De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ASSURALIA- VOORSTEL INZAKE TIJDSPAARVERZEKERING Philippe Colle Hoogleraar VUB Gedelegeerd Bestuurder Assuralia Sammy Bogaert Adviseur Levensverzekeringen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ASSURALIA- VOORSTEL INZAKE TIJDSPAARVERZEKERING Philippe Colle Hoogleraar VUB Gedelegeerd Bestuurder Assuralia Sammy Bogaert Adviseur Levensverzekeringen."— Transcript van de presentatie:

1 ASSURALIA- VOORSTEL INZAKE TIJDSPAARVERZEKERING Philippe Colle Hoogleraar VUB Gedelegeerd Bestuurder Assuralia Sammy Bogaert Adviseur Levensverzekeringen Assuralia

2 Inleiding Evolutief en aan te passen voorstel in functie van opmerkingen en bedenkingen :  sociale partners;  politiek

3 Doelstellingen 1. Loopbaanflexibiliteit ten gunste van de individuele werknemer verhogen Vandaag :  onthaasten moeilijk;  sociale, maatschappelijke en familiale verplichtingen alsmaar moeilijker te vervullen (geen tijd)

4 Doelstellingen 2. Vergrijzingsproblematiek : (gedeeltelijk) antwoord bieden op de financiering ervan (gezondheidszorg). Mensen langer in arbeidscircuit houden.

5 Vergrijzing  2020 : 1 op 4 Belgen (25 %) is ouder dan 65 jaar = 3 actieven tegenover 1 gepensioneerde  2050 : 1 op 3 Belgen is ouder dan 65 jaar = 2 actieven tegenover 1 gepensioneerde (1,2 miljoen gepensioneerden komen erbij ten aanzien van 400.000 bijkomende actieven) Demografisch probleem

6  Vandaag :  Tussen 55 en 64 jaar : nog amper 30 % actieven  Ziektekosten 70-plussers = 40 % RIZIV- uitgaven (± 8 mia € op totaal van 20 mia €)  Stijgende levensverwachting vanaf pensioenleeftijd : Vroeger (1970) : 8 jaar; Vandaag : 17 à 21 jaar (man resp. vrouw)

7 7  Gepensioneerden leven in 2060 5 tot 6 jaar langer

8 Bijkomende financieringsbehoefte gezondheidszorg en pensioenen (Studiecommissie voor de Vergrijzing) = 2015 : + 2,0 % BNP = 6 mia € 2030 : + 4,7 % BNP = 16 mia € 2050 : + 6,3 % BNP = 22 mia € DUS : ENORME UITDAGING

9 Niveau wettelijk pensioen  België = 60 % van gemiddeld nettoloon over loopbaan (= vervangingsratio)  OESO-gemiddelde = 70 % nettoloon  Nederland = 95 % nettoloon  Luxemburg = 95% nettoloon  Oostenrijk = 90% nettoloon  Denemarken = 87% nettoloon  Spanje = 85% nettoloon  Italië = 78% nettoloon

10 LET OP :  Dit zijn gemiddelden, met inbegrip van de ambtenaren wiens pensioen 75 % van de bezoldiging uitmaakt (Jaarverslag 2008 Studiecommissie Vergrijzing) :  Gemiddeld pensioen werknemer = 925 €  Gemiddeld pensioen zelfstandige = 640 €  Gemiddeld pensioen ambtenaar = 2.060 € Maximum wettelijk pensioen werknemer (1.665 €) < gemiddeld pensioen ambtenaar (2.060 € )

11  Boven bruto eindsalaris van 20.000 € is de vervangingsratio (pensioenpercentage) lager dan 50 % : Eindsalaris (€)Wettelijk pensioen (€) Pensioen als % van salaris 25.000 35.000 (gemiddeld salaris) 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 11.352 14.140 20.017 45.41 % 40.40 % 40.03 % 26.29 % 20.02 % 16.01 % 13.34% DUS : maatregelen nodig  aanvullend pensioen (tweede pijler)  mensen vrijwillig langer aan het werk houden

12 Tijdspaarverzekering = tijd omzetten in geld en geld omzetten in tijd Voorbeeld : 1. verlofdagen of niet-wettelijke vakantiedagen : overeenstemmend loon storten in een individueel tijdspaarverzekeringsproduct 2. compensatiedagen voor overuren, week- endwerk 3. rustdagen ter compensatie van arbeidsduurvermindering…

13 Opnames 1. Tijdens de loopbaanduur  sabatverlof;  ouderschapsverlof (een aantal uren in de week of een bepaalde voltijdse periode)  educatief verlof;  palliatief verlof;  overstap naar deeltijds werken;  enz…

14 Opnames 2. Op het einde van de loopbaan : saldo tijdspaarverzekering gebruiken  ter financiering hospitalisatieverzekering;  ter financiering zorgverzekering.

