De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wij gaan hun crisis niet betalen 8 september 2009 • www.fnvvechtvoorjerecht.nl www.fnvvechtvoorjerecht.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wij gaan hun crisis niet betalen 8 september 2009 • www.fnvvechtvoorjerecht.nl www.fnvvechtvoorjerecht.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Wij gaan hun crisis niet betalen 8 september 2009 • www.fnvvechtvoorjerecht.nl www.fnvvechtvoorjerecht.nl

2 Wij gaan hun crisis niet betalen 8 september 2009 • Opening en inleiding Egbert Schellenberg • Bijdrage van Peter Mertens PvdA België • Ruimte voor bijdragen en vragen uit de zaal • Pauze • Bijdrage van Bruno Verlaeckt ABVV België • Ruimte voor bijdragen en vragen uit de zaal • Afronding door Niek Stam

3 De crisis waar komt deze vandaan • De Glass-Steagall act 1933-1999 • Aanpassing Net Capital Rule voor de grote 5 zakenbanken in de VS 2004. In 2008 bestaan nog maar 2 van deze 5 zakenbanken. • De subprime crisis. • Op pompen van de financiële zeepbel om de consumptie te stimuleren. • In 2008 is deze zeepbel leeg gelopen.

4 De crisis waar komt deze vandaan • Bear Stearns, Freddy Mac & Fannie Mae worden gered. • Lehman Brothers gaat failliet. • Aansluitend stort wereldwijd de banken sector ineen. • Fortis, ABNAmro in Nederland genationaliseerd. ING gaat langs de rand van de afgrond.

5 De crisis waar komt deze vandaan • De Staat leent tientallenmiljarden op de kapitaalmarkt om de banken te redden. Deels leent de Staat dit geld bij dezelfde banken die het geld ontvangen. Die krijgen steun en extra rente. • I.p.v. een begrotingsoverschot van 1.2% gaan we in één jaar naar een begrotingstekort van 3.8% ofwel een omslag met 5% • De euro norm is maximaal 3% en maximaal 60% staatschuld ten opzichte van het BBP.

6 Wie gaat deze crisis betalen • Nu gaan we bezuinigen om het begrotingstekort weer onder de 3% te krijgen. • Kabinet geeft al aan dat om aan Euro normen te voldoen we tot ruim na 2011 in de shit zitten. BBP medio 2009 op niveau van 2006 en dat is minus 9%. • Past de AOW naar 67 in dit plaatje??

7 Wie gaat deze crisis betalen • Ja en nee. Ja het helpt om mee op hele lange termijn te bezuinigen. Volgens SER advies aanvraag vanaf 2012 en uiteindelijk in 2030 4 miljard. • Nee, er is per direct een begrotingstekort en dan hebben maatregelen die pas vanaf 2012 een kleine bijdrage gaan leveren en pas na 2030 een echte bijdrage, geen zin. • Het past wel in een andere strategie. Namelijk die van Lissabon 2000. Laat het aanbod van arbeid toenemen waardoor de kosten van arbeid gedrukt worden.

8 Wie gaat deze crisis betalen • De gemiddelde uittredingsleeftijd van ouderen is sinds 1990 als met 3.5 jaar gestegen en zal ook zonder AOW leeftijd verhoging nog door stijgen met zeker 1.5 jaar met dank aan Museumplein akkoord over de Pensioenen. • Op dit moment zitten de 60 plussers de jongeren in de weg op de arbeidsmarkt. • Op dit moment is er behoefte aan een tijdelijke VUT voor banen voor jongeren

9 Wie gaat deze crisis betalen. • Er wordt derhalve misbruik gemaakt van de crisis om een andere agenda door te drukken. • Een agenda die ons per dag en per week langer wil laten werken, later wil laten stoppen met werken. • Die de WW periode wil verkorten. • Die het ontslagrecht wil aantasten. • Flexicurity heet dat in Europa.

10 Wie gaat deze crisis betalen • Het acute begrotingstekort is veroorzaakt door de bankencrisis. • Die kent weer zijn oorsprong in de ongebreidelde krediet schepping om de productie te stimuleren. • Dat heeft geleid dat meer winst en meer sturing op aandeelhouderswaarde • Het korte termijn gewin gaat boven alles.

11 Wie gaat deze crisis betalen • De ontwikkeling van de gemiddelde winst in Nederland tussen 1992 en 2007 geeft een groei te zien met een factor 9. • Dat is gemiddeld per jaar 60% groei. • De ontwikkeling van het vermogen van de top 10% in Nederland geeft over dezelfde periode een groei te zien met een factor 9. • Wie heeft er dan het meest geprofiteerd van de financiële zeepbel.

12 Wie gaat deze crisis betalen • Wie heeft het meeste last nu de banken crisis keihard toeslaat in de reële economie. • Wie verliest zijn baan. Wie leidt daardoor koopkracht verlies. • CPB voorspelt oplopen van werkloosheid van nu 4.8% naar 9% eind 2010. • De werkloosheid onder jongeren neemt dramatische vormen aan, nu al 11.4%

13 Wie gaat deze crisis betalen • Het is dan ook zeer voor de hand liggend om de rekening van de crisis bij diegene neer te leggen die ook het meest geprofiteerd hebben. Of niet soms??????? • Als de FNV zegt: Zwaarste lasten op de sterkste schouders. Dan hebben ze gelijk. • Laat de politiek maar kiezen tussen de miljonairs en het gewone volk.

