De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10-10-’11 Een jaar later en verder …. 10 oktober 2011 Focco Lunsingh Scheurleer Enquêterecht: eindelijk of het einde?

Verwante presentaties


Presentatie over: "10-10-’11 Een jaar later en verder …. 10 oktober 2011 Focco Lunsingh Scheurleer Enquêterecht: eindelijk of het einde?"— Transcript van de presentatie:

1 10-10-’11 Een jaar later en verder …

2 10 oktober 2011 Focco Lunsingh Scheurleer Enquêterecht: eindelijk of het einde?

3 Programmaoverzicht: 1Inleiding 2Inhoud enquêterecht 3Behoefte aan enquêteregeling? 4Bezwaren 5Conclusie 6Vragen 2

4 Inleiding In Boek 2: enquêteregeling (Titel 8, artt. 270 t/m 286) •Deze week begint de behandeling in de Staten van wijzigingen BW •Gevolgen: goed of niet goed? •Nederlands voorstel

5 Inhoud regeling •Ingrijpen bij een rechtspersoon •Onderzoek naar beleid en de gang van zaken bij rechtspersoon •Blijken van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen •Na onderzoek: vaststelling wanbeleid •Voorlopige voorzieningen •Voorzieningen

6 Inhoud regeling Voorlopige voorzieningen •Schorsing besluiten organen •Schorsing bestuurder of commissarissen •Tijdelijke aanstelling bestuurders of commissarissen •Tijdelijke afwijking van statutaire bepalingen

7 Inhoud regeling •Tijdelijke ontneming stemrecht •Tijdelijke overgang van aandelen ten titel van beheer •Gebod of verbod

8 Inhoud regeling Definitieve voorzieningen •Voornoemde voorlopige voorzieningen •Vernietiging besluit orgaan •Ontslag bestuurders of commissarissen •Ontbinding of splitsing rechtspersoon

9 Inhoud regeling Wie kunnen enquête verzoeken? •Stichtingen met onderneming: ieder belanghebbende •Vereniging met onderneming: 10 % v.d. Leden •NV/BV: •10 % eigen vermogen •10 % van de stemgerechtigden tav alle onderwerpen

10 Inhoud regeling •OM: openbaar belang of verzoek van belanghebbende •Curator in faillissement •Bij statuten of overeenkomst daartoe bevoegden •Niet: vakbonden of werknemers •Niet: rechtspersoon zelf, bestuur of commissarissen

11 Inhoud regeling •Geen hoger beroep alleen cassatie •Hof

12 Verschillen Nederland •Curator in faillissement (wel ontwerp NL) als verzoeker •In NL: wel vakbonden als verzoeker •In ontwerp NL rechtspersoon zelf: bestuur en commissarissen als verzoeker •Aanwijzingen Hof aan onderzoekers (vgl NL ontwerp) •Verslag moet uiting geven van wederhoor (vgl NL ontwerp)

13 Behoefte aan enquêteregeling? •Thans geen adequate rechtsgang: •kort geding •vernietiging besluiten •voorzieningen bij geschillenregeling •Preventieve werking •Bescherming minderheidsaandeelhouder •Bescherming bestuur (niet in ontwerp Curaçao, wel in NL ontwerp)

14 Bezwaren tegen enquêteregeling? •Deskundige rechter? •Deskundige onderzoeker? •Aantrekkelijkheid als vestigingsplaats? •Rechtspersoon wordt meegetrokken in procedure op zijn kosten •Beleggingsmaatschappijen: over iedere beslissing of onwelgevallig resultaat een enquête? •Vertrouwelijke informatie?

15 Dan maar niet of aangepast? •Deskundigheid rechter/onderzoeker •Ontvankelijkheid optrekken •Nederlands voorstel •Cumulatie van 10 % e.v.-eis en 10 % stemrechten •Rechtspersoon zelf ook als verzoeker •Aantrekkelijkheid vestigingsplaats: twee gezichtspunten

16 Conclusie •Invoering wel wenselijk •Verbeterpunten: •Zie NL ontwerp •Positie rechtspersoon •Ontvankelijkheidseis aanscherpen

17 Vragen?

18 www.ekvandoorne.com

19

20 Reagan Celestijn Investeringsmogelijkheden in de nieuwe jurisdicties 10-10-’11 Een jaar later en verder…

21 Airport City

22 Caracas bay area

23 Sint Maarten

24 “Zijn die er nog?”

