De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOE KUNNEN WE BAARMOEDERHALSKANKER HELPEN VOORKOMEN?

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOE KUNNEN WE BAARMOEDERHALSKANKER HELPEN VOORKOMEN?"— Transcript van de presentatie:

1 HOE KUNNEN WE BAARMOEDERHALSKANKER HELPEN VOORKOMEN?
Publiekspresentatie door de Ondersteuningscellogo’s in opdracht van de Vlaamse Vaccinatiekoepel

2 HOE KUNNEN WE BAARMOEDERHALSKANKER HELPEN VOORKOMEN?
Inhoud: Wat is baarmoederhalskanker Hoe kunnen we baarmoederhalskanker helpen voorkomen Uitstrijkje Vaccinatie Besluit

3 Wat is baarmoederhalskanker?
De baarmoederhals Baarmoederhalskanker Risicofactoren Hoe vaak komt het voor Hoe ontstaat het

4 Wat is baarmoederhalskanker?
De baarmoederhals

5 Wat is baarmoederhalskanker?
Ontstaat op de overgang tussen binnen en buitenzijde van de baarmoederhals Infectie met Humaan Papilloma Virus (HPV) is een noodzakelijke voorwaarde om baarmoederhalskanker te krijgen Niet alle HPV-infecties veroorzaken baarmoederhalskanker

6 Wat is baarmoederhalskanker?
Tijdsverloop tussen infectie en afwijking (bron Hoppenbrouwers KUL) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10+ Genitale wratten CIN 1 CIN 2 - 3 Invasief carcinoom LR-HPV HR-HPV AANTAL JAAR CIN 1, 2,3 + Cervicale intra-epitheliale neoplasie van graad 1,2 of 3 = voorloper letsels van baarmoederhalskanker. LR-HPV: Laag risico humaan papillomavirus. HPV met een laag risico op het ontstaan van kanker HR–HPV: Hoog risico humaan papillomavirus: HPV met een hoog risico op het onstaan van kanker

7 Wat is baarmoederhalskanker?
Factoren die de evolutie naar baarmoederhalskanker beïnvloeden Roken (verdubbelt de kans) Toename risico naarmate meer seksuele partners Verminderde weerstand: HIV Orgaantransplantatie Komt meer voor bij lage socio-economische klasse

8 Wat is baarmoederhalskanker?
Hoe vaak komt het voor Vooral vanaf 35 tot 50 jaar en tussen 65 en 80 jaar 2003 686 nieuwe gevallen in België, 356 nieuwe gevallen in Vlaanderen De vijfde meest voorkomende kanker bij de vrouw (borst-dikkedarm-eierstok-endeldarm) Eén vrouw op drie met baarmoederhalskanker sterft eraan (sterfte in België daalt niet meer sinds 1990) FAQ: Als de incidentie van baarmoederhalskanker hoog is van 25 tot 50 jaar en 65 tot 80 jaar, waarom wordt dan screening aangeraden tussen 25 en 64 jaar? Antwoord. Screening wordt driejaarlijks aangeraden vanaf 25 jaar tot 64 jaar, op voorwaarde dat de twee laatste uitstrijkjes negatief waren. Het eerste uitstrijkje wordt herhaald na één jaar. Omdat bij screening gezocht wordt naar voorloperletsels en vroege stadia van baarmoederhalskanker die een invasieve kanker vijf tot tien jaar voorafgaan is de kans groot, wanneer je op 25 jaar begint, dat de kankers die vanaf 35 jaar ontstaan vroegtijdig worden opgespoord. Als je tot de 64 jaar screent, spoor je vroegtijdige stadia op tot 70 à 75 jaar. De kans dat er bij vrouwen boven de 55 à 60 jaar, die regelmatig aan screening deelnemen, nog nieuwe letsels ontstaan is minimaal.(bron Aanbeveling cervixkankerscreenig Domus Medica (2003)

9 Wat is baarmoederhalskanker?
Symptomen Voorstadia: symptoomloos Kanker: Begin: Bloedingen (bruin verlies tussen de regels, na seksuele betrekkingen, na menopauze) Laattijdig: pijn De baarmoederhals is niet pijngevoelig Pijn ontstaat bij doorgroeien van de tumor in de omgeving: Endeldarm, blaas, vagina, baarmoeder

10 Hoe ontstaat baarmoederhalskanker?
Twee soorten HPV HPV met laag risico: LR-HPV 40 tal types veroorzaken huidwratten Sommige veroorzaken genitale wratten

