De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Zwijndrecht Jaarverslag 2004 Jaarverslag 20042 Inhoud.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Zwijndrecht Jaarverslag 2004 Jaarverslag 20042 Inhoud."— Transcript van de presentatie:

1

2 Gemeente Zwijndrecht Jaarverslag 2004

3 Jaarverslag 20042 Inhoud

4 Jaarverslag 20043

5 4 Gemeente Zwijndrecht Administratieve situering Provincie Antwerpen Administratief arrondissement: Antwerpen Postnummer: 2070 Administratief Centrum - Binnenplein 1 – 2070 Zwijndrecht Telefoonnummer: 03/250.48.00 Faxnummer: 03/250.48.09 N.I.S.-code: 11056 Postrekening: 000-0019624-30 Bankrekening: DEXIA 091-0001255-23 Kies- en gerechtelijke indelingen Gerechtelijke indeling: Vredegerecht - kanton: Antwerpen 5 e kanton Justitiestraat 6 te 2018 Antwerpen - Tel.: 03/260.65.40 Politierechtbank Antwerpen, Britselei 68 te 2000 Antwerpen - Tel.: 03/231.86.30 Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen Kiesdeling: Arrondissement Kamer: Antwerpen Arrondissement Senaat: Antwerpen Kanton: Antwerpen Openingsuren diensten Maandag: 9-12 uur Dinsdag: 9-12 uur en 17.30-19.30 uur Woensdag: 9-12 uur en 14-16 uur donderdag: 9-12 uur vrijdag: 9-12 uur Telefonische beschikbaarheid maandag, woensdag en donderdag: 8-12 uur en 13-17.15 uur dinsdag: 8-12 uur en 13.15-19.30 uur vrijdag: 8-12 uur (namiddag niet!!!)

6 Jaarverslag 20045 College van burgemeester en schepenen Burgemeester •Willy Minnebo (Groen!) Algemeen beleid, politie, veiligheid, bevolking, burgerlijke stand, personeel, informatie Schepenen •Loe Van der Donckt (Groen!) Ruimtelijke ordening, milieu, volksgezondheid, begraafplaatsen, jeugd •Liliane Bervoets (sp.a) Sociale zaken, groenvoorziening, gelijke kansen •Walter De Wulf (VLD) Openbare werken, sport, informatica •Hugo Lootens (VLD) Financiën, lokale economie, land- en tuinbouw •André Van de Vijver (Groen!) Cultuur, mondiaal beleid, toerisme, verzustering Gemeentesecretaris •Ilse Weynants Zitdagen voor het publiek: Iedere dinsdag (behalve op feestdagen) van 17.30 tot 19.30 uur of op afspraak op de 2e verdieping van het administratief centrum.

7 Jaarverslag 20046 De gemeenteraad •Byl Bruno CD&V •Castille François Vlaams Belang •Derveaux Erwin N-VA •Dobbeleir Cindy Groen! •Dobbeleir Ronny Vlaams Belang •Herremans Kris Groen! •Heyrman Tine Vlaams Belang •Hoppe Irene Groen! •Janssens Marc CD&V •Melis-De Lamper Denise sp.a •Nielandt Guy (  26 juli 2005)Vlaams Belang vervanging: Gaby Depauw (vanaf 25 augustus 2005) •Tits Yoke CD&V •Van Dyck Ferry Groen! •Van Hauteghem Marleen N-VA •Van Kerckhove François sp.a •Van Meirvenne Robin Vlaams Belang •Van Raemdonck Marc VLD •Weyns Guido sp.a •Windelen Cecilia CD&V De gemeenteraadszittingen vinden plaats op de 1 ste verdieping van het oud gemeentehuis.

8 Jaarverslag 20047 Zetelverdeling

9 Jaarverslag 20048 Gemeenteraads- commissies •Algemene commissie •Cultuur en mondiaal beleid •Financiën en lokale economie •Jeugd •Milieu, ruimtelijke ordening en begraafplaatsen •Openbare werken en informatica •Personeel en informatie •Politie, veiligheid, verkeer en bevolking •Sociale zaken, gelijke kansen en groenvoorziening •Sport De gemeenteraadscommissies zijn openbaar.

10 Jaarverslag 20049 Administratief centrum Diensten in het administratief centrum gevestigd •Stafdiensten Financiedienst Tel.: 03/250.48.00 - fax: 03/250.48.29 Personeelsdienst Tel.: 03/250.48.00 – fax: 03/250.48.59 Communicatiedienst Tel.: 03/250.49.20/21 – fax: 03/250.48.09 Contractbeheer, Project- en beleidsmanagement, Secretariaat, ICT Tel.: 03/250.48.00 – fax: 03/250.48.09 •Departement Burgerzaken en Welzijnszaken dienst Buitenschoolse Kinderopvang, Jeugddienst, dienst Sociale Zaken, Cultuurdienst, dienst Middenstand Tel.: 03/250.48.00 - fax: 03/250.49.69 Bevolking (Burgerlijke stand, Pensioenen) Tel.: 03/250.48.00 - fax: 03/250.48.39 •Gemeentelijke Bibliotheek Hoofdbibliotheek Tel.: 03/250.49.40 - fax: 03/250.49.49

11 Jaarverslag 200410 Diensten op andere locaties •Buitenschoolse Kinderopvang Kobbe Dorpstraat 118 - 2070 Zwijndrecht (Burcht) Tel.: 03/252.83.36 Kozze P. Coplaan 48-50 - 2070 Zwijndrecht Tel.: 03/254.14.49 •Departement Grondgebiedszaken GZ-uitvoering, dienst Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Milieudienst, Magazijn Laarstraat 90 - 2070 Zwijndrecht Tel.: 03/250.48.00 - fax: 03/250.48.79 Milieutelefoon - tel.: 03/250.48.85 (tijdens de kantooruren) •Bibliotheekfiliaal John Tulpinckstraat 2 - 2070 Zwijndrecht (Burcht) Tel.: 03/252.56.81 •Ontmoetingscentrum ‘t Waaigat vzw Kerkplein 1 - 2070 Zwijndrecht (Burcht) Tel.: 03/250.49.90 - fax: 03/250.49.99 •Sportcentrum Zwijndrecht vzw Fortlaan 10 - 2070 Zwijndrecht tel.: 03/250.49.70 - fax: 03/250.49.79 •Lokale Politie Pastoor Coplaan 222 - 2070 Zwijndrecht (Burcht) Pastoor Coplaan 229 - 2070 Zwijndrecht (Burcht) Tel.: 03/250.64.10 - fax: 03/250.64.11 Openingsuren voor het publiek: 24 uur op 24 uur

12 Jaarverslag 200411 Gemeentelijke vzw’s •Sportcentrum Zwijndrecht vzw Fortlaan 10 - 2070 Zwijndrecht tel.: 03/250.49.70 - fax: 03/250.49.79 Openingsuren: maandag tot zaterdag 9 - 23 uur zondag 9 - 20 uur Gesloten op wettelijke feestdagen en van 1 juli t/m 15 augustus •‘t Ravotterke vzw Binnenplein 1 - 2070 Zwijndrecht tel.: 03/250.48.00 – fax: 03/250.49.69 •Ontmoetingscentrum ‘t Waaigat vzw Kerkplein 1 - 2070 Zwijndrecht (Burcht) Tel.: 03/250.49.90 - fax: 03/250.49.99 Openingsuren: dinsdag: 13.30 – 19.30 uur woensdag, donderdag, vrijdag: 13.30 – 17 uur zaterdag: 10 – 13 uur

13 Jaarverslag 200412 Advies- en overlegorganen Adviesorganen •Adviesraad voor Zelfstandigen en Vrije Beroepen •Cultuurraad •Bibliotheekraad •Derde-Wereldraad •Jeugdraad •Sportraad •Seniorenraad • Milieuraad • Gezondheidsraad • Gelijke-Kansenraad Overlegorganen • Bijzonder Comité • Overlegcomité / OCMW • Basisoverlegcomité politie

14 Jaarverslag 200413 Informatie aan de bevolking Gemeentelijk informatieblad Formaat: DIN A4 Aantal pagina’s: variabel van 16 tot 24 (+ extra katernen) Periodiciteit: maandelijks 11x per jaar - juli / augustus dubbelnummer Agenda gemeenteraad en gemeenteraadscommissies De agenda en toelichtingsnota’s kunnen via de website van de gemeente: www.zwijndrecht.be geraadpleegd worden. Men kan deze ook gratis afhalen in het administratief centrum, dienst Onthaal, Binnenplein 1. Persmedelingen Uitnodigingen en mededelingen worden door de Communicatiedienst op verzoek van departementen en diensten opgesteld en verstuurd aan de (hoofdzakelijk) lokale pers. In het kader van de huisstijl krijgt de berichtgeving een vaste vorm en structuur mee. Soorten berichten: agenda en toelichtingen gemeenteraad, agenda gemeenteraadscommissies, belangrijke activiteiten (culturele e.a.), informatievergaderingen, … Kabeltekst In oktober 1991 werd gestart met de Kabeltekst. Deze wordt door de Communicatiedienst voortdurend rechtstreeks bijgewerkt. Zo bijvoorbeeld de wekelijkse medische wachtdiensten, data en agenda gemeenteraad, sluitingsdagen diensten en bibliotheek, programma kermissen en herdenkingen (b.v. 8 mei), alle activiteiten van OC ’t Waaigat, cultuur, sport, jeugd, adviesraden, Actiecomité Roemenië, werken van enige omvang, gedetailleerde toelichting selectieve huisvuilophaling. De gemeentelijke pagina’s bevinden zich bij de Kabeltekst van ATV. Affiches en folders Op de computer wordt een wijde waaier van drukklare documenten gemaakt. Een greep daaruit: Nieuwsflits, personeelsblad, folders voor alle diensten, brochures (Je gemeente in je klas, gemeente- en, seniorengids), advertenties voor Huis aan Huis, affiches, uitnodigingen, persmededelingen. Wekelijks wordt er een persoverzicht samengesteld.

