De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tweedegraads NEDERLANDS lerarenopleiding voortgezet onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tweedegraads NEDERLANDS lerarenopleiding voortgezet onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Tweedegraads NEDERLANDS lerarenopleiding voortgezet onderwijs
IPA, 6 juni 2013 Jessica Maduro MSc dr. Luc Alofs

2 Doelstelling Bekwame tweedegraads leraren
Nederlands als Vreemde Taal (NVT) opleiden voor het voortgezet onderwijs: EPB mavo EPI Onderbouw havo/vwo Uitstroom niveau Nederlands C1/<4F met couleur locale

3 Doelgroep Nederlands Verkort Voltijd EPI niveau 4 diploma havo-diploma
vwo-diploma Andere hbo-opleidingen Onbevoegde/onderbevoegde leraar Nederlands met 3 jaar werkervaring in het vak Nederlands 2e graads lerarenopleiding diploma in een ander vak met 3 jaar werkervaring in het voortgezet onderwijs

4 Toelating en aanname Diagnostische toets (& selectief; indien meer vraag dan aanbod) Initiële opleiding Logopedie Beroepsmotivatie en attitude: schriftelijk (evt. mondeling) Instaptoets Nederlands B2-niveau/3F* (mondeling en schriftelijk) Verkorte opleiding Assessment a.d.h.v. portfolio en gesprek over eerder verworven competenties, beroepsmotivatie en attitude *Europees Referentiekader & Referentiekader Meijerink

5 Instaptoets Nederlands
Toetst schriftelijk: Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid (betoog) onderwerp, woordgebruik, woordenschat, grammaticale correctheid, spelling en interpunctie, coherentie Beroepsmotivatie en attitude Toetst mondeling: Spreekvaardigheid onderwerp, woordgebruik, woordenschat, grammaticale correctheid, vloeiendheid, coherentie en uitspraak Lager dan B2-niveau: negatief advies of verplichte remediëring

6 Uitgangspunten Eindkwalificaties IPA en Competenties
HBO-raad Kennisbasis Docent Nederlands en de Generieke kennisbasis Toets Nieuwe opleiding (NVAO) Dublin Descriptoren Europees Referentiekader Referentiekader Meijerink

7 Kennisbasis Nederlands
IPA Vakdidactiek Taalvaardigheid Taalbeschouwing Fictie Context 1. Vakdidactiek NVT Methodologieën, werkvormen en technieken bij overdracht van kennis en vaardigheden van de onderstaande leerlijnen 2. Taalvaardigheid: Hoofdvaardigheden/ eigen vaardigheden; kijken en luisteren, gesprek en spreken, woordenschat en lezen en schrijven. 3. Taalbeschouwing: Algemene taalkunde, grammatica, lexicale kennis, fonetiek en fonologie en spelling. 4. Literatuur: Theorie in lokale, Caribische en Nederlandstalige literatuur en cultuur.

8 Generieke Kennisbasis
Leren in diverse contexten Didactiek en leren Communicatie, interactie en groepsdynamica Ontwikkeling van de adolescent Leerlingen met speciale behoeften Professionele docenten (Arubaans) onderwijs Pedagogische kwaliteit Diversiteit en onderwijs IPA De leraar, de leerling en het lesgeven De leraar als pedagoog De leerling De leraar als mentor Leren op school Diversiteit, leerling met speciale behoefte

9 Voltijdopleiding Nederlands
Onderdeel 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar Totaal Studiefasen Propedeuse Beroepsgerichte fase Afstudeerfase Vakspecifiek gedeelte Vakinhoudelijke en vakdidactische lijn 37 35 28 100 Onderzoek en projectlijn (incl. ASP) 10 (ASP) Vrije minors Praktijklijn 25 (LIO) 5 (mesotaak) 60 Algemeen gedeelte Algemene pedagogische en didactische lijn 30 Ondersteunende modules 3 5 2 12 Onderzoek en projectlijn 8 (PM) + 2 (T&C) 5 (SPR) 15 Assessment 240

10 Verkorte opleiding Nederlands
Vakinhoudelijke en didactische lijnen Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Blok 1 en 2 Blok 3 en 4 Totaal Taalvaardigheid 9 10 28 Taalbeschouwing 6 4 14 7 17 Literatuur 23 Vakdidactiek 2 13 Eigen vaardigheid 5 Afstudeerproject ASP 10 Keuzeminor 5 15 Algemene pedagogieklijn Ondersteunende modules Workshops Onderzoek (2 ect) Assessment 1 3 Praktijklijn 30 53 51 33 (+5) 23(+5) 160

11 De planning Opstarten in de week van 26 augustus
Voltijd: 3 collegedagen en een stagedag Verkort: 2/3 collegedag en een stagedag (werkplek) Algemeen deel eventueel samen met CT Herkansingen bij eenmalige opleiding: 3 kansen Discussie: 1. tijdstip dag/middag of middag/avond 2. aantal klassen

12 Vrijstelling Op basis van resultaat instaptoetsen en/of portfolio met aantoonbare eerder verworven competenties (EVC) Mogelijk voor Taalvaardigheid: remediëringsmodules Ondersteunende modules Algemene pedagogieklijn

13 Inschrijving en kosten
Geïnteresseerden kunnen zich vandaag al inschrijven. Mogelijkheid tot inschrijven is tot en met maandag 10 juni. Inschrijfkosten zijn Awg. 75,- Collegegeld bedraagt Awg. 565,- per jaar Bijkomende kosten: aanschaf boeken

14 Hoe nu verder? Initieel en onbevoegde leerkrachten Nederlands gaan
vooralsnog voor op andere leerkrachten Initieel en verkort Totaal aantal deelnemers: 27 studenten toetsing: week van juni Assessmentinstructie: juni Assessment inleveren: augustus 2013 Toelating tot de opleiding: week van 1-5 juli Alleen initieel Logopedische test: augustus 2013

15 Er is nog wel één ‘maar’! Personeel !


Download ppt "Tweedegraads NEDERLANDS lerarenopleiding voortgezet onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google