijk – opleiding !! ° taken : trainers aanwerven spelers indelen evaluatiegesprekken trainersvergaderingen organiseren opvolgen van trainers en spelers tijdens seizoen opvolgen van wedstrijden en trainingen buitenlandstornooi organiseren voor U14-U15

7 Taken Algemeen Jeugdcoördinator Erik De Bie
Aanvragen van wedstrijden Opvolgen verzekeringspapieren Opening kantine tijdens trainingsweek verzorgen Aansluiten van nieuwe spelers Opvolgen sportleven – wijziging wedstrijduren Spelerslijsten bijhouden en updaten Jeugdsecretariaat open houden Opvolgen kledij : bestellingen Ondersteuning sportieve leiding Scheidsrechters voor onze U10 – U 9 – U 8 – U7 zoeken BeneCup en préminiemen tornooi organiseren Verantwoordelijke jeugdscouting ….

8 4. Wat bij kwetsuur ? Eerst langs gaan bij onze jeugdverzorger Thomas Delrue Deze is één dag per week aanwezig tussen 1900 uur en 2000 uur, dag wordt nog meegedeeld Indien niet aanwezig of dringende kwetsuur kan je ook langsgaan bij onze nieuwe clubverzorger De verzorger zal een document invullen voor de opvolging van je blessure en voor de trainer van uw ploeg Indien ernstig : contact opnemen met uw huisdokter of clubdokter (Sam Vermeire) voorkeur gaat uit naar onze clubdokter (sportarts !) Maar altijd blessure melden aan de jeugdverzorger voor opvolging Zie ook 10 stappenplan op onze jeugdwebsite Bij ernstige blessure : verzekeringspapieren laten invullen en ons zo vlug mogelijk terugbezorgen (afgeven jeugdsecretariaat)

9 HUISHOUDREGELS Interne regels horen nu eenmaal bij een werking van een club Deze zullen bij aanvang trainingen meegegeven worden met de spelers en ook doorgenomen worden samen met de trainer ! (staan ook op de site vermeld) Infobrochure (komt op site) Neem de brochure zeker door ! Zeker wat betreft : afmelden trainingen en wedstrijden Bijkomend punt : racisme ! Spelers en/of ouders die rascistische uitspraken doen zullen een sanctie krijgen, zelfs uitsluiting uit de club is mogelijk Vechtpartijen op en/of rond het veld door spelers of en ouders, hiervoor is maar één sanctie : uitsluiting uit de club Boetes, naar aanleiding verslag scheidsrechter, voor wangedrag ouders/spelers zullen verhaald worden op de ouders Hou het sportief en supporter sportief Vorig jaar geen problemen gehad, hou het zo ! Merci

10 JEUGDWEBSITE DIT JAAR WORDT ONZE SITE IN EEN NIEUW KLEEDJE GESTOKEN
ALGEMENE INFORMATIE : missie – visie – sportief beleid FOTO PER PLOEG WEDSTRIJDSCHEMA TRAININGSUREN AFGELASTINGEN VANAF 1700 UUR DE BEDOELING IS OM DEZE UP TO DATE TE HOUDEN, MET ALLERLEI RAND INFORMATIE ….. BEHEER : WIM BRUGHMANS Zie proefvoorbeeld (indien internet werkt….)

11 LIDGELD Zoals vermeld in de brief is er dit jaar een verhoging doorgevoerd van het lidgeld (later meer uitleg) 3de jaar onderscheid tussen gewestelijk en nationaal voetbal Reden : nationaal voetbal is nu éénmaal duurder dan gewestelijk voetbal, trainen ook 1 keer meer, busvervoer, eten (verplicht),enz… Spelers die nu voor nationaal voetbal lidgeld betaald hebben en uiteindelijk bij de gewestelijke terecht komen, zullen een deel van hun lidgeld terugbetaald krijgen, uiteraard andersom ook, spelers die nu lidgeld betaald hebben voor gewestelijk voetbal zullen ook moeten bijbetalen ! Betaal uw lidgeld tijdig anders zal er een sanctie genomen worden ! Opvolging door Erik en Eddy

12 Lidgeld verhogen ? Na 10 jaar verhoging vergoeding trainers
Onderscheid tussen gediplomeerde trainers, jarenervaring en startende trainers Onkosten : water, electriciteit, gas, onderhoud verhogen Extra kledij voor nationaal spelende spelers : opwarmingspak + T-shirt Busvervoer

13 INDELING SPELERSGROEPEN
OP BASIS VAN EVALUATIEFICHES EINDE SEIZOEN Nu nationaal ingedeeld wil niet zeggen dat dit voor een heel jaar is, andersom is dit uiteraard ook zo ! Vanaf B U8 betere bij betere (spelen tegen sterke tegenstanders) Elk jaar opnieuw 2 x evaluatie spelers (vanaf U11) Kernen dit jaar voor nationaal voetbal spelers per groep(vanaf U13) Gewestelijk voetbal (vanaf U13) : spelers Iedereen speelt minstens 50 % op jaarbasis – strikte opvolging door TVJO De bedoeling is dat iedereen elk weekend kan voetballen, maar het zou kunnen dat dit in sommige gevallen eens niet is (te veel spelers per leeftijd !) Bij nationaal voetbal : selectie vooral op basis van inzet tijdens de trainingsweek !!