15 Jaarverslag 200414 Sensibilisering en preventie “selectieve huisvuilophaling” Opvolging van de maandelijkse stuurgroepvergadering ‘Selectieve huisvuilophaling’ (sensibilisering en preventie) bij IBOGEM. Samenstelling: voorzitter en personeel Ibogem, schepen Loe Van der Donckt, Milieudiensten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht, Informatiediensten Beveren en Zwijndrecht, Communicatieverantwoordelijke Indaver, afvaardiging Fost Plus. Huisstijl Sinds 2000 wordt een vernieuwde huisstijl, het eigen ‘gemeentelijke visueel imago’ toegepast. Dit gebeurt door het uniformiseren qua vormgeving, typografie en tekst van folders, brochures, affiches, informatieblad, uithangberichten, persmededelingen, voorzetbladen, persmap en advertenties. De huisstijl wordt voortdurend geëvalueerd. Klasrondleidingen Er wordt uitleg verstrekt over de werking van de gemeente en de verschillende departementen en diensten aan de leerlingen van het vierde jaar. Openbaarheid van bestuur Sinds 17 december 1997 is de wet op de openbaarheid van bestuur voor gemeenten van kracht. Zij is vervangen door het decreet van 26 maart 2004. De Informatiedienst heeft in 1998 een reglement openbaarheid van bestuur opgesteld en staat in voor: - de afwerking van aanvragen tot inzage; - de opvolging en verdere uitwerking van de openbaarheidsregeling in de gemeente. Meldingsformulier In juni 1999 werd gestart met het meldingsformulier. Het is een formulier dat iedere maand verschijnt in het informatieblad en waarmee problemen en voorstellen kunnen gemeld worden. De Informatiedienst registreert de meldingen en geeft de klachten door aan de verschillende diensten die op hun beurt een oplossing aan de gestelde problemen trachten te geven. De Informatiedienst verstuurt een antwoord naar de melder. Website Sinds mei 2001 hebben wij een website. Deze wordt door de Informatiedienst voordurend bijgewerkt met onder andere de medische wachtdiensten, data en agenda gemeenteraad, sluitingsdagen gemeentediensten en bibliotheek, culturele, sport- en jeugdactiviteiten, vacatures, openbaar vervoer, … Onthaal van nieuwe inwoners Bij inschrijving ontvangen nieuwe inwoners een onthaalmap. Tweemaal per jaar worden de nieuwe inwoners uitgenodigd op een onthaalavond. Aan de hand van een fotoreeks wordt de werking van de gemeente in beeld gebracht.

16 Jaarverslag 200415 Gemeentepersoneel •Administratief Personeelskader: 48 Effectieve bezetting: 45 waarvan 1 startbaner •Technisch Personeelskader: 13 Effectieve bezetting: 6 •Politie Personeelskader : 52,5 (inclusief contractuele arbeidsters poetsdienst) Effectieve bezetting: 43,13 1 startbaner Ministerie Onderwijs •Werklieden Personeelskader: 18,47 - 1,47 = 17 Effectieve bezetting: 27 waarvan 1 startbaner •Schoonmaaksters Personeelskader: 3,43 + 1,47 = 4,9 Effectieve bezetting: 5 •Bibliotheek Personeelskader: 4,69 Effectieve bezetting: 6 waarvan 1 startbaner •Gesubsidieerde contractuelen Personeelskader: 44 + 5 wwgesco = 49 + 1,5 politie = 50,5 Effectieve bezetting: 41,63 + 1,5 = 43,13 (inclusief gesco politiepersoneel) •Startbanen Effectieve bezetting: 3 Aantal geneeskundige onderzoeken: 190 Arbeidsongevallen minder dan 1 dag arbeidsongeschiktheid: 9 meer dan 1 dag arbeidsongeschiktheid: 13 Syndicaal overleg aantal vergaderingen van het bijzonder comité voor het gemeente- en OCMW personeel: 17

17 Jaarverslag 200416 Sociale dienst van het personeel Het gemeentebestuur is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst, Jozef II –straat 41 te 1040 Brussel. Deze dienst verstrekt financiële tegemoetkomingen en geeft informatie en begeleiding in moeilijke omstandigheden. De personeelsleden kunnen hiertoe beroep doen op maatschappelijk werkers die samen met hen naar de beste oplossingen zoeken. Daarnaast biedt deze dienst nog volgende voordelen aan: • Automatische tegemoetkomingen - premie bij geboorte of adoptie - premie voor mindervalide kinderen - huwelijkspremie - tegemoetkoming in de verblijfskosten van kinderen met vakantie - afscheidspremie • Niet-automatische tegemoetkomingen - verpleegkosten - begrafeniskosten - farmaceutische, medische en paramedische kosten - tegemoetkomingen in uitzonderlijke omstandigheden Deze tegemoetkomingen zijn steeds in verhouding met het inkomen en de sociale toestand van het gezin. Daarnaast biedt de vzw “Sociale Dienst van de plaatselijke en gewestelijke overheidsdiensten” ruime vakantiemogelijkheden aan in eigen land of buiten onze landsgrenzen.

18 Jaarverslag 200417 Gemeentefinanciën Balans per 31 december 2003

19 Jaarverslag 200418 Financiële vaste activa

20 Jaarverslag 200419 Financiële rekeningen en evolutie van de schuld

21 Jaarverslag 200420 Gemeentebegroting en rekening

22 Jaarverslag 200421 Ontvangsten, belastingen, subsidies

23 Jaarverslag 200422 Uitgaven, functionele analyse, toelagen

24 Jaarverslag 200423 Toelagen

25 Jaarverslag 200424 Gemeentelijke gegevens

26 Jaarverslag 200425 Bevolking en burgerlijke stand Bevolking Nationaliteit Overlijdens Aantal brievenbussen: 7.787

27 Jaarverslag 200426 Bevolkingsevolutie sedert de fusie

28 Jaarverslag 200427 Bevolking

29 Jaarverslag 200428 Bevolkingspiramide

30 Jaarverslag 200429 Samenstelling van de bevolking volgens nationaliteit

31 Jaarverslag 200430

32 Jaarverslag 200431 Burgerlijke stand en uitgereikte documenten

33 Jaarverslag 200432 Tewerkstelling in Zwijndrecht (GOM 2004) Op 30 juni 2002 waren er 7.933 werknemers in Zwijndrecht (6.515 werknemers woonden in Zwijndrecht). De havenindustrie op de linkeroever ligt voor een deel op het grondgebied van Zwijndrecht wat de hoge industriële tewerkstelling verklaart: 1/3 van het totaal. De specialisatiecoëfficiënten leren dat de tewerkstelling vooral geconcentreerd is in de chemische nijverheid, de productie van bouwmaterialen, de metaalverwerkende nijverheid en de bouwnijverheid. Zwijndrecht telt 11bedrijven met meer dan 200 werknemers. De chemische nijverheid is de grootste industriële sector in Zwijndrecht met 1.440 werknemers. De grootste bedrijven in deze sector zijn: BAYER RUBBER NV, INEOS NV, EXXONMOBIL CHEMICAL BELGIUM NV, 3 M BELGIUM NV, SPECIALITY POLYMERS ANTWERP NV en ARCH CHEMICALS NV. Een groot bedrijf in de metaalverwerkende nijverheid is EGEMIN NV, een producent van automatiseringssystemen met 450 werknemers. Ten slotte telt de bouwnijverheid een tweetal zeer grote bedrijven in Zwijndrecht: DREDGING INTERNATIONAL NV met 452 werknemers en ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE NV met 365 werknemers.

