De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jullie spreken, wij luisteren! Wat verwacht je van je gemeente de komende zes jaar?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jullie spreken, wij luisteren! Wat verwacht je van je gemeente de komende zes jaar?"— Transcript van de presentatie:

1 Jullie spreken, wij luisteren! Wat verwacht je van je gemeente de komende zes jaar?

2 Verwelkoming & situering Borchert Beliën gemeentesecretaris

3  S ituering: beleidsnota en meerjarenplanning  Omgevingsanalyse = objectieve en subjectieve gegevens  Objectieve gegevens = beschrijving aan de hand van cijfers  Subjectieve gegevens = meningen, opmerkingen, suggesties  Vanavond = subjectieve gegevensverzameling via inwoners  Vier thematische inspraakavonden  Ideeën, knelpunten, suggesties, voorstellen en oplossingen  Jullie spreken, wij luisteren!

4 Hoe werken we deze avond? Jasmine Coen beleidscoördinator

5  toelichting thema (10 min.)  ronde 1: brainstorm aan elke tafel: (25 min.) (tafel 1)  Wat is er al goed? Groene post-it (min. 1)  Wat kan er beter? Oranje post-it  ronde 2: bepalen van 5 prioriteiten aan elke tafel (20 min.) (tafel 1)  ronde 3: creatieve oplossingen / actieplannen formuleren voor de aandachtspunten die een andere groep/tafel formuleert (40 min.) (tafel 2)  Welke oplossingen, ideeën, actieplannen ziet u voor de aandachtspunten? Roze post-it  samenvatting door de gesprekleiders (20 min.)

6 Onderwijs, communicatie & welzijn Marijke De Meyer OCMW secretaris Bianca De Mulder communicatieambtenaar Danny Ghislain diensthoofd Burgerzaken Edith Renne BKO coördinator Berdhy Ysebaert directeur GILO

7 Domeinen Onderwijs, communicatie & welzijn? Wat verstaan we hieronder?

8 GemeenteOnderwijsOCMWOpvang Communicatie & Dienstverlening

9 Oosterzeelse dienstverlening in cijfers  Demografische gegevens:  aantal inwoners: 13 446 (1 januari 2013)  oppervlakte: 4 311 ha  598 vertrekkers, 663 binnenkomers  119 overlijdens, 115 geboorten  Loket burgerzaken (afgeleverd in 2012)  2 849 eID’s  318 Kids-ID’s  478 reispassen  836 rijbewijzen  780 aanvragen digitaal loket (sinds in werking treden op 11 mei 2011)  613 abonnees digitale nieuwsbrief

10 Oosterzeelse dienstverlening in cijfers  BKO  376 verschillende kinderen in Het Vinkemolentje (2012)  239 verschillende gezinnen gebruiken Het Vinkemolentje (2012)  gemiddelde opvangdag = 41,2 verschillende kinderen  erkende capaciteit Het Vinkemolentje = 56 kinderen

11 Oosterzeelse dienstverlening in cijfers  OCMW (2012)  9.387,75 uren bij 67 klanten van de gezinszorg, waarvan 43 ouder dan 80 jaar  19.622 uren bij 181 klanten van de schoonmaakdienst, waarvan 112 ouder dan 80 jaar  17.172 geleverde warme maaltijden  43 klanten voor de klusjesdienst  992 ritten met mindermobielen centrale met 7 vrijwillige chauffeurs  49 personenalarm toestellen in gebruik  17 aangesloten onthaalouders en 198 kinderen verbleven minstens 1 dag bij een onthaalouder

12 Oosterzeelse dienstverlening in cijfers  OCMW (2012)  24 gerechtigden leefloon  636 opladingen budgetmeter elektriciteit en gas  265 gerechtigden federale verwarmingstoelage  230 gerechtigden mantelzorgtoelage  5 gerechtigden toelage palliatieve thuiszorg  212 gerechtigden sociale toelagen voor personen met een handicap  32 gerechtigden toelage voor personen met een inkomensgarantie voor ouderen

13 Oosterzeelse dienstverlening in cijfers  Basisonderwijs:  3 onderwijsnetten  12 locaties  Academie voor Muziek, Woord en Dans:  Afdeling van academie uit Zottegem

