De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Enquêterecht: eindelijk of het einde?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Enquêterecht: eindelijk of het einde?"— Transcript van de presentatie:

0 10-10-’11 Een jaar later en verder …

1 Enquêterecht: eindelijk of het einde?
10 oktober 2011 Focco Lunsingh Scheurleer

2 Behoefte aan enquêteregeling? Bezwaren Conclusie Vragen
Programmaoverzicht: Inleiding Inhoud enquêterecht Behoefte aan enquêteregeling? Bezwaren Conclusie Vragen 2

3 Inleiding In Boek 2: enquêteregeling (Titel 8, artt. 270 t/m 286)
Deze week begint de behandeling in de Staten van wijzigingen BW Gevolgen: goed of niet goed? Nederlands voorstel

4 Inhoud regeling Ingrijpen bij een rechtspersoon
Onderzoek naar beleid en de gang van zaken bij rechtspersoon Blijken van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen Na onderzoek: vaststelling wanbeleid Voorlopige voorzieningen Voorzieningen

5 Inhoud regeling Voorlopige voorzieningen Schorsing besluiten organen
Schorsing bestuurder of commissarissen Tijdelijke aanstelling bestuurders of commissarissen Tijdelijke afwijking van statutaire bepalingen

6 Inhoud regeling Tijdelijke ontneming stemrecht
Tijdelijke overgang van aandelen ten titel van beheer Gebod of verbod

7 Inhoud regeling Definitieve voorzieningen
Voornoemde voorlopige voorzieningen Vernietiging besluit orgaan Ontslag bestuurders of commissarissen Ontbinding of splitsing rechtspersoon

8 Inhoud regeling Wie kunnen enquête verzoeken?
Stichtingen met onderneming: ieder belanghebbende Vereniging met onderneming: 10 % v.d. Leden NV/BV: 10 % eigen vermogen 10 % van de stemgerechtigden tav alle onderwerpen

9 Inhoud regeling OM: openbaar belang of verzoek van belanghebbende
Curator in faillissement Bij statuten of overeenkomst daartoe bevoegden Niet: vakbonden of werknemers Niet: rechtspersoon zelf, bestuur of commissarissen

10 Inhoud regeling Geen hoger beroep alleen cassatie Hof

11 Verschillen Nederland
Curator in faillissement (wel ontwerp NL) als verzoeker In NL: wel vakbonden als verzoeker In ontwerp NL rechtspersoon zelf: bestuur en commissarissen als verzoeker Aanwijzingen Hof aan onderzoekers (vgl NL ontwerp) Verslag moet uiting geven van wederhoor (vgl NL ontwerp)

12 Behoefte aan enquêteregeling?
Thans geen adequate rechtsgang: kort geding vernietiging besluiten voorzieningen bij geschillenregeling Preventieve werking Bescherming minderheidsaandeelhouder Bescherming bestuur (niet in ontwerp Curaçao, wel in NL ontwerp)

13 Bezwaren tegen enquêteregeling?
Deskundige rechter? Deskundige onderzoeker? Aantrekkelijkheid als vestigingsplaats? Rechtspersoon wordt meegetrokken in procedure op zijn kosten Beleggingsmaatschappijen: over iedere beslissing of onwelgevallig resultaat een enquête? Vertrouwelijke informatie?

14 Dan maar niet of aangepast?
Deskundigheid rechter/onderzoeker Ontvankelijkheid optrekken Nederlands voorstel Cumulatie van 10 % e.v.-eis en 10 % stemrechten Rechtspersoon zelf ook als verzoeker Aantrekkelijkheid vestigingsplaats: twee gezichtspunten

15 Conclusie Invoering wel wenselijk Verbeterpunten: Zie NL ontwerp
Positie rechtspersoon Ontvankelijkheidseis aanscherpen

16 Vragen?

17

18 18

19 10-10-’11 Een jaar later en verder…
Investeringsmogelijkheden in de nieuwe jurisdicties 10-10-’11 Een jaar later en verder… Reagan Celestijn

20 Airport City

21 Caracas bay area

22 Sint Maarten

23 “Zijn die er nog?”