34 Jaarverslag 200433 Werkloosheid

35 Jaarverslag 200434 Zelfstandigen (GOM 2004)

36 Jaarverslag 200435 Sociale dienstverlening Premies verleend door de gemeente -Huwelijksjubilea -Geboorte- en adoptiepremie: 62,00 EUR per kind -Sociaal-pedagogische toelage aan mindervaliden: 372,00 EUR per jaar -Toelage aan particulieren ter ondersteuning van de thuisverzorging van bejaarden: -100,00 EUR per maand (1 persoon) -150,00 EUR per maand (2 personen) -Startpremie voor gehuwden en samenwonenden: 124,00 EUR per persoon -Toelage verlof mindervaliden: 25,00 EUR per 7 dagen (max. 50,00 EUR) -Toelage voor gezins- en bejaardenhulp (aan instellingen): 1,00 EUR per uur/inwoner -Toelage werkverschaffing aan mindervaliden (aan instelling): 19,00 EUR per maand/inwoner

37 Jaarverslag 200436 Begraafplaatsen

38 Jaarverslag 200437

39 Jaarverslag 200438 Sociale dienstverlening in de gemeente Pensioenaanvragen Werknemerspensioenen: 81 Zelfstandigen: 17 Gewaarborgd inkomen bejaarden: 2 Aanvragen om tegemoetkomingen mindervaliden Aanvragen om gewone, bijzondere, aanvullende tegemoetkoming mindervaliden, hulp van derden, tegemoetkoming ter aanvulling op het gewaarborgd inkomen: 97 Gehandicaptenzorg Verenigingen voor mindervaliden: 2 Activiteiten: reizen, vormingsavonden, creatieve vaardigheden Gemeentelijk feest voor andersvaliden Bejaardenzorg Verenigingen voor senioren: 6 Instellingen voor bejaarden: Privé: Woon- en Zorgcentrum “De Regenboog” Regenbooglaan 14 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/253.28.00 Bejaardentehuis “Huize Herleving” (O.C.M.W.– Zwijndrecht) Dorpstraat 61 – 2070 Burcht - Tel.: 03/250.18.50 Dienstencentrum Houtmere (O.C.M.W.– Zwijndrecht) Houtmere 27 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/250.18.18 Serviceflats Houtmere (O.C.M.W.– Zwijndrecht) Houtmere 27 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/250.18.35 Serviceflats ’t Lam (O.C.M.W.-Zwijndrecht) Polderstraat 1 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/250.18.35 Serviceflats ’t Glazen Huis (O.C.M.W.-Zwijndrecht) Seefhoeklaan 12 – 2070 Burcht - Tel.: 03/250.18.35

40 Jaarverslag 200439 Preventieoverleg Sinds mei 2001 heeft de dienst Sociale Zaken de coördinatie van dit overleg overgenomen van de Jeugddienst. In samenwerking met de Jeugddienst. Cursussen basiseducatie Leerpunt Waasland plande in overleg met de schepen van Sociale Zaken, de dienst Sociale Zaken en het ocmw de volgende cursussen in Zwijndrecht: -Een cursus sterk op het werk. Deze cursus is bedoeld voor mensen die door het ocmw worden tewerkgesteld in het kader van artikel 60 £ 7 van de ocmw wet. De cursus duurde 10 bijeenkomsten, bestond uit dertig lesuren en starte op 14 september 2004 in de lokalen van de kerkstraat nr. 50. Op 7 september was er een intake moment. -Een cursus rijbewijs. Deze cursus bestond uit 54 cursusuren, verspreid over 18 bijeenkomsten. De cursus begon op 14 september. Op 7 september was er een intakemoment. Morele consulente Elke woensdag14.00 – 16.00 uur - Dienstencentrum Houtmere 16.15 – 18.15 uur - ’t Fakkeltje

41 Jaarverslag 200440 OCMW Adres Administratief Centrum Dorp Oost 45 – 2070 Zwijndrecht - tel. 03/250.18.18 - fax. 03/253.15.78 Diensturen maandag/woensdag/donderdag 9 - 12 uur en 13 - 16 uur dinsdag 9 - 12 uur - 13 - 16 uur en 17.30 - 19 uur vrijdag 9 - 12 uur Openingsuren maandag/woensdag/donderdag 9 - 12 uur en 13 - 16 uur dinsdag 9 - 12 uur - 13 - 16 uur en 17.30 - 19 uur vrijdag 9 - 12 uur Dienstverlening Sociale diensten : - Sociale bijstand - Advies en administratieve hulp - Begeleid wonen - Rechtshulp en advies - Psychologische hulp en advies - Schuldbemiddeling - Project arbeids- en tewerkstellingsbegeleiding - Lokaal Opvanginitiatief (LOI) Senioren- en bejaardenzorg : - Gezinszorg - Poetshulp - Thuisbedeelde maaltijden - Klusjeshulp - Verhuur van alarmapparatuur - Opname van bejaarden in een rustoord - Opname van bejaarden in een serviceflat - Coördinatie en ondersteuning van de thuiszorg

42 Jaarverslag 200441 Dienst voor opvanggezinnen Dienst thuisopvang van zieke kinderen Dienstencentrum Houtmere: -Cafetaria -Dagelijks warme maaltijden -Animatie -Vormings- en bewegingsactiviteiten -Kapper en pedicure Instellingen Rustoord Herleving, Dorpstraat 61 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/250.18.50 Serviceflats Houtmere, Houtmere 1-26 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/250.18.36 Lokaal Dienstencentrum Houtmere, Houtmere 27 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/250.18.36 Serviceflats ’t Lam, Polderstraat 1 bus 1-29 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/250.18.36 Serviceflats ’t Glazen Huis, Seefhoeklaan 12 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/250.18.36 OCMW-raad Voorzitter: Frans De Gendtsp.a Leden: •De Decker GeertjeN-VA •De Ruelle YolandeVlaams Belang •Janssens GustGroen! •Michielsen RenaatVLD •Van Criekinge GuidoVlaams Belang •Van Dyck FerryGroen! •Van Goey ElisabethCD&V •Van Wauwe PeterCD&V •Vermeulen ChrisGroen! •Weyns Lucsp.a

43 Jaarverslag 200442 Eredienst Rooms – katholieke eredienst Kerkfabriek Heilig Kruis Voorzitter: Herman Crommelinck Secretaris: Vera Van Hassel Penningmeester: André Vercammen Kerk: Heilig Kruis Dorp Oost 37 – 2070 Zwijndrecht Tel. 03/252.78.21 Kerkfabriek Sint-Martinus Voorzitter: Jean Peeters Secretaris: Karel Colman Penningmeester: Marcel Goossens Kerk: Sint-Martinus E.H. Pastoor Kamiel Philips Kaaiplein 29 – 2070 Burcht Tel. 03/252.82.46 Tegemoetkoming in kosten Huurgeld voor woongelegenheden van parochiale geestelijken: 10.411,40 EUR Huurgeld kerkelijke diensten: 100,00 EUR Toelage aan de kerkfabriek voor grote herstellingswerken aan gebouwen: éSint Martinus 51.660,00 EUR éHeilig Kruis 10.375,00 EUR Bijdrage in de werkingskosten: 29.886,00 EUR

44 Jaarverslag 200443 Opdrachthoudende, dienstverlenende en andere verenigingen Opdrachthoudende, dienstverlenende en andere verenigingen waarin de gemeente vertegenwoordigd is Opdrachthoudende vereniging Antwerpse Waterwerken Mechelsesteenweg 64 - 2018 Antwerpen - Tel.: 03/244.05.00 Dienstverlenende vereniging CIPAL Cipalstraat 1- 2440 Geel - Tel.: 014/57.62.11 DE LIJN - Vlaamse Vervoermaatschappij H. Consiencestraat 1b - 2800 Mechelen - Tel.: 015/44.07.11 Dienstverlenende vereniging FINEA Grote Markt - 2000 Antwerpen - Tel.: 03/280.05.23 Gemeentelijke Holding nv Pachecolaan 44 - 1000 Brussel - Tel.: 02/222.11.11 DEXIA Pachecolaan 44 - 1000 Brussel - Tel.: 02/222.11.11 Maatschappij voor het grond- en industrialisatiegebied van het linkerscheldeoevergebied Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel.: 03/776.65.93 Opdrachthoudende vereniging IBOGEM Schaarbeekstraat 27 - 9120 Melsele - Tel.: 03/253.16.64 Opdrachthoudende vereniging IGAO Mechelsesteenweg 271 - 2018 Antwerpen - Tel.: 03/280.02.11 Dienstverlenende vereniging IGEAN en opdrachthoudende vereniging IGEAN (Milieu & Veiligheid) Doornaardstraat - 2160 Wommelgem - Tel.: 03/350.08.11 Opdrachthoudende vereniging IMEA Mechelsesteenweg 271- 2018 Antwerpen - Tel.: 03/280.02.11 Dienstverlenende vereniging IVCA Julius Moretuslei 2 - 2610 Wilrijk - Tel.: 03/828.95.60