14 Oosterzeelse dienstverlening in kaart Gijzenzele 957 inw. GC de Mannekesschool Gijzenzele 957 inw. GC de Mannekesschool Oosterzele 3510 inw. Gemeentehuis Loodsen (Dorp, Amb8) Den Amb8 GILO Oosterzele Containerpark Dienstenonderneming/ PWA Oosterzele 3510 inw. Gemeentehuis Loodsen (Dorp, Amb8) Den Amb8 GILO Oosterzele Containerpark Dienstenonderneming/ PWA Balegem 3553 inw. OCMW GILO Balegem Balegem 3553 inw. OCMW GILO Balegem Scheldewindeke 3610 inw. GC De Kluize Sporthal De Kluize Bibliotheek GILO Scheldewindeke Muziekschool Scheldewindeke 3610 inw. GC De Kluize Sporthal De Kluize Bibliotheek GILO Scheldewindeke Muziekschool Moortsele 1100 inw. Erfgoedhuis GC De Ganck Moortsele 1100 inw. Erfgoedhuis GC De Ganck Landskouter 713 inw. GC Ijzeren Hekken Landskouter 713 inw. GC Ijzeren Hekken

15 Oosterzeelse dienstverlening in beeld

16

17

18

19

20

21 Invalshoeken

22  We bekijken deze domeinen vanuit 3 verschillende invalshoeken: • Wat geven we aan je? • Wat doen we voor je? • Wat vertellen we je?

23 BKO het Vinkemolentje   kinderen uit 1 gezin tegelijk in de opvang?  25% korting op de totaalfactuur  sociale tarieven - cumuleerbaar met gezinskorting  annulatie wegens ziekte?  geen factuur  groot, divers aanbod speelgoed en knutselmateriaal  automatisch afleveren fiscale attesten vanaf een uitgave van 15 euro per gezin  gratis busvervoer voor kinderen die van hun school naar de woensdagnamiddagopvang komen  gratis busvervoer opvang  vrijetijdsinitiatieven sportkampen, grabbelpas en speelpleinwerking tijdens vakantiedagen Wat geven we aan je?

24 OCMW  mantelzorgtoelage  toelage palliatieve thuiszorg  sociale toelagen voor personen met een handicap  toelage voor personen met een inkomensgarantie voor ouderen Wat geven we aan je?

25 Onderwijs  Gemeentelijke tussenkomst in toegangsgeld zwembad voor alle klassen  Fietshelmen aan halve prijs voor 3de kleuterklas en 1ste leerjaar  Gratis fluovestjes 2de leerjaar Wat geven we aan je?

26 BKO het Vinkemolentje  dienst BKO ingebed in gemeentelijk dienst Kind en Jeugd = opvang van schoolgaande kinderen tot 12 jaar  erkende en gesubsidieerde kinderopvang door Kind en Gezin sinds 1 juli 2011  Team BKO = 18 parttime begeleidsters verspreid over 10 scholen in voor- en na-opvang op de scholen + op woensdagnamiddagen en vakantiedagen in BKO Het Vinkemolentje Wat doen we voor je?

27 OCMW  Sociale dienstverlening  leefloon   vormen financiële hulp ( voorschotten, steun in natura, tussenkomsten bij socio-culturele activiteiten, ten laste nemen van energiefacturen…)  erkende dienst voor Schuldhulpbemiddeling (begeleiding en beheer)  federale verwarmingstoelage  budgetmeter elektriciteit en gas (opladingen in het OCMW)  sociale tewerkstelling  noodwoningen en huisvestingshulp (Sociaal Verhuurkantoor)  lokale opvanginitiatieven asielzoekers Wat doen we voor je?

28 OCMW  Thuiszorgdiensten (langer thuis) o dienst gezinszorg schoonmaakdienst o dienst warme maaltijden o klusjesdienst o Mindermobielen centrale o personenalarm toestellen  Dienst onthaalgezinnen ingebed in OCMW = opvang van baby’s en peuters  Psychosociale en administratieve begeleiding  Acties in het kader van ondertekening charter gezonde gemeente Wat doen we voor je?

29 Onderwijs  Kinderen van 2,5 tot 12 jaar: eigentijds onderwijs met brede kijk op de wereld  Schoolprogrammatie voor alle leerjaren in GC De Kluize  Lokaal overleg drugpreventie: o Veilig internetten o Rookstop voor 3de graad via theater  Milieu: o Thematische milieuweek in de lente  Sport: o Scholencross o Huldiging sportiefste klas Wat doen we voor je?