24 Warren Buffet: “I will tell you how to become rich. Close the doors. Be fearfull when others are greedy. Be greedy when others are fearfull”. 2

25 Opportunities • Introductie van de Dutch Caribbean Stock Exchange (“DCSX”) op Curaçao • Veranderende wetgeving op de BES-eilanden 2

26 DCSX ( Curaçao beschikt sinds begin van dit jaar (20 januari 2011) over een effectenbeurs die de mogelijkheid biedt om aandelen, obligaties en fondsen te verhandelen. Toezichthouder: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Kenmerkend: Enige beursnoterings- en handelsplatform voor effecten in de Caribische regio in een civielrechtelijke jurisdictie.

27 DCSX- vervolg Focus: Zuid-Amerika Succes:
Reeds 12 noteringen waarvan 8 noteringen in september 2011: Scotiabank Money Market Fund Scotiabank Global Growth Fund Scotiabank Canadian Growth Fund (Canada) Dynamis Private Investment Fund (Peru) RealGoldX Americas B.V. (Curaçao)

28 BES-eilanden Veranderende wetgeving: eenvoud
Overgangsfase: 10 oktober 2010 Voorheen Nederlands-Antilliaanse landsverordeningen omgezet in BES-wetten. Eindfase: (1 januari 2012) Nieuwe regelgeving die inhoudelijk afwijkt van de huidige bestaande regelgeving en die gebaseerd zijn op de Nederlandse wetgeving (bijvoorbeeld op gebied van financieel toezicht: Nederlandse wet op het financieel toezicht).

29 BES-eilanden-vervolg
Aantrekkelijk voor Nederlandse ondernemers Bekendheid met (bestaande) wetgeving

30 Conclusie

31

32 32

33 SPF op de BES Eilanden: Asset protection nieuwe stijl!
Jan Willem Schenk 33

34 SPF Geschiedenis 1 november 1998 (Landsverordening Stichtingen)
1 maart 2004 (boek 2 NABW) 34 34

35 SPF huidig (na 10-10-10) Curaçao (boek 2 CUR BW) SXM (boek 2 SXM BW)
BES (boek 2 BES BW) 35 35

36 (BES) SPF Rechtspersoon(lijkheid) Notariële akte Zetel Taal Organen
Founders’ rights (overdraagbaar?) Ondernemingsbegrip Vermogensklem Letter of wishes Toepasselijk recht 36 36

37 Doel Asset protection Estate planning Asset freeze
Afscheiden van vermogen 37 37

38 Voordelen SPF boven Trust
Rechtspersoon vs contract Bestuur vs Trustee Omzetting/fusie Toezicht Flexibiliteit: Bepalingen Bestuur Uitkeringen 38 38

39 Asset protection nieuwe stijl
Voor wie? Waarom? Waar vandaan? 39 39

40 Conclusie BES SPF, alternatief family foundation
(BES) SPF internationaal erkend BES SPF; tweede leven SPF! (BES) SPF, goed alternatief voor de trust 40 40

41 41

42 10-10-'11. Een jaar later en verder…
Amsterdam, 10 oktober 2011 Rob Truijens

43 Tax is our business Highlights belastingwetgeving Curaçao Agenda
• Algemeen • Vrijgestelde Vennootschap • Penshonadoregeling • Offshore regime • Economische zone / Tax holiday • Stichting Particulier Fonds • Transparante vennootschap

44 Tax is our business Highlights belastingwetgeving Curaçao Algemeen
Enkele kenmerken NFR-regime • Winstbelastingtarief 34,5% (27,5% per 2012, mogelijk verdere verlagingen in aankomende jaren) • NFR-rulings voor o.a. financierings-, houdster-, licentie-, en ondersteunende concernactiviteiten • Fiscale eenheid • Deelnemingsvrijstelling • Vrijstelling buitenlandse winst • Goede exitmogelijkheden, geen DWT Tax is our business

45 Tax is our business Highlights belastingwetgeving Curaçao
Voorbeeldstructuur 1a Tax is our business Vrijgestelde Vennootschap Curaçaose BV met vrijgestelde status Houdster-, beleggings-, financierings-, licentieactiviteiten Geen BRK-bescherming / wel exchange of information Goede exit mogelijkheden / geen DWT Enkele aandachtspunten structuur 1a: Voorwaarden Vrijgestelde Vennootschap (o.a. omtrent goedkeurende verklaring, buitenlandse bestuurders) Deelnemingsvrijstelling Feitelijke leiding Nederlandse fiscale aspecten Nederland NL BV Curaçao Kasgeld / Beleggingen Vrijgestelde Vennootschap

