De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

New Generations 2011 - 2012. Inhoud •Missie van de commissie New Generations •Lijst der Programma’s •Het Comité •De Certificatie •Overzicht Hoofdprogramma’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "New Generations 2011 - 2012. Inhoud •Missie van de commissie New Generations •Lijst der Programma’s •Het Comité •De Certificatie •Overzicht Hoofdprogramma’s."— Transcript van de presentatie:

1 New Generations 2011 - 2012

2 Inhoud •Missie van de commissie New Generations •Lijst der Programma’s •Het Comité •De Certificatie •Overzicht Hoofdprogramma’s : SEP, HEP, STEP, NGE, RYLA

3

4 Wat doet NEW GENERATIONS ? •In samenwerking met de andere commissies, zorgt deze commissie voor de coördinatie en de opvolging van de verschillende activiteiten ten voordele van de Jeugd, meer bepaald : •Internationale uitwisselingen van jongeren [HEP, SEP, STEP, NEW GENERATION, RONDREIZEN, …..] •Contact met Rotaract en Interact •Organisatie van RYLA [Rotary Youth Leadership Award ] •Specifieke acties voor de Jeugd [Cultureel, Educatief, voor meer burgerzin of louter vriendschappelijk ]

5 PROGRAMMES N. G.[1] SEP [Student Exchange Program] = LTEP [Long Term Exchange Program] De gelegenheid bieden om in het buitenland gedurende maximum één jaar te studeren en te leven Het promoveren van de internationale verstandhouding en de goede wil door middel van de uitwisseling van studenten (Een vreemde taal leren kennen is een vanzelfprekende weerslag maar geen hoofddoel) HEP [Holliday Exchange Program] De gelegenheid bieden aan jongeren - 6 à 24 - om deel te nemen aan een internationale uitwisseling in het buitenland van ongeveer 2 weken. STEP [Short Term Exchange Program] Uitwisseling van familie tot familie van minimum 4 weken en eventueel uitbreidbaar tot verschillende maanden.

6 N.G. PROGRAMMA’S [2] NGE [New Generation] Tussen 18 à 25 jaar oud voor een verblijf van 3 weken tot 3 maanden met een wel bepaald thema RYLA [Rotary Youth Leadership Award ] Leiderskwaliteiten, zin voor verstandhouding, burgerzin en verdraagzaamheid bij de jongeren aanmoedigen en bevorderen. Jongeren vertrouwd maken met de techniek van vergaderen rond discussies over bepaalde thema’s ROTARACT Het ontwikkelen van leidinggevende bekwaamheden, het toepassen van ethische normen en het betonen van dienstvaardigheden ten behoeve van de gemeenschap. INTERACT Jongeren – 14 à 18 – samenbrengen voor ontspannende activiteiten en voor diensten aan de Gemeenschap [ geen Interact Club meer in D2170] ROTEX Vereniging van studenten die aan het SEP programma hebben deelgenomen.

7 DE CERTIFICATIE  Voor de Jongeren: Kwaliteits- en Veiligheidslabel, die door Evanston wordt toegekend aan de Districten die op hun beurt certificeren de Clubs  Houdt in het neerpoten van wel BEPAALDE Regels en Procedures bij het toepassen van de uitwisselingsprogramma’s

8 OVERZICHT JEUGDPROGRAMMA’S SEP, HEP, STEP, NGE, RYLA

9 SEP - Student Exchange Program [1] Komen in aanmerking / Enkele voorwaarden: • De kandidaat, min 16 jaar oud, wordt voorgesteld door een Club uit de nabijheid van zijn woonplaats (Rotary Sponsor club). • Leeftijd : max 18 jaar oud de dag van vertrek naar Oceanië, Zuid- Afrika en meerder Aziatische landen. Voor de andere landen: 18 ½ max. Enkele landen in Zuid-Amerika aanvaarden studenten tot 19 jaar. • Verplichte wederkerigheid: Een buitenlandse student zal door de Rotary Sponsor club opgenomen worden als uitwisseling voor de Belgische student. Drie gastgezinnen moeten hem herbergen. • De schoolresultaten van de kandidaat moeten zeer goed zijn (sponsor club apprecieert)