11 Hoe ontstaat baarmoederhalskanker?
HPV met hoog risico HR-HPV Baarmoederhalskanker Kanker van vulva vagina penis aars keel Sommige kwaadaardige huidletsel

12 Hoe ontstaat baarmoederhalskanker?
Aandeel van het virustype in baarmoederhalskanker in Europa (bron Arbyn WIV) Cumulatieve proportionele bijdrage van 8 HPV-types aan baarmoederhalskanker bij vrouwen van 15 jaar en ouder. Van boven naar onder wordt in afnemende volgorde van de relatieve bijdrage steeds een type toegevoegd aan de voorgaande kolom. HPV 16 is dus verantwoordelijk voor 65,4% van de kankers HPV 18 voor 6.1% samen voor 71.5 % en zo verder

13 Hoe ontstaat baarmoederhalskanker?
HPV-infectie is een seksueel overdraagbare infectie (S.O.I) Overdracht door seksueel contact (ook zonder coïtus) Condoom biedt bescherming maar daarom niet volledig 80% tot 85% vrouwen komen in contact met het HPV-virus

14 Hoe ontstaat baarmoederhalskanker?
Grootste deel van de infecties (9/10) door eigen weerstand overwonnen Een deel van de overblijvende infecties ontwikkelt tot voorstadia van kanker (CIN en SIL) Groot deel daarvan wordt op zijn beurt door lichaam opgeruimd Andere evolueren tot baarmoederhalskanker CIN: cervicale intraepitheliale neoplasie SIL: squameus intraepitheliaal letsel

15 Voorbijgaande HPV-infectie Blijvende HPV-infectie
Van HPV-infectie tot baarmoederhalskanker (bron Hoppenbrouwers KUL) Infectie van de BMhals met HR-HPV Voorbijgaande HPV-infectie Opruimen van HPV CIN 1 CIN 2/3 Blijvende HPV-infectie Invasief BMhalskanker

16 Hoe voorkomen? Het uitstrijkje HPV-vaccinatie Besluit

17 Hoe voorkomen? Het uitstrijkje of Paptest (Papanicolaou) Doel:
Opsporen van de voorstadia en vroege vormen van baarmoederhalskanker met het doel ze te behandelen en het ontwikkelen van ernstige vormen te voorkomen Als alle vrouwen van 25 tot en met 64 jaar om de drie jaar een uitstrijkje zouden laten nemen, kan tot 90% van de sterfte aan baarmoederhalskanker vermeden worden.

18 Hoe voorkomen? Het uitstrijkje Hoe
Met een spatel of borsteltje worden cellen van de baarmoederhals (overgangszone) afgeschraapt en op een glazen plaatje uitgestreken of in een bewaarvloeistof opgestuurd voor microscopisch onderzoek

19 Hoe voorkomen? Het uitstrijkje Cervex brush Ayre-spatel Cyto brush

20 Hoe voorkomen? Na het uitstrijkje Bij afwijkend resultaat
Wat gebeurt er verder Uitstrijkje vroeger herhalen dan normale schema Soms colposcopie nodig : met een speciale microscoop naar de baarmoederhals kijken met eventueel afname van biopsie (weefselfragment) van verdachte letsels Biopsie: weefselafname voor verder onderzoek Behandeling Conisatie: bij ernstige afwijkingen Cryotherapie (bevriezen) bij oppervlakkige letsels Conisatie: chirurgisch verwijderen van kegelvormig deel uit de baarmoederhals ingang (illustratie zie dia 23)

21 Hoe voorkomen? Na het uitstrijkje Colposcopie

22 Hoe voorkomen? Na het uitstrijkje Biopsie

23 Hoe voorkomen? Na het uitstrijkje Conisatie

24 Hoe voorkomen? Het uitstrijkje Voor wie Voor wie niet
Bij alle vrouwen van 25 tot en met 64 jaar om de drie jaar Herhaal het uitstrijkje na één jaar na het eerste Stop na 64 jaar als de twee laatste uitstrijkjes normaal waren Voor wie niet Bij al wie de baarmoeder volledig verwijderd is Bij al wie nooit seksueel contact had

