De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Program Enrollment: een eerste onderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Program Enrollment: een eerste onderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Program Enrollment: een eerste onderzoek
Frank Kupers, Consult Yourself Wyke Beeking, CYSchool

2 Introductie Eerste onderzoek naar de mogelijkheden van Program Enrollment Resultaten van dit eerste onderzoek in deze presentatie Objectief en eerlijk Geloof in de mogelijkheden

3 Inhoud Inleiding: wat is PEAM? Relaties PE met huidige functionaliteit
Opbouw PE Demo Academic Progress Tracker (APT) Sterkte en zwakte analyse Implementatie

4 Program Enrollment & Activity Management (PEAM)
Continue veranderingen Diverse landen Diverse soorten instellingen FLEXIBILITEIT

5 Program Enrollment & Activity Management (PEAM)
Beoorde-lingsregels Structuur Vakken Programma-opbouw Curriculum Voortgang Volgorde-lijkheid Vereisten Beoordeling

6 Program Enrollment & Activity Management (PEAM)
Vakon-derdelen Herkan-singen Examen-inhoud Vakinhoud Examinering Reken-regels Beoordeling

7 Program Enrollment & Activity Management (PEAM)
PE vervangt Academic Advisement AM vervangt Gradebook/TestAdmin Verder betreft het met name aanvullingen en uitbreidingen van bestaande functionaliteiten Scheiding: PE tot aan vak; vakinhoud in AM Mogelijkheden: PE + AM of AA + AM Herkansingen

8 Inhoud Inleiding: wat is PEAM? Relaties PE met huidige functionaliteit
Opbouw PE Demo Academic Progress Tracker (APT) Sterkte en zwakte analyse Implementatie

9 Academische structuur
Instelling is het hoogste niveau van de academische structuur Loopbaan is de groepering van academisch werk op een niveau van opleiding. Instelling Loopbaan Programma Plan Sub Plan

10 Academische structuur
Programma is de entiteit waarvoor iemand zich aanmeldt en uiteindelijk een diploma voor haalt. Plan is een studiegebied binnen een programma. Het plan is een formele opleiding die de student volgt om het diploma te halen. Het kan een major of een minor zijn. Sub-Plannen zijn specialisaties van een plan en zijn direct gekoppeld aan een plan. Instelling Loopbaan Programma Plan Sub Plan

11 Academische structuur
Organisatie Onderwijs Groep Vakgebied Instelling Loopbaan Campus Programma Periode Locatie Plan Sessie Gebouw Sub Plan Studiejaar Faciliteit

12 Component Aanbieding Setup studiedelen Studiedeel LEC Aanbieding1 LAB
AanbiedingX XXX

13 Aanbieding studiedelen
Instelling Onderwijs Groep Studiedeel Aanbieding1 Vakgebied Campus Organisatie Loopbaan

14 A/N = alfanumeriek teken
Studiegidsnummer Studiegidsnr. N A/N 12 1 2 120 1A A 12B B 120AB B12 AB1200 10.001A 1B12 N = numeriek teken A/N = alfanumeriek teken

15 Componenten 1 beoordeelde 1 primaire LEC LAB ? XXX

16 Studie -delen en -activiteiten
Studiedeel Studiedelen en Studieactiviteiten Roostering per Periode en per Sessie Periode Sessie Studie activiteit

17 Rooster studie activiteiten
Dag(en) vd week MaDiWoDoVrZaZo Begin & eindtijd Begin & Einddatum Docent(en) Studiedeel Aanbieding + + Faciliteit Component ? Periode Sessie

18 Periode activering Student + ? Periode

19 Inschrijving op Studieactiviteit
Student + ? Periode + Studie activiteit

20 ? Cijferlijst Eén beoordeelde component
Maak cijferlijst op het moment dat activiteiten worden beoordeeld Alle actieve studenten in de activiteit Mogelijkheid om invoer, goedkeuring en doorvoeren te scheiden ? Student Term Class Student Term Class Student Term Class Student Term Class

21 X Component Puntenboek LAB LAB HW-1 HW LEC HW-2 LEC Test Test LAB
Presentatie Presentation LAB LAB Report-1 Report Report-2

22 Overzicht relaties met huidige functionaliteit
Instelling Locatie Campus Organisatie Onderwijs Groep Loopbaan Gebouw Vakgebied Programma Studiejaar Faculiteit Plan Periode Sub Plan Sessie Studiedeel Studie activiteit

23 Overzicht relaties met huidige functionaliteit
Admissions Academic Structure Organization Student Records Institution Group Grading Scheme Term Prog/Plan Career Subject Session Program Term Activation Campus Gradebook Calendar Plan Location TestAdmin Enrollment Subplan Building Graderoster Selfservice Student Facility Program Enrollment Academic Advisement Program Format Requierements Activity Mnmt. Curriculum Mnmt. AIR Course Lists Result Scale Courses APT Result Type Classes Schedule of classes Result scale

24 Inhoud Inleiding: wat is PEAM? Relaties PE met huidige functionaliteit
Opbouw PE Demo Academic Progress Tracker Sterkte en zwakte analyse Implementatie: advies? Tips?