45 Jaarverslag 200444 Strategisch plan regio Antwerpen Streekplatform Jodenstraat 44 - 2000 Antwerpen - Tel.: 03/204.57.80 - Fax : 03/204.68.94 Kredietmaatschappij onze thuis A. Panisstraat 8, bus 2 - 9120 Beveren - Tel.: 03/775.89.28 Opleidings- en vormingsinstituut voor overheidspersoneel vzw (OVO) Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen - Tel.: 03/237.28.00 Opdrachthoudende vereniging PIDPA Desguinlei 246 - 2018 Antwerpen - Tel.: 03/238.98.40 Raad der Europese Gemeenten Karel De Grotelaan 23 - 1040 Brussel - Tel.: 02/230.97.71 Opdrachthoudende vereniging TEVELO Mechelsesteenweg 271 - 2018 Antwerpen - Tel.: 03/280.02.11 Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) Karel Oomsstraat 11 - 2018 Antwerpen - Tel.: 03/216.28.10 Vereniging Van Openbaar Groen vzw (VVOG) St. Jansstraat 7B - 8000 Brugge - Tel.: 050/33.21.33 Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) Aarlenstraat 53 - 1040 Brussel - Tel.: 02/233.20.11 Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten (VBSG) Aarlenstraat 53 - 1040 Brussel - Tel.: 02/233.20.11 Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij cv Struikheidelaan 2 - 2070 Zwijndrecht -Tel.: 03/253.07.00 Hooge Maey Haven 550 – Moerstraat - 2030 Antwerpen - Tel.: 03/568.66.31

46 Jaarverslag 200445 Gemeentelijke advies- raad voor Zelfstandigen Aangesloten verenigingen Worden als lid van de Adviesraad Zelfstandigen beschouwd alle zelfstandigen, kleine ondernemingen en beoefenaars van vrije beroepen die daarvan het bewijs leveren en waarvan de onderneming in Zwijndrecht gevestigd is. Iedere onderneming kan slechts door één persoon in de Adviesraad Zelfstandigen vertegenwoordigd zijn en beschikt slechts over één stem. Het lidmaatschap in de Adviesraad Zelfstandigen vervalt van ambtswege indien het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in dit artikel. Vergaderfrequentie: maandelijks In september vindt de jaarlijkse algemene vergadering plaats waarop alle leden, dus alle zelfstandigen en vrije beroepen uit Zwijndrecht, worden uitgenodigd. Kandidaturen voor bestuursfuncties dienen ingediend vóór de algemene vergadering. Activiteiten De Adviesraad Zelfstandigen heeft tot doel de behoeften en vragen van haar leden te onderzoeken en de belangen van de zelfstandigen in Zwijndrecht kenbaar te maken. Zij verstrekken informatie en advies aan zowel de individuele zelfstandige als aan de beleidsbepalende instanties van de gemeente. Wekelijkse rustdag - afwijkingen 2004 - van 01.01 t/m 07.01 (Nieuwjaar 01.01) - van 08.01 t/m 14.01 (Vreugdevuur 08.01, Verloren Maandag 10.01) - van 10.02 t/m 16.02 (Sint-Valentijn 14.02) - van 22.03 t/m 28.03 (Pasen 27.03) - van 05.04 t/m11.04 (Plechtige communie Zwijndrecht en Burcht 09.04) - van 26.04 t/m 02.05 (1ste communie Zwijndrecht De Krinkel en Feest van de Arbeid 01.05, braderij Burcht 01.05, kermis Burcht 30.04 t/m 02.05) - van 03.05 t/m 09.05 (O.H. Hemelvaart en 1ste communie Zwijndrecht Laarstraat 05.05) - van 13.05 t/m 19.05 (Pinksteren en 1ste communie Burcht 15.05, Sinksenkermis Zwijndrecht 14 t/m 16.05) - van 10.06 t/m 16.06 (Grote kermis Zwijndrecht 11 t/m15.06, braderij Zwijndrecht 12.06: voor grondgebied Zwijndrecht) - van 18.07 t/m 24.07 (Nationale Feestdag 21.07) - van 13.08 t/m 19.08 (Moederdag 15.08) - van 26.08 t/m 01.09 (Kleur in Burcht 27.08: voor grondgebied Burcht) - van 01.10 t/m 07.10 (Jaarmarkt Zwijndrecht en jaarmarktkermis 01.10 t/m 03.10: voor grondgebied Zwijndrecht) - van 31.10 t/m 06.11 (Allerheiligen-Allerzielen 01 en 02.11) - van 22.12 t/m 28.12 (Kerstmis 25.12)

47 Jaarverslag 200446 Handel, nijverheid en middenstand Nieuwe leurkaarten Aantal: 11 Plaatselijke kermissen St.-Wivinakermis Burcht: 1 e zondag van mei Sinksenkermis Zwijndrecht:dag van Sinksen Grote kermis Zwijndrecht:1 e zondag na de 11 e juni Jaarmarkt Zwijndrecht:1 e maandag van oktober Braderijen en commerciële markten ingericht door de plaatselijke middenstandsverenigingen Vreugdevuurhappening (kerstboomverbranding) Schuttershofplein op 10 januari 2004 Braderij Burcht op 2 mei 2004 Braderij Zwijndrecht op 13 juni 2004 Kerstmarkt in de Statiestraat te Zwijndrecht op 11 december 2004 Kerstmarkt centrum Burcht op 12 december 2004 Openbare markt Plaats: Kerkplein Burcht Het betreft hier een traditionele openbare markt waar allerlei producten te koop worden aangeboden. Verkoop: elke maandagmorgen (uitgezonderd op wettelijke feestdagen) van 08.00 tot 12.00 uur. Totaal aantal beschikbare meters: 75. Aantal marktkramers met abonnement: 5 (38 lopende meters toegewezen). Standplaatsvergoeding: 0,62 EUR de lopende meter/dag Elektriciteitsaansluiting: 2,00 EUR per aansluiting/dag Marktafval: terug mee te nemen of aan te bieden op het containerpark van Ibogem.

48 Jaarverslag 200447 Veejaarmarkt Naar jaarlijkse traditie wordt er een veejaarmarkt gehouden in oktober met standhouders met bioproducten en diverse randanimatie. Op 4 oktober 2004 werd ze voor de derde maal georganiseerd op de parking van de gemeentelijke sporthal (Fortlaan). Het plaatselijke veejaarmarktcomité waakt over de toepassing van de nieuwe wedstrijdrichtlijnen en algemene schikkingen, zodat de keuring en de deelname van de dieren voortaan gebeuren volgens de nieuwste richtlijnen van het ministerie van Landbouw. In totaal werden 225 dieren (hoornvee, paarden, pony’s, ezels) ingeschreven en werd er voor 3.711,00 EUR aan prijzen en aandenkens uitbetaald. Inname van toevallige en vaste standplaatsen op het openbaar domein Ambulante handelaars kunnen een vaste of een losse standplaats aanvragen op het openbaar domein tegen een tarief van 0,62 EUR/lopende meter. Momenteel hebben 3 ambulante handelaars op vrijdagvoormiddag een vaste standplaats aan de gemeentelijke sporthal voor de verkoop van vis, kip-aan-het-spit en groenten. In 2004 vroegen 5 bloemen- en plantenverkopers voor de traditionele feestdagen (Sint-Valentijn, moederdag,…) een losse standplaats aan (Kerkplein, Kerkhofplein Zwijndrecht, kerkhof Zwijndrecht en Burcht). Wandel- en fietsbrochure Vlietbospad 6 km Halfmaanpad 11 km Scheldewandeling Burcht 8 km Beeldenroute: Zwijndrecht 4,5 km, Burcht 6 km, gecombineerde route 12 km Toeristische folders over de gemeente Open Monumentendagbrochure 1990: Sleutelshof en Bakkersveer Open Monumentendagbrochure 1992:Dorpscentrum Burcht Open Monumentendagbrochure 1993:Dorpscentrum Zwijndrecht Open Monumentendagbrochure 1995:Openbare gebouwen Open Monumentendagbrochure 1996:Sint-Martinuskerk te Burcht Open Monumentendagbrochure 1999:Fort van Zwijndrecht, Fort van Sint-Marie Open Monumentendagbrochure 2002:Symbolen aan de gevels (fietsroute) Symbolen (H. Kruiskerk, Oorlogsgedenkteken, kerkhof Zwijndrecht) Folder ‘Gemeinde Zwijndrecht’ 2002:Naar aanleiding van Hessentag in Idstein Open Monumentendagbrochure 2003:Steen, dorpswandeling Burcht en Ytong Open Monumentendagbrochure 2004:Natuur, defensieve dijk

49 Jaarverslag 200448 Land, tuinbouw, veeteelt, bosbouw, visvangst

50 Jaarverslag 200449 ‘t Ravotterke vzw Voorzitter: schepen Loe Van der Donckt Ondervoorzitter: Patrick Cabus Secretaris: Jahel Roels Penningmeester: Ann Genyn Binnenplein 1 - 2070 Zwijndrecht Tel.: 03/250.48.00 – Fax: 03/250.49.69 Vergaderingen Algemene Vergadering op 3 mei 2004 Raad van Bestuur op 19 januari 2004, 3 mei 2004 en 8 november 2004 Werkgroepen Speelpleinwerking Grabbelpas Tieners (Swap) Overkoepelende stuurgroep Activiteiten In alle schoolvakanties, behalve de kerstvakantie: -Grabbelpasactiviteiten voor kleuters van 5 en 6 jaar -Grabbelpasactiviteiten voor lagere schoolkinderen van 7 tot 12 jaar -Swapactiviteiten voor tieners van 13 tot 16 jaar Kinderatelier: -2 reeksen van 10 woensdagnamiddagen vol knutselplezier voor lagere schoolkinderen Speelpleinwerking: -paasvakantie: enkel lagere schoolkinderen -zomervakantie: voor kleuters en lagere schoolkinderen Swapkeet: -ontmoetingsplaats voor tieners: elke woendagnamiddag van 14 tot 17 uur en elke vrijdagavond van 19 tot 22 uur in Kerkstraat 50 te Burcht Monitorenactiviteiten: ‘t Ravotterke vzw stelt zelf ook elk jaar een jaarverslag op, dat u kan opvragen bij de Jeugddienst.

