De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Technologische Dienstverlening “Licht & Kleur” Werkgroepvergadering 28/03/2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Technologische Dienstverlening “Licht & Kleur” Werkgroepvergadering 28/03/2006."— Transcript van de presentatie:

1 Project Technologische Dienstverlening “Licht & Kleur” Werkgroepvergadering 28/03/2006

2  Introductie (M. De Taevernier – voorzitter TD L&K)  Voorstelling nieuwe leden  Overzicht werkplan: kengetallen rapportering (huidige waarden vs. streefwaarden)  Voorstelling IRC Vlaanderen (M. Parent - IWT)  Werking TD-dienst  Kwaliteitsbewaking  Balans  Administratie-Varia  Receptie Agenda

3 Nieuwe leden  Surtronic Benelux (dhr. Bruno Loockx)  opgericht in 1986  Kernactiviteiten: voornamelijk ontwikkeling van toepassingen met LED techniek - projectmatige, marketing gerichte, toepassingen  inmiddels ook toepassingen met plasma en TFT techniek.  Adres: Betekomsesteenweg 76, 3200 Aarschot  www.surtronic.nl www.surtronic.nl

4 Nieuwe leden  Escofin – Escolys (dhr. Jean-Paul Depraetere)  leidinggevende producent van jacquard interieurstoffen  Productontwikkeling: internationaal aan de top  KMO - gevestigd in Gentbrugge  www.escolys.be www.escolys.be

5 Overzicht werkplan: kengetallen rapportering  Rapportering naar IWT Vlaanderen: 15 kengetallen  3x jaarlijks: RAP tool  Vergelijking huidige waarden vs. jaarlijkse streefwaarden

6 1. Algemene promotie en informatieverspreiding  Doel: bedrijven - aanzetten tot technologische innovatie - informeren over mogelijke ondersteuning - informeren over activiteiten  Voorbeelden: mailings van folders

7  Streefwaarde jaar 1: 2  Huidige waarde: 4  1. Folder Laboratorium voor Lichttechnologie (oplage 200 st.): beurs Eurofinish + studiedag Appearance (85 inschrijvingen) 2. Idem (oplage 150 st.): themadag verlichtingsindustrie (125 inschrijvingen) 1. Algemene promotie en informatieverspreiding

8 3. ‘Licht en Kleur advies’, publicatie in Fedelec magazine,publicatie nummer 131 – jan/feb/ma 2006 4. ‘Vis’sen in de actualiteit: Technologische Dienstverlening Licht en Kleur’, E-nieuwsbriefLichtKleur IWT, februari 2006

9 1. Algemene promotie en informatieverspreiding  Niet meegerekend: WEBSITE www.lichttechnologie.be 11 – 2 – 3 – 4 – 5 – 623456

10  Wat? Publicatie/presentatie door adviseur  Onderwerp? Technologisch of innovatie- ondersteunend  Duidelijke verwijzing naar VIS-project en IWT-steun 2. Innovatieondersteunende publicaties/presentaties

11  Streefwaarde jaar 1: 2  Huidige waarde: 2  1. ‘Full 3D BSDF spectral gonioradiometer’, ISCC/CIE Expert Symposium; 75 Years of the CIE St. Colorimetric Observer (publicatie) 2. Idem: presentatie op 16 mei (Ottawa, Ontario, Canada)

12 3. Georganiseerde seminaries/workshops  Wat? Seminarie/workshop op initiatief van het VIS-project  Streefwaarde jaar 1: 3  Huidige waarde: 3  1. Studiedag ‘Appearance’ (oktober 2005) – 85 inschrijvingen  2. Themadag Verlichtingsindustrie (maart 2006) – 125 inschrijvingen  3. Werkgroep retroreflectie (Vlaamse Gemeenschap – NJS – Roularta)

13 4. Bedrijfsbezoeken  Streefwaarde jaar 1: 20  Huidige waarde: 54  Zowel eigen bezoeken als ontvangen bezoekers  Aantal GO’s: 17  Aantal KMO’s: 30  Netwerkleden: 7  lijst lijst

14 5. Punctuele interventies  Wat? Persoonlijk contact met vertegenwoordiger van een bedrijf met dienst- of advieslevering  Voorbeelden: telefonische of mondelinge adviezen  Streefwaarde jaar 1: 0  Huidige waarde: 0  Zie ook kencijfer 8

15 6. Begeleide doorverwijzing  Wat? Adviseur verwijst door naar best geschikte partner na informeren probleem bij het bedrijf  Streefwaarde jaar 1: 8  Huidige waarde: 3  Doorverwijzing naar:  Onderzoekscentrum van het Belgisch Instituut voor Lastechniek  Allaeys, Fleurbaey, LDI  Analis, Elscolab  Surtronic naar Lippens en naar Bekaert  Bekaert naar Helioscreen

16  Wat? Technologieprofielen (requests of offers) die voor een bedrijf in het IRC-netwerk werden ingebracht  IRC = Innovation Relay Centre: netwerk van 68 centra opgericht door Europese Commissie  Technologie aanbieden of vragen  www.iwt.be/IRC  presentatie IRCpresentatie IRC 7. Inbreng in IRC

17  Streefwaarde jaar 1: 0  Huidige waarde: 0 (2)  IRC 1: Optical Colour MeasuringIRC 1 Instrument – 2005-1805  Technical offer  License agreement / Commercial agreement with technical assistance / Manufacturing agreement  IRC 2: LED-technology – 2005-2402 IRC 2  Technical request  Technical cooperation

