De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pim Mady & Boeddhisme.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pim Mady & Boeddhisme."— Transcript van de presentatie:

1 Pim Mady & Boeddhisme

2 Boeddha als een wegwijzer van hun leven.
het boeddhisme Boeddha als een wegwijzer van hun leven. Het boeddhisme ontstond ongeveer jaar geleden in Noord - India. De oprichter was prins Siddharta Gautama, later werd hij Boeddha genoemd. Hij groeide op in een beschermde omgeving, ver weg van alle ellende in de wereld. Toen hij mensen zag lijden veranderde zijn leven. Hij verliet het paleis om er achter te komen waarom er zoveel leed was en hoe hij het kon stoppen. Hij werd ''verlicht'' dat betekent dat hij de waarheid van het leven leerde kennen. Daarna leerde hij anderen wat hij zelf ontdekt had.

3 geschiedenis Het boeddhisme begon met de leer van Siddharta Gautama, die zo'n 2500 jaar geleden in India woonde. Gautama was de zoon van een edelman en groeide op in een schitterend paleis Bij zijn geboorte voorspelde een wijs man dat Gautama een groot heerser zou worden. Ondanks het luxe leven van Gautama voelde hij zich gevangen en ongelukkig Op een dag maakte hij een ritje buiten de paleismuren. Eerst zag hij een oude man, daarna een zieke man en toen het lichaam van een dode man. Gautama was erg geschrokken van dit lijden. Hij vroeg de bestuurder van het rijtuig wat dit betekende, de man antwoordde hierop dat ouderdom, ziekte en dood iedereen zou treffen. Gautama leefde 5 jaar lang bij 5 heilige leraren in een bos. De antwoorden die hij zocht vond hij daar niet en besloot naar de stad Bodh Gaya te gaan. Daar ging hij mediteren en besefte dat de mens lijdt omdat hij nooit tevreden is met wat hij heeft. Vanaf die tijd werd Gautama, Boeddha, genoemd, de 'verlichting'. Hierna reisde hij India door met zijn volgelingen.

4 foto

5 wat geloven boeddhisten ?
Boeddhisten geloven dat ieder mens zelf beslist of hij verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn daden en of hij bewust wil worden van de waarheid. Als mensen goed en wijs handelen, dan worden ze gelukkig en tevreden.daarvoor hoef je niet bijzonder te zijn. Iedereen kan zijn gedrag verbeteren. Boeddhisten geloven dat je ziel opnieuw wordt geboren in een ander lichaam van een mens of een dier nadat je overleden bent. Dus dat je, elke keer als je dood gaat weer, wordt herboren, of anders gezegd: wedergeboren. Dit is een cirkel, waar je moeilijk uit kunt ontsnappen Kijk naar de waterkringloop. Het regent, de regen komt in de grond of in rivieren terecht, het stroomt naar de zee, daar verdampt het weer, wordt omgezet in wolken en vallen weer naar beneden als regendruppels. Zo gaat het elke keer opnieuw. De regendruppels kunnen hieruit niet ontsnappen, maar de mens wel. Boeddhisten streven ernaar om verlost te worden uit deze kringloop. Als je een goede daad verricht in je leven (karma), kom je dichterbij de verlossing. Uiteindelijk hoef je niet meer opnieuw geboren te worden Deze kringloop noemen we de Samsara. De ontsnapping noemen ze nirvana. Het is voor de Boeddhisten heel belangrijk dat je andere mensen helpt, ook is het belangrijk om goed voor de aarde te zorgen en vervuiling van het milieu tegen te gaan.   

6 De leer Boeddha leerde aan zijn volgelingen de volgende vier waarheden: (1) Leven is lijden (2) De oorzaak van het lijden is het verlangen of de begeerte. (3) Het verlangen moet worden overwonnen. (4) Het geëigende middel daartoe is het achtvoudige pad.

7 ontwikkeling Nadat Boeddha zijn monniken zijn lering had bijgebracht, volgde een voorspoedige start van het Boeddhisme. Na enige tijd ontstond de behoefte toch de leer in geschriften te formuleren. Er werden concilies gehouden. In 300 jaar bereikte het Boeddhisme heel India (de onderlaag blijf het Hindoeïsme trouw). Honderd jaar later breidde het zich uit over Sri Lanka, later over China waar het de cultuur diepgaand beïnvloed heeft. Rond het begin van onze jaartelling bereikte het Boeddhisme Japan en Korea waar het zich mengde met de plaatselijke Shinto. In Tibet kreeg het Boeddhisme een geheel eigen vorm (het Tantrisme). Rond 900 na Chr. volgde een teruggang en won het Hindoeïsme althans in India weer vrijwel alle terrein terug (pas in deze eeuw is er weer sprake van een kleine opleving van het Boeddhisme in India). Recent is vooral het Zen-Boeddhisme in het westen bekend geworden. Van de meditatievormen is met name de Yoga buiten het Boeddhisme populair (en in sommige katholieke kloosters gepraktiseerd).  

8 boeddhabeeld

9 Heilige boeken ? Het Boeddhisme is een 'godsdienst' zonder heilige geopenbaarde boeken. Wel zijn de leringen van de Boeddha in later tijd vastgelegd. In de loop van de tijd is aan de overlevering over het leven en de leer van Boeddha veel toegevoegd. De teksten werden alleen in de kloosters bewaard en zijn in de meeste gevallen met de invallen van de Islam verloren gegaan. Een reconstructie van de leer in zijn meest oorspronkelijke vorm is daarom echter niet goed mogelijk.

10 De oorspronkelijke naam
De oorspronkelijke naam van het boeddhisme is "Boeddhasasana" (in het Pali), wat 'de leer van de Boeddha' betekent. De kern van deze leer is het natuurlijke principe dat de Boeddha ontdekte als resultaat van zijn zoektocht naar een einde van het lijden en de ontevredenheid. "Boeddhisme" is in de loop der tijden een verzamelnaam geworden voor de vele tradities die gebaseerd zijn op de oorspronkelijke leringen van de Boeddha.

11 Boeddhisme Boeddhisme is in Nederland geen exotisch verschijnsel meer. Mediteren is voor steeds meer mensen de oplossing om tot rust te komen. Twee weken geleden opende koningin Beatrix onder grote belangstelling de boeddhistische He Hwa-tempel op de Amsterdamse Zeedijk. 'Boeddhisme is een praktische leidraad voor het leven van alledag.

12 Wie was boeddha In 563 voor christus werd in het zuiden van nepal , vlakbij de grens India een prins in de Sakya clan geboren .Hij heette Siddharta Gautama .Hij verliet zijn vrouw en pasgeboren zoon ,om door vaste en meditatie de staat van verlichting te bereiken .Hij hoopte dat hij ,als hij eenmaal verlicht was, alle levende wezens van hun lijf zou kunnen verlossen .

13 waarom waarom Dit was ons schoolproject we hebben dit gekozen omdat het Pim’s geloof is en voor mij is het heel interessant .

14 einde


Download ppt "Pim Mady & Boeddhisme."

Verwante presentaties


Ads door Google