De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van voortgezet naar hoger onderwijs LOB Collegereeks ‘Verdiepen en inspireren’, 22 november 2012 Studiekeuze en studiesucces.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van voortgezet naar hoger onderwijs LOB Collegereeks ‘Verdiepen en inspireren’, 22 november 2012 Studiekeuze en studiesucces."— Transcript van de presentatie:

1 Van voortgezet naar hoger onderwijs LOB Collegereeks ‘Verdiepen en inspireren’, 22 november 2012 Studiekeuze en studiesucces

2 Inhoud 1.Studiekeuze en studiesucces: Startmonitor 2.Studieuitval tegengaan voor, tijdens of na overgang? 3.Kenmerken studenten die doorgaan en uitvallen: 4.Loopbaan- en oriëntatiebegeleiding in vo 5.Aanbevelingen Tijdens vo  Tussen vo en ho  Bij start ho  Tijdens 1 e jaar ho

3 De Startmonitor • Geen momentopname • Geslaagde overgang van vo naar ho: doorgaan of uitvallen? SeptemberDecemberJuni -Achtergrond -Studiekeuze -Voorlichting -Vooropleiding -Verwachtingen -Binding -Aansluiting -Studiegedrag -Integratie -Binding -Uitval -Studievoortgang -Waardering -Financiën -Binding -Uitval -Doorgaan

4 Redenen voor uitval

5 Kon ho-opleiding uitval voorkomen? • 74%: Nee! • 26%: Ja  40%: meer begeleiding  32%: betere voorlichting Uitval terugbrengen: VÓÓR DE START

6 Tijdens vo  Tussen vo en ho  Bij start ho  Tijdens 1 e jaar ho Studenten die doorgaan & uitvallen

7 Kenmerken van uitvallers na ½ jaar studie… • … minder positief over de aansluiting met het vo. • … voelen zich minder vaak thuis. • … hebben minder vaak contact met o.a. medestudenten. • … maken minder vaak gebruik van studiefaciliteiten. • … kunnen zich minder goed kunnen aanpassen aan manier van studeren. • … vinden vaker onduidelijk wat opleiding van hen verwacht. • … voelen zich minder uitgedaagd door de opleiding. • … voelen zich minder geïnspireerd door de docenten. • … voelen zich minder goed begeleid. • … vertonen minder inzet in de studie. • …

8 Tijdens vo  Tussen vo en ho  Bij start ho  Tijdens 1 e jaar ho Studenten die doorgaan & uitvallen

9 Start ho: verwachtingen (rapportcijfers) Studeert door Valt uit Interessante inhoud van de opleiding8,17,4 Onderwijsmethode, leer- en werkvormen7,36,6 Kwaliteit van de docenten7,67,3 Persoonlijk contact met docenten6,86,5 Persoonlijk contact met medestudenten8,17,8 Studiebegeleiding6,96,5 Sfeer op de opleiding8,07,6 Onderwijsvoorzieningen7,87,6 Algemene voorzieningen7,47,1 Het leven als student7,67,4

10 Start ho: eigen inschatting kansen

11 Binding met opleiding (gemiddelde op 5-puntsschaal) Studeert door Valt uit Opleiding is helemaal mijn eigen keuze4,74,3 Opleiding past perfect bij mijn interesses4,43,8 Opleiding past perfect bij mijn capaciteiten/vaardigheden4,03,6 Beroepen passen perfect bij mijn interesses4,23,8 Beroepen passen perfect bij mijn capaciteiten/vaardigheden4,03,7 Heb een heel goed beeld van wat deze opleiding inhoudt3,93,5 Zeer gemotiveerd om opleiding met succes af te ronden4,53,7 Heb geen enkele twijfel over opleidingskeuze4,03,1 Door opleidingskeuze vertrouwen in toekomst4,03,4 Sterkste voorspeller van studiesucces!

12 Keuzemotieven Voor opleiding • Inhoudelijke interesse • Sluit aan bij capaciteiten • Beroepsmogelijkheden • Niet: hoger salaris Voor instelling • Kwaliteit en reputatie • Sfeer • Aantrekkelijke campus (gebouwen, faciliteiten) • Onderwijsmethode • Kleinschaligheid

13 Tijdens vo  Tussen vo en ho  Bij start ho  Tijdens 1 e jaar ho Studenten die doorgaan & uitvallen

14 Tussen vo en ho • Minder uitval na gap year dan bij directe doorstroom: - In hbo na eerst een jaar werken - In wo na eerst een jaar reizen • Minder uitval na intakegesprek

15 • Gebruik:  Vaker  Voorlichtingsdagen  Intensievere varianten • Student:  Veel informatie  Goed nagedacht • N.B.Niet goed nagedacht (34%/51%) Gebruik ho-voorlichting

16 Aanmeldmaand en studiesucces (CRI)

17 Aanmeldmaand en binding (CRI+Start)

18 Tijdens vo  Tussen vo en ho  Bij start ho  Tijdens 1 e jaar ho Studenten die doorgaan & uitvallen

19 In voortgezet onderwijs Studenten die doorstuderen hebben in het vo: • Hogere eindcijfers • Minder vaak gedoubleerd • Minder vaak spijt van profielkeuze • Meer tijd aan studie besteed • Meer inzet getoond • Voelen zich beter door school begeleid in studiekeuze Maar hoe zijn zij begeleid in hun studie- en beroepskeuze?  Eerste resultaten onderzoek VO-raad

20 Individuele gesprekken voor LOB HavoVwo Individuele gesprekken Nee3330 Ja, één keer3127 Ja, meerdere keren3643 In welk schooljaar ? Alleen in het laatste schooljaar 3225 Alleen vóór het laatste schooljaar 67 Door de jaren heen 2938 Met wie? Decaan5559 Mentor3941 Vakdocent11 Iemand anders11

21 Aange- boden Meest waardevol HavoVwoHavoVwo Algemene voorlichting over ho en studiefinanciering59641315 Individueel gesprek met decaan55592321 (Online) interesse- of competentietest51581110 Voorlichting opleidingen en beroepen: gastsprekers47591721 Voorlichting opleidingen en beroepen: door de school46 87 Bezoek met school aan instellingen/bedrijven45431110 Individueel gesprek met mentor394199 Profielwerkstuk of stage gebruikt voor oriëntatie302443 Individueel gesprek met vakdocent11 33 Speciale trainingen (bv. aanpak studiekeuze)9810 Welke activiteiten?

