De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bureau voor ruimtelijke economie en vastgoedadvisering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bureau voor ruimtelijke economie en vastgoedadvisering."— Transcript van de presentatie:

1 Bureau voor ruimtelijke economie en vastgoedadvisering

2 Presentatie Detailhandelsstructuurvisie Millingen aan de Rijn

3 Aanleiding detailhandelsstructuurvisie Diverse ontwikkelingslocaties in het centrum Welke invulling is mogelijk? Detailhandel? Wat zijn de gevolgen voor de huidige detailhandelsstructuur/ centrumstructuur? Visie op de toekomstige detailhandelsstructuur gewenst

4 Vraagstelling Hoe functioneren de centrumvoorzieningen in Millingen momenteel? Wat zijn de draagvlakmogelijkheden voor de detailhandel op brancheniveau? Wat is de gewenste omvang van het winkelgebied en de meest optimale detailhandelsstructuur? Welke maatregelen moeten worden genomen om de optimale structuur te bereiken?

5 Begeleidingscommissie Gemeente Millingen aan de Rijn Millingse Ondernemers Vereniging Volkshuisvesting Millingen aan de Rijn Rabobank Groesbeek-Millingen De Groene Landen Projectontwikkeling Kamer van Koophandel Centraal Gelderland Mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Stichting ABAVO

6 Onderzoeksopzet Ruimtelijk-economisch onderzoek ter onderbouwing van de detailhandelsstructuurvisie Kwantitatief onderzoeksdeel: inzicht in draagvlakmogelijkheden en optimale omvang winkelgebied Kwalitatief onderzoeksdeel: ligging winkels, deelgebieden en functies ten opzichte van elkaar Detailhandelsstructuurvisie Wààr de draagvlakmogelijkheden invullen? In welke richting moet de detailhandelsstructuur zich ontwikkelen?

7 Onderzoeksmodules Ondernemersonderzoek (schriftelijke enquête en panelgesprekken) Telefonisch consumentenonderzoek Draagvlakanalyse Analyse ruimtelijke en fysieke structuur

8 Ondernemersonderzoek

9 Zeer hoge respons (82%) Voornamelijk zelfstandige ondernemers met 1 vestiging 61% al meer dan 10 jaar in Millingen gevestigd 39% is ouder dan 50 jaar

10 Ondernemersonderzoek Omzetherkomst Millingen61% Kekerdom 6% Leuth 5% Ooij 4% Beek-Ubbergen 2% Nijmegen 2% Overige Nederlandse plaatsen 4% Duitsland10% Toeristen 6%

11 Omzetontwikkeling afgelopen drie jaar Ondernemersonderzoek

12 Omzetverwachting komende drie jaar Ondernemersonderzoek

13 26% heeft de afgelopen drie jaar geïnvesteerd in zijn pand 21% heeft concrete plannen om de komende drie jaar veranderingen door te voeren 92% is tevreden met zijn huidige locatie 82% is tevreden met de huidige omvang Bij 21% speelt de komende vijf jaar bedrijfsoverdracht; vaak nog niet geregeld

14 Ondernemersonderzoek Knelpunten in de bedrijfsvoering Parkeermogelijkheden23% Aantrekkelijkheid winkelgebied18% Uitbreidingsmogelijkheden10% Inrichting winkelgebied10%

15 Ondernemersonderzoek Waardering winkelaspecten MillingenGem. Parkeren doordeweeks7,97,0 Parkeren zaterdag7,05,9 Parkeren koopavond7,96,7 Bereikbaarheid klanten8,17,2 Bereikbaarheid bevoorrading8,07,0

16 Ondernemersonderzoek Waardering winkelaspecten MillingenGem. Branchepatroon6,96,5 Keuzemogelijkheden6,86,5 Winkelsfeer6,46,2 Gezamenlijke reclame5,35,1 Activiteiten winkeliers6,55,6 Openingstijden7,36,6 Presentatie winkelvoorzieningen6,36,1

17 Consumentenonderzoek

18 Koopkrachtbinding foodnon-food Millingen74% 38% Leuth/Ooij 2% 1% Beek-Ubbergen 4% 1% Nijmegen 6% 46% Groesbeek 2% 2% Arnhem 0% 3% Overig Nederlandse plaatsen 1% 4% Kleve 8% 4% Overige Duitse plaatsen 3% 1%

19 Koopgedrag afgelopen twee jaar Consumentenonderzoek

20 Waarderingscijfers MillingenGem. Parkeergelegenheid6,16,4 Verkeerssituatie6,46,0 Bereikbaarheid7,17,0 Sfeer en gezelligheid 6,96,8 Activiteiten winkeliers6,86,7 Service en bediening 7,47,3 Uiterlijk van de winkels 6,96,9 Keuze levensmiddelenwinkels5,37,4 Keuze overige winkels 6,16,4 Veiligheid7,16,9

