De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actuarieel Instituut  AI l opleidingsinstituut –actuariële opleidingen –examens –voorlichting –workshops, seminars, congressen –permanente educatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actuarieel Instituut  AI l opleidingsinstituut –actuariële opleidingen –examens –voorlichting –workshops, seminars, congressen –permanente educatie."— Transcript van de presentatie:

1 Actuarieel Instituut  AI l opleidingsinstituut –actuariële opleidingen –examens –voorlichting –workshops, seminars, congressen –permanente educatie

2 Ondersteuning AI l Raad voor het Onderwijs l Raad voor de toetsing l Raad van Advies l vakgroepen (8) l examencommissies (8)

3 Vakgroepen l ontwikkelen en bijhouden inhoud modules l advisering examencommissies l aantal vakgroepen 8 –Leven –Schade –Pensioenen en Sociale verzekeringen –Wiskunde en Statistiek –Informatica –Economie –Recht –Praktijk

4 Examencommissies l examineren studenten l verlenen van vrijstellingen l aantal examencommissies 8 (zie vakgroepen)

5 Opleidingen l Techniek Levensverzekering Basis l Opstapcursus WiskundeBasis l Actuarieel Rekenaar (RE)Kern l Actuarieel Analist (AN)Kern l Actuaris AG (AG)Kern l postdoctorale beroepsopleiding l in company/maatwerk

6 Uitgangspunten opleidingen l overdragen van kennis l oefenen van vaardigheden l aanbrengen attitude

7 Opleidingsduur  RE  1,5 jaar  AN  3,5 jaar  AG  3,5 jaar

8 Actuarieel Rekenaar (0.Opstapcursus wiskunde) 1.Financiële rekenkunde 2.Inleiding en praktijk verzekeringen 3.Inleiding verzekeringstechniek 4.Nieuwe verzekeringsproducten 5.Communicatief schrijven 6.Verzekeringsbeheer 7.Arbeidsongeschiktheid en ziektekosten 8.Pensioenen & sociale verzekeringen 1 9.Informatica

9 Financiële Rekenkunde (RE 1) l slotwaarde/aanvangswaarde l gelijkblijvende annuïteiten l stijgende en dalende annuïteiten l leningen l rentabiliteit en koers van leningen l koersformules l obligatieleningen l pandbrieven l intrest in termijnen l continue intrest l recursieformule voor koers

10 RE 1: werkwijze en voorwaarde  basis  HAVO of VWO met wiskunde  belasting  2 studiepunten  aantal lessen  8 lessen van elk 2,5 uur  examen  schriftelijk gedurende 2,5 uur

11 Huisregels l aanwezigheid/afmelden l presentielijst l huiswerk l tijden en pauzes l consumpties l roken

12 Studeren tijdens de les en thuis l zorg voor regelmaat –vaste plek –vaste tijden (nooit langer dan 2 uur) l zorg voor afwisselen –huiswerk –leerwerk l zorg voor samenwerking –met docent –met collega’s –met medestudenten

13 Hoe studeren? l neem geheel globaal door l vertaal titels in vragen en beantwoord die l bestudeer leerstof grondig l maak uit het hoofd een samenvatting l maak alle opgaven en zoek naar verder oefenmateriaal

14 Opgave 1 Iemand brengt op tijdstip k e 1.000,— naar de bank. De intrest bedraagt 5%. Hoeveel bedraagt het kapitaal na 1 jaar? C(k) = 1.000 i k+1 = 0,05 (intrestperunage) C(k+1) =(1+ i k+1 )  C(k) = (1 + 0,05)  1.000 = 1.050 01kk+1 C(k+1)C(k)C(k) het 1 ste jaarhet (k+1) de jaar

15 Opgave 2 Iemand brengt op tijdstip 0 e 1.000,— naar de bank. De intrest bedraagt 5%. Hoeveel bedraagt het kapitaal na 2 jaar? C(0) =1.000 C(1) = C(0)  (1 + i) = 1.000  (1 + 0,05) = 1.050 C(2) = C(1)  (1 + i) = 1.050  (1 + 0,05) = 1.102,50 C(2) = C(1)  (1 + i) = C(0)  (1 + i)  (1 + i) = C(0)  (1 + i) 2 01 C(0)C(1) 2 C(2)

16 Opgave 3 Iemand wil over 3 jaar kunnen beschikken over e 1.000,—. Hoeveel moet hij nu op de bank zetten? De rente bedraagt 4%. C(0)  (1 + i) 3 = C(3) C(0)=  C(3) = (1 + i) -3  C(3) = (1 + 0,04) –3  1.000 = 889 01 C(0)C(1) 2 C(2) 1 (1 + i) 3 3 C(3)

17 Opgave 4 Iemand investeert op tijdstip 0 e 50.000,—. De opbrengsten zijn: na 1 jaar e 10.000,— na 2 jaar e 20.000,— na 3 jaar e 15.000,— na 4 jaar e 25.000,— Intrest 10%. Is dit een aantrekkelijke investering? investering CWb1b1 b2b2 b3b3 b4b4


Download ppt "Actuarieel Instituut  AI l opleidingsinstituut –actuariële opleidingen –examens –voorlichting –workshops, seminars, congressen –permanente educatie."

Verwante presentaties


Ads door Google