De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HumanTrafficking Info mei 2011 Inleiding Mensenhandel: Wat is het en hoe gaan we er mee om ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "HumanTrafficking Info mei 2011 Inleiding Mensenhandel: Wat is het en hoe gaan we er mee om ?"— Transcript van de presentatie:

1 HumanTrafficking Info mei 2011 Inleiding Mensenhandel: Wat is het en hoe gaan we er mee om ?

2 HumanTrafficking Info Plan van behandeling •Wat is Mensenhandel? •Juridische definitie; •Cijfers en achtergronden; •Rechtspositie van slachtoffers; •Actualiteit •Tot Slot: Wat moet er gedaan worden?

3 HumanTrafficking Info Wat is Mensenhandel? “ All my life is risk What my head is carrying is bigger than me* •Voorheen Vrouwenhandel: •mannen, vrouwen en kinderen (ook in Nederland) •Vanaf 1 januari 2005 (273a Sr, nu 273f Sr Wetboek van Strafrecht) in titel ‘Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid’ •Palermo Protocol. Mensenhandelverdrag Raad van Europa. EU-Richtlijn •Artikel 4 EVRM (sinds jan 2010 Rantsev vs Cyprus) Mensenhandel is niet Mensensmokkel.

4 HumanTrafficking Info Door dwang of misleiding… •Een ander; •door bepaalde middelen (dwang, geweld, dreiging met geweld, afpersing, fraude, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, misbruik van een kwetsbare positie) •werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen; •met het oogmerk van uitbuiting van die ander, of de verwijdering van diens organen. “ they tell you to do, you do”*

5 HumanTrafficking Info Uitbuiting in de prostitutie omvat : “ Ik zag haar lopen in de club, ze had striemen op haar rug ”* •Uitbuiting in de prostitutie, in: •escort / parenclubs / porno-industrie; •kinderpornografie; •Gedwongen/verplichte uitbuiting in andere sectoren (arbeid of diensten) •Orgaanhandel •‘Moderne slavernij: met slavernij of dienstbaarheid te vergelijken praktijken

6 HumanTrafficking Info Strafbedreiging •Enkelvoudige mensenhandel max. 8 jaar (geldt sinds 2009) •Gekwalificeerde mensenhandel: –Slachtoffer <16 jaar <ernstige mishandeling •Zware mishandeling max. 15 jaar •Dood ten gevolge hebbende max. 18 jaar •Criminele organisatie max. 12 jaar

7 HumanTrafficking Info Uitbuiting in Nld. jurisprudentie •Dwangmiddelen kunnen iemand in uitbuitingssituatie brengen, maar ook beletten dat iemand zich daaraan onttrekt: houden in….. •Dwangmiddel: fysiek of andersoortig : beperking van de keuzevrijheid •Ontbreken van vrijwilligheid kan ontstaan in later stadium (Loverboys). •Bewijs soms erg moeilijk: één getuige is geen getuige •Stelling: Veel rechters ontberen kennis en inzicht ernst van het delict.

8 HumanTrafficking Info Ingeschreven Strafzaken •2000 - 2009 : 1815 zaken (geen onderscheid naar seksuele en overige uitbuiting) •136 / 139 zaken / jaar •68% (691) leidt in eerste aanleg tot veroordeling •43% (1013) Hoger Beroep (door verdachte)

9 HumanTrafficking Info Werkelijkheid •37% v/d zaken waarin een vrijheidsstraf is opgelegd < 1 jaar •53 % v/d opgelegde vrijheidsstraffen heeft een duur 1 - 4 jaar •Slechts 11% van de opgelegde vrijheidsstraffen betreft een duur >4 jr. Afname van hogere straffen waarneembaar 2e aanleg en HB: staat haaks op toename awareness rondom mensenhandel en signaal daarvan = strafverzwaring