30 Onderwijs  Veilige schoolomgeving in samenwerking met de dienst Infrastructuur  Octopus o Verkeersveilige week o Verkeersveilige schoolroutes o Ondersteuning strapdag o Fietsscholengordel  Toezicht bij ochtendspits aan drukke oversteekplaatsen  Cursus gemachtigd opzichter  Fietsencontroles Wat doen we voor je?

31 Onderwijs  Bibliotheek: o Maandelijkse klasuitleen o Themaboxen voor de kleuterklassen o Klasbezoek in de bib o Vertel- en voorleesmomenten in de klas o Voorlezen op boekenbeurs van scholen o Auteurslezingen of theatervoorstellingen tijdens de jeugdboekenweek o Projecten uitwerken i.s.m. de scholen  Busvervoer van en naar het zwembad  Busvervoer tussen scholen en BKO  Hulp rond administratie studietoelage (OCMW)  Gebruik gemeentelijke sporthal en GC De Kluize Wat doen we voor je?

32  Printmedia  11 infokranten per jaar  vrijetijdsbrochure viermaal per jaar  folders, affiches, … bij gemeentelijke gebeurtenissen en evenementen  dagorde gemeenteraad  Digitale media  maandelijkse digitale nieuwsbrief + extra edities voor speciale gebeurtenissen (613 adressen)  dagorde gemeenteraad  www.oosterzele.be met digitaal loket www.oosterzele.be  www.gcdekluize.be www.gcdekluize.be  www.biboosterzele.be www.biboosterzele.be  www.gilo.be www.gilo.be  digitaal loket  lichtkranten Wat vertellen we je?

33  Voor verenigingen (aangesloten bij een erkende gemeentelijke adviesraad)  viermaal per jaar de mogelijkheid om in de activiteitenkalender hun activiteiten aan te kondigen  iedere vereniging kan een pagina op www.oosterzele.be krijgen: nu 48 verenigingen aangeslotenwww.oosterzele.be  aankondigen van activiteiten via digitale nieuwsbrief, lichtkranten en affichebord in gemeentehuis  Voor scholen  rondleidingen voor 4 de, 5de en 6de leerjaar: vijftal per jaar  Persoonlijk contact  onthaal nieuwe inwoners: tweemaal per jaar  loketwerking en telefonisch onthaal  Andere  communicatie in geval van calamiteiten  pers Wat vertellen we je?

34  BKO het Vinkemolentje  Info over het Vinkemolentje te vinden via:  De vrijetijdsbrochure : 3 x per jaar  Infokrant van Oosterzele  Website www.oosterzele.bewww.oosterzele.be  Website www.meldpuntkinderopvang.bewww.meldpuntkinderopvang.be  Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)  Huishoudelijk reglement Wat vertellen we je?

35  OCMW  www.ocmwoosterzele.be www.ocmwoosterzele.be  digitaal sociaal huis  gemeentelijke infobrochure  huisbezoeken bij 80+ (voorstelling thuiszorgdiensten OCMW, detectie van problemen,…)  brochures per thema  tip, melding of klacht : laat het ons weten  spreekuren maatschappelijk werkers: iedere werkdag van 8u tot 12u of op afspraak + dinsdagavond 17u tot 19u Wat vertellen we je?

36 Ronde 1 Brainstorm - tafel 1 (20.25 – 21 uur)

37  Wat is er positief? Wat is er nu al goed?  Groene post-it  Wat kan er beter?  Oranje post-it  Schrijf je ideeën op de post-its, waarvan minstens 1 groene post-it (positief)  Schrijf 1 idee per post-it !  Kleef ze op de A3-bladen op de tafel Brainstorm (20.25 – 21 uur)

38 Ronde 2 5 prioriteiten - tafel 1 (21 – 21.20 uur)

39 Ronde 3 Creatief oplossingen formuleren – tafel 2 Neem plaats aan een nieuwe tafel (21.20 – 22 uur)

40  Neem plaats aan een nieuwe tafel  De gespreksleider overloopt de 5 prioriteiten van de vorige groep  Formuleer realistische actieplannen of oplossingen  Roze post-it  Schrijf 1 idee per post-it !  Kleef ze op de A3-bladen op de tafel Creatief oplossingen formuleren (21.20 – 22 uur)

41 Samenvatting Gesprekleiders vatten samen per tafel (22 – 22.30 uur)


Download ppt "Jullie spreken, wij luisteren! Wat verwacht je van je gemeente de komende zes jaar?"

Verwante presentaties


Ads door Google