De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Autisme in de volwassenheid Peter Vermeulen - Autisme Centraal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Autisme in de volwassenheid Peter Vermeulen - Autisme Centraal."— Transcript van de presentatie:

1 Autisme in de volwassenheid Peter Vermeulen - Autisme Centraal

2 www.autismecentraal.com Volwassenen met autisme: wat weten we? •We weten meer dan vroeger •Maar veel weten we nog niet

3 www.autismecentraal.com Bronnen van kennis •Autobiografieën & getuigenissen Donna WilliamsTemple Grandin Wendy Lawson Gunilla Gerland

4 www.autismecentraal.com Bronnen van kennis •Autobiografieën/getuigenissen •Follow-up studies –In het begin anecdotisch: •Leon Eisenberg •Mildred Creak (1963) •Leo Kanner (1971)

5 www.autismecentraal.com Autisme in de volwassenheid Donald T. is nu 36 jaar en leeft nog steeds bij zijn ouders en werkt in een locale bank als klerk. Hij speelt golf en is lid van verschillende organisaties, o.a. Kiwanis Club, Jaycees en een kerkorganisatie. Leo Kanner

6 www.autismecentraal.com Autisme in de volwassenheid Richard M. is nu 33 jaar en woont in een instelling. Hij is teruggetrokken en doet niet mee aan de activiteiten. Hij reageert enkel op zijn naam en eenvoudige instructies. Leo Kanner

7 www.autismecentraal.com Bronnen van kennis •Autobiografieën •Follow-up studies: –In het begin anekdotisch –Vanaf jaren 60: systematisch

8 www.autismecentraal.com Bronnen van kennis •Autobiografieën •Follow-up studies: –In het begin anekdotisch –Vanaf jaren 60: systematisch –Vanaf jaren 80: onderzoek bij mensen zonder verstandelijke beperking

9 www.autismecentraal.com Beperkingen van de studies •Onderlinge vergelijking haast onmogelijk •Resultaten moeilijk te veralgemenen •Enkel op ‘klinische’ populaties •Enkel ‘jong’ volwassenen Vermeulen, 2007 “ Autism and aging ” 12 dec 2008 Patricia Howlin

10 www.autismecentraal.com Follow-up studies •Autisme is een pervasieve stoornis

11 www.autismecentraal.com Outcome •Studie bij 140 volwassenen –70 autisme, 70 Asperger syndroom –Tussen 16 en 36 jaar (gem. 23 j.) Cederlund, M. e.a. (2008)

12 www.autismecentraal.com Vriendschapsrelaties

13 www.autismecentraal.com Partnerrelaties

14 www.autismecentraal.com Follow-up studies Samenvattend: 20% •Goede algemene uitkomst: tussen 4 & 45% - gemiddeld: 20% 30% •‘Redelijke’ uitkomst: tussen 10 & 52% - gemiddeld: 30% 50% •Minder goede tot arme uitkomst: tussen 20 & 75% - gemiddeld: 50%

15 www.autismecentraal.com Follow-up studies Patricia Howlin

16 www.autismecentraal.com Follow-up studies •Autisme is een pervasieve stoornis •Maar geen reden tot pessimisme •Variatie in uitkomst is de regel spectrum

17 www.autismecentraal.com Wat bepaalt de uitkomst? •IQ: enkel verschil tussen IQ 70 •Taalontwikkeling: (maar gerelateerd aan IQ)

18 www.autismecentraal.com Wat bepaalt de uitkomst niet? •Classificatie: geen voorspellende waarde •Ernst van de symptomen: evenmin Lord, C. & Venter, A. (1992) Howlin, P. (2000)

19 www.autismecentraal.com Proportie symptomen Asperger vs HFA Vermeulen, P. (2002)

20 www.autismecentraal.com Wat bepaalt de uitkomst? •Contextuele factoren?? –diagnoseleeftijd –(gebrek aan) specifieke behandeling en zorg •Non-specifieke factoren?? –Karakter en persoonlijkheid –Stressgevoeligheid

21 www.autismecentraal.com Autismekenmerken in de volwassenheid •Autismekenmerken zijn redelijk stabiel •Vaak verbetering in functioneren –Bij 30% en 40%: opmerkelijke verbetering –Echter bij een kleine groep (20% v.d. verstand. beperkten) achteruitgang –Minst verbetering op vlak van rigiditeit, al verandert de aard ervan

22 www.autismecentraal.com Autisme ziet er anders uit bij volwassenen • Verbetering behoort tot het natuurlijke verloop van autisme! •Maar…welke criteria gebruikt men? •Geen verbleken, maar “verkleuren” van autisme De buitenkant van autisme verandert, de binnenkant blijft hetzelfde

23 www.autismecentraal.com Effecten van behandelingen •Meestal maar op korte termijn geëvalueerd •Meestal enkel taal, academische vaardigheden en gedragsproblemen •Minder: sociale en emotionele ontwikkeling •Invloed variabelen als IQ, gezin e.d.: onbekend Szatmari, P. & Reitzel, J-A. (2005)

24 www.autismecentraal.com Effecten van behandelingen •Geen enkele specifieke behandeling of therapie kan het autisme grondig veranderen •Opletten met behandelingen die compleet herstel beloven! •Maar mensen met autisme kunnen wel levenslang leren

25 www.autismecentraal.com Maar wat is succes? •Een hoger IQ? •Gewoon onderwijs? •Een diploma halen? •Zelfstandig wonen? •Een relatie hebben? •…? In plaats van deze factoren als criterium te nemen Beter kijken naar LEVENSKWALITEIT

26 www.autismecentraal.com Levenskwaliteit •Levenskwaliteit hangt niet samen met: –Ernst van de stoornis –Intelligentie –Leeftijd •Levenskwaliteit hangt wél samen met: –Kenmerken van de ondersteuning Renty, J. & Roeyers, H. (2006)

27 www.autismecentraal.com Conclusies Wat bepaalt de uitkomst? •IQ: matig voorspellende waarde •Beeld op jonge leeftijd (ernst autisme, ontwikkelingsleeftijd): geen voorspellende waarde •Tijdige diagnose en autismedeskundige aanpak

28 www.autismecentraal.com Conclusies Wat bepaalt de uitkomst? •Een stimulerend pedagogisch klimaat dat autisme accepteert maar het geen excuus vindt •Onderwijs met nadruk op functionele vaardigheden •Persoonlijkheidsfactoren (humor!) •Een begripsvol en ondersteunend (informeel) netwerk

29 www.autismecentraal.com Meer info: Autisme Centraal Groot Begijnhof 85 9040 Gent Tel: 09/238 18 18 info@autismecentraal.com


Download ppt "Autisme in de volwassenheid Peter Vermeulen - Autisme Centraal."

Verwante presentaties


Ads door Google