18 8. Innovatie-adviezen  Wat? Schriftelijke innovatie-adviezen aan bedrijven  Onderscheid kencijfer 5 – kencijfer 8  Streefwaarde jaar 1: 85  Huidige waarde: 85 (op 14/03/06)  TD-adviesTD-advies  Telefonische vraag: opzoeking: 12  Telefonische vraag: advies: 20

19 9. Aantal innovatie-audits  Wat? Opsporen van innovatie- opportuniteiten in het bedrijf  Resultaat: minimaal rapport met mogelijke innovatie-opportuniteiten  Streefwaarde jaar 1: 0  Huidige waarde: 0

20  Wat? Uitgeschreven innovatieplan: stappenplan met opvolging van de concrete realisatie  Streefwaarde jaar 1: 0  Huidige waarde: 0 10. Aantal uitgewerkte innovatieplannen

21  Wat? Innovatiestudies die mede door de adviseur werden voorbereid én bij het IWT werden ingediend  Streefwaarde jaar 1: 1  Huidige waarde: 0  Momenteel in voorbereiding (2)  Nozon  Waco 11. Aantal begeleide innovatiestudies

22  Wat? Innovatieprojecten die mede door de adviseur werden voorbereid én bij het IWT werden ingediend  Streefwaarde jaar 1: 0  Huidige waarde: 1  Fleurbaey Management:  ‘LEDnet’  VOORWAARDELIJK GOEDGEKEURD: IWT 050833 12. Aantal begeleide innovatieprojecten

23  Wat? Begeleiding bij de uitvoering van een innovatieplan.  Voorbeelden: bespreken onderzoeksresultaten, zoeken naar partners, assistentie bij rapportering naar IWT Vlaanderen  Streefwaarde jaar 1: 0  Huidige waarde: 0 13. Aantal begeleide uitgevoerde innovatieplannen

24  Wat? Bedrijf dat beroep doet op een dienst van het VIS-project  Enkel nieuwe klanten worden vermeld  Onderscheid tussen KMO en GO  Streefwaarde jaar 1: 40  Huidige waarde: 52 14. Aantal klanten

25  Wat? Gemeenschappelijke acties in samenwerking met een andere intermediair in het VIN-netwerk  Voorbeelden: events, publicaties  Streefwaarde jaar 1: 6  Huidige waarde: 4 15. Samenwerkingsacties met andere netwerkleden

26  Publicatie e-nieuwsbrief  IWT  VIS-samenwerkingsproject:  Ontwikkeling van een tool voor projectopvolging in kleine VIN-organisaties  Clusta, VEI  Project Kennisoverdracht (TK):  Appearance in automotive toepassingen  Flanders’ DRIVE  Themadag Verlichtingsindustrie  (Clusta/Vito) 15. Samenwerkingsacties met andere netwerkleden

27 Samenvatting: KencijferStreefwaardeHuidige waarde 124 222 333 42054 500 683 700 (2) 885 900 1000 1110 (2) 1201 1300 144052 1564

28  Door de stuurgroep = leden TD-project zelf  Door andere begunstigde bedrijven  Hoe?  Via stuurgroepvergadering: VANDAAG!!!**  Via tevredenheidsenquête (voor elke begeleide partner)** Kwaliteitsbewaking

29 Tevredenheidsenquête:  Enquête geldig voor TD-advies nummer 1 tot en met 50  60% van de verstuurde enquêtes ingevuld ontvangen

30 Resultaten: Vraag12345GEMIDDELD 1---824,2 2-1-1013,92 3-119-3,73 4---414,2 5---534,38 6---53 7---544,44 8---514,17 9---524,29 10---814,11

31 Interne kwaliteitscontrole:  Opvolging van de TD-adviezen, met eigen controlesysteem:  Geen reactie  Vraag nog openstaand  100% uitgevoerd  Gedeeltelijk uitgevoerd (min. 60%)  Doel niet bereikt

32 Resultaten (aanvragen 1 t.e.m. 60): AantalGeen reactie openstaand100% bereikt Gedeelte- lijk bereikt Niet bereikt 6035511- %58,33851,670

33 Balans:  Aanvragen:  Leden: 50  Niet-leden: 35 !!!  Tijdsverdeling:  Leden: zie grafiek (150 dagen voorzien)  Niet-leden: 15 dagen voorzien  OVERSCHREDEN!!!

34 Leden:

35 Gevolgen:  Nog ruimte voor elk lid om de 5 ‘gratis’ adviesdagen te gebruiken.  INKRIMPING ANDERE DOMEINEN KAN: RAP: meestal gehaald (website, nieuwsbrief,…)  Niet-leden:- nemen dagen weg - extra inkomsten → verlaging lidgeld → minder gratis dagen per partner Lidgeld/dag = cte  Te vroeg voor conclusies: ½ jaar te gaan

36 Werking?  ENKEL MOGELIJK DANKZIJ TOEGEVOEGDE WAARDE VAN NIET OP HET PROJECT GEBUDGETTEERDE WERKKRACHTEN!!!  Peter Hanselaer  Guy Durinck  Toon Van den Abeele  Mario Wyns

37 Administratie en Varia  Suggesties voor technische werkgroepen?  Patent watch (Toplight)  Technische bijlagen in Engels (Elscolab)  Personeelswissel  Datum volgende bijeenkomst:  Voorstel dinsdag 26 september 2006 om 13u30

38 Oprechte dank voor uw aanwezigheid, aandacht en inbreng


Download ppt "Project Technologische Dienstverlening “Licht & Kleur” Werkgroepvergadering 28/03/2006."

Verwante presentaties


Ads door Google