14 OPLEIDINGSPLAN PER LEEFTIJD
U7-U8-U9 U10-U11 U12-U13 U14-U15 U16-U17 BELOFTEN

15 LABELING KBVB Twee jaar terug werd het nationaal jeugdvoetbal hervormd
Bedoeling : goede, kwaliteitsvolle jeugdwerkingen belonen Nationaal voetbal hangt niet meer af van de 1ste ploeg ! Op basis van een checklijst werden er aan elke ploeg die nationaal voetbal wenst te spelen punten toegekend De 80 beste ploegen (hoogste score) mogen dit jaar nationaal voetbal spelen Twee reeksen : A reeks met 2 x 15 ploegen en B reeks met 3 x 16 ploegen HVV behaalde een 42 ste plaats Spelen volgend jaar in de B reeks met vooral Antwerpse en Oost Vlaamse ploegen : mooie reeks !HVV, Bornem, Duffel, Berchem, Capellen, Bocholt, Turnhout, De Kempen, Temse, Hamme, Sint-Niklaas, Racing Mechelen, Lyra,Dessel Sport,Wilrijk en Geel-Meerhout Elk jaar opnieuw moet er een checklijst ingevuld worden, heel belangrijk : doorstroming jeugdspelers naar A kern, iedereen speelt minstens 50 %

16 AUDIT Na 3 jaar nieuwe audit nodig (voor toekenning subsidie Vlaamse gemeenschap) Belangrijk voor de club Zo hoog mogelijke score behalen in de jeugdwerking Controle door mensen die totaal niets met de KBVB te maken hebben ! Audit op hoog niveau Heel de jeugdwerking wordt doorgelicht Sportief, administratief, doorstroming, enz… Enquete was een belangrijk onderdeel voor deze audit (eerste resultaten in bijlage) 1ste maal in de club dat dit wordt georganiseerd Belangrijk voor de jeugdwerking dat deze wordt ingevuld !! Kan nog tot start voorbereiding, te bezorgen aan trainer of af te geven jeugdsecretariaat Met de antwoorden zal er een SWAP analyse uitgevoerd worden door middel van lange en korte termijndoelstellingen : bv lange termijn: kunstgrasveld, korte termijn : parking en weg heraanleggen Waarnodig zullen wij aanpassen of bijsturen

17 OUDERRAAD HVV De bedoeling is om van iedere ploeg of leeftijd één ouder te vertegenwoordigen in de raad Om de 2 à 3 maanden samenkomen Bespreken van gemelde problemen met jeugdverantwoordelijke en/of TVJO Nevenactiviteiten mee ondersteunen WIJ zoeken nieuwe leden !!

18 VOORBEREIDING Start voorbereiding op 18 juli voor de bovenbouw (U11-U17) Start voorbereiding onderbouw + gewestelijke ploegen: 1ste week van augustus Eerste wedstrijden bovenbouw : 28 juli tegen Anderlecht Zeer belangrijk : verlofplanning doorgeven aan trainer ! Per groep zullen wij straks even de voorbereiding overlopen en bespreken (vanaf U12) na uitleg : even ophalen bij Erik (tot U11)

19 VOORSTELLING TRAINERS
Ieder groep krijgt nu een 10 tal minuten om even samen te zitten met hun trainer(s) vanaf U 12 !! Bedoeling : de trainer stelt zich even voor en zal verder enkele afspraken maken met de spelers en ouders Trainer zal zijn gsm nummer en mailadres doorgeven Geef ook jullie mailadres en gsm nummer door !!

20 VRAGENRONDE IEDEREEN HEEFT DE MOGELIJKHEID OM NU ALGEMENE VRAGEN TE STELLEN VOOR PERSOONLIJKE SPORTIEVE VRAGEN KAN JE BETER EEN AFSPRAAK MAKEN MET EDDY

21 SLOTWOORD HOU HET SPORTIEF EN SUPPORTER SPORTIEF ……
WIJ WENSEN ALLE PLOEGEN VEEL SPORTIEF SUCCES TOE HOU JE AAN DE REGELS MAAK ER EEN TOF EN LEUK JAAR VAN ZIJN ER TOCH PROBLEMEN : NIET TWIJFELEN KOM GERUST NAAR ONS TOE SPORTIEF : EDDY VAN HUFFEL ALGEMEEN : ERIK DE BIE OF IEMAND VAN HET JEUGDBESTUUR BEDANKT VOOR JE KOMST EN NOG EEN PRETTIGE VAKANTIE !!!!!! VERGEET JE VERLOFPLANNING NIET DOOR TE GEVEN !! HOU HET SPORTIEF EN SUPPORTER SPORTIEF ……


Download ppt "INFODAGEN 2012-2013 JEUGD HVV."

Verwante presentaties


Ads door Google