De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Rotary jaar 2012-2013 :. 1. Certificatie 2. Studiebeurzen • Studiebeurzen 2013-2014 • Rotary Centra voor de Vrede 3. Global Grants 4. District Grants.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Rotary jaar 2012-2013 :. 1. Certificatie 2. Studiebeurzen • Studiebeurzen 2013-2014 • Rotary Centra voor de Vrede 3. Global Grants 4. District Grants."— Transcript van de presentatie:

1 Het Rotary jaar 2012-2013 :

2 1. Certificatie 2. Studiebeurzen • Studiebeurzen 2013-2014 • Rotary Centra voor de Vrede 3. Global Grants 4. District Grants 5. Packaged Grants

3 Certificatie

4 Certificatie van de clubs

5 Ambassadorial Scholarships

6 Tessenderlo, 12 oktober 2012 Akademisch jaar 2013-2014 •Een beurs van de Rotary Foundation voor een bedrag van 15.000 USD voor de beste kandidaat *. •Zes tot zeven beurzen van het District 1630, voor een totaal bedrag van 50.000 euros. * op voorwaarde dat hij geen Rotariër is, niet met een Rotariër getrouwd is, of een rechtstreekse afstammeling (kind, kleinkind) van een Rotariër is..

7 Tessenderlo, 12 oktober 2012 Voorwaarden om in te schrijven (1) 1.De kandidaat (m/v) woont/verblijft en/of studeert in het District 1630 sinds ten minste 3 jaar. 2.Bezit op het einde van het huidige academiejaar een diploma van 2de cyclus hoger onderwijs. 3.Wil specialiseren in het buitenland (niet in België of het Groot Hertogdom Luxemburg) in een instelling waarvoor reeds een toelating is verkregen. 4.Mag nog niet in die instelling hebben gestudeerd. 5.Beheerst voldoende de taal waarin de studie wordt gedoceerd alsook de taal van het land waar het instituut zich bevindt.

8 Tessenderlo, 12 oktober 2012 6.Kandidaat mag nog geen beurs van Rotary International hebben ontvangen. Bijkomende financiële steun is toegestaan. 7.Kandidaat is bereid om een ambassadeur te zijn voor Rotary International, voor de Rotary Foundation en voor het District 1630. De kandidaat wordt, indien nodig, hiervoor door de club opgeleid. 8.Kandidaat schrijft een tussentijds- en een eindverslag dat aan de voorzitter van de jury wordt bezorgd. Kandidaat geeft een presentatie in de peterclub na het voltooien van de studie en dat op aanvraag van deze club. Voorwaarden om in te schrijven (2)

9 Tessenderlo, 12 oktober 2012 Aanvraag procedure (1) 1.Om het dossier op te stellen neemt de kandidaat contact op met een Rotary club in de buurt waar hij/zij woont of studeert. 2.Deze club moet gekwalificeerd worden. 3.De kandidaat vult het dossier volledig in, waarna de peter club het voor hen voorziene deel invult. Dossier te downloaden op : http://www.rotarybelux1630.org http://www.rotarybelux1630.org.

10 Tessenderlo, 12 oktober 2012 Aanvraag procedure (2) Dit dossier bestaat uit drie delen: - Het Curriculum Vitae. - Studieproject en motivatie van kandidaat. - Deel bestemt voor de peter club. 4. De peter club stuurt het volledige dossier van de kandidaat voor 31 januari 2013 aan de secretaris van de jury : Wilfried Odeurs Leterweg 23 B-3740 Bilzen

11 Tessenderlo, 12 oktober 2012 Evaluatie De evaluatie gebeurt op basis •van het dossier •van een interview dat op 19 of 20 april 2013 zal plaatsvinden te Tongeren.

12 Tessenderlo, 12 oktober 2012 Jury •Voorzitter : Jean Nelis •Secretaris : Wilfried Odeurs •DG : Jacques Vermeire •DGE : Norbert Friob •Penningmeester : Jean-Pierre Bastin •DRFC : Jean-Pierre Coheur •Leden : –Kathleen Criel, Gaston Cuykx, Jan-Eric Koch, Anne Minsart, Luc Ponet, Martine Ponsaerts, Patrick Yde –Yvan Bottu, Roland Dorthu, Paul Gasia, X, Marc Franssen, Christian Voisin, Willy Zorzi –François Carbon, Jul Christophory, Jacques Prost

13 Tessenderlo, 12 oktober 2012 Selectie criteria •Studies en andere vaardigheden. •Talenkennis •Sociale vaardigheden. •Kwaliteit van het project en effect ervan. •Presentatie, Kennis van Rotary, van België en het Groot Hertogdom Luxemburg.