51 Jaarverslag 200450 Gemeentelijke Jeugdraad Samenstelling Voorzitter: Gert Lathouwers Ondervoorzitter: Wim Kegelaers Secretaris: Pieter De Decker Penningmeester: Joris Vanderlinden Vergaderingen Agendacommissie: 1x per maand Algemene vergadering: elke 3e donderdag van de maand, behalve in juli en augustus Toelage 1.240,00 euro per jaar Werkgroepen Naargelang de actualiteit en activiteiten. In 2004 organiseerde de Jeugdraad: -Op zondag 7 maart 2004 kwamen alle jeugdbewegingen bijeen om het Massaspel te spelen (2 e editie), voorbereid door de Jeugdraad. -Op vrijdag 9 april 2004 vond de traditionele BOB-tocht plaats met Belgische Orginele Bieren in alle jeugdlokalen. -Voor de 1 e keer organiseerde de Jeugdraad een openluchtcinema, op donderdag 26 augustus 2004. Er kwamen zo’n 250 à 300 personen een kijkje nemen naar de film “Ocean’s 11”. -Op 4 september hielpen heel wat Jeugdraders mee aan het dance-festival Antwerp Is Burning op het vlak van promotie en hulp ter plaatse. In ruil werden hiervoor heel wat gratis tickets verdeeld aan Zwijndrechtse jongeren. -Op vrijdag 26 november 2004 werd de jaarlijkse Jeugdraadquiz georganiseerd. Tussen de normale quizrondes werd ook nog een moord opgelost. -Donderdag 23 december 2004 nodigde de Jeugdraad voor de 1 e keer alle jongeren uit om het nieuwe jaar reeds in te zetten op een nieuwjaarsreceptie in het jeugdhuis. Dit werd gecombineerd met een inspraakprojectje over jeugdbeleid. Alle activiteiten worden voorbereid door specifieke werkgroepen.

52 Jaarverslag 200451 Adviezen -Begroting 2005 en financieel verslag 2003 VZW ’t Ravotterke -Jaarplannen 2005 jeugdwerkbeleidsplan/jeugdruimteplan 2005-2007 -Werkingsverslagen 2003 jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 en jeugdruimteplan 2003-2004 -Keuze van de beleidsthema’s binnen het jeugdruimteplan 2005-2007: ontmoetingsruimte en speelruimte -Ontwerp jeugdwerkbeleidsplan/jeugdruimteplan 2005-2007 -Definitief jeugdwerkbeleidsplan/jeugdruimteplan 2005-2007

53 Jaarverslag 200452 Jeugddienst Taken -Straat op Stelten, gratis kinder- en jongerenfestival, op 26 juni 2004 -Klasrondleidingen voor alle 4 e leerjaren -Jeugdwerkbeleidsplan en jeugdruimteplan -Speelruimte-overleg -Jeugdkrant Omzeep, website -Ontwikkeling Jeugdcentrum, Dorp Oost 42 -Coördinatie Zwijndrecht Zwokust-Zwaast-Zwomert-Zwerfst (samenwerking jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst, buitenschoolse kinderopvang en vzw ’t Ravotterke) -Preventie-overleg -Ondersteuning VZW ’t Ravotterke (organisatie, Grabbelpas, speelpleinwerking, swap en swapkeet, kinderatelier, monitorenvorming) -Ondersteuning jeugdverenigingen, jeugdhuis en Jeugdraad. -Bijwonen Lokaal Overleg (BKO) -Deelname aan WASO, VVJ-overleg Ondersteuning plaatselijk jeugdwerk -Algemeen toelagereglement voor jeugdverenigingen (= werkingssubsidies): 11.964,00 EUR -Toelage kadervorming: 2.975,00 EUR é74 jongeren ontvingen een toelage voor kadervorming - 64,18% van het cursusgeld kon worden uitgekeerd -Toelage vervoersonkosten: 2.480,00 EUR -Toelage energiekosten: 3.719,00 EUR -Toelage bouw/verbouwingswerken: 9.000,00 EUR é4 verenigingen deden hierop beroep -Toelagen projecten: 250,00 EUR verbruikt van de 1.240,00 EUR éde jeugdraad ontving deze toelage voor 2 projecten: Massaspel en Openluchtcinema -Toelage jubileum: de Scouts vierden hun 75-jarig bestaan, de Gidsen hun 25-jarig bestaan éhiervoor ontvingen zij respectievelijk een toelage van 496,00 en 248,00 EUR

54 Jaarverslag 200453 Jeugdhuizen en jeugdclubs Jeugdclub B.AR.ST Lokaal: Visserstraat z/n – 2070 Burcht Toelage: 1.100,25 EUR, verbruikt van de 2.480,00 EUR Preventieoverleg In 2004 werd verder gewerkt aan het preventieoverleg met volgende instanties: lokale politie, O.C.M.W., Gezondheidsraad, dokters, ALTOX en het gemeentebestuur. De coördinatie gebeurt door de dienst Sociale Zaken. De Jeugddienst werkt ook mee aan de werkgroep Ieders Buurt van het preventieoverleg i.v.m. verdraagzaamheid rond speelterreinen in de zomervakanties. Zwijndrecht woont ook de vergaderingen van het “Regionaal Preventieoverleg” bij.

55 Jaarverslag 200454 Kinderopvang •Het gemeentebestuur zelf organiseert kinderopvang in de vorm van: Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) Kobbe en Kozze Kobbe Dorpstraat 118 – 2070 Burcht Tel.: 03/252.83.36 Kozze Pastoor Coplaan 48-50 – 2070 Zwijndrecht Tel.: 03/254.14.49 Secretariaat:Administratief Centrum, Departement Welzijnszaken, Dienst Kinderopvang Binnenplein 1 – 2070 Zwijndrecht Tel.: 03/250.48.00 – fax: 03/250.49.69 Missie: -De gemeente Zwijndrecht organiseert buitenschoolse kinderopvang tijdens schoolvrije momenten op weekdagen, op een pedagogisch verantwoorde manier binnen een ongedwongen, kindvriendelijke, huiselijke sfeer. Deze opvang staat open voor alle basisschoolkinderen woonachtig en/of schoolgaand binnen de gemeente alsook voor kinderen waarvan de ouders in de gemeente werken. Samenwerkingsverbanden:  Zwijndrecht Zwomert: De dienst kinderopvang is lid van deze club die elke vakantie een ruim aanbod uitwerkt voor de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren. Zitten samen in deze club: de gemeentelijke jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst. Zij komen maandelijks samen.  Jeugddienst - buitenschoolse kinderopvang: Aangezien het doelpubliek van beide diensten elkaar overlappen, wordt zeswekelijks overleg gepleegd over gezamenlijke onderwerpen.  Lokaal Overleg Kinderopvang: zie verder  Overleg lokale coördinatoren kinderopvang: Onder het voorzitterschap van de Stichting Welzijnszorg Provincie Antwerpen (regionale coördinatie) komen de lokale coördinatoren maandelijks samen. Het werkterrein is vooral beleidsvoorbereidend, maar ook gezamenlijke activiteiten met verschillende opvangen worden hier voorbereid zoals de dag van de BKO (met 1.000 kinderen) en vormingen voor begeleiding en coördinatoren.

56 Jaarverslag 200455 •Op het grondgebied van de gemeente zijn verder volgende initiatieven rond kinderopvang actief: Kinderdagverblijf ‘Ons Peuterhuisje’ vzw Schoolstraat 30 – 2070 Zwijndrecht Tel.: 03/252.59.07 Dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar Dienst opvanggezinnen OCMW-Zwijndrecht OCMW-Zwijndrecht Dorp Oost 45 – 2070 Zwijndrecht Tel.: 03/250.18.18 Opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar Thuisopvang van zieke kinderen OCMW-Zwijndrecht Dorp Oost 45 – 2070 Zwijndrecht Tel.: 03/250.18.18 Particuliere opvanginstelling Baby’s nestje Burchtsestraat 11 – 2070 Zwijndrecht Tel.: 03/252.51.54 Kleine Handjes Herman-Michielssensstraat 7 - 2070 Zwijndrecht Occasionele opvang Gezinsbond Burcht 03/252.53.76 Gezinsbond Zwijndrecht 03/252.68.18 Opvang in de scholen zie rubriek ‘onderwijs’

