De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

It's all about the money! 21 november 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "It's all about the money! 21 november 2013"— Transcript van de presentatie:

1 It's all about the money! 21 november 2013
Floor Lokken Stagiaire schoolmaatschappelijk werk Noorderpoort Stadskanaal

2 Onderwerpen: Studiefinanciering: Basisbeurs Aanvullende beurs
Leningen vanuit DUO Tegemoetkoming ouders Fondsen

3 Overzicht studiefinanciering
Bedragen per maand geldig van augustus 2013 t/m 31 december 2013 Uitwonend Thuiswonend * Als je nog geen lesgeld hoeft te betalen, dan is de maximale aanvullende beurs of lening € 90,83 lager. ** Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen. Basisbeurs € 251,76 € 77,15 Aanvullende beurs* € 338,91 € 318,52 Lenen ** € 168,05 Totaal € 758,72 € 563,72

4 Voorwaarden mbo Tussen de 18 en 29 jaar oud
Bol-opleiding van tenminste 850 klokuren Opleidingsduur minimaal één jaar Studiefinanciering gaat in op de eerste dag van het kwartaal volgend op de 18e verjaardag van een mbo student.  3 maanden van te voren aanvragen!

5 Basisbeurs Niveau 1 & 2  gift
Niveau 3 & 4  prestatiebeurs  voorlopige lening Duur prestatiebeurs max. 4 jr. Daarna kan men nog 3 jr. lenen.

6 Aanvullende beurs Afhankelijk van het inkomen van je natuurlijke ouders. Twee jaar geleden Het aantal studerende broers en/of zussen beïnvloedt de hoogte van de aanvullende beurs. Eerste 12 maanden van aanvullende beurs  gift De rest is een lening  kwijtschelding is mogelijk. ï

7 ‘Weigerachtige ouders’ en toch een aanvullende beurs?
het formulier Verzoek inkomen ouder(s) opvragen  Duo gaat dan zelf proberen de gegevens te achterhalen. Inkomen helemaal buiten beschouwing laten kan alleen: - Als een leerling sinds zijn 12e levensjaar geen contact meer heeft met zijn/haar ouder(s). - Of indien er sprake is van een onverzoenlijk conflict. - Of één van de ouders weigert structureel het verstrekken van de ouderbijdrage. - Onderzoek Duo max. zes maand

8 Eisen formulier ‘weigerachtige ouders’
Aanvraagformulier ‘weigerachtige ouders’ aanvragen bij Duo. - Aanvraagformulier studiefinanciering invullen - Verklaring van de leerling waarin de situatie wordt beschreven. De eisen staan beschreven in het formulier ‘weigerachtige ouders’. Verschilt per situatie. Verklaring externe instantie: Betrekking op de persoonlijke situatie Gebaseerd op eigen bevinden/onderzoek Ondertekend door  decaan of smw - Briefpapier van instantie

9 Eisen verklaring externe instantie
Ernst van het conflict Leeftijd vanaf wanneer geen contact Ontstaan conflict - Achtergronden en oorzaken van de verbroken ouder-kind- relatie

10 Wie worden gezien als natuurlijke ouders?
Geregistreerd als ouders bij de burgerlijke stand Adoptie-ouder Pleeg- of stiefouder

11 Lening vanuit Duo Aanvragen en opzeggen per maand
Uiterlijk 1ste v/d maand Rentepercentage varieert per jaar Na studie vijf jaar vast 0,6%

12 Lenen bij Duo 2013 in ieder geval € 168,05 p/m extra lenen
Geen aanvullende beurs  extra bedrag lenen Afhankelijk van woonsituatie En ouderbijdrage

13 Tegemoetkoming ouders
Een onderwijsbijdrage voor mbo-studenten van 16 en 17 jaar: Voorwaarden: - op 1 juli 2013 jonger zijn dan 18 jaar. - Voltijdopleiding - verzamelinkomen ouders/verzorger(s) moet lager zijn dan € ,- * Aantal schoolgaande kinderen heeft invloed * Kan met terugwerkende kracht worden uitbetaald

14 Let op: Natuurlijke ouders opgeven bij aanvraag studiefinanciering
Bij tegemoetkoming  ouder(s)/verzorger(s) die het tweede kwartaal van 2013 kinderbijslag hebben ontvangen. Geen kinderbijslag ontvangen & geen gezag?  toch aanvragen. In dat geval gegevens van inkomsten opgeven van verzorger en partner  partner die in 2013 minimaal zes maanden partner is geweest. Tegemoetkoming ouders voor het studiejaar , moet vóór 31 juli 2014 bij DUO zijn aangevraagd. Na sluitingsdatum wordt de aanvraag niet meer in behandeling genomen.

15 Fondsen

16 BETSY PERK-OPLEIDINGSFONDS (BPO)
Voorwaarden: • Vrouw • Erkende instellingen • Leeftijd onder de 30 • Duidelijke motivatie van: arbeidsperspectief van de opleiding.

17 Christine Stichting Voorwaarden: Vrouw zijn
Niet in aanmerking komen voor studiefinanciering  leeftijd of omstandigheden.

18 De Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude
Voorwaarden: - Tussen jaar oud Nederlandse of Surinaamse nationaliteit Volgt een opleiding aan het mbo, hbo of universiteit Eerste studie Inspectie inkomen ouders Maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden tot lenen bij Duo. Aantoonbaar tekort op begroting

19 Gerard Simeon Korijnfonds
Voorwaarden: Veelbelovende student Jonger dan 80 jaar oud Nederlandse nationaliteit Eerste studie Voltijd studie Aantoonbaar maken onvoldoende financiële middelen ouders Maximaal gebruik van de mogelijkheden tot lenen bij DUO - Sluitende begroting

20 Stichting Neeltje Buis
Nederlandse nationaliteit Tussen 18 – 50 jaar, buiten de eigen schuld om geen opleiding kunnen volgen, die een gewenste arbeidspositie mogelijk maakt.

21 Melis Bloemsma Fonds Fonds voor onvermijdelijke uitgaven  bijv. pc
Dit fonds is niet gericht op de financiering van onderwijs Doel is om ervoor te zorgen dat het volgen van onderwijs niet in de knel komt door onvoorziene kosten.

22 Zadkine Fonds Het Zadkine Fonds geeft geen geld, maar zorgt ervoor dat je de spullen kunt aanschaffen die je voor je opleiding nodig hebt. Voorwaarden/acties: - Smw onderzoekt de financiële situatie en inzet - Smw ondersteunt de leerling in het opzetten van een kostenoverzicht De smw heeft de contacten met het Zadkine Fonds: - Je moet een overeenkomst tekenen - Leermiddelen bestellen met smw

23 Groninger Studiefonds (subsidie)
Fonds voor school, studie- en reiskosten voor mensen die woonachtig zijn in de provincie Groningen. Voorwaarden: - Vo, beroepsopleiding of studie - Gezinsinkomen 2011 rond het minimum. - Geen recht op bijdrage van: DUO, UWV werkbedrijf of UAF

24 Stichting Leergeld Voorwaarden:
Schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud. Met minimale financiële middelen. Aantoonbaar inkomen beneden 120% v/h bijstandsniveau Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

25 Hartelijk bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "It's all about the money! 21 november 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google