22 HavoVwo Leerjaar 1 21 Leerjaar 2 42 Leerjaar 3 4438 Leerjaar 4 41 Leerjaar 5 915 Leerjaar 6 4 Wat vond je van moment? Te vroeg 1719 Precies op tijd 6972 Te laat 149 Wanneer eerste aandacht LOB?

23 HavoVwo Tijdens mentoruren7167 Buiten de lesuren om4859 Tijdens de normale lessen2227 Anders65 In welke uren van lesrooster LOB?

24 (scores 0-3) HavoVwo Eigen motieven en ambities1,451,63 Eigen kwaliteiten, talenten1,381,47 Beeld van beroepen en opleidingen1,191,08 Vervolgacties om zelfstandig verder te oriënteren0,730,89 Hoe omgeving inschakelen bij studiekeuzeproces0,620,53 Op welke thema’s nadruk?

25 HavoVwo Uitgenodigd voor ouderavond/informatiebijeenkomst5659 Toegelicht hoe zij konden helpen bij loopbaankeuzes1817 Specifiek informatiemateriaal voor ouders1211 Actief betrokken bij voorlichting (bv. gastspreker)88 Op andere manier betrokken22 Niet betrokken3432 Ouders betrokken bij LOB?

26 HavoVwo Niet toegelicht51 Mondeling32 Schriftelijk1011 Mondeling + schriftelijk76 Motivatie toelichten verplicht? Niet verplicht2729 Wel verplicht2220 Motivatie keuze op school toegelicht?

27 Oordeel over LOB

28 Intensief begeleid vs. tevreden LOB intensief laaghoog Tevreden over LOB laag67%11% hoog33%89% 100%

29 Intensief/tevreden vs. binding LOB intensief laaghoog Binding laag53%42% hoog47%58% 100% Tevreden over LOB laaghoog Binding laag56%43% hoog44%57% 100%

30 Intensief en goed begeleid • Individuele gesprekken i.h.k.v. LOB - liefst meerdere • Gesprekken door de jaren heen • Indivueel gesprek met decaan • Indivueel gesprek met mentor, vakdocent • Alle LOB-activiteiten • LOB start eerder in vo (niet pas in laatste twee jaren) • Aandacht LOB in mentoruren • Ouders betrekken bij LOB (algemeen) • Keuze toelichten op school, m.n. mondeling & verplicht • Thema in LOB: beelden van beroepen en opleidingen • Thema's in LOB: eigen kwaliteiten en motieven/ambities

31 Sterke binding met opleiding • Gesprekken door de jaren heen • Indivueel gesprek met mentor, vakdocent • Algemene voorlichting ho & sf, voorlichting opleidingen & beroepen, profielwerkstuk/stage gebruiken • Aandacht LOB in mentoruren • Keuze toelichten op school, m.n. mondeling & verplicht • Thema's in LOB: eigen kwaliteiten en eigen motieven/ambities

32 Tijdens vo  Tussen vo en ho  Bij start ho  Tijdens 1 e jaar ho  Einde 1e jaar Overgang van vo naar ho

33 Motivatie voor en na 1 e jaar ho

34 • Studiekiezers: Bereid je keuze grondig en tijdig voor: informeer je terdege, vergelijk alternatieven en bezoek potentiële opleidingen. Let ook op het concrete studieprogramma. Kies voor de opleiding die bij jou past en staar je niet blind op de opbrengsten na afstuderen. Maak gebruik van mogelijkheden intakegesprekken. Elimineer twijfel; stel desnoods keuze uit. • Vo-scholen: Start LOB tijdig en maak begeleiding persoonlijk (gesprekken mentoren, vakdocenten). Betrek ouders bij keuzeproces. Leg nadruk op interesse en capaciteiten van leerlingen. Richt LOB niet alleen op oriëntatie, maar ook op uiteindelijke keuze. Laat leerlingen niet vertrekken zonder hun definitieve studiekeuze en hun motivatie daarvoor te laten ‘verdedigen’. • Hogescholen & universiteiten: Draag zorg voor complete, objectieve voorlichting en bied ook intensievere bezoekmogelijkheden. Bied intake- gesprekken aan. Begeleid en monitor eerstejaars vanaf de start van de opleiding. Benader risico-groepen actief door middel van screening. • Overheid: Vervroeg aanmelddatum, zodat twijfelaars niet kunnen uitstellen tot zomervakantie en zodat vo & ho meer ruimte krijgen voor bovenstaande. Aanbevelingen

35 Meer informatie Jules Warps ResearchNed 024 359 44 88 j.warps@researchned.nl


Download ppt "Van voortgezet naar hoger onderwijs LOB Collegereeks ‘Verdiepen en inspireren’, 22 november 2012 Studiekeuze en studiesucces."

Verwante presentaties


Ads door Google