25 Hoe staat het met uitstrijkjes in Vlaanderen?
In totaal genoeg uitstrijkjes gemaakt om iedereen te bereiken Screeningsgraad = Maximaal 60% (IMA) Jonge vrouwen krijgen te vroeg en te vaak uitstrijkjes (jaarlijks) Oudere vrouwen krijgen te weinig uitstrijkjes Gevolg: Onvoldoende daling van de sterfte aan baarmoederhalskanker (daalt niet meer sinds 1990) Sterfte in België: 4.6 per per jaar (om de drie jaar) Sterfte in Finland: 1.7 per per jaar (om de vijf jaar) Volgens de gezondheidsenquête 2004 (gebaseerd op de verklaring van de vrouwen) zouden 72 % van de vrouwen tussen 24 en 65 jaar in de afgelopen drie jaar een uitstrijkje hebben gekregen. Dit is hoogstwaarschijnlijk een overschatting met ongeveer 11%. Want volgens de terugbetalingsgegevens van de mutualiteiten (intermutualistisch agentschap IMA) was de screeningsgraad in 2000, 59% terwijl de gezondheidsenquête 2001, 70% aangaf. Onder screeningsgraad verstaan we: het aantal vrouwen uit de doelgroep dat tijdig een uitstrijkje kreeg, gedeeld door het totaal aantal vrouwen uit de doelgroep.

26 Hoe voorkomen? HPV-vaccinatie
70% van de baarmoederhalskankers in België door types 16 en 18 Twee vaccins Gardasil Types 6/11 genitale wratten 16/18 Cervarix

27 Hoe voorkomen? HPV-vaccin Partikels die op het virus lijken
Gardasil gemaakt door gisten genetisch te manipuleren Cervarix door insektencellen genetisch te manipuleren Partikels bevatten geen DNA Kunnen zich niet vermenigvuldigen en dus geen infectie veroorzaken

28 Hoe voorkomen? HPV-vaccinatie Vaccinatieschema
Gardasil drie inspuitingen de tweede 2 maand na de eerste, derde 6 maand na de eerste Cervarix drie inspuitingen De tweede 1 maand na de eerste, derde 6 maand na de eerste Bij beide vaccins alle inspuitingen binnen het jaar te geven We weten momenteel nog niet of een herhalingsinenting nodig zal zijn

29 Hoe voorkomen? HPV-vaccinatie: Veilig en effectief Gardasil
Is veilig en wekt immuniteit op bij vrouwen van 9 tot 26 jaar Cervarix Is veilig en wekt immuniteit op bij vrouwen van 10 tot 55 jaar

30 Hoe voorkomen? HPV-vaccinatie Wat weten we nog niet
Veiligheid en werkzaamheid bij andere leeftijden Mannen: wekt immuniteit op maar helpt het vaccin ook om infectie te voorkomen Hoe lang is het vaccin werkzaam Is een herhalinginenting nodig

31 Hoe voorkomen? HPV-vaccinatie Voor wie zinvol
Alle meisjes vanaf 10 tot en met13 jaar Alle meisjes vanaf 14 tot en met 26 jaar die nog niet seksueel actief zijn Als toch seksueel actief, te bespreken met uw arts (het vaccin beschermt tegen die virustypes waarmee men nog niet besmet is)

32 Hoe voorkomen? HPV-vaccinatie Voor wie mogelijk niet
Na 26 jaar en seksueel actief, bespreken met arts Jongens

33 Hoe voorkomen? HPV-vaccinatie Voor wie terugbetaald
3 injecties = € zonder terugbetaling, met terugbetaling, € Voorwaarde: vanaf 12 jaar en eerste injectie voor 16 jaar Vanaf 1 november 2007 voor Gardasil Vanaf 1 mei 2008 voor Cervarix Sommige ziekenfondsen en openbare besturen geven een bijkomende tegemoetkoming

34 Hoe voorkomen? HPV-vaccinatie Vlaamse plannen
Advies van de Hoge Gezondheidsraad Algemene vaccinatie van één jaargroep meisjes tussen 10 en 13 jaar Plan minister Vanackere Wil HPV vaccinatie kosteloos aanbieden aan zeker één jaargroep van meisjes, liefst met inschakeling van het CLB, om zoveel mogelijk meisjes te bereiken Wanneer: als andere gemeenschappen meewillen Plan minister Onkelinx Terugbetaling vaccin tot 18 jaar

35 Besluit HPV-vaccinatie is een aanwinst in de strijd tegen baarmoederhalskanker Als alle vrouwen ingeënt zijn kunnen we tot 70% van de kankers voorkomen Baarmoederhalsuitstrijkjes blijven nodig voor Iedereen die ingeënt is Iedereen die niet ingeënt is (en in de toekomst niet ingeënt kan worden) Om voorloperletsels op te sporen van kankers die niet door de inenting voorkomen worden Om de evolutie van baarmoederhalskanker in de bevolking op te volgen nu er gevaccineerd wordt


Download ppt "HOE KUNNEN WE BAARMOEDERHALSKANKER HELPEN VOORKOMEN?"

Verwante presentaties


Ads door Google