De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfredzaamheid? Red jezelf! Ontwikkeling van tools door ‘123’-samenwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfredzaamheid? Red jezelf! Ontwikkeling van tools door ‘123’-samenwerking."— Transcript van de presentatie:

1 Zelfredzaamheid? Red jezelf! Ontwikkeling van tools door ‘123’-samenwerking

2 Programma MAAT Symposium • Voorstelrondje en kennismaking • Zelfredzaamheid, de feiten en noodzaak • Praktijkverhaal door mevrouw Bartels • Ontwikkeling van tools door ‘123’-samenwerking • Interactieve workshop • Plenaire afstemming • Afsluiting

3 Programma Zelfredzaamheid DE VITALE OUDERE VAN DE TOEKOMST Prof. Kees Knipscheer Sociaal gerontoloog

4 Programma Achtereenvolgens: • Versnelde vergrijzing en historisch perspectief op de oudere van de toekomst • Uitbreiding tweede helft van de levensloop: van VUT naar een senioren-arbeidsmarkt 55- 75 jaar! • Zelfredzaamheid van de nieuwe oudere

5 Programma Achtereenvolgens: • Versnelde vergrijzing en historisch perspectief op de oudere van de toekomst • Uitbreiding tweede helft van de levensloop: van VUT naar een senioren-arbeidsmarkt 55- 75 jaar! • Zelfredzaamheid van de nieuwe oudere

6 Toename 65+ over een periode van 60 jaar, vanaf 1980 tot 2040, in aantallen • 19801,6 miljoen • 20102,6 miljoen, toename 1 miljoen • 20404,6 miljoen, toename 2 miljoen

7 Toename in absolute aantallen 65+ in 3 groepen, van 1980 tot 2040 8 j. 11 j.14 j. 4,6 milj 2,6 milj 1,6 milj

8 Diagram van drie 15 jaar cohorten door de tijd ’60 -------’80 1915 ‘30‘45 2010 80-95 jaar, vooroorl. generatie 65-79 jaar, 50-64 jaar, babyboom Leef- tijd 30 60 90 `verz staat Crisis arbeidsmarkt ’75 --------’’95 WOII Financiële crisis

9 Reference: human mortality database age categories Aandeel van de stervenden naar leeftijd 65 jaar leeftijd

10 Achtereenvolgens: • Versnelde vergrijzing en historisch perspectief op de oudere van de toekomst • Uitbreiding tweede helft van de levensloop: van VUT naar een senioren-arbeidsmarkt 55- 75 jaar! • Zelfredzaamheid van de nieuwe oudere Achtereenvolgens:

11 BOODSCHAP: Tussen je 20 ste en je 30 ste moet je bedenken dat je er op je 50 ste rekening mee moet houden dat je na je 60 ste nog een vitaal leven van 15 tot 25 jaar voor de boeg hebt Boodschap

12 • = rond 1965/1970:oudere werknemers, ontwikkeling aanpassingsstrategie (SER-rapporten) • = tussen 1980-2000: vervroegd uittreden/VUT/dreiging 1 miljoen WAO / maatschappelijk onzichtbare generatie ! • = vanaf 2010: keuze voor “passend”, aantrekkelijk, flexibel werk tot 70 jarige leeftijd ? een nieuwe arbeidsmarkt van 55-75 jaar ? Evolutie in ontwikkelingen m.b.t. invulling 55-75 jaar :

13 Achtereenvolgens: • Versnelde vergrijzing en historisch perspectief op de oudere van de toekomst • Uitbreiding tweede helft van de levensloop: van VUT naar een senioren-arbeidsmarkt 55- 75 jaar! • Zelfredzaamheid van de nieuwe oudere Achtereenvolgens:

14 Een definitie …… • “De oudere is van arme patiënt een cliënt geworden, die door de overheid in zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie wordt gestimuleerd. In het ouderdomsbeleid is een paternalistische visie vervangen door het gelijkheids- en solidariteitsprincipe. … Ouderdomszorg is in de eerste plaats opvoeding tot zelfzorg en … dat draagt ook bij aan hun eigen welbevinden.” (de Lange, 2010; pp 79-82) Een definitie:

15 In de context van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie duiken eindeloos veel begrippen op : • Burgerschap • Empowerment • Zelfsturing • Eigen regie • Autonomie • Vraaggestuurde zorg • Erkenning van ieders identiteit • ……..

16 Programma Film uit praktijk

17 Programma MAAT • dat burgers veel zaken zelf, in hun eigen informele circuit en op vrijwillige basis, kunnen regelen als ze maar daarvoor gefaciliteerd worden. • goed voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de burgers, • hier ligt productiepotentieel

18 Programma Tools door 123-samenwerking Wijk Onder de paraplu van 123MAAT worden meerdere producten ontwikkelt die uiteindelijk een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van de burger.

19 Programma 123Vraagwijzer

20 Programma 123Comfort • Planning en boekingsfunctie • Momenteel gemak- en zekerheidsdiensten • Toekomst

21 Programma 123Thuis • Fijnmazig logistiek web • één stoormoment voor klant • één factuur

22 Programma 123Attent • 7 x 24 uur bereikbaarheid • 7 x 24 uur achterwacht • Noodzakelijke voorziening zelfredzaamheid • Calamiteiten buiten kantooruren • Burger gediend bij één telefoonnummer

23 Wijkportal informatie interactief Wijkoverstijgende functies Toegang tot andere sites (inframen ) Toegang tot andere sites (inframen ) Content op site over wonen en leven in de wijk Wijk krant Wijk krant Wijk Website Hou van Hatert Wijk Website Hou van Hatert Sportclub SV Hatert Sportclub SV Hatert Wonen welzijn zorg Lokaal nieuws Lokaal nieuws Zorg op afstand Buurthyves Profielen Blogs Foto’s Buurthyves Profielen Blogs Foto’s Digitaal Koffie uurtje Digitaal Koffie uurtje Spelletjes Vogels kijken Medische encyclope die Medische encyclope die

24 Programma Titel

25 Programma Autoboulevard Samenwerken om klanten te trekken Concurreren als klant er is

26 Programma Doelstelling bereikt? Tools helpen de burger om langer zelfstandig thuis te blijven wonen

27 Programma Pauze Kwartiertje pauze

28 Programma Workshop : Meerwaarde voor …. 1. Burger 2. Professional 3. Gemeente / verzekeraar 4. Woningcorporatie

29 Programma Plenaire afsluiting Zijn jullie als organisatie hier al mee bezig?

30 Programma Vragen


Download ppt "Zelfredzaamheid? Red jezelf! Ontwikkeling van tools door ‘123’-samenwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google