57 Jaarverslag 200456 Onderwijs Kleuterscholen Gemeenschapsschool ‘Het Laar’ Laarstraat 10 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/252.80.95 Gesubsidieerde Vrije Zelfstandige Kleuterschool: De Krinkelrups Schoolstraat 32 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/252.58.88 Wijkafdeling: Pastoor Coplaan 33 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/252.54.60 Gesubsidieerde Vrije Basisschool‘ ‘Sint-Martinus’ Kloosterstraat 16 – 2070 Burcht - Tel.: 03/252.78.22 Wijkafdeling: Heirbaan 193 – 2070 Burcht - Tel.: 03/253.05.36 Basisonderwijs Gemeenschapsschool ‘Het Laar’ Laarstraat 10 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/252.80.95 – fax: 03/252.58.84 Gesubsidieerde Vrije Lagere School – ‘De Krinkel’ Schoolstraat 34 en Statiestraat 30 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/252.85.46 Gesubsidieerde Vrije Basisschool ‘Sint-Martinus’ Idsteinlaan 14 en Kloosterstraat 16 – 2070 Burcht - Tel. en fax: 03/252.82.38 http://users.skynet.be/martinus Middelbaar Onderwijs Koninklijk Technisch Atheneum Zwijndrecht Uitsluitend maritieme opleidingen Scheldedijk 20 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/575.04.46 – fax: 03/575.09.60 KTA.ZWIJNDRECHT@argo.be

58 Jaarverslag 200457 Ontmoetingscentrum ‘t Waaigat vzw voorzitter: André Van de Vijver ondervoorzitter: Denise Melis-De Lamper secretaris: Cecilia Windelen penningmeester: Ferry Van Dyck Kerkplein 1 - 2070 Burcht Tel.: 03/250.49.90- Fax.: 03/250.49.99 Vergaderlokalen Kerkstraat 50 - 2070 Burcht Mouterij, J. Tulpinckstraat 15 - 2070 Burcht Openingsuren dinsdag 13.30 – 19.30 uur woensdag, donderdag, vrijdag 13.30 – 17.00 uur zaterdag 10.00 – 13.00 uur zondag, maandag gesloten Vergaderingen Algemene Vergadering: 6 mei Raad van Bestuur: 3 februari, 17 maart, 7 juni, 12 oktober, 8 december Werkgroepen Programmatie: 18 februari, 16 maart, 23 november

59 Jaarverslag 200458 Activiteiten

60 Jaarverslag 200459 Gemeentelijke Cultuurraad Dagelijks bestuur Voorzitter: Luc Van Walle Secretaris: Erika De Motte Penningmeester: I. Cant Algemene Vergadering Voorzitter: Luc Van Walle Secretaris: Erika De Motte Penningmeester: I. Cant Werkgroepen Materiële Dienstverlening: Verantwoordelijke: G. Vanderheyden Monumentenzorg Verantwoordelijken: Safina Van der Looij, Maria Louise Van Brempt Kunstbeleid Verantwoordelijken: Jeannine Thys, Erika De Motte Cultureel Archief Verantwoordelijke: Julien Tahon Daarnaast tijdelijke werkgroepen: kroegentocht, heksentocht, wandelbrochure, cultuurbeleidsplan, logo cultuurraad. Activiteiten 24 april - bezoek Vlaams Parlement 19 augustus - Zingdrecht 4 september - kroegentocht ”Muziek & Gelag” 12 september - OpenMonumentendag “Steen” 30 oktober - heksentocht 17 november - uitstap Lille en Roubaix

61 Jaarverslag 200460 Adviezen -Advies Welvaartsvrienden -Advies subsidies aan culturele verenigingen -Advies kunstwerk Bart Decq -Advies Actieplan 2004 -Advies kunstwerk J.O.C. 53 aangesloten verenigingen 8 deskundigen 1 afgevaardigde bibliotheek 77 erkende verenigingen

62 Jaarverslag 200461 Cultuur Activiteiten Cultuurdienst ingericht in samenwerking met het gemeentebestuur 30 april tot en met 16 mei - Week van de amateurkunsten 28 maart - Opendeur Mouterij 18 april - Erfgoeddag 2 juni - Onthulling Zuil-Steen 13 juni - Ezelsoor 19 juni - voorstelling Wandel- en fietsbrochure 1, 8, 15, 22, 29 juli - Zomerpodium 5, 12, 19 augustus - Zomerpodium 28 augstus - Kleur 4 september - Kroegentocht 12 september - Open Monumentendag 1 oktober tot 31 december - Tentoonstelling Alfred Ost gemeentelijke werken 15-16 oktober - Verzustering met Zwijndrecht - Nederland 1 beiaardconcert

63 Jaarverslag 200462 Kunstwerken van de gemeente “Zelfportret” en “De muzikant” van Fred Bervoets - Administratief Cenrum “Gerda” van Leo De Boey - oud gemeentehuis “Kunstenaar en zijn droom” en “Het Grote Offer” van Alfred Ost - Administratief Cenrum “Drie Raven” van Alfons Van Meirvenne - pleintje Zwijndrechtsestraat - Verbindingstraat “Triptiek” van Marc Jambers - pleintje Laarstraat - C. Van Goeystraat “Onder de regen” van Tom Frantzen - Schoolstraat “Mijn Vaderland” van Fred Bervoets - oud gemeentehuis “De Brug” van Tone Pauwels - Kaaiplein “Don Quichote” van Kamiel Van Breedam - pleintje Reynerslaan “Verdiept in droomwereld” van Inge Dewilde - pleintje Melselestraat – St.-Annaboomstraat “Overstroming” aquarel en “Boer De Rijcke” potloodtekening van René Hulstaert - Administratief Cenrum “De Tijd” van Frans Wuytack - Ter Lochtplein “Als boom de sterren raken ” van Paul Gees - Leo Verbeecklaan “Collectie prentbriefkaarten van Alfred Ost” - Administratief Cenrum “Maten” van Marc de Roover - Kapellenkouter “Ontsloten” van Emiel Uytterhoeven - Dorp West “Hommage aan Alfred Ost” van Renaat Ramon - pleintje Burchtsestraat – A. Oststraat “Era” van Liliane Vertessen - Binnenplein “Era 2” van Liliane Vertessen - bibliotheek Zwijndrecht “Het gevecht tussen de Renaissance en de moderne schilder” van Fred Bervoets ets, droge naald met aquarel - Administratief Cenrum “Evasie n°3” van Marc Cordonier - Binnenplein “Vogelman” van Fred Bervoets acide verkeerd techniek - Administratief Cenrum “Zuil-Steen” van Jef Mouton - Seefhoeklaan

64 Jaarverslag 200463 Beschermde monumenten en landschappen Beschermd patrimonium Heilig Kruiskerk te Zwijndrecht (toren, zuidelijk schip en zijbeuken) - K.B. 30.05.1936 Heilig Kruiskerk te Zwijndrecht - K.B. 09.06.1976 Oude Pastorij - Dorp Oost 42 - M.B. 12.12.2002 Woning Polderstraat 2 - M.B. 12.12.2002 Woning Polderstraat 12 - M.B. 12.12.2002 Beschermd landschap Defensieve dijk – M.B. 14.09.2001 Natuurgebieden Het Vliet – K.B. 31.01.1980 – gevarieerd natuurgebied – opp. 50 ha. Blokkersdijk – K.B. 12.05.1980 – vogelreservaat

65 Jaarverslag 200464 Feesten en plechtigheden Jaarlijkse feesten Kermissen: St.-Wivinakermis Burcht:1 e zondag van mei Sinksenkermis Zwijndrecht:dag van Sinksen Grote kermis Zwijndrecht:1 e zondag na de 11 e juni Jaarmarkt Zwijndrecht:1 e maandag van oktober Veejaarmarkt: op 4 oktober 2005 Plechtigheden 8-meiviering – bevrijding 21 juli – nationale feestdag in september – gemeentedag en bevrijding 11-novemberviering – wapenstilstand Jubilea gouden jubilea: 42 diamanten jubilea: 8 briljanten jubilea: 2 platina jubilea: 0 100 - jarige: 1 102 - jarige: 2 103 - jarige: 1 Verzustering Idstein 2 uitwisselingen met vereniging Meteoor 1 officiële verzustering met Zwijndrecht Nederland op 15 en 16 oktober 2004

66 Jaarverslag 200465 Gemeentelijke Seniorenraad De Seniorenraad behandelt alle kwesties op gemeentelijk vlak die de senioren aanbelangen. Bevordert de samenwerking en het seniorenwerk en de bejaardenzorg. Organiseert jaarlijks de seniorenreis en seniorendagen. Samenstelling Voorzitter: Maria Hannes Secretaris: Omer D’Hollander Penningmeester: Hugo De Souter Activiteiten - Seniorenreis - Seniorendagen - Project valpreventie voor senioren

67 Jaarverslag 200466 Gemeentelijke Gelijke Kansenraad Oprichting 4 december 1996 Samenstelling Voorzitter: Charles De Wit Secretaris: Luc Coppieters Penningmeester: Christel Kooyman Doelstelling Het bevorderen van de gelijke kansen en rechten voor vrouwen en minderheidsgroepen binnen de gemeente Zwijndrecht. Toelage: 1.240,00 EUR Activiteiten - Medewerking aan Kleur - Artikels in gemeentelijk informatieblad