15 Essentieel Werknemer beslist vrij en alleen  wat op de tijdspaarrekening komt;  het tijdstip en de bestemming van de opnames.

16 Invoering van het tijdspaarsysteem  Te onderhandelen op sector- of ondernemingsniveau (CAO)  Ondenkbaar zonder akkoord tussen de sociale partners op sector- of ondernemingsniveau

17  Wat onderhandelen ?  Voor wie ?  Wat kan op de tijdspaarrekening gestort worden ?  Onder welke voorwaarden kunnen opnames gebeuren ? Bv. tijdens de loopbaan Invoering van het tijdspaarsysteem

18 Quid bij wijziging van werkgever ? Analoge regeling met de groepsverzekering :  ofwel overdragen naar de tijdspaarverzekering van de nieuwe werkgever;  ofwel bij verzekeringsinstelling van oude werkgever laten;  ofwel afkopen (d.i. de opname van het saldo, welke een einde stelt aan de tijdspaarverzekering).

19 Waar ligt het verzekeringsaspect ? 1. Tijdspaarrekening moet geëxternaliseerd zijn : vrijwaring van de rechten van de werknemer in geval van faillissement, vereffening of verdwijning van de werkgever; 2. Verzekeraar = expertise met lange termijnbeleggingen;

20 3. Kapitalisatie met gewaarborgd rendement + eventuele winstdeelnemingen; 4. Verzekeraar biedt garantie voor lange termijnsolvabiliteit (strenge prudentiële normen en toezicht CBFA); Waar ligt het verzekeringsaspect ?

21 5. Eventueel (gedeeltelijke) dekking van risico van inflatie, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, overlijden. DUS : in tijdspaarverzekering tijdseenheden uitgedrukt in punten waarvan de waarde kan evolueren in functie van geboden dekking (let op : prijs)

22 Sociale zekerheidsbijdragen Geen inhouding bij storting op tijdspaarverzekering. Zoniet betaalt de werkgever op hetzelfde ogenblik tweemaal sociale zekerheidsbijdragen (éénmaal m.b.t. de storting op de tijdspaarrekening, éénmaal m.b.t. het verdiende loon tijdens dezelfde periode).

23 Inhouding bij opname uit tijdspaarverzekering (cf. Frankrijk). Uitzondering : het deel van de bijdrage voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid (cf. Nederland). Sociale zekerheidsbijdragen

24  Werkgever : fiscale aftrekbaarheid van elke storting op tijdspaarrekening (idem als loon).  Werknemer : belast op ogenblik van opname, zoals normaal loon. Fiscaal statuut

25 Buitenland Ruimer = inbreng in tijd + inbreng in geld mogelijk 1. Nederland : sedert 1 januari 2006  niet verplicht, volledig vrijblijvend systeem;  270.000 werknemers hebben een levensloopregeling (= 3,64 %);  Kan gespijsd worden zowel met « tijd » (verlof, overuren) als met « geld » (loon, premie, 13 e maand, …);  Opname alleen mogelijk voor verlof, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden (geen werk meer en openstaand saldo).

26 Buitenland 2. Frankrijk (compte épargne temps – CET) : sedert 1994, maar uitgebreid in 2005  50 % van de werknemers = SUCCES;  Kan gespijsd worden zowel met « tijd » (verlof, overuren) als met « geld » (13 e maand, premie, loonsverhoging);  Opname voor quasi alles mogelijk (verlof, financiering pensioen, opleiding, aanvulling loon).

27 BESLUIT


Download ppt "ASSURALIA- VOORSTEL INZAKE TIJDSPAARVERZEKERING Philippe Colle Hoogleraar VUB Gedelegeerd Bestuurder Assuralia Sammy Bogaert Adviseur Levensverzekeringen."

Verwante presentaties


Ads door Google