De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

| pag. 1 Thesisvoorstellen Stromingsmechanica 2008-2009 Zie ook:

Verwante presentaties


Presentatie over: "| pag. 1 Thesisvoorstellen Stromingsmechanica 2008-2009 Zie ook:"— Transcript van de presentatie:

1 | pag. 1 Thesisvoorstellen Stromingsmechanica 2008-2009 Zie ook: http://mech.vub.ac.be/thermodynamics/final_works/

2 Eindwerken 07-08 | pag. 2 Simulaties van de stroming in realistische long geometrieën Promotor : C. Lacor, Begeleiders : S. Tovinakere, S. Verbanck (UZ Brussel) •Literature survey on existing branching airways. •Learn to create the geometry from CT-scans and mesh these using unstructured grids. •explore the FLUENT solver and acquire detailed knowledge about different available RANS models to solve such flows. •Perform simulations for a normal flow rate of 30 l/min on the available Opteron cluster. •Test the effect of boundary conditions. What is realistic: blunt inlet, parabolic inlet, inlet extracted from the outlet of mouth-throat geometry? •Compare results with the experimental results available in literature.

3 Eindwerken 07-08 | pag. 3 Studie van het effect van de geometrie op de efficiëntie van cyclonen Promotor : C. Lacor, Begeleiders : Kh. Elsayed •Cyclonen worden in industrie veelvuldig gebruikt als filters om vast deeltjes uit een stroming te verwijderen •In dit eindwerk zal het effect van de geometrie op de stroming, de drukval en de efficiëntie (in termen van afscheiding vaste deeltjes) onderzocht worden •Dit eindwerk is in samenwerking met de firma Donaldson •Taken van de student –Literatuur overzicht van simulaties en experimenten op cyclonen –Vertrouwd worden met gebruik van commerciële pakketten Gambit (roostergeneratie) en FLUENT –Simulaties om het effect van verschillende geometrsiche parameter te onderzoeken. Klassieke turbulentiemodellen zullen gebruikt worden maar ook meer gevanceerde methodes zoals Large Eddy Simulatie –Vergelijk met experimentele resultaten uit literatuur en van Donaldson. –Mogelijke verbeteringen suggereren

4 Toepassing van niet-deterministische methodes op stromingen Promotor : C. Lacor; Begeleider : S. Smirnov •In simulaties worden de randvoorwaarden, de fysische eigenschappen van het fluidum, de geometrie, enz. steeds als exact gekend ondersteld •In werkelijkheid is hierop een onzekerheid •Bijv. Vliegsnelheid, aanvalshoek, viscositeit zijn niet exact gekend •Op de geometrie heeft men toleranties afhankelijk van het productieproces •VUB is betrokken in een Europees project waarin deze onzekerheden onmiddellijk in rekening worden gebracht. Zo bekomt men onzekerheid bars op de oplossing (fig) •De gebruikte methode is Polynomial Chaos en is beschikbaar in de CDF code FINE/TURBO van Numeca. •De onzekerheden kunnen echter verschillende verdelingen hebben; bijv. Gauss, uniform, Beta,.. •Bedoeling in dit eindwerk _Mee te werken aan het Europees project door de methode toe te passen op turbomachines: compressors, turbines –Het effect van verschillende onzekerheden (inlaat-, uitlaat RVW, turbulente viscositeit, geometrie) uit te testen –Het effect van het type onzekerheid (Gauss, uniform,Beta,..) na te gaan

5 Eindwerken 08-09 | pag. 5 Simulatie van geluidsvoortplanting/- scattering Promotor : C. Lacor; Begeleiders: K. Van den Abeele, M. Parsani •Simulatie van geluidsvoortplanting is belangrijk voor vele praktische problemen (e.g. ventilatiekanaal airconditioning, inlaat turbofan vliegtuigmotor, …). •Simulatie van de voorplanting/scattering van de geluidsgolven •Aan de hand van (gelinearizeerde) Eulervergelijkingen. •Niet-reflecterende randvoorwaarden. •Spectral difference (SD) schema’s. •C++ code (COOLFluiD code, VKI, http://coolfluidsrv.vki.ac.be/coolfluid/). •Validatie adhv akoestische pulse, scattering van geluidsgolven op cylinder,... •Vereisten: interesse in akoestiek, programmeren, CFD.

6 Eindwerken 08-09 | pag. 6 Simulatie van geluidsgeneratie in caviteiten Promotor : C. Lacor; Begeleiders: M. Parsani, Gh. Ghorbaniasl •Caviteiten kunnen een belangrijke bron zijn van geluid •Bijv. Open dak wagen •Bedoeling is een aantal caviteiten te simuleren voor evaluatie van het geluidsniveau •We beperken ons tot 2 dimensies en gebruiken Large Eddy Simulatie (LES) •LES laat meer nauwkeurige voorspelling van het geluid toe door betere voorspelling van de wervels •De COOLFLUID code van Von Karman instituut wordt gebruikt •Belangrijk aspect is de efficiëntie van de simulatie •Verschillende solvers uit COOLFLUID worden vergeleken met een solver ontwikkeld aan VUB •Vereisten: interesse in akoestiek, CFD.

7 Eindwerken 08-09 | pag. 7 CFD van hoge lift configuraties •Simulatie van het aerodynamisch gedrag van flaps en slats •In samenwerking met ASCO


Download ppt "| pag. 1 Thesisvoorstellen Stromingsmechanica 2008-2009 Zie ook:"

Verwante presentaties


Ads door Google