14 Wie gaat deze crisis betalen • Drie keer blijkt in opinie peilingen dat de Nederlandse bevolking in grote meerderheid tegen is. • Tot zondag RTL opeens met een peiling komt waaruit het tegendeel blijkt. • Donner zegt als je het maar uitlegt dan begrijpen de mensen het wel. • Het CPB manipuleer de cijfers

15 CPB manipuleert de cijfers • De stijgende belasting inkomsten doordat meer ouderen een aanvullend pensioen hebben worden niet meegerekend. Deze stijgende inkomsten zouden de stijgende kosten geheel compenseren. • Daar komt bij dat Nederland met de besteding van 5.5% van het BNP aan de AOW na Ierland en Luxemburg het miste uitgeeft in Europa.

16 CPB manipuleert de cijfers • CPB rekent in de lange termijn modellen met het gemiddelde van de verdiende lonen i.p.v. het gemiddelde van de contractlonen. Als je het laatste zou doen dan komen de kosten van de AOW in 2040 1.2% van het BBP lager uit. • Op dit moment werkt 15% van alle 64 jarigen. • Heeft verhogen AOW dan zin???

17 Jongeren het hardste gepakt • Iedereen jonger dan 45 jaar levert in het SER advies het volle pond in. ( geboren na 1965 krijgt in 2030 met 67 jaar AOW ) • De pensioenopbouw zal gaan plaats vinden in 42 jaar i.p.v. nu 40 jaar. Hoe jonger hoe meer last je hiervan hebt. • Pensioenrichtleeftijd gaat naar 67 jaar. De enigste kans voor jongeren op eerder stoppen is het zelf betalen.

18 Wij gaan hun crisis niet betalen • Invoering van een miljonairsbelasting van 2% per jaar op al het vermogen boven de 1 miljoen euro. (of progressief belasten gelijk inkomen uit arbeid) Op dit moment betaal je over elke miljoen euro vermogen €12.000 vermogensbelasting. • De hypotheekaftrek afschaffen voor elke euro hypotheek boven de €350.000 en verhoging van het huurwaarde forfait voor huizen met een waarde van meer dan € 750.000.

19 Wij gaan hun crisis niet betalen • Herinvoering van de 72% belastingschijf voor al het inkomen boven de Balkenende-norm van €175.000. • Invoering van een extra belastingschijf tussen de huidige 52% en de 72% schijf, te weten 62% voor inkomen vanaf €100.000 tot aan €175.000 • Verlaging van de vennootschapsbelasting terug draaien, wordt weer 29.6%.

20 Wij gaan hun crisis niet betalen • Beperking van rente aftrek voor bedrijven, om oneigenlijk voordeel voor sprinkhaankapitalisten te voorkomen. • Afschaffen van de doorwerkbonus boven 62 jaar. • Maak de financiering van de Zorgverzekering inkomensafhankelijk. ( Nu 6.9% over maximaal €32.369 per jaar plus nominale premie, verdien je minder dan dit bedrag dan zorgtoeslag)

21 Wij gaan hun crisis niet betalen • Deze maatregelen leveren bij elkaar opgeteld als we het CONSERVATIEF begroten € 20 miljard op.

22 Hoe gaan we dat bereiken • Biedt de polder een uitweg? • FNV Vecht voor je recht zegt NEE! • Kijk naar wat de polder ons heeft gebracht en laten we ons beperken tot alles na 2000. • 2003 de nullijn met als open eind het pensioendossier • 2004 Loonmatiging in kader van Museumplein akkoord onder inleveren op pensioen dossier.

23 Hoe gaan we dat bereiken • 2004 Ondanks 350.000 mensen op het Museumplein en 50.000 gestrande demonstranten. • Het ontbrak de FNV leiding aan de moed om het wapen van de landelijke 24 uurstaking te gebruiken • 2007 Actie op het Ontslagrecht dossier • 2008 FNV levert in op het Ontslagrecht dossier

24 Hoe gaan we dat bereiken • 2008 Kantonrechters matigen de ontslagvergoedingen. De FNV staat erbij en kijkt ernaar. • 2009 Het Sociaal Akkoord met een open eind op het AOW dossier. • Leren we het dan nooit. • Als je een akkoord sluit dan zit er op alle punten een deal in anders sluit je geen akkoord.

25 Sterker door Strijd • De neo-liberale agenda is fundamenteel strijdig met werknemersrechten. • De Viking, Laval Ruffert en de zaak tegen de Staat Luxemburg bewijzen dat de EU er is voor werkgevers en tegen werknemers. • Social Progress Protocol ETUC. • FNV moet zijn eigen agenda opstellen. • Offensieve eisen ter verbetering van de positie van werknemers.

26 Sterker door Strijd • Bewustwording, organiseren en mobiliseren • Inzet van alle middelen. Werkonderbreking, demonstraties en landelijke stakingen. • Een landelijke 24 uurstaking om de AOW op 65 af te dwingen. Om de aanvallen te stoppen en het tij te keren. • 65 is 65 en daarmee BASTA! • Laat 7 oktober een massaal begin zijn.

27 Laat de rijken de crisis betalen • www.fnvvechtvoorjerecht.nl www.fnvvechtvoorjerecht.nl


Download ppt "Wij gaan hun crisis niet betalen 8 september 2009 • www.fnvvechtvoorjerecht.nl www.fnvvechtvoorjerecht.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google