25 Opbouw Program Enrollment
Academic Item Types PROG Onderdelen van je programma-opbouw Bestaande bouwstenen en eigen bouwstenen Behalve ‘PRG’ is geen enkele bouwsteen per definitie een verplicht onderdeel van een programma PROG STAGE PHASE COURSE LIST SEMESTER COURSE COURSE COURSE GROUP COMPONENT MILESTONE

26 Opbouw Program Enrollment
Item Type Matrix Definiëren welke items als child van een ander item gebruikt mogen worden Nog onafhankelijk van het concrete programma PROG STAGE COURSE COURSE LIST COMPONENT COURSE GROUP MILESTONE COURSE

27 Opbouw Program Enrollment
Program Format Reguliere Bachelor 3-jaar Programma Propedeuse Jaar 1 Semester 1 Vak 1 Vak 2 etc. Semester 2 Hoofdfase Jaar 2 Jaar 3 Cursus (6 maanden) Programma Blok1 Vak 1 Vak 2 Vak 3 Blok 2 Blok 3 Bepaalt de basisstructuur van een programma Per institution en career Bij het invullen van het programma kan niet van deze structuur worden afgeweken Bij het beheer van de programma-inhoud van de student kan niet van deze structuur worden afgeweken Legt relaties met de term setup en het ‘year of program’

28 Opbouw Program Enrollment
Reguliere Bachelor 3-jaar Reguliere Bachelor 3-jaar Programma Propedeuse Jaar 1 Semester 1 Vak 1 Vak 2 etc. Semester 2 Hoofdfase Jaar 2 Jaar 3 Propedeuse Jaar 1 Semester 1 PROG PHASE Semester 2 STAGE SEMESTER Hoofdfase Jaar 2 Semester 1 Semester 2

29 Opbouw Program Enrollment
MBO-4 Juridisch Mdw. Academic Item Registry (AIR) Jaar 1 Jur. Mdw. Arbeidsrecht In het AIR worden alle specifieke bouwstenen vastgelegd met eventueel aanvullende kenmerken Vakspecifieke onderdelen kunnen in meerdere programma’s worden hergebruikt Courses, course lists en course groups Sociale Zek. Jaar 2 Jur. Mdw. Procesrecht Bedrijfsrecht MBO-4 Mdw. Soc. Zek. Jaar 1 Mdw. SZ Arbeidsrecht Sociale Zek. Jaar 2 Mdw. SZ Schuldhulpver. Bestuursrecht

30 Opbouw Program Enrollment
Academic Progress Tracker (APT) Biedt een overzicht van het individuele programma van een student Inzien en beheer van de individuele vereisten, voortgang en beoordelingen

31 Demo Academic Progress Tracker (APT)

32 Inhoud Inleiding: wat is PEAM? Relaties PE met huidige functionaliteit
Opbouw PE Demo Academic Progress Tracker (APT) Sterkte en zwakte analyse Implementatie

33 Sterke en zwakte analyse
Zeer flexibel qua programma opbouw Gebruik van extensierecords Eigen terminologie en items Beoordeling aan elk gewenst item te koppelen Result Scale slechts eenmaal inrichten, niet voor elk vak opnieuw Duidelijk overzicht individueel programma student Programma student is eenvoudig aan te passen Enrollment categories kunnen zorgen voor automatische opname curriculum

34 Sterke en zwakte analyse
Veel initiële inrichting (en deels dubbel werk?) Niet snel te behappen Niet gebruiksvriendelijk Black boxes Conclusie: het concept is prima, maar de uitvoering laat nog te wensen over. Met name de usability baart nog zorgen.

35 Inhoud Inleiding: wat is PEAM? Relaties PE met huidige functionaliteit
Opbouw PE Demo Academic Progress Tracker (APT) Sterkte en zwakte analyse Implementatie

36 Implementatie: adviezen*
Hoewel nog niet helemaal af, is het belangrijk om alvast met de functionaliteit aan de slag te gaan Door inrichting zie je het best wat de mogelijkheden zijn Analyse grotendeels al gedaan op het moment dat implementatie voor productie mogelijk is Voor de ROC’s: Oracle organiseert focus groepen om de functionaliteit (ook Activity Management) onderdeel voor onderdeel te bestuderen. Ons advies: doe hier absoluut aan mee! In bundle 27 is weer veel uitgeleverd wat wij ook nog niet gezien hebben en in april verwacht men de rules engine; Selfservice (en eventuele andere zaken) zit(ten) in een latere fase * Deze slide is voor de volledigheid toegevoegd na 8 november 2012

37 Implementatie: adviezen
Daadwerkelijke implementatie voorlopig nog niet mogelijk Start met een inventarisatie van de (eventuele) huidige problematiek Analyseer in hoeverre de verwachting is dat PE/AM de huidige problemen op kan lossen Inrichten en uitproberen Houd wel rekening met de black boxes! Maak een voorlopige kosten en baten analyse Zodra functionaliteit volledig opgeleverd, kan een definitieve kosten en baten analyse gemaakt worden

38 Implementatie: voorlopig stappenplan
Analyse Programma-opbouw Welke bouwstenen? Zijn er instellingsspecifieke extension records nodig? Welke bouwstenen zijn verplicht voor een bepaald type programma? Hoeveel diverse program formats zijn er? Analyse Beveiliging Wie krijgt toegang tot het AIR? Welke items zijn voor alle academische organisaties beschikbaar, welke voor specifieke organisaties?

39 Implementatie: voorlopig stappenplan
Analyse Beoordeling Welke beoordelingen zijn er nodig voor welke onderdelen? (ook degrees!) Hoe verloopt examinering? (onderdelen, herkansingen, vervangbaar?) Welke academic items moeten op enige wijze beoordeeld worden? Welke beoordelingsschema’s en voeten zijn er; dienen deze uitgebreid te worden? Welke resultaatschalen en resultaattypes zijn er nodig? Analyse van de vereisten en de groepering van de vakken Zijn er nieuwe course lists nodig? Zijn er course groups nodig? Analyse vereisten

40 Vragen en discussie ?????

41 Contactgegevens sprekers:
Frank Kupers E: T: Wyke Beeking E: T:


Download ppt "Program Enrollment: een eerste onderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google