68 Jaarverslag 200467 Derde-Wereldraad Voorzitter Stanny Geerts Werking -Voorbereiding en organisatie 11.11.11.-actie -Sensibilisering -Steun aan derdewereldorganisaties (via 11.11.11.koepel van Vlaamse Noord-Zuid beweging) -Bedeling van Sam Sam, een jongerentijdschrift over derdewereldlanden, aan de zesde leerjaren. -Organisatie van Kleur -Artikels in het gemeentelijk informatieblad Toelagen Derde-Wereldraad2.235,00 EUR Sensibilisering door Derde-Wereldraad1.860,00 EUR Sensibilisering door derden2.500,00 EUR Zwijndrechtse ontwikkelingshelpers12.000,00 EUR Huur Wereldwinkel2.500,00 EUR Noodhulp10.000,00 EUR NCOS150.410,00 EUR Klimaatverbond180,00 EUR

69 Jaarverslag 200468 Gemeentelijke Gezondheidsraad Deze raad geeft aan het gemeentebestuur adviezen met als doel de gezondheid, zowel mentaal en fysisch, als het sociaal welzijn van de bevolking in stand te houden en te verbeteren. Daarnaast wil de Gezondheidsraad de samenwerking bevorderen tussen diverse instellingen, groeperingen en personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Mensen uit de gezondheidssector maar ook geïnteresseerde inwoners maken deel uit van deze raad. Samenstelling Voorzitter: Guy Verelst Secretaris: Renaat Michielsen Penningmeester: Prosper Van Geystelen Toelage: 1.240,00 EUR Activiteiten - Sensibilisering rond gezondheidscampagnes (borstkankerscreening, baarmoederhalskankerscreening, anti-tabakcampagne, …) - Project rond valpreventie bij senioren - Project “fruit op school” - Gezond ontbijt in de scholen

70 Jaarverslag 200469 Gemeentelijke Bibliotheekraad Samenstelling Hedwig Van de Velde, voorzitter Adelina Aerts, ondervoorzitter Bibliothecaris, secretaris 24 leden Vergaderingen 20 januari, 27 maart, 18 mei, 21 september en 16 november Werkgroepen -bibiliotheekweek -automatisering -nieuwe bibliotheek -uitbreidingsaciviteiten -beleidsplan (werkingsverslag + actieplan) -jeugdauteurs Adviezen verplicht: - actieplan 2004 -werkingsverslag 2003 niet verplicht: -begrotingsvoorstel -advies bij de aankoop en de verdeling van de materialen (boeken, tijdschriften, cd’s, cd-roms) -installatie Mediargus op internetcomputers voor het publiek

71 Jaarverslag 200470 Bibliotheek Hoofdbibliotheek Binnenplein 1 - 2070 Zwijndrecht Tel.: 03/250.49.40 - fax: 03/250.49.49 e-mail: bibliotheek@zwijndrecht.be Openingsuren: ma - di - vr: 10 -12 uur - 17 - 20 uur Woensdag : 10 - 17 uur Donderdag : 10 - 12 uur - 14 - 17 uur zaterdag: 10 - 13 uur Bibliotheekfiliaal John Tulpinckstraat 2 - 2070 Zwijndrecht (Burcht) Tel.: 03/252.56.81 Openingsuren: dinsdag/vrijdag: 18 - 20 uur woensdag: 14 - 16 uur zaterdag: 10 - 12 uur

72 Jaarverslag 200471 Activiteiten -Leesgroep die 5 x per werkjaar vergadert: 26 januari -Johan Daisne 29 maart - William Trevor 24 april - poëzie 20 september - Anna Anquist 22 november - Erwin Mortier -Gedichtendag op 29 januari: Haikoe’s bij de beelden in de Zwijndrechtse straten -Jeugdboekenweek van 13 maart tot 26 maart met als thema “horen en zien” -23 maart: voordracht georganiseerd samen het Davidsfonds i.k.v. de Nacht van de geschiedenis -Voordracht door jeugdauteurs: 4 mei Stefaan Boonen en 7 mei Luc Hanegreefs -13 juni Ezelsoor: verkoop van afgevoerde werken -3 oktober: deelname Open Bedrijven dag -13 oktober: muzikale sprookjes georganiseerd voor Davidsfonds met als titel ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’ -Bibliotheekweek van 16 tot 23 oktober met als thema: Kan je niet kiezen? De Bibliotheek laat je proeven -23 oktober: deelname aan de boekenbeurs van het Gemeenschapsonderwijs Het Laar -15 tot 20 november: week van de senioren -24 november: deelname voorleesdag -1 december: voorleesavond met als titel “Vrouwentongen” boekenpakketten voor de plaatselijke scholen -boekendienst aan huis -klasbezoeken + initiaties -ruilcollectie grote-letter boeken -tentoonstellingen in de polyvalente ruimte: januari: Haikoe's februari: E. De Motte met olieverfportretten maart: hoeden van De Krinkel "Jan Hoet" april: erfgoeddag met als thema "familie" mei: Reynaert tentoonstelling door J. De Cuyper juni: bierviltjes door D. De Wachter juli: verlenging tentoonstelling van juni augustus: viering sportvereniging ’t Swin (foto's) september: kanttentoonstelling door F. Wuytack oktober: jeugdboekenillustrator C. Aertssen december: schilderijen door A. Jacobs -thematentoonstellingen: januari: relatie man-vrouw februari: archeologie n.a.v. de voordracht over de Kogge maart: de Gouden Uil april: erfgoeddag met als thema "familie" mei: literatuur uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie juli - begin augustus: vakantiedikkerds tweede helft juli: Tall ships races augustus/september: kookboeken uit verschillende landen oktober: winnaar(s) nobelprijs literatuur oktober: culinaire romans november: senioren in de bibliotheek december: kerst en eindejaar

73 Jaarverslag 200472 Werkingscijfers

74 Jaarverslag 200473 Sportcentrum Zwijndrecht vzw Voorzitter: W. De Wulf Ondervoorzitters: K. Herremans - R. Van Haute Fortlaan 10 - 2070 Zwijndrecht tel.: 03/250.49.70 - fax: 03/250.49.79 Beheersorganen Algemene Vergadering Samenstelling: 12 leden afgevaardigd door de gemeenteraad volgens het evenredig stelsel 12 leden afgevaardigd door de Sportraad, erkend door de gemeente Raad van Beheer Samenstelling: 11 leden afgevaardigd door de gemeenteraad volgens het evenredig stelsel 11 leden afgevaardigd door de Sportraad, erkend door de gemeente Comité voor dagelijks bestuur Samenstelling: 4 leden verkozen uit de afgevaardigde leden van de gemeenteraad 4 leden verkozen uit de afgevaardigde leden van de gemeentelijke Sportraad

75 Jaarverslag 200474 Gemeentelijke Sportraad Samenstelling Voorzitter: René Van Haute Ondervoorzitter: Magda De Bock Secretaris: Theo Van Roeyen Penningmeester: Jos Heyrman Sectie voetbal - voorzitter: Filip Vercruyssen Sectie zaalsporten - voorzitter: Emmanuel Neuckens en ondervoorzitter: Monique Franckaerts Sectie Openluchtsporten - voorzitter: Marcel Colijn en ondervoorzitter: Etienne Hemelaer Sectie Parasporten - voorzitter: Jozef Ogiers en ondervoorzitter: Flor Achtergael. Toelagen 1.240 EUR Vergaderingen Algemene vergadering Sectievergaderingen Bestuursvergaderingen Adviezen -Huldiging sportlaureaten mei en november 2004 -Statuten en huishoudelijk reglement Regio Rivierenland -Brainstorming uitbreiding sporthal -Sportpromotieplan 2005 -Dossier verbouwingswerken VS Meteoor: vernieuwing dak -Erkenning/schrapping van sportverenigingen -Subsidiedossiers clubactiviteiten 2003 Activiteiten 17 juni - Medewerking seniorensportdag 26 juni - Medewerking straat op stelten 5 september - Gordel 11 november - Wandeldag Sportinfrastructuur Wordt beheerd door gemeentelijke vzw Sportcentrum Zwijndrecht, Fortlaan 10 te 2070 Zwijndrecht.