10 Verplichtingen van de student. • Verplichte deelname aan het opleidingsweekend in maart/april. De ouders dienen eveneens aan een informatiedag deel te nemen gedurende dit weekend. • Schoolassiduïteit, het zich houden aan de richtlijnen : bvb: geen enkel motorisch voertuig besturen, noch drug noch alcohol, geen reizen zonder toestemming (het is geen toeristisch programma) • Het niet naleven van de regels kan leiden tot een vervroegde terugkeer van de student SEP - Student Exchange Program [2]

11 Verplichtingen van de ouders. • Het betalen van de reiskosten (heen en terug) naar de plaats van bestemming, inbegrepen de kosten voor paspoort, visa, enz. • Vertrek: half juli voor bestemmingen naar het zuidelijk halfrond en augustus voor bestemmingen naar het noordelijk halfrond. • De dossierkosten van 250 € te betalen vóór de definitieve aanvaarding van de kandidaat • Intekenen voor het forfait “verzekeringen, blazer, T-shirt; visite kaartjes; Opleidingsweekend” van 600 €. Desnoods kan de sponsor club over een financiële steun beslissen. • Voorzien in een noodfonds van ca 400 €. • Het bezorgen van kleding voor de gehele reisperiode • De kostprijs van een uitwisseling wordt geraamd op 3.500 à 4.000 €. • De richtlijnen doen naleven, in het bijzonder het reisreglement en de nauwgezetheid op school. • Niet slagen op school is geen reden om het vertrek te annuleren of om de Inbound student niet te ontvangen. SEP - Student Exchange Program [3]

12 Verplichtingen van de R.C. Sponsor (zender) • Interview en selectie van de kandidaten (Outbound genoemd). • De ouders van de verkozen student bijstaan voor het opstellen van het dossier. Het dossier moet volledig getekend zijn en doorgestuurd worden naar de Chairman SEP District 2170 (deadline : begin januari). De kandidaat moet zijn voorkeur aanduiden voor DRIE democratische landen + EEN europees land. Het geselecteerde land wordt dan de VEPLICHTE bestemming. • Het dossier moet verder aangevuld worden met het document “HOST FAMILIES & SCHOOL APPLICATION”: gegevens over de DRIE gastgezinnen en de school die door de Rotary club sponsor aanvaard werden. • Na bevestiging van de bestemming dient de Rotary Club er op te letten dat de familie contact opneemt met de buitenlandse club en familie. Hij dient eveneens te helpen bij de organisatie van de reis. • De club dient gecertificeerd te zijn. SEP - Student Exchange Program [4]

13 Verplichtingen van de Gastclub (ontvangen van student) • Het aanstellen van een Raadgever (Counselor). Komt de Inbound student uit het zuidelijke halfrond, dan komt hij aan in januari van het jaar van vertrek van de Outbound of in januari van het volgende jaar. • Corresponderen met de student voor zijn aankomst, zorgen voor het onthaal, vervoer en introductie bij het eerste gastgezin. • Ten laste nemen van de opgelegde schoolkosten (transport abonnementen, boeken, schooluitstappen, enz..) = Gratis schooljaar aanbieden. • Inbound student uitnodigen op de clubvergaderingen (minstens maandelijks) en hem (haar) een maandelijkse toelage van 65 € schenken. • Clubskosten worden geraamd op ca. 1.800 €. • De (school)activiteiten nagaan van de student, het opvolgen van ontspanningen en zorgen, daar waar nodig, voor vervoer. De regels doen naleven. • De club dient gecertificeerd te zijn. SEP - Student Exchange Program [5]

14 Cijfers SEP - Student Exchange Program [6]

15 • Goede selectie van de jongeren • Goede selectie van de gastgezinnen • Één Raadgever per Inbound (noch de voorzitter, noch de YEO, noch de gast- vader of moeder van het gastgezin). Eén Peter kan voor verschillende Outbounds instaan en kan ook Counselor (raadgever) zijn. • Opvolging van school-assiduïeit en evolutie • Opvolgen en controle van het aanleren van de taal • Integratie van de jongeren binnen de club • Integratie van de jongeren in de gastgezinnen • Integratie van de jongeren in de gemeenschap • Opsturen van de volledig ingevulde dossiers voor 31 december naar Brigitte de ROCHELÉE (R.C. Louvain-La-Neuve) SEP - Student Exchange Program [7] Het geheim van het succes

