De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepskosten Moto - beroepskosten. 3 Stappenplan •1) beroepscoëfficient •2) afschrijving •3) kostenbepaling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepskosten Moto - beroepskosten. 3 Stappenplan •1) beroepscoëfficient •2) afschrijving •3) kostenbepaling."— Transcript van de presentatie:

1 Beroepskosten Moto - beroepskosten

2 3 Stappenplan •1) beroepscoëfficient •2) afschrijving •3) kostenbepaling

3 * Beroepsverhouding (Beroepscoëff.) = coëfficient om toe te passen op Uw totaal aantal motokosten. Nodige info: Totaalstand Km-teller op Beginstand op Gereden Km voor beroepsdoeleinden

4 •Aantal werkdagen in ’06 : 220 dagen •Aantal motodagen in ’06 : 180 dagen •Aantal autodagen in ’06 : 40 dagen •Afstand woonplaats-werk enkele rit = 35 Km •Aantal woonwerkverplaatsingen per dag = 2x •=> ( 35x2 ) x 180 = Km

5 Coëff % = 100 x BeroepsKm in ’06 Totaal Km ’06 Vb.: Stop op aan Km Start op aan Km Totaal gereden = = Km Coëff. = (100x12600)/17600 = 72% (regel van drie)

6 * Onderverdeling v/d rijkosten 1 : Investering 2 : Rijkosten

7 Investering •Aankoopkostprijs •BTW •Kledij •Moto •Opties

8 Rijkosten •Vaste kosten •Variabele kosten

9 Rijkosten Vaste kosten •Leningkosten •BIV •Verzekering •Rijbelasting •…

10 Rijkosten Variabele kosten •Verbruik •Onderhoud •Herstellingen •Kuisprodukten •…

11 Investering •Aankoopkostprijs •BTW Afschrijvingstermijn

12 * Afschrijvingstermijn ? = de vermoedelijk werkelijke gebruiksduur. Afschrijfkostprijs = de waardevermindering van de moto per jaar berekend over de werkelijke gebruiksduur.

13 Een “officiele” omschrijving •“Afschrijvingen moeten de boekhoudkundige waardeverminderingen volgen. Het zijn beroepskosten voorzover ze samengaan met een waardevermindring die zich werkelijk heeft voorgedaan in het belastbaar tijdperk.”

14 Afschrijvingstermijn •Nieuwe moto –Gebruikelijk : 5 jaar maar ! –Intens gebruik : kortere periode –Niet intens gebruik : langere periode •2° hands moto –Gebruikelijk : 3 jaar –Oud toestel : korter : 1 jaar / 2 jaar

15 Voorbeeld: Moto van € Afschrijfperiode van 5 jaar Waardevermindering = € / 5 jaar = 3000 € / jaar

16 Afschrijvings-stelsel •Lineair •Degressief •Lineair : alle jaren gelijke afschrijving •Degressief: versnelde afschrijving in het begin, met vertraagde afschrijving op het einde.

17 Degressief •Dubbel van de lineaire afschrijving. •Vast procent •Beperkt tot max. 40%. •Toe te passen op de restwaarde •Overstappen op lineair van zodra dit hoger ligt dan degressief.

18 Voorbeeld op € •Lineair : Op 5 jaar •15000/5 = 20% = 3000 € •1° jaar : 3000 € restwaarde € •2° jaar : 3000 € restwaarde 9000 € •3° jaar : 3000 € restwaarde 6000 € •4° jaar : 3000 € restwaarde 3000 € •5° jaar : 3000 € restwaarde 0 € •Degressief : Op 5 jaar •2 * 15000/5 = 2*20% = 6000 € •Max. 40% v € = 6000 € •Meest gebruikelijke methode! •1° j. : 40% op 15000= 6000 € restwaarde 9000 € •2° j. : 40% op 9000 €= 3600€ restwaarde 5400 € •3° j. : 40% op 5400€ = 2160 € 3000 € restwaarde 2400 € •4° j. : 2400 € restwaarde 0 € •5° j. : NIETS MEER