14 Tessenderlo, 12 oktober 2012 Informatie en assistentie Eventuele hulp en bijstand voor het goed invullen van de dossiers, contacteer: - Willy Zorzi (RC Seraing) Willy.Zorzi@ulg.ac.be Tél. 04.366.43.27 ou 0494.457.145 - Wilfried Odeurs (RC Bilzen- Alden Biesen) w.odeurs@pandora.be Tél. 089.41.36.70 ou 0477.421.032

15 Tessenderlo, 12 oktober 2012 Rotary Centra voor de Vrede

16 Tessenderlo, 12 oktober 2012 Rotary centra voor de Vrede •Studie over Vrede –verstandhouding en tolerantie tussen de volkeren –Conflictbeheersing • Programma voor jongen met reeds een professionele ervaring

17 Tessenderlo, 12 oktober 2012 Enkele gediplomeerden Mwila Chigaga OIT Izabela da Costa Pereira UNIFEM- Dakar Mariano Griva UNHCR

18 Tessenderlo, 12 oktober 2012 •Master op het gebied van Vrede en conflict beheersing (2 jaren) –Duke University and University of North Carolina at Chapel Hill, USA –International Christian University,Tokyo –University of Queensland, Brisbane –University of Bradford, UK –Uppsala University, Zweden •Certificaat (3 maanden) –Chulalongkorn University, Bangkok 2 Programma’s

19 Tessenderlo, 12 oktober 2012 Selectie criteria Voor beide programma’s •Bewijs leveren over leiderskwaliteiten te beschikken •Bewijs leveren begaan te zijn met de vrede in de wereld en met conflictbeheersing •Plannen hebben in deze domeinen beroepsactief te zijn/worden.

20 Tessenderlo, 12 oktober 2012 Selectie criteria (einde) Voor de Master opleiding •Reeds Master diploma, of gelijkwaardig, bezitten •De taal waarin de lessen worden gegeven machtig zijn •Professionele ervaring van minstens drie jaar hebben. Voor het certificaat •Bewijs leveren ten minste 5 jaar beroepservaring te bezitten op het vlak van conflictbeheersing en bemiddeling

21 Global Grants

22 Project Mityana II

23 Project Mityana II Oeganda. District Mityana: administratieve regio 68 km ten zuidwesten van hoofdstad Kampala.

24 Geografische ligging.

25 Beschrijving van de regio. • Voornamelijk agrarisch gebied: regio met een bevolking van 350.000 inwoners, actief in veeteelt, landbouwgewassen en visvangst. • Busimbi Sub County telt een bevolking van 48.000 inwoners. • 5 % van de bevolking werkt in KMO’s, actief in het vervaardigen van landbouwtoebehoren. • De regio beschikt over een ziekenhuis : Mityana Hospital.

26 Mityana I : 67.295 USD • Ontwikkelingsprogramma: koffie, bananen, varkens, bomen, …. • Malaria-preventie: mosquito netten • Toiletblokken voor scholen en hygiëne training. • Gezondheid en economie: Lorena Stoves. • Waterputten. => Duidelijke resultaten na 1 jaar!

27 Meer noden: • Behoefte aan water! • Scholen zijn in erbarmelijke staat • Voortschrijdende erosie • Gezondheid en hygiëne

28 Objectieven van het Project Mityana II.  Duurzame voorziening van water.  Het voorzien van opleiding en materiaal aan 10 mensen uit de locale gemeenschap om waterputten te herstellen en van onderhoud te voorzien, toekomstgericht. Zuiver water betekent betere oogsten, verbetering van de levenskwaliteit en volksgezondheid. Door opleiding gaan we de duurzaamheid van het project opdrijven. De locale bevolking wordt zo op termijn onafhankelijk van externe hulp.

29 Herstellen boorput.

30 Objectieven van Project Mityana II. • Onderhoudskost / boorput 100 usd > < boren van een nieuwe put kost 12.000 à 15.000 usd.( Onderhoud is dus zeer kosten efficiënt ) • Waterputten vallen regelmatig in panne ==> onderhoudsploegen opleiden is streefdoel project. • De locale gemeenschap bewust maken voor investeren in onderhoudskost.

31 Een school.

32 Objectieven van het Project Mityana II.  Het leveren van 1.000 schoolbanken aan 10 basisscholen in Busimbi sub County. (scholen tellen meestal een 200 tal leerlingen)  Onderwijs impliceert kennis en kennis zorgt voor welvaart.  De opleiding van de onderhoudsploegen voor de boorputten en de stoves zou kunnen gebeuren in de technische scholen.  Op die manier willen we de locale jeugd een stiel bijbrengen, die weerom de duurzaamheid ten goede komt.

