De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goed onderweg? Vijf jaar pilotprojecten Agrologistiek Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Tel.: 024-3790222 Fax: 024-3790120 E-mail.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goed onderweg? Vijf jaar pilotprojecten Agrologistiek Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Tel.: 024-3790222 Fax: 024-3790120 E-mail."— Transcript van de presentatie:

1 Goed onderweg? Vijf jaar pilotprojecten Agrologistiek Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Tel.: 024-3790222 Fax: 024-3790120 E-mail : johan.beukema@bciglobal.com Johan Beukema Senior adviseur Buck Consultants International Congres Agrologistiek: Madurodam, 29 maart 2007

2 1© Buck Consultants International, 2007 1Waarom pilotprojecten agrologistiek? 2De 13 projecten van het Platform 3De resultaten van de projecten 4Goed onderweg? Innovatieve pilotprojecten agrologistiek: van vers naar houdbaar! Inhoud

3 2© Buck Consultants International, 2007 Agrosector belangrijk voor Nederland! •Bijdrage agrocomplex aan economie: 10,4% (42 mrd) •Ong. 10% bijdrage aan de werkgelegenheid •10% van NL export is agrogerelateerd Bron: LEI, 2003 “1 op 3 vrachtwagens op de weg is agrogerelateerd” 1Waarom pilotprojecten agrologistiek?

4 3© Buck Consultants International, 2007 Milieuvraagstuk vraagt om slimme logistieke oplossingen Groeiende transportstromen Schadelijke emissies en congestie Kosten voor bedrijfsleven en maatschappij Vereist: • Slimme logistieke oplossingen • Combineren milieu en economie • Lange termijn perspectief Ook agrosector kan en moet hieraan bijdragen

5 4© Buck Consultants International, 2007 Specifieke issues agrologistiek: •Concurrentiepositie onder druk •Regionale functie agrosector •Veel vervoersbewegingen in kwetsbare gebieden •Groot aandeel wegvervoer •Nauwe relatie tussen logistiek en andere functies in de keten •Nieuwe concepten •Voorbeelden •Actie! 13 pilotprojecten

6 5© Buck Consultants International, 2007 Agriport A7 Flora Holland Eelde Zuivelpark Hoogeveen - Check Trade Kuijpers Kip Nieuw Gemengd Bedrijf Unitnet Fresh Logistics Network BedrijvenclusterZuid-Groningen Groene Hoed/ Ruraal Park Landelijk/Europees Eiwit corridor A1 Gezinsbedrijf plus Klavertje Vier/ Greenport Venlo 2 De 13 projecten van het Platform

7 6© Buck Consultants International, 2007 Clusteren Verbinden Regisseren Project A Project B Positionering projecten •3 pijlers Platform Agrologistiek •Variëteit in focus •Initiatief door de markt •Link logistiek met bijv.: –vergisting mest –uitwisseling stofstromen –schaalvergroting productie •Veel projecten sluiten perfect aan op het gedachtegoed rond Transportbesparing •Projecten dekken hele keten af (productie / distributielocaties / consumentengedrag)

8 7© Buck Consultants International, 2007 Status projecten

9 8© Buck Consultants International, 2007 Analyse- methode: 3 De resultaten van de projecten

10 9© Buck Consultants International, 2007 Resultaten kwantitatief

11 10© Buck Consultants International, 2007 Resultaten kwantitatief •Effect per project (veel) groter dan 5% •Totale kilometerreductie (potentieel) 3 mln ritkm / jaar •Totale CO2-reductie (potentieel) 2.600 ton / jaar •Directe impact: 5.000 arbeidsplaatsen •Werk in uitvoering:

12 11© Buck Consultants International, 2007 Observaties kwalitatief •Enthousiasme bij de ondernemers •Samenwerking publiek-privaat •Succesfactoren: –Rol projecttrekker –Financiering –Effectief omgaan met juridische barrières •Rol / positie Platform Agrologistiek •Beperkt inzicht in effecten •Aandacht voor milieu in de sector •Dierenwelzijn, voedselveiligheid, bijdrage regionale economie, etc.

13 12© Buck Consultants International, 2007 Resultaten in perspectief Direct resultaat: •13 projecten •Directe impact: –3 mln ritkm –2.600 ton CO2 •Langere termijn: –verdubbeling effecten 1Hiermee is het probleem niet direct opgelost 2Maar wel: •Direct 80 vrachtwagens van de weg •Gereduceerde km vaak deels op “mooie trajecten” •Versterking concurrentiepositie door slimme logistiek 3Resultaten per project aansprekend: 5 - >60% Goed onderweg?

14 13© Buck Consultants International, 2007 Potentiële opschaling effecten Opschaling 13 projecten: •Effectiviteit projecten 75 – 100 kg CO 2 per euro •Totaal effect op langere termijn ongeveer 7.000 ton CO 2 (6 mln. ritkilometers) Spin-off in agrosector: •Gerichte actie kan leiden tot olievlek •100 soortgelijke projecten in agrologistiek kunnen leiden tot een CO2-reductie van 500.000 – 700.000 ton CO2/jaar •Potentieel zelfs groter als andere effecten ook meegenomen worden.

15 14© Buck Consultants International, 2007 Conclusie projecten: •Per project prima resultaat •Opschaling kan leiden tot groot overall effect •Dus: goed onderweg! Maar: •Actie nodig om opschaling te realiseren •Niet alleen kwantitatieve resultaten –Samenwerking gestimuleerd –Innovatieproces versneld –Economische effecten van de projecten

16 15© Buck Consultants International, 2007 Goed onderweg! Maar we zijn er nog niet ….. •Innovatie gericht op economie én milieu voortzetten •Initiatief bij bedrijfsleven essentieel •Maar overheid kan belangrijke rol spelen 4 Goed onderweg? Vers Houdbaar

17 16© Buck Consultants International, 2007 Aanbevelingen •Succesvolle pilots blijven voortzetten •Maar ook gericht werken aan verversing •Acties gericht op massa maken: –“de boer op” –Aansluiten bij andere programma’s en initiatieven –Internationalisering •Verankeren monitoringsysteem Agrosector goed onderweg naar duurzame logistiek. Uw medewerking is nodig om het doel te bereiken!

18 17© Buck Consultants International, 2007 Bedankt voor de aandacht! Johan Beukema 024 – 3790222 johan.beukema@bciglobal.com


Download ppt "Goed onderweg? Vijf jaar pilotprojecten Agrologistiek Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Tel.: 024-3790222 Fax: 024-3790120 E-mail."

Verwante presentaties


Ads door Google