76 Jaarverslag 200475 Sportdienst Organisatie van de sportdienst, eventueel in samenwerking met een derde Eéndaagse activiteiten

77 Jaarverslag 200476 Meerdaagse activiteiten Sportkampen

78 Jaarverslag 200477 Organisatie van derden waaraan sportdienst participeert Eéndaagse activiteiten

79 Jaarverslag 200478 Sportinfrastructuur Overdekte sportinfrastructuur Sporthal, Fortlaan 10 – 2070 Zwijndrecht Openingsuren: maandag tot zaterdag 9-23 uur zondag 9-20 uur Gesloten op wettelijke feestdagen en van 1 juli t/m 15 augustus • Sporttakken waarvoor belijning voorzien is: Hoofdveld (volledige zaal lengterichting): Handbal, korfbal, zaalvoetbal, minivoetbal, basketbal, tennis Oefenvelden (1/3 zaal breedterichting): 12 badmintonvelden, 3 basketbalvelden, 3 tennisterreinen, 3 volleybalvelden • Sporttakken waarvoor geen specifieke belijning nodig is: Jazzdans, aerobics, fitness, atletiek, tafeltennis, gymnastiek, … Reservaties: ter plaatse of telefonisch op 03/250.49.70 Openluchtinfrastructuur • Voetbalvelden 2 terreinen met kleedkamers (Pastoor Coplaan/Zwijndrecht) 2 terreinen met kleedkamers (sportpark De Wallen, Heirbaan/Burcht) 3 terreinen met kleedkamers (Kerkenkouter, Richard Orlentstraat/Zwijndrecht) Reservaties: Sportcentrum, Fortlaan 10 of telefonisch op 03/250.49.70 • Tennisterreinen 6 terreinen in sportpark De Wallen (Heirbaan/Burcht) Open van 1 april tot 15 september. maandag t/m vrijdag 12-21 uur (juli en augustus 10-21 uur) zaterdag, zondag, feestdagen 10-18 uur Reservaties: ter plaatse of telefonisch op 03/250.49.70 • Atletiekpiste 1 Atletiekpiste in sportpark De Wallen (Heirbaan/Burcht) De piste is voor individuele gebruikers toegankelijk van 1 april tot 15 september. maandag t/m vrijdag 12-21 uur (juli en augustus 10-21 uur) zaterdag, zondag, feestdagen 10-18 uur Individuele atleten kunnen gebruikmaken van de piste wanneer er geen trainingen of meetings zijn van een club. Reservaties: ter plaatse of telefonisch op 03/250.49.70

80 Jaarverslag 200479 •Andere sportterreinen in openlucht 4 pétanqueterreinen (Fortlaan/Zwijndrecht) 1 basketbal-/volleybalterrein 3 badmintonterreinen (Fortlaan/Zwijndrecht) 1 basketbalterrein in sportpark “De Wallen” (Heirbaan/Burcht) 1 terrein staande wip (A. Borinstraat/Zwijndrecht) 1 skateterrein (Fortlaan/Zwijndrecht) Informatie: Sportcentrum, Fortlaan 10 of telefonisch op 03/250.49.70.

81 Jaarverslag 200480 Openluchtrecreatie Parken en plantsoenen -aantal parkjes: 375 -oppervlakte: 387.628 m² -accommodatie, straatmeubilair: -zitbanken: 312 -vuilnisbakken: 199 Speelterreinen Formele speelterreinen -Seefhoek -Leo Verbeecklaan -Prins Boudewijnstraat -Nieuwland -Piratenplein (J.B. Tassynsstraat) -Neerbroek -Speelroute Administratief Centrum In de volgende wijken kan je een voetbalterrein terugvinden -Willem Elsschotstraat -Ter Lochtlaan -Vromenhove -Goudvinklaan -Seefhoek (1 blauw klimdoel) -Neerbroek (je kan het speelterrein bereiken via de Verbrandendijk) -aan jeugdhuis Barst (Visserstraat) Er zijn ook verschillende basketbalterreinen in Zwijndrecht en Burcht -op het Binnenplein aan de sporthal -Seefhoek -Prins Bouwewijnstraat -Nieuwland -Neerbroek (je kan het speelterrein bereiken via de Verbrandendijk) -Neerbroek (vlak bij de tienerhonk) -Vromenhove -Blokkersdijk -Schuttershof -Heirbaan (Terrein De Wallen)

82 Jaarverslag 200481 Tienerhonken (speciale zitbanken speciaal voor jongeren) -Neerbroek -Veldstraat Wandel- en fietsroutes -Vlietbospad: 6 km -Halfmaanpad: 11 km -Scheldewandeling Burcht: 8 km -Beeldenroute: Zwijndrecht 4,5 km, Burcht 6 km, gecombineerde route 12 km

83 Jaarverslag 200482 Verkeer Wegennet  Lengte van de wegen Gewestwegen: 18 km Provinciewegen: 0 Gemeentewegen: - groot verkeer: 9 km - andere: 52 km Totaal: : 79 km •Aantal km fietspaden Gescheiden door onderbroken lijn van de weg :  10 km Los van de weg  10 km ( exclusief A11) Verkeerscel Politie, dienst openbare werken, burgemeester. Bespreken en adviseren in het kader van de verkeersproblematiek. Frequentie: 1 x per maand. Waterlopen in de gemeente Bevaarbare waterlopen: 7 km Schelde Onbevaarbare waterlopen: 53 km Polders en wateringen Polder van het Land van Waas Kieldrechtsebaan 53 - 9120 Beveren - Tel.: 03/773.25.26 Belangrijkste taken: -Afwatering m.a.w. voorkomen van overstromingen -Beheer poldergebied : m.a.w. afleveren van vergunningen inzake: * visrecht * jachtrecht * kappen van bomen

84 Jaarverslag 200483 Openbaar vervoer Busvervoer Buslijnen waarvan in de gemeente gebruik kan worden gemaakt en voornaamste bestemmingen: Zwijndrecht: 81 – Antwerpen L.O. – Beveren – Westakkers - St.-Niklaas 82 – Antwerpen L.O. – Beveren – Haasdonk – St.-Niklaas 83 – Antwerpen L.O. – Beveren – Kallo – Kieldrecht – Doel 84 – Antwerpen L.O. – Beveren – Vrasene – Kieldrecht – Doel 85 – Antwerpen L.O. – Beveren – St.-Gillis-Waas 87 – Antwerpen L.O. – Burcht – Zwijndrecht Krijgsbaan 88 – Zwijndrecht Krijgsbaan – Kallo – Kieldrecht – Doel (via Melsele Dijkstraat) 89 – Sneldienst Antwerpen – Kallo – Kieldrecht – Doel (via Expressweg) Burcht:93 – Antwerpen L.O. – Temse – Hoogkameren – St.-Niklaas 95 – Antwerpen L.O. – Temse – Velle – St.-Niklaas 97 – Antwerpen L.O. – Temse – Tielrode – St.-Niklaas 99 – Antwerpen L.O. – Temse – Hamme Opstapplaatsen: Zwijndrecht:Burcht: DorpBoomgaardstraat Willem ElsschotstraatKaaiplein Hof Ter RyenKampstraat KrijgsbaanKerkplein RegenbooglaanKloosterstraat StationKoningin Astridlaan C. Van GoeystraatKrijgsbaan VerbrandendijkKruibeeksesteenweg VredesparkTerlochtlaan Veldstraat Zwijndrechtsestraat Tramvervoer Zwijndrecht:3 – Merksem – Zwijndrecht Opstapplaatsen: - Krijgsbaan - Hof Ter Rijen - Dorp - Vredespark - C. Van Goeystraat - Verbrandendijk Treinverkeer (NMBS) Aantal stations: 1 Opstapplaats: Station Fortlaan Voornaamste lijnen en bestemmingen: Antwerpen – St.-Niklaas St.-Niklaas – Antwerpen

85 Jaarverslag 200484 Fietsenstallingen -Kerk Zwijndrecht (overdekt) -Kerkplein Burcht (overdekt) -Station Zwijndrecht (overdekt, aan weerszijden van spoorlijn) -Sportpark De Wallen (overdekt) -Sporthal Fortlaan/Burchtsestraat (rekken in openlucht) -Vromenhove (rekken in openlucht) -Kaaiplein (overdekte rekken) -Kruibeeksesteenweg ter hoogte van Terlochtlaan (overdekt) -Verbrandendijk (overdekt) -Oud gemeentehuis, Dorp West 2 (overdekt) -Administratief centrum

86 Jaarverslag 200485 Openbare werken Wegenwerken  Nieuwland - wegentracé van de wegen-, riolerings- en omgevingswerken.  Heraanleg voetpaden Ernest Claesstraat – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Algemene Ondernemingen Growawé Bvba., Legen Heirweg 186 te 9140 Elversele- Temse, voor een bedrag van 34.525,54 EUR, BTW-incl.  Bebossen van gemeentelijke gronden – Polderstraat - lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: De Vlieger R. en Cie. bvba., Schrijnwerkerstraat 11 te 9240 Zele, voor een bedrag van 39.143,00 EUR, BTW-incl, voor aanplanting van de gemeentelijke grond in de Polderstraat, en voor een bedrag van 22.869,00 EUR, BTW-incl, voor drie jaar onderhoud van deze aanplanting  Heraanleg singel begraafplaats Burcht lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Soga nv., Aven Ackers 14 te 9130 Beveren (Verrebroek), voor een bedrag van 5.737,58 EUR, BTW-incl., voor aanplanting van de singel op de begraafplaats van Burcht, en voor een bedrag van 6.098,40 EUR, BTW-incl, voor drie jaar onderhoud  Aanleg speelterrein Vromenhove - lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Tuinarchitectuur Van Der Auwera bvba, Reetsesteenweg 111 te 2630 Aartselaar, voor een bedrag van 68.970,00 EUR, BTW-incl.  Speelroute Adhemar Borinstraat – Fortlaan – fase 2 - verrekening 1.  Openbare verlichting – Boomgaardstraat (deel) – Reynerslaan (deel) en Vrijheidsstraat (deel) – Vernieuwing.  