De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tweedegraads NEDERLANDS lerarenopleiding voortgezet onderwijs IPA, 6 juni 2013 Jessica Maduro MSc dr. Luc Alofs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tweedegraads NEDERLANDS lerarenopleiding voortgezet onderwijs IPA, 6 juni 2013 Jessica Maduro MSc dr. Luc Alofs."— Transcript van de presentatie:

1 Tweedegraads NEDERLANDS lerarenopleiding voortgezet onderwijs IPA, 6 juni 2013 Jessica Maduro MSc dr. Luc Alofs

2 Doelstelling Bekwame tweedegraads leraren Nederlands als Vreemde Taal (NVT) opleiden voor het voortgezet onderwijs: • EPB • mavo • EPI • Onderbouw havo/vwo Uitstroom niveau Nederlands C1/<4F met couleur locale

3 Doelgroep Nederlands Voltijd • EPI niveau 4 diploma • havo-diploma • vwo-diploma • Andere hbo-opleidingen Verkort • Onbevoegde/onderbevoegde leraar Nederlands met 3 jaar werkervaring in het vak Nederlands • 2e graads lerarenopleiding diploma in een ander vak met 3 jaar werkervaring in het voortgezet onderwijs

4 Toelating en aanname • Diagnostische toets (& selectief; indien meer vraag dan aanbod ) Initiële opleiding -Logopedie -Beroepsmotivatie en attitude: schriftelijk (evt. mondeling) -Instaptoets Nederlands B2-niveau/3F* (mondeling en schriftelijk) Verkorte opleiding -Instaptoets Nederlands B2-niveau/3F* (mondeling en schriftelijk) -Assessment a.d.h.v. portfolio en gesprek over eerder verworven competenties, beroepsmotivatie en attitude * Europees Referentiekader & Referentiekader Meijerink

5 Instaptoets Nederlands Toetst schriftelijk: • Leesvaardigheid • Schrijfvaardigheid (betoog)  onderwerp, woordgebruik, woordenschat, grammaticale correctheid, spelling en interpunctie, coherentie • Beroepsmotivatie en attitude Toetst mondeling: • Spreekvaardigheid  onderwerp, woordgebruik, woordenschat, grammaticale correctheid, vloeiendheid, coherentie en uitspraak • Lager dan B2-niveau: negatief advies of verplichte remediëring

6 Uitgangspunten • Eindkwalificaties IPA en Competenties • HBO-raad Kennisbasis Docent Nederlands en de Generieke kennisbasis • Toets Nieuwe opleiding (NVAO) • Dublin Descriptoren • Europees Referentiekader • Referentiekader Meijerink

7 Kennisbasis Nederlands Kennisbasis 1.Vakdidactiek 2.Taalvaardigheid 3.Taalbeschouwing 4.Fictie 5.Context IPA 1. Vakdidactiek NVT Methodologieën, werkvormen en technieken bij overdracht van kennis en vaardigheden van de onderstaande leerlijnen 2. Taalvaardigheid: Hoofdvaardigheden/ eigen vaardigheden; kijken en luisteren, gesprek en spreken, woordenschat en lezen en schrijven. 3. Taalbeschouwing: Algemene taalkunde, grammatica, lexicale kennis, fonetiek en fonologie en spelling. 4. Literatuur: Theorie in lokale, Caribische en Nederlandstalige literatuur en cultuur.

8 Generieke Kennisbasis Kennisbasis •Leren in diverse contexten •Didactiek en leren •Communicatie, interactie en groepsdynamica •Ontwikkeling van de adolescent •Leerlingen met speciale behoeften •Professionele docenten •(Arubaans) onderwijs •Pedagogische kwaliteit •Diversiteit en onderwijs IPA 1.De leraar, de leerling en het lesgeven 2.De leraar als pedagoog 3.De leerling 4.De leraar als mentor 5.Leren op school 6.Diversiteit, leerling met speciale behoefte

9 Voltijdopleiding Nederlands Onderdeel1 e jaar2 e jaar3 e jaar4 e jaarTotaal StudiefasenPropedeuseBeroepsgerichte faseAfstudeerfase Vakspecifiek gedeelte Vakinhoudelijke en vakdidactische lijn 373528100 Onderzoek en projectlijn (incl. ASP) 10 (ASP) 10 Vrije minors10 Praktijklijn10 25 (LIO) 5 (mesotaak) 60 Algemeen gedeelte Algemene pedagogische en didactische lijn 10 30 Ondersteunende modules 352212 Onderzoek en projectlijn 8 (PM) + 2 (T&C) 5 (SPR)15 Assessment33 Totaal60 240

10 Verkorte opleiding Nederlands Vakinhoudelijke en didactische lijnen Leerjaar 1Leerjaar 2Leerjaar 3 Blok 1 en 2 Leerjaar 3 Blok 3 en 4 Totaal Taalvaardigheid 910928 Taalbeschouwing 64414 67417 Literatuur 910423 Vakdidactiek 24713 Eigen vaardigheid 55 Afstudeerproject ASP 10 Keuzeminor 5 15 Algemene pedagogieklijn 5510 Ondersteunende modules Workshops Onderzoek (2 ect) 2 Assessment 1113 Praktijklijn 10 30 Totaal535133 (+5)23(+5)160

11 De planning • Opstarten in de week van 26 augustus • Voltijd: 3 collegedagen en een stagedag • Verkort: 2/3 collegedag en een stagedag (werkplek) • Algemeen deel eventueel samen met CT • Herkansingen bij eenmalige opleiding: 3 kansen Discussie: 1. tijdstip dag/middag of middag/avond 2. aantal klassen

12 Vrijstelling • Op basis van resultaat instaptoetsen en/of portfolio met aantoonbare eerder verworven competenties (EVC) Mogelijk voor • Taalvaardigheid: remediëringsmodules • Ondersteunende modules • Algemene pedagogieklijn

13 Inschrijving en kosten • Geïnteresseerden kunnen zich vandaag al inschrijven. • Mogelijkheid tot inschrijven is tot en met maandag 10 juni. • Inschrijfkosten zijn Awg. 75,- • Collegegeld bedraagt Awg. 565,- per jaar • Bijkomende kosten: aanschaf boeken

14 Hoe nu verder? Initieel en onbevoegde leerkrachten Nederlands gaan vooralsnog voor op andere leerkrachten Initieel en verkort 1.Totaal aantal deelnemers: 27 studenten 2.toetsing: week van 17-21 juni 3.Assessmentinstructie: 17-21 juni 4.Assessment inleveren: augustus 2013 3.Toelating tot de opleiding: week van 1-5 juli Alleen initieel 3.Logopedische test: augustus 2013

15 Er is nog wel één ‘maar’! • Personeel !


Download ppt "Tweedegraads NEDERLANDS lerarenopleiding voortgezet onderwijs IPA, 6 juni 2013 Jessica Maduro MSc dr. Luc Alofs."

Verwante presentaties


Ads door Google