25 Warren Buffet: “I will tell you how to become rich. Close the doors. Be fearfull when others are greedy. Be greedy when others are fearfull”. 2

26 Opportunities • Introductie van de Dutch Caribbean Stock Exchange (“DCSX”) op Curaçao • Veranderende wetgeving op de BES-eilanden 2

27 DCSX (www.dcsx.an) Curaçao beschikt sinds begin van dit jaar (20 januari 2011) over een effectenbeurs die de mogelijkheid biedt om aandelen, obligaties en fondsen te verhandelen. Toezichthouder: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Kenmerkend: Enige beursnoterings- en handelsplatform voor effecten in de Caribische regio in een civielrechtelijke jurisdictie.

28 DCSX- vervolg Focus: Zuid-Amerika Succes: Reeds 12 noteringen waarvan 8 noteringen in september 2011: Scotiabank Money Market Fund Scotiabank Global Growth Fund Scotiabank Canadian Growth Fund (Canada) Dynamis Private Investment Fund (Peru) RealGoldX Americas B.V. (Curaçao)

29 BES-eilanden Veranderende wetgeving: eenvoud Overgangsfase: 10 oktober 2010 Voorheen Nederlands-Antilliaanse landsverordeningen omgezet in BES-wetten. - Eindfase: (1 januari 2012) Nieuwe regelgeving die inhoudelijk afwijkt van de huidige bestaande regelgeving en die gebaseerd zijn op de Nederlandse wetgeving (bijvoorbeeld op gebied van financieel toezicht: Nederlandse wet op het financieel toezicht).

30 BES-eilanden- vervolg Aantrekkelijk voor Nederlandse ondernemers Bekendheid met (bestaande) wetgeving

31 Conclusie

32 www.ekvandoorne.com www.doingbusinessdutchcaribbean.com

33

34 SPF op de BES Eilanden: Asset protection nieuwe stijl! Jan Willem Schenk

35 SPF •Geschiedenis •1 november 1998 (Landsverordening Stichtingen) •1 maart 2004 (boek 2 NABW) 34

36 SPF huidig (na 10-10-10) •Curaçao (boek 2 CUR BW) •SXM (boek 2 SXM BW) •BES (boek 2 BES BW) 35

37 (BES) SPF •Rechtspersoon(lijkheid) •Notariële akte •Zetel •Taal •Organen •Founders’ rights (overdraagbaar?) •Ondernemingsbegrip •Vermogensklem •Letter of wishes •Toepasselijk recht 36

38 Doel •Asset protection •Estate planning •Asset freeze •Afscheiden van vermogen 37

39 Voordelen SPF boven Trust •Rechtspersoon vs contract •Bestuur vs Trustee •Omzetting/fusie •Toezicht •Flexibiliteit: –Bepalingen –Bestuur –Toezicht –Uitkeringen 38

40 Asset protection nieuwe stijl •Voor wie? •Waarom? •Waar vandaan? 39

41 Conclusie  BES SPF, alternatief family foundation  (BES) SPF internationaal erkend  BES SPF; tweede leven SPF!  (BES) SPF, goed alternatief voor de trust 40

42

43 10-10-'11. Een jaar later en verder… Amsterdam, 10 oktober 2011 Rob Truijens

44 © 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Highlights belastingwetgeving Curaçao Tax is our business Agenda • Algemeen • Vrijgestelde Vennootschap • Penshonadoregeling • Offshore regime • Economische zone / Tax holiday • Stichting Particulier Fonds • Transparante vennootschap

45 © 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Highlights belastingwetgeving Curaçao Tax is our business Algemeen Enkele kenmerken NFR-regime • Winstbelastingtarief 34,5% (27,5% per 2012, mogelijk verdere verlagingen in aankomende jaren) • NFR-rulings voor o.a. financierings-, houdster-, licentie-, en ondersteunende concernactiviteiten • Fiscale eenheid • Deelnemingsvrijstelling • Vrijstelling buitenlandse winst • Goede exitmogelijkheden, geen DWT

46 © 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Nederland NL BV Vrijgestelde Vennootschap Vrijgestelde Vennootschap  Curaçaose BV met vrijgestelde status  Houdster-, beleggings-, financierings-, licentieactiviteiten  Geen BRK-bescherming / wel exchange of information  Goede exit mogelijkheden / geen DWT Enkele aandachtspunten structuur 1a:  Voorwaarden Vrijgestelde Vennootschap (o.a. omtrent goedkeurende verklaring, buitenlandse bestuurders)  Deelnemingsvrijstelling  Feitelijke leiding  Nederlandse fiscale aspecten Tax is our business Curaça o Kasgeld / Beleggingen Voorbeeldstructuur 1a Highlights belastingwetgeving Curaçao

