De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Program Enrollment: een eerste onderzoek Frank Kupers, Consult Yourself Wyke Beeking, CYSchool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Program Enrollment: een eerste onderzoek Frank Kupers, Consult Yourself Wyke Beeking, CYSchool."— Transcript van de presentatie:

1 Program Enrollment: een eerste onderzoek Frank Kupers, Consult Yourself Wyke Beeking, CYSchool

2 Introductie  Eerste onderzoek naar de mogelijkheden van Program Enrollment  Resultaten van dit eerste onderzoek in deze presentatie  Objectief en eerlijk  Geloof in de mogelijkheden 2

3  Inleiding: wat is PEAM?  Relaties PE met huidige functionaliteit  Opbouw PE  Demo Academic Progress Tracker (APT)  Sterkte en zwakte analyse  Implementatie 3 Inhoud

4 Program Enrollment & Activity Management (PEAM) 4 Diverse landen Diverse soorten instellingen Continue veranderingen FLEXIBILITEIT

5 Program Enrollment & Activity Management (PEAM) 5 Programma-opbouwCurriculumVoortgangBeoordeling Program Enrollment StructuurVakkenVereisten Volgorde- lijkheid Beoorde- lingsregels

6 Program Enrollment & Activity Management (PEAM) 6 VakinhoudExaminering Activity Management Vakon- derdelen Examen- inhoud Herkan- singen Reken- regels Beoordeling

7 Program Enrollment & Activity Management (PEAM) 7 Herkansin gen  PE vervangt Academic Advisement  AM vervangt Gradebook/TestAdmin  Verder betreft het met name aanvullingen en uitbreidingen van bestaande functionaliteiten  Scheiding: PE tot aan vak; vakinhoud in AM  Mogelijkheden: PE + AM of AA + AM

8  Inleiding: wat is PEAM?  Relaties PE met huidige functionaliteit  Opbouw PE  Demo Academic Progress Tracker (APT)  Sterkte en zwakte analyse  Implementatie 8 Inhoud

9 9 •Instelling is het hoogste niveau van de academische structuur •Loopbaan is de groepering van academisch werk op een niveau van opleiding. Academische structuur Sub Plan Plan Programma Loopbaan Instelling

10 10 •Programma is de entiteit waarvoor iemand zich aanmeldt en uiteindelijk een diploma voor haalt. •Plan is een studiegebied binnen een programma. Het plan is een formele opleiding die de student volgt om het diploma te halen. Het kan een major of een minor zijn. •Sub-Plannen zijn specialisaties van een plan en zijn direct gekoppeld aan een plan. Academische structuur Sub Plan Plan Programma Loopbaan Instelling

11 11 Sub Plan Plan Programma Loopbaan Studiejaar Sessie Periode Faciliteit Gebouw Locatie Campus Vakgebied Onderwijs Groep Instelling Organisatie Academische structuur

12 12 XXX AanbiedingX Aanbieding2 Setup studiedelen Studiedeel Aanbieding1 LAB LEC Aanbieding Component

13 13 Loopbaan Organisatie Campus Vakgebied Aanbieding studiedelen StudiedeelAanbieding1 Onderwijs Groep Instelling

14 14 Studiegidsnummer Studiegidsnr.NNNNA/N 1212 120120 1A1A 12B12B 120AB120AB B12B12 AB1200AB1200 10.001A10001A 1B121B12 N = numeriek teken A/N = alfanumeriek teken

15 15 XXX Componenten LAB LEC 1 beoordeelde 1 primaire ?

16 16 Studie activiteit Studie -delen en -activiteiten Studiedelen en Studieactiviteiten Roostering per Periode en per Sessie Sessie Periode Studiedeel

17 17 Sessie Periode Component Aanbieding Rooster studie activiteiten Studiedeel Faciliteit + + Dag(en) vd week MaDiWoDoVrZaZo Begin & eindtijd Begin & Einddatum Docent(en) ?

18 18 Student Periode activering + Periode ?

19 19 Studie activiteit Student Inschrijving op Studieactiviteit + Periode + ?