33 Objectieven van het Project Mityana II.  Materiaal en opleiding voorzien voor de constructie van energie efficiënte houtkachels.  Door energie efficiëntie zal het verbruik van hout dalen. Dit heeft een effect op de bodemerosie en komt de landbouw te goede.  Bovendien zal de uitstoot van CO2 ook verminderen en de levenskwaliteit van de locale bevolking verbeteren: oa. minder longaandoeningen door geringere rookinademing  Meer tijd beschikbaar om op het land te werken.

34 Kachels.

35 Duurzaamheid staat centraal. • De locale besturen zullen hun inwoners stimuleren om aan de opleidingen deel te nemen. • Door voornamelijk lokale technische scholen mee in te schakelen gaan we de jeugd motiveren en de continuïteit van het project bewerkstelligen.

36 Prioritaire domeinen van TRF: • Ziektebestrijding en – voorkoming : de kachels gaan de uitstoot van rook gevoelig verminderen > < minder longaandoeningen. • Water en hygiëne: verbeteren van de levenskwaliteit en de algemene volksgezondheid. Daling van de sterftecijfers bij kinderen. • Basiseducatie.

37 Voorlopig Budget Item USD Materiaal voor 20 kachels16.667 Opleiding van 20 studenten voor constructie van de kachels 2.500 Aankoop van sets voor herstel van waterputten 4.083 Opleiding en herstel van waterputten 2.483 1.000 schoolbanken35.000 Publiciteitskosten 817 Transportkosten 700 Totaal62.250

38 Oproep naar de clubs:  Wij zoeken nog clubs die dit project mee willen steunen  Wij zoeken eventueel nog comité leden om het project te verfijnen en op te volgen Willy-Geerts@skynet.be

39 Andere mogelijkheden

40 Beurzen • Global Grants kunnen studiebeurzen voor jongeren financieren die hun loopbaan in een van de 6 prioritaire actiedomeinen van de Rotary Foundation willen uitbouwen. • Bij de evaluatie zijn bijzonder belangrijk 1. Beroepservaring van de kandidaat in het domein 2. Leerplan in fase met de domein 3. Toekomstige loopbaan van de kandidaat.

41 Beroepsopleidingsteam (VTT) Global Grants kunnen VTT financieren. Bij de evaluatie is bijzonder belangrijk : 1. voor een specifieke behoefte van de bevolking een oplossing bieden. 2. In een van de 6 prioritaire actiedomeinen te werken 3. Meetbare en aantoonbare resultaten. 4. Duurzame gevolgen te hebben. Na de vorming moet de gemeenschap in staat zijn om het project zelf te bestendigen.

42 Bijdrage van D1630 in 2012-2013 • De bijdrage van het district 1630 is 100% van de bijdragen van de clubs van D1630 tot een plafond van 10.000 USD/project. • Het plafond wordt verhoogd tot 12.500 USD voor de projecten die door een ‘vereniging’ van clubs van D1630 worden ingediend

43 District Grants

44 Projecten 2012/2013

45 Uitvoering In 2012-2013 zullen • de 14 projecten uitgevoerd worden. • de eindverslagen voor 15 juni 2013 ingediend worden.

46 Facturen toevoegen Fotos toevoegen Het eindverslag Krantenknipsel toevoegen

47 Procedures en timing Solidariteit Als éé n club geen verslag aflevert, is er volgend jaar geen district grant voor à lle clubs

48 Voorbereiding voor 2013-2014 Voorwaarden 1. Projecten van Clubs met actief engagement van Rotari ë rs, (niet louter financieel). 2. Toegelaten uitgaven 3. Meetbaar en duurzaam 4. Lees de nieuwe voorwaarden!!!

49 1. Voorontwerp : ten laatste 27 april 2013 (District Assembly) on-line 2. Definitieve Aanvraag : ten laatste 30 juni 2013 on-line Procedures en timing

50 Packaged Grants

51 Het huidige aanbod 1. Universiteit Aga Khan, opleiding van verplegend personeel in Kenya, in Oeganda en in Tanzania. Rekrutering van vrijwilligers voor de opleiding 2. Microkredieten in Indië, aan de Filippijnen en in Uruguay met Oikocredit International Steun van MFI (Microfinance Institutions) voor de selectie van de projecten en de opleiding van de ondernemers 3. Mercy Ships in Afrika (Togo, Guinea) Rekrutering van vrijwilligers voor de operaties (vésico-vaginale fistels en cataracten) en de opleiding van plaatselijke chirurgen

52 Tessenderlo, 12 oktober 2012 Vragen ? Bedankt voor uw goede aandacht en uw steun


Download ppt "Het Rotary jaar 2012-2013 :. 1. Certificatie 2. Studiebeurzen • Studiebeurzen 2013-2014 • Rotary Centra voor de Vrede 3. Global Grants 4. District Grants."

Verwante presentaties


Ads door Google