De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Be)zuinig Samen! #bezuinigsamen Aanmeldingen schuldhulpverlening 2007200820092010 (NVVK) Stijging 45% in 2010 2007 2008 2009 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Be)zuinig Samen! #bezuinigsamen Aanmeldingen schuldhulpverlening 2007200820092010 (NVVK) Stijging 45% in 2010 2007 2008 2009 2010."— Transcript van de presentatie:

1

2 (Be)zuinig Samen! #bezuinigsamen

3 Aanmeldingen schuldhulpverlening 2007200820092010 (NVVK) Stijging 45% in 2010 2007 2008 2009 2010

4 Wie melden zich voor schuldhulpverlening • Meer werkenden… • Met hogere inkomens • Meer ouderen en jongeren

5 2007200820092010 (Minimascan Stimulansz) Huishoudens met inkomen tot 110% sociaal minimum

6 Minimascan Stimulansz Huishoudens met inkomen tot 110% sociaal minimum

7 34% tuinders en boeren rond minimum Kleine zelfstandigen

8 •6•60% binnen drie jaar uit armoede •L•Lage opleiding en laag inkomen? Dan 12 jaar langer ziek en 3 tot 5 jaar korter leven

9 Wetsvoorstel schuldhulpverlening •Invoering 1-1-2012? •Selectief en gericht •Bezwaar en beroep, Wet Dwangsom •Terugdringen draaideurklanten •Wachtlijst tegengaan •Preventie •Beleidsplan maken •Invoering 1-1-2012? •Selectief en gericht •Bezwaar en beroep, Wet Dwangsom •Terugdringen draaideurklanten •Wachtlijst tegengaan •Preventie •Beleidsplan maken

10 Wet Werken naar Vermogen en wijziging WWB •Bijstand op basis gezinsinkomen •Tegenprestatie in de vorm van ‘maatschappelijk nuttige activiteiten’ •Maximering categoriale bijzondere bijstand

11 Kwijtschelding belastingen •Gemeenten mogen sinds 1 april kwijtschelding verlenen aan zelfstandigen •Gemeenten mogen vermogensgrenzen afstemmen op WWB (ingangsdatum onbekend)

12 Kabinet: sociale diensten moeten terugvorderen tot de laatste cent

13 Bijstandsuitkering wordt vanaf 2012 in 20 jaar met 10% verlaagd Armoedebestrijding en participatiebevordering zijn in de praktijk nog twee aparte werkprocessen (IWI)

14 20102011structureel Armoede en schulden (ongeoormerkt) 6080 Schuldhulpverlening (geoormerkt) 40,7541,75 Bezuinigingen regeerakkoord m.i.v. 2012: • Armoedebeleid: € 40 mln • Schuldhulpverlening: € 20 mln Bezuinigingen regeerakkoord m.i.v. 2012: • Armoedebeleid: € 40 mln • Schuldhulpverlening: € 20 mln Budgetten (€ mln.)

15 Bezuinigingen Participatiebudget van 1,8 miljard naar ca. 700 miljoen in 2015 (46% gemeenten financiert schuldhulp deels uit Participatiebudget)

16 Hoeveel verwacht u als gemeente te bezuinigen op armoedebeleid? Dit jaar 4% Volgende jaar 6% (COELO)

17 Winston Churchill Gentlemen, we have run out of money… Now we have to think

18 •9% gemeenten hanteert inkomensgrens •48% helpt geen zelfstandig ondernemers •26%: eerst inkomen op orde •24% weigert recidivisten •27% weigert fraudevorderingen •Laat de klant meer zelf doen •Kijk naar vaardigheden en motivatie Aan welke knoppen kan ik draaien? Bezuinigen Schuldhulp

19 •Gemiddelde inkomensgrens: 111% •50% gemeenten kijkt boven max. inkomensgrens nog naar draagkracht •9% hanteert lagere vermogensgrenzen dan bij WWB levensonderhoud •18%: mensen met schulden komen eerder in aanmerking voor minimaregelingen. (Benchmark Stimulansz) Bezuinigen Armoede beleid

20 Bezuinigen •Opschalen •Stroomlijning werkproces •Inzet vrijwilligers •Groepsgewijze intakes en budgetcursussen •Ondersteuning via internet •Turbosaneren •Slim gebruik van ICT Schuldhulp