46 Tax is our business Highlights belastingwetgeving Curaçao
Voorbeeldstructuur 1b Tax is our business Vrijgestelde Vennootschap (vervolg) Enkele aandachtspunten structuur 1b: Voorwaarden Vrijgestelde Vennootschap (o.a. omtrent goedkeurende verklaring, buitenlandse bestuurders) Deelnemingsvrijstelling Buitenlandse fiscale aspecten (o.a. evt. bronheffing op rente) Country X Curaçao NV Curaçao Excess cash Spanje NL BV Vrijgestelde Vennootschap Curaçao Beleggingen Spanje EU / L-A Groeps- financiering

47 Tax is our business Highlights belastingwetgeving Curaçao
Voorbeeldstructuur 2 Offshore regime Lage tarieven Regime t/m 2019 O.a. houdster-, royalty-, financieringsvennootschappen Deelnemingsvrijstelling in relatie met NL dochters Goede exit mogelijkheden / geen DWT Extensieve rulingpraktijk Tax is our business Curaçao Penshonado Curaçao NV (offshore) Dividenden Rente Royalty’s Trading income

48 Tax is our business Highlights belastingwetgeving Curaçao
Voorbeeldstructuur 2 Penshonadoregeling IB-tarief 10% of forfaitair inkomen ad. ANG 500k (tegen progressieve tarieven) Soepele voorwaarden waaronder kwalificerende eigen woning ad. ANG 450k Enkele aandachtspunten structuur 2 Woonplaats (beoordeeld naar de omstandigheden) Tijdig en volledig doen van aangifte IB Anticiperen op periode na 2019 (evt. omzetten naar Vrijgestelde Vennootschap) Tax is our business Curaçao Penshonado Curaçao NV (offshore) Dividenden Rente Royalty’s Trading income

49 Tax is our business Highlights belastingwetgeving Curaçao
Voorbeeldstructuur 3 Economische zone 2% winstbelasting Bepaalde dienstverlening uitgesloten Geen OB, invoerrechten of accijnzen Mogelijke expatstatus voor kwalificerend personeel Tax holiday M.n. grondontwikkeling, bedrijfsvestiging en hotelbouw (Tijdelijke) vrijstellingen invoerrechten en grondbelasting, verlaagd tarief winstbelasting (minimaal 2%) Investeringsvereisten, bevordering werkgelegenheid Enkele aandachtspunten structuur 3 Substance E-Zone NV Deelnemingsvrijstelling NL BV Tax is our business NL BV Nederland Curaçao E-Zone NV NL BV Tax Holiday NV E-commerce Grondontwikkeling Import/export Bedrijfsvestiging Dienstverlening Hotelbouw Onderhoud

50 Tax is our business Highlights belastingwetgeving Curaçao
Voorbeeldstructuur 4 Stichting Particulier Fonds Fiscaal gunstig regime (Passieve) houdster-, en beleggingsactiviteiten toegestaan Estate planning, asset protection Geen uitkeringsverbod Vertrouwelijke behandeling begunstigden Raad van Toezicht / Oprichtersrechten Nieuw: Optie om te worden aangemerkt als doelvermogen Enkele aandachtspunten structuur 4 Fiscale behandeling in land van insteller / begunstigden Beperkte activiteiten SPF Tax is our business Venezuela SPF Curaçao Curaçao NV Spanje Curaçao Spanje EU / L-A

51 Tax is our business Highlights belastingwetgeving Curaçao
Voorbeeldstructuur 5a Voorbeeldstructuur 5b Transparante vennootschap (nieuw) (Eenmalige) optie voor fiscale transparantie Soort “check the box-regime” Gunstig regime voor bijv. (passieve) houdster-, financierings-, en beleggingsactiviteiten Alternatief fiscale eenheidregime Geen BRK-bescherming Enkele aandachtspunten structuur 5a & 5b: Tijdig verzoek Jaarlijkse gegevensverstrekking Inspecteur Fiscale behandeling in land van aandeelhouder Evt. negatieve vi-ruling halen Tax is our business Country X Curacao 1 NV Curacao 2 NV -/- 50% 50% -/- Curaçao TV Curaçao TV Tax haven +/+ Beleggingen

52 Tax is our business KPMG Meijburg Caribbean Dutch Caribbean desk
Contactgegevens Tax is our business KPMG Meijburg Caribbean Dutch Caribbean desk Jaap Roks

53 10-10-’11 Een jaar later en verder … Panel discussie
53


Download ppt "Enquêterecht: eindelijk of het einde?"

Verwante presentaties


Ads door Google