20 20 Cijferlijst •Eén beoordeelde component •Maak cijferlijst op het moment dat activiteiten worden beoordeeld •Alle actieve studenten in de activiteit •Mogelijkheid om invoer, goedkeuring en doorvoeren te scheiden Student TermClass Student TermClass Student TermClass TermClass ?

21 21 Test Puntenboek LAB LEC Component HW-2 HW-1 Report-2 Report-1 Presentatie Test HW Report Presentation LAB LEC X

22 22 Studie activiteit Studiedeel Sub Plan Plan Sessie Periode Faculiteit Gebouw LocatieCampus Vakgebied Organisatie Instelling Programma Onderwijs Groep Studiejaar Loopbaan Overzicht relaties met huidige functionaliteit

23 23 Admissions Result scale Student Records Prog/Plan Term Activation Enrollment ProgramInstitutionCareerTerm PlanSubplan GroupSession Calendar Organization Academic Structure SubjectCampusLocationBuildingFacilityGradebook Graderoster TestAdmin Academic Advisement Requiereme nts Course Lists Program Enrollment Program Format AIRAPTResult ScaleResult Type Curriculum Mnmt. Courses Classes Schedule of classes Grading Scheme Selfservice Student Activity Mnmt.

24  Inleiding: wat is PEAM?  Relaties PE met huidige functionaliteit  Opbouw PE  Demo Academic Progress Tracker  Sterkte en zwakte analyse  Implementatie: advies? Tips? 24 Inhoud

25 Opbouw Program Enrollment  Onderdelen van je programma- opbouw  Bestaande bouwstenen en eigen bouwstenen  Behalve ‘PRG’ is geen enkele bouwsteen per definitie een verplicht onderdeel van een programma 25 MILESTONE COMPONENT COURSE LIST STAGE PROG COURSE GROUP COURSE SEMESTER Academic Item Types PHASE PROG

26 Opbouw Program Enrollment  Definiëren welke items als child van een ander item gebruikt mogen worden  Nog onafhankelijk van het concrete programma 26 Item Type Matrix COURSE GROUP COURSE LIST STAGE PROG MILESTONE COMPONENT COURSE

27 Opbouw Program Enrollment  Bepaalt de basisstructuur van een programma  Per institution en career  Bij het invullen van het programma kan niet van deze structuur worden afgeweken  Bij het beheer van de programma- inhoud van de student kan niet van deze structuur worden afgeweken  Legt relaties met de term setup en het ‘year of program’ 27 Program Format Reguliere Bachelor 3- jaar Programma Propedeuse Jaar 1 Semester 1 Vak 1 Vak 2 etc. Semester 2 Vak 1 Vak 2 etc. Hoofdfase Jaar 2 Semester 1 Vak 1 Vak 2 Semester 2 Vak 1 Jaar 3 etc. Cursus (6 maanden) Programma Blok1 Vak 1 Vak 2 Vak 3 Blok 2 Vak 1 Vak 2 Blok 3 Vak 1 Vak 2 Vak 3

28 Semester 2 Semester 1 Jaar 1 Propedeuse Opbouw Program Enrollment 28 Reguliere Bachelor 3- jaar Programma Propedeuse Jaar 1 Semester 1 Vak 1 Vak 2 etc. Semester 2 Vak 1 Vak 2 etc. Hoofdfase Jaar 2 Semester 1 Vak 1 Vak 2 Semester 2 Vak 1 Jaar 3 etc. SEMESTER STAGE PHASE PROG Reguliere Bachelor 3-jaar Semester 2 Semester 1 Jaar 2 Hoofdfase

29 Opbouw Program Enrollment  In het AIR worden alle specifieke bouwstenen vastgelegd met eventueel aanvullende kenmerken  Vakspecifieke onderdelen kunnen in meerdere programma’s worden hergebruikt  Courses, course lists en course groups 29 Academic Item Registry (AIR) Bedrijfsrecht Procesrecht Jaar 2 Jur. Mdw. Sociale Zek. Arbeidsrecht Jaar 1 Jur. Mdw. MBO-4 Juridisch Mdw. Bestuursrecht Schuldhulpver. Jaar 2 Mdw. SZ Sociale Zek. Arbeidsrecht Jaar 1 Mdw. SZ MBO-4 Mdw. Soc. Zek.