47 © 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Country X Curaçao NV NL BV Vrijgestelde Vennootschap Vrijgestelde Vennootschap (vervolg) Enkele aandachtspunten structuur 1b:  Voorwaarden Vrijgestelde Vennootschap (o.a. omtrent goedkeurende verklaring, buitenlandse bestuurders)  Deelnemingsvrijstelling  Buitenlandse fiscale aspecten (o.a. evt. bronheffing op rente) Tax is our business Curaçao Excess cash Voorbeeldstructuur 1b Spanje EU / L-A Groeps- financiering Highlights belastingwetgeving Curaçao Beleggingen

48 © 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Trading income Curaçao Offshore regime  Lage tarieven  Regime t/m 2019  O.a. houdster-, royalty-, financieringsvennootschappen  Deelnemingsvrijstelling in relatie met NL dochters  Goede exit mogelijkheden / geen DWT  Extensieve rulingpraktijk Tax is our business Penshonado Voorbeeldstructuur 2 Curaçao NV (offshore) Highlights belastingwetgeving Curaçao Royalty’s Rente Dividenden

49 © 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Tax is our business Voorbeeldstructuur 2 Penshonadoregeling  IB-tarief 10% of forfaitair inkomen ad. ANG 500k (tegen progressieve tarieven)  Soepele voorwaarden waaronder kwalificerende eigen woning ad. ANG 450k Enkele aandachtspunten structuur 2  Woonplaats (beoordeeld naar de omstandigheden)  Tijdig en volledig doen van aangifte IB  Anticiperen op periode na 2019 (evt. omzetten naar Vrijgestelde Vennootschap) Highlights belastingwetgeving Curaçao Trading income Curaçao Penshonado Curaçao NV (offshore) Royalty’s Rente Dividenden

50 © 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Hotelbouw Onderhoud Dienstverlening Curaçao NL BV Economische zone  2% winstbelasting  Bepaalde dienstverlening uitgesloten  Geen OB, invoerrechten of accijnzen  Mogelijke expatstatus voor kwalificerend personeel Tax holiday  M.n. grondontwikkeling, bedrijfsvestiging en hotelbouw  (Tijdelijke) vrijstellingen invoerrechten en grondbelasting, verlaagd tarief winstbelasting (minimaal 2%)  Investeringsvereisten, bevordering werkgelegenheid Enkele aandachtspunten structuur 3  Substance E-Zone NV  Deelnemingsvrijstelling NL BV Tax is our business Nederland Voorbeeldstructuur 3 E-Zone NV Import/export E-commerce Tax Holiday NV Bedrijfsvestiging Grondontwikkeling Highlights belastingwetgeving Curaçao

51 © 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Curaçao Tax is our business Voorbeeldstructuur 4 Curaçao NV Stichting Particulier Fonds  Fiscaal gunstig regime  (Passieve) houdster-, en beleggingsactiviteiten toegestaan  Estate planning, asset protection  Geen uitkeringsverbod  Vertrouwelijke behandeling begunstigden  Raad van Toezicht / Oprichtersrechten  Nieuw: Optie om te worden aangemerkt als doelvermogen Enkele aandachtspunten structuur 4  Fiscale behandeling in land van insteller / begunstigden  Beperkte activiteiten SPF SPF Curaça o Spanje EU / L-A Venezuela Highlights belastingwetgeving Curaçao

52 © 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Tax is our business Voorbeeldstructuur 5a Curaçao TV Transparante vennootschap (nieuw)  (Eenmalige) optie voor fiscale transparantie  Soort “check the box-regime”  Gunstig regime voor bijv. (passieve) houdster-, financierings-, en beleggingsactiviteiten  Alternatief fiscale eenheidregime  Geen BRK-bescherming Enkele aandachtspunten structuur 5a & 5b:  Tijdig verzoek  Jaarlijkse gegevensverstrekking Inspecteur  Fiscale behandeling in land van aandeelhouder  Evt. negatieve vi-ruling halen Tax haven Highlights belastingwetgeving Curaçao Country X Beleggingen Curaçao TV Curacao 1 NV Voorbeeldstructuur 5b Curacao 2 NV -/- +/+ 50%

53 © 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Tax is our business KPMG Meijburg Caribbean Dutch Caribbean desk Jaap Roks +31 10 453 6819 roks.jaap@kpmg.an www.kpmg.an Contactgegevens

54 10-10-’11 Een jaar later en verder … Panel discussie


Download ppt "10-10-’11 Een jaar later en verder …. 10 oktober 2011 Focco Lunsingh Scheurleer Enquêterecht: eindelijk of het einde?"

Verwante presentaties


Ads door Google