10 HumanTrafficking Info Rechtspositie prostituee •Nederland afschaffing bordeelverbod 2000 -- > prostitutie is legaal (maar ook normaal?) –Belastingplicht, zelfst. Inschrijving KVK “ Schone Schijn’ –Politie kan vaak weinig beginnen (prioritering politie, slachtoffers die zwijgen •Gedwongen prostitutie veelal achter gesloten deuren. •Versterking positie slachtoffer strafproces 1 jan 2011 : schadevergoeding, spreekrecht, inzage procesdossier, informatie (art 51a WSv)

11 HumanTrafficking Info Rechtspositie buitenlands slachtoffer •Verlenen medewerking opsporing en vervolging Lage aangiftebereidheid •Onherroepelijke veroordeling –verblijfstitel voor onbeperkte tijd •Strafproces langer dan drie jaar –verblijfstitel voor onbeperkte tijd •Schrijnende omstandigheden ?????

12 HumanTrafficking Info Mensenhandel is geen incidenteel probleem •Geregistreerd aantal slachtoffers 2010: 993 (bron: Comensha) •Geschat aantal slachtoffers Nederland 3500 •Geschat aantal slachtoffers wereldwijd 2 miljoen

13 HumanTrafficking Info Vormen van Ronseling Nationaal en Internationaal •O.a:Loverboys / Pooierboys niet grensoverschrijdend/ Misbruik van afhankelijkheidsrelatie feitelijk overwicht, soms agressief. •Afrikaans/ Nigeriaanse mensenhandel (Vodoo) •Misleidende beloftes: daarn dreiging, agresie en geweld •Internet (Hyves, etc) = opkomend medium bij ronseling •Veel vrouwen (?) hebben min. vermoeden van prostitutie, niet van de omstandigheden waaronder

14 HumanTrafficking Info Mensenhandel: the perfect crime •Enorme, voortdurende winsten •risico’s en pakkans klein •Efficiente internationale netwerken Bloeit bij sociale en emotionele zwakte/ afhankelijkheid Internationaal: bij armoede, gewapende conflicten, dislocatie

15 HumanTrafficking Info De prijs van een vrouw “She cost me 800 pounds. And I can sell her for 250 pounds an hour. The raw material is cheap and plentiful. So why waste money on keeping the stock in good shape? When it's worn out, throw it away and buy in fresh. ”

16 HumanTrafficking Info De Stilte Doorbreken Ik heb mijn gezicht verloren” * •Verhandelde vrouwen /mannen hebben weinig besef •Angst, schaamte, schuldgevoel en stigma’s en weinig winst in vertellen wat hen is overkomen Publieke bekendheid en acceptatie Prioritering in woord en daad (=Geld en mankracht) Onderzoek en Actie

17 HumanTrafficking Info Risico Revictimisatie •Risico revictimisatie art. 4 EVRM: •“ tot slot is gebleken dat betrokkene psychisch labiel is tengevolge van diverse traumatische ervaringen. Deze psychische labiliteit beinvloedt ten nadele de kans op herhaling van ronseling door mensenhandelaren en staat bovendien een soepele herintegratie in de weg.”

18 HumanTrafficking Info Actualiteit •Specialisatie rechters per 2012 •Ontwikkeling categorale = specialistische opvang •Publieke bekendheid politieke prioritering (nu nog in daad) •Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (verhoging leeftijd 21 jaar, verplichte inschrijving prostitutieregister)

19 HumanTrafficking Info Human Trafficking. Info •Wat wil HumanTrafficking.info?* •Onderzoek en Actie: Informatie, Opinie en en Advies –Diagnostische/ Medisch onderzoek –Onderken risico revictimisatie “ Refoulementverbod •“ analyse van jurisprudentie, straftoemeting en specialisatie binnen bij rechtersl. De afname in het afgelopen decennium van het percentage veroordelingen in mensenhandelzaken ten opzichte van grotere publieke bewustwording moet specialistiche aandacht krijgen ” •Publieke bekendheid en creëren draagvlak


Download ppt "HumanTrafficking Info mei 2011 Inleiding Mensenhandel: Wat is het en hoe gaan we er mee om ?"

Verwante presentaties


Ads door Google