30 Opbouw Program Enrollment  Biedt een overzicht van het individuele programma van een student  Inzien en beheer van de individuele vereisten, voortgang en beoordelingen 30 Academic Progress Tracker (APT)

31 Demo Academic Progress Tracker (APT) 31

32  Inleiding: wat is PEAM?  Relaties PE met huidige functionaliteit  Opbouw PE  Demo Academic Progress Tracker (APT)  Sterkte en zwakte analyse  Implementatie 32 Inhoud

33 Sterke en zwakte analyse Zeer flexibel qua programma opbouw - Gebruik van extensierecords - Eigen terminologie en items Beoordeling aan elk gewenst item te koppelen Result Scale slechts eenmaal inrichten, niet voor elk vak opnieuw Duidelijk overzicht individueel programma student Programma student is eenvoudig aan te passen Enrollment categories kunnen zorgen voor automatische opname curriculum 33

34 Sterke en zwakte analyse Veel initiële inrichting (en deels dubbel werk?) Niet snel te behappen Niet gebruiksvriendelijk Black boxes Conclusie: het concept is prima, maar de uitvoering laat nog te wensen over. Met name de usability baart nog zorgen. 34

35  Inleiding: wat is PEAM?  Relaties PE met huidige functionaliteit  Opbouw PE  Demo Academic Progress Tracker (APT)  Sterkte en zwakte analyse  Implementatie 35 Inhoud

36 Implementatie: adviezen*  Hoewel nog niet helemaal af, is het belangrijk om alvast met de functionaliteit aan de slag te gaan -Door inrichting zie je het best wat de mogelijkheden zijn -Analyse grotendeels al gedaan op het moment dat implementatie voor productie mogelijk is  Voor de ROC’s: Oracle organiseert focus groepen om de functionaliteit (ook Activity Management) onderdeel voor onderdeel te bestuderen. Ons advies: doe hier absoluut aan mee!  In bundle 27 is weer veel uitgeleverd wat wij ook nog niet gezien hebben en in april verwacht men de rules engine; Selfservice (en eventuele andere zaken) zit(ten) in een latere fase * Deze slide is voor de volledigheid toegevoegd na 8 november 2012 36

37 Implementatie: adviezen  Daadwerkelijke implementatie voorlopig nog niet mogelijk  Start met een inventarisatie van de (eventuele) huidige problematiek  Analyseer in hoeverre de verwachting is dat PE/AM de huidige problemen op kan lossen  Inrichten en uitproberen  Houd wel rekening met de black boxes!  Maak een voorlopige kosten en baten analyse  Zodra functionaliteit volledig opgeleverd, kan een definitieve kosten en baten analyse gemaakt worden 37

38 Implementatie: voorlopig stappenplan Analyse Programma-opbouw  Welke bouwstenen?  Zijn er instellingsspecifieke extension records nodig?  Welke bouwstenen zijn verplicht voor een bepaald type programma?  Hoeveel diverse program formats zijn er? Analyse Beveiliging  Wie krijgt toegang tot het AIR?  Welke items zijn voor alle academische organisaties beschikbaar, welke voor specifieke organisaties? 38

39 Implementatie: voorlopig stappenplan Analyse Beoordeling  Welke beoordelingen zijn er nodig voor welke onderdelen? (ook degrees!)  Hoe verloopt examinering? (onderdelen, herkansingen, vervangbaar?)  Welke academic items moeten op enige wijze beoordeeld worden?  Welke beoordelingsschema’s en voeten zijn er; dienen deze uitgebreid te worden?  Welke resultaatschalen en resultaattypes zijn er nodig? Analyse van de vereisten en de groepering van de vakken  Zijn er nieuwe course lists nodig?  Zijn er course groups nodig?  Analyse vereisten 39

40 Vragen en discussie 40

41 Contactgegevens sprekers: Frank Kupers E: frank@consultyourself.nl T: +31 623826163 Wyke Beeking E: wyke@cyschool.nl T: +31 630809103


Download ppt "Program Enrollment: een eerste onderzoek Frank Kupers, Consult Yourself Wyke Beeking, CYSchool."

Verwante presentaties


Ads door Google