16 • Doel : bevorderen van de internationale verstandhouding • Voorwaarden : Kinderen van rotariërs of niet van 16 tot 24 jaar volgens de programma’s en de voorwaarden. • Duur : ongeveer 2 weken • Bestemmingen : landen van de zone EEMA (CEEMA + RIBI) • Verblijf : bij rotariërs of families erkend door de Rotary of in jeugdherbergen • Procedure : kandidatuur in te dienen bij het District via een peterclub voor 15 januari van het verblijfjaar (zie site en Rotary Contact). • Kosten : ten laste van de deelnemers : 125 € + reiskosten + verzekering (indien nodig) ten laste van de peterclub : 125 € • Wederkerigheid: ten laste van de peter district HEP- Holliday Exchange Program [1]

17 Organisatie van cruises In wederkerigheid van de uitnodigingen ontvangen vanuit het buitenland, organiseert elk district cruises en ontmoetingen voor 20 tot 25 jongeren. Dit is een uitstekende wijze om contacten op te bouwen. Deze cruises worden gefinancierd door de districten. Cruises georganiseerd door D2170 : Cruise DISCOVER BELGIUM – GEORGES HERZET Periode : van 4 tot 17 juli 2010 Leeftijd : van 16 tot 18 jaar Thema : Discover Belgium Cruise JEAN VAN EECKHOUT Periode : van 16 tot 28 augustus 2010 Leeftijd : van 18 tot 24 jaar Thema : Culturele uitwisseling HEP- Holliday Exchange Program [2]

18

19 HEP- Holliday Exchange Program [3]

20 STEP - Short Term Exchange Program [1] De uitwisseling gebeurt van familie tot familie voor minimum 4 weken en is uitbreidbaar tot verschillende maanden. De wederkerigheid is verplicht. Dit programma is geen taalcursus : doel is het leren kennen van een andere cultuur en leefomgeving alsook van de “Andere”. Bestemmingen : Europa maar ook enkele verder gelegen landen (Verenigde Staten, Canada, …) WIE ? Alle jongeren en hun familie die wensen deel te nemen. De kandidaten worden voorgesteld door een club (Jeugdcommissie). Leeftijd : van 16 tot 18 jaar op het ogenblik van vertrek. Kosten : enkel de reiskosten. De verzekering is ten laste van het District. Dossierkosten : 125 €

21 STEP - Short Term Exchange Program [2]

22  Nieuw Programma vanaf 2007. Uitwisseling « Op Maat » voor een verblijf van Drie Weken tot Drie Maanden met Specifiek Thema. Doelgroep : Jongeren 18-25  Voorbeelden : Stage van Mechaniek bij een Auto Dealer; Instrumentale musiek sessie; Erasmus, …. NGE

23 ANTWERPEN van 25 tot 27 MAART 2011 Het RYLA seminarie over leiderschap en organisatie gebruikt als thema : “GREEN LOGISTICS “ Improving the environmental sustainability of logistics Het seminarie is bedoeld voor jongeren van 18 tot 26 jaar uit de drie Rotary Beluxdistricten, student of reeds actief in het beroepsleven, die via een business case en diverse praktijkcases, de kans krijgen hun leiders- en organisatiecapaciteiten te ontdekken. Hierbij komen aan bod: respect, verantwoordelijkheid, assertiviteit, verdraagzaamheid, teamworking, inlevingsvermogen door interactieve discussies die in het Engels gevoerd worden.

24

25 Dank U voor uw aandacht NEXT STEP: 1.Jongeren kandidaat stellen 2.Gezinnen die zorg willen verlenen


Download ppt "New Generations 2011 - 2012. Inhoud •Missie van de commissie New Generations •Lijst der Programma’s •Het Comité •De Certificatie •Overzicht Hoofdprogramma’s."

Verwante presentaties


Ads door Google