19 Voorbeeld op € (alternatief) •Lineair : Op 4 jaar •15000/4 = 25% = 3750 € •1° jaar : 3750 € restwaarde € •2° jaar : 3750 € restwaarde 7500 € •3° jaar : 3750 € restwaarde 3750 € •4° jaar : 3750 € restwaarde 0 € •Degressief : Op 4 jaar •2 * 15000/4 = 2*25% = 7500 € •Max. 40% v € = 6000 € •Minder gebruikte methode! •1° j. : 40% op 15000= 6000 € restwaarde 9000 € •2° j. : 50% op 9000 €= 4500€ restwaarde 4500 € •3° j. : 50% op 4500€ = 2250 € 3750 € restwaarde 750 € •4° j. : 750 € restwaarde 0 €

20

21 Voordeel degressief •Bij vervroegde verkoop, grotere waarde afgeschreven. •Bij verlies, ongeval: idem. Nadeel: •Lagere kosten op het einde met mogelijks onder forfait! => GEEN kosteninbreng meer! Resultaat op lange termijn : GEEN verschil ! (bij verkoop NA afschrijving)

22 Investering •Aankoopkostprijs •BTW

23 BTW Drie mogelijkheden •Gelijk aan de moto (5 jaar) •Verschillend aan de moto (3 jaar) •Als een bijkomende kost (1 jaar)

24 Kledij •Nieuw : Gebruikelijk op 3 jaar •2° hands : volgens ouderdom/staat •Kleine aankopen : vb. kousen, ondergoed, beschermstickers, reflectoren : 1 jaar

25 Rijkosten Variabele kosten •Verbruik •Onderhoud •Herstellingen •Kuisprodukten •…•…

26 Rijkosten Verbruik •Gemiddeld verbruik per 100 Km –Volgens eigen meting –Volgens officieel motoboekje –Volgens testen in vb. M&T •Officiele kostprijs van de brandstof (zie allerlei websites) •Geen bonnetjes nodig ! 6.5 L/100 Km x Km x € = €

27 Totale afrekening. Afschrijving = € Verzekering = € Verbruik = € Onderhoud = € Herstellingen = € Enz.______ Totaal = € Verhouding = 72 % Totaal beroepskosten = €

28 Recuperatie bedrag •Forfetaire kosten : +/ € •Beroepskosten : € •Terug te krijgen bedrag = +/- = (Beroepskosten – forfaitkosten)/2 = ( – 2500) /2 = /2= € •Op 5 jaar = 674x5 = 3370 €

29 Recuperatie bedrag •ano 2014 en inkomsten € •Forfetaire kosten : +/ € Beroepskosten : € •Terug te krijgen bedrag = +/- = (Beroepskosten – forfaitkosten)/2 = ( – 3041) /2 = 807/2= 403,5€ •Op 5 jaar = 403,5x5 = 2017,5 €

30 Bijkomende kosten •B•Beroepsliteratuur / Abonnementen •I•Internet/computer/telefoon •V•Vakbondsbijdrage •R•Representatiekosten (traktaak verjaardag) •E•Enz. •G•Garage moto (volgens coëff.)

31 Informatie •Belastings-& beleggingsgids: uitgeverij Pelckmans •Ministerie van financien: •Parlementaire vragen. ctedCategoryId=1010 ctedCategoryId=1010 •Auto en bedrijfswagen: use.htm use.htm •Moto: werkverkeer/motor/ werkverkeer/motor/ •Degressieve afschrijving: portal.framework.internal.refresh&pageid=contentPage&docId=4245 portal.framework.internal.refresh&pageid=contentPage&docId=4245 •Etc. •http://users.telenet.be/hugolavigne/http://users.telenet.be/hugolavigne/


Download ppt "Beroepskosten Moto - beroepskosten. 3 Stappenplan •1) beroepscoëfficient •2) afschrijving •3) kostenbepaling."

Verwante presentaties


Ads door Google