21 Consumentenonderzoek Gemiste winkels Schoenen/lederwaren46% Supermarkt43% Kleding37% Goedkope supermarkt15% Gewenste maatregelen Meer winkels29% Meer variatie aan winkels12% Betere parkeervoorziening 9%

22 Draagvlakanalyse

23 Food Non-food Besteding per hoofd € 2.038,- € 2.784,- Koopkrachtbinding 74% 38% Koopkrachttoevloeiing 20% 40% Potentieel aanwezige omzet€ 11,1 mln. € 10,4 mln. Gem. omzet per m² vvo€ 6.400,- € 2.100,- Haalbaar vvo1.700 m²5.000 m² Huidig vvo1.185 m²4.070 m² Draagvlakanalyse

24 Analyse op brancheniveau Foodsector: uitbreiding met name in de supermarktbranche Toevoeging discounter mogelijk; positief voor koopkrachtbinding en distributieve mogelijkheden Non-foodsector: wisselend beeld per branche Diverse branches ontbreken; invulling twijfelachtig gezien draagvlak Kwaliteit van de ondernemer zeker zo belangrijk als kwantitatieve mogelijkheden

25 Conclusies veldwerk

26 Dreigend beeld voor detailhandel in Millingen Omzetten blijven achter, consumenten zijn minder gaan kopen De geconstateerde uitbreidingsmogelijkheden worden niet ingevuld Ondernemers toch tevreden Weinig dynamiek Is er sprake van gelatenheid?

27 Analyse ruimtelijke en fysieke structuur

28 Ruimtelijke structuur Vier hoofdpunten Verspreide bewinkeling Geen dorpshart Verkeerssituatie en parkeren onoverzichtelijk Onduidelijk totaalbeeld

29 Functiekaart

30 Fysieke structuur Veel winkels hebben weinig commerciële uitstraling In het verleden veel winkels in woonhuizen gevestigd op enige afstand van de weg Weinig herkenbaarheid Contrasten in uitstraling groot Nieuwe bestrating positief Scherp contrast met kwaliteiten in de omgeving!

31 Ruimtelijke structuur Een rommelig straatbeeld Verduidelijkt aan de hand van een wandeling door Millingen

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Ruimtelijke en fysieke structuur Conclusie Een onduidelijk en diffuus totaalbeeld De kwaliteit is te weinig zichtbaar De samenhang in het centrum ontbreekt

51 Aanbevelingen

52 Twee scenario’s Doorgaan op dezelfde voet Collectieve visie en hoger ambitieniveau

53 Aanbevelingen Scenario 1 Ongewijzigd beleid, beperkte mate van ingrijpen, huidige herontwikkelingen gaan wel door Ad hoc ontwikkelingen Toevoegingen zullen positief uitpakken voor consumenten, maar zittende ondernemers zullen er niet of nauwelijks van profiteren Nog steeds geen duidelijke detailhandelsstructuur Geen nieuw elan, opvolging zal moeilijk blijven Op termijn verdere achteruitgang winkelbestand en minder variatie

54 Aanbevelingen Scenario 2 Kiezen voor een duidelijke afbakening van het kernwinkelgebied – een visie voor de toekomstige winkelvestigingen Nieuwe supermarkt en locatie ‘centrumplan’ c.q. ‘t Stupke als begrenzing Zoeken naar versterkingsmogelijkheden binnen dit kernwinkelgebied Zorg voor goede invulling locatie ‘centrumplan’ Uitplaatsing autobedrijf en herontwikkeling

55 Aanbevelingen Invoegen kaart p. 33 rapport

56 Aanbevelingen Scenario 2 (Lopende) plannen en duidelijke visie moeten zorgen voor nieuw elan, kwaliteitsverbetering, vliegwieleffect Enthousiasmeren huidige ondernemers en andere investeerders Horeca onlosmakelijk onderdeel van kwaliteitsverbetering Investeringen in openbare ruimte op de visie afstemmen De groene omgeving en de authentieke dorpselementen moeten de referentie vormen

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 Aanbevelingen Nieuw elan Om meer te halen uit het eigen verzorgingsgebied en het toerisme is een completer, compacter en comfortabeler winkelgebied nodig Scenario 2 speelt hier op in Het authentieke karakter en de groene omgeving vormen aanknopingspunten Een gezamenlijke ambitieverhoging van gemeente, ondernemers (detailhandel èn horeca) en overige betrokkenen is hiervoor noodzakelijk Nieuw elan biedt perspectief voor het centrum van Millingen

71 Aanbevelingen Vervolgstappen Standpuntbepaling en vaststellen uitgangspunten door ondernemersvereniging Standpuntbepaling en vaststellen uitgangspunten door college van B&W en gemeenteraad Aan de slag!

72

73 … en dan nog dit

74 MKB Reva award

75

76

77 Einde presentatie


Download ppt "Bureau voor ruimtelijke economie en vastgoedadvisering."

Verwante presentaties


Ads door Google