21 Bezuinigen

22 •Stroomlijning werkproces •Inzet vrijwilligers •Digitaal aanvragen •Uitvoering door fondsen •Steekproefsgewijs controleren •Ambtshalve verstrekken Bezuinigen Armoede beleid

23 Bezuinigen

24 •Kanteling: selectieve en gerichte inzet producten •Niet standaard inkomensbeheer •Alleen schuldregeling indien haalbaar •Duidelijke afbakening schuldhulp Bezuinigen Schuld hulp

25 •15% gemeenten: bijzondere bijstand voor aanschaf tweedehands goederen. •27%: langdurigheidstoeslag als voorliggende voorziening voor bijstand duurzame gebruiksgoederen. •Geen bijzondere bijstand voor medische kosten Bezuinigen Armoede beleid

26 Van de mensen in de bijstand geeft 60 à 65% aan niet te willen werken als het geen inkomensverbetering oplevert (IWI)

27 Ruim kwart huishoudens heeft betalings -achterstanden (Monitor Betalingsachterstanden 2010)

28 3 % van de binnenlandse vorderingen van Nederlandse bedrijven is oninbaar. Europees gemiddelde: 8% (bron: Atradius)

29 Klanten schuldhulpverlening: • Gemiddelde schuld: € 30.000 • Aantal schuldeisers: 10-15 • Aanmeldingen zelfstandigen: verdubbeling in 2010 Klanten schuldhulpverlening: • Gemiddelde schuld: € 30.000 • Aantal schuldeisers: 10-15 • Aanmeldingen zelfstandigen: verdubbeling in 2010 (bron: NVVK)

30 Ruim 65.000 mbo- studenten hebben bijna € 1.300 schuld (Nibud)

31 In 2009 leefde 6,2% onder de armoedegrens. In 2008: 5,5% (Volgens ’niet-veel-maar-toereikendcriterium’) Bron: SCP/CBS

32 Het aantal aanvragen voor materiële hulp aan kerken is in 2 jaar tijd verdubbeld (Kerk in Actie)

33 Grote gemeenten geven meer uit aan armoedebeleid, bereiken meer minima en hebben lagere uitvoeringskosten (Divosa Monitor)

34 50 tot 70 % bijstands- gerechtigden kampt met multiproblematiek (IWI)

35

36 (Be)zuinig Samen!

37 De visie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) - Karin Sleeking -

38 (Be)zuinig Samen! Bezuinigen? Activerend armoedebeleid? - Discussie -

39 (Be)zuinig Samen! Schuldbemiddeling in Vlaanderen - Mohamed El-Omari - Mohamed El-Omari - (Vlaams Centrum Schuldbemiddeling)

40 (Be)zuinig Samen! Over knopen en knoppen in Apeldoorn -Dick de Vries –Dick de Vries – (Hoofd Stadsbank)

41 (Be)zuinig Samen! Staatssecretaris De Krom Sociale Zaken & Werkgelegenheid

42 (Be)zuinig Samen! Uitv € rkocht Klassekunst.nl

43 (Be)zuinig Samen! LUNCH Tot 13.45 uur

44 (Be)zuinig Samen! Effectieve en efficiënte schuldhulpverlening - Joke de Kock - Hoofd schuldhulpverlening Tilburg en voorzitter NVVK

45 (Be)zuinig Samen! Het effect van gemeentelijk armoedebeleid op koopkracht en armoedeval - Prof. dr. Maarten Allers - Hoogleraar economie van decentrale overheden, directeur COELO en lid Raad voor de financiële verhoudingen

46 (Be)zuinig Samen! Zuinig in Spijkenisse - Ingrid Dudink - Hoofd Budgetondersteuning, Inburgering en Sociale recherche gemeente Spijkenisse

47 (Be)zuinig Samen! PAUZE Tot 15.30 uur

48 (Be)zuinig Samen! Financiële zelfredzaamheid en de inzet van vrijwilligers - Tamara Madern - Wetenschappelijk medewerker Nibud

49 (Be)zuinig Samen! • Het leveren van een tegenprestatie • Persoonsgebonden budget minima - Arie van der Stelt - Beleidsadviseur Sociale Dienst Drechtsteden

50 (Be)zuinig Samen!

51 Op Zwart Zaad

52 (Be)zuinig Samen!


Download ppt "(Be)zuinig Samen! #bezuinigsamen Aanmeldingen schuldhulpverlening 2007200820092010 (NVVK) Stijging 45% in 2010 2007 2008 2009 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google