De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Er was eens … heel lang geleden…  14/12/2012 Onderhoud Raad van Bestuur te Brussel  opgewacht en ontvangen door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Er was eens … heel lang geleden…  14/12/2012 Onderhoud Raad van Bestuur te Brussel  opgewacht en ontvangen door de voorzitter van de Raad van Bestuur."— Transcript van de presentatie:

1

2 Er was eens … heel lang geleden…

3  14/12/2012 Onderhoud Raad van Bestuur te Brussel  opgewacht en ontvangen door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de directeur-generaal.  uitblijven van een budgettaire enveloppe  het niet opnemen van een aantal voorstellen tot wijziging in het personeelsstatuut  het organiseren van een personeelsenqûete waarin de rol van de vakorganisaties in vraag gesteld wordt  bijkomend is er sprake van een bonusverdeling van ongeveer 95 000 € of = 20% loonsverhoging aan de top.  dit kunnen wij niet aanvaarden, zeker niet in tijden van crisis en dit terwijl het personeel moet besparen.  wij eisen daarenboven de schrapping van prestatietoelagen in het personeelsstatuut.

4  Verhoging van de eindejaarstoelage en de fietsvergoeding wij herinneren de voorzitter van de RVB aan de belofte en uitspraken dit naar aanleiding van de gesprekken rond het sociaal akkoord 2011-2012. (conform Vlaamse gemeenschap – buiten budgettaire enveloppe)  Sociaal akkoord 2011-2012 : Comité XVIII ? (zelfs tot op vandaag nog niet geformaliseerd )  Sociaal akkoord 2013-2014: Budgettaire enveloppe kennen tegen einde 12/2012?  Wijziging personeelsstatuut: 1/5 de loopbaanonderbreking /ouderschapsverlof wordt steeds geweigerd om mee te nemen in de wijziging ( = behartigen van de belangen van de medewerker? ).

5  Voor het bepalen van het aantal vakantiedagen wordt de leeftijd in aanmerking genomen die het statutaire personeelslid bereikt heeft op 1 juli van het jaar. ( Extra verlofdag vanaf 45 jaar-50 jaar – 60 jaar – 61 jaar – 62 jaar – 63 jaar - …in het kalenderjaar dat men jarig is.) “1 juli van het jaar” schrappen en vervangen door “ in het kalenderjaar waarin betrokken personeelslid jarig is. (wordt steeds geweigerd om mee te nemen in de wijziging (= behartigen van de belangen van de medewerker?).  Het Europees Burgerinitiatief “Water is een mensenrecht” De Watergroep wil de actie niet ondersteunen.  Eindeloopbaanproblematiek: Reeds 10 jaar en langer mee bezig (zie sociaal akkoorden) Voorstellen werkgroep Eindeloopbaan worden niet meegenomen..

6  02/01/2013: “Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening” verandert van naam en heet voortaan “ De Watergroep”  Nieuw intranet “DE WATERGROEP” eveneens op 2 januari 2013. Wij zijn niet tegen innovatie en vernieuwing maar de manier waarop de timing en het in kennis brengen van, verliep niet echt (intern) klantvriendelijk.  TOC 09/01/2013: We betreuren het feit dat de naam VMW plaats moet maken voor een nieuwe benaming “De Watergroep”, welke geen voeling, geen verwijzing heeft naar een overheidsinstelling. Het Vlaams- en openbaar karakter ontbreekt en is totaal weg. Naar ons gevoel zet dit de deur meer open voor privatisering.

7  Kinderopvang: wordt zomaar afgeschaft?  Wijziging personeelsstatuut: resultaat schriftelijke procedure Standpunt vakbonden– we gaan akkoord mits - opname van ouderschapsverlof via 1/5 de loopbaanonderbreking, - extra verlofdag vanaf 45 jaar – 50 jaar – 60 jaar – 61 jaar – 62 jaar – 63 jaar - … – in het jaar dat men jarig is.  TOC 06/02/2013:  Nieuw organogram Centrale diensten wordt voorgelegd

8  25/03/2013 werkgroep sociaal akkoord:  Voorstellen vanuit patronale zijde ivm nieuwe cao  Inhoud en evaluatie cao 2011-2012  Buiten protocol  Doelstellingen sociaal akkoord  Mogelijke voorstellen o Wijzigingen: • Gezondheidszorgen gepensioneerden • Cursus voorbereiding op pensioen • Kinderopvang • Verlenging ondersteuning vormingsactiviteiten syndicale organisaties • Verhoging eindejaarstoelage • Afsprakenkader syndicale werking • Prestatiemanagement heractiveren • Functieclassificatie

9 • Administratieve vereenvoudiging en harmonisatie • Invoering van andere systemen van werken – mobiel werken • Verhoging budget VTO (vorming, training en opleiding)

10  Na 3/6/13 : brief met onze bezwaren met eis om een positief antwoord te geven voor woensdag 12/6/13 (12u)  Actie 14/6/2013 :  Toespraak op RVB voorafgaand aan Algemene Vergadering  Indiening eisenbundel cao 2013 – 2014 Duurtijd : 2 jaar Verhoging einde jaarstoelage Verhoging fietsvergoeding Telewerken maximaal uitbreiden Tijdige vervanging langdurige zieken + gepensioneerden Syndicaal vrijgestelden + vormingsfonds : permanent 1/5 loopbaanonderbreking + 1/5 loopbaanonderbreking ikv ouderschapsverlof Extra verlofdag bij 45, 50, 60, 61, 62, 63 en 64 jaar Uitbestede taken : kosten/batenanalyse Integratie van het weddecomplement in het loon Onbezoldigde en raadgevende stem in RVB

11 ZIJN ER NOG VRAGEN EN OF SUGGESTIES? DE VAKORGANISATIES ACOD EN ACV OPENBARE DIENSTEN DANKEN JULLIE VOOR DE OPKOMST EN LUISTERBEREIDHEID. SAMEN ZIJN WE STERK…


Download ppt "Er was eens … heel lang geleden…  14/12/2012 Onderhoud Raad van Bestuur te Brussel  opgewacht en ontvangen door de voorzitter van de Raad van Bestuur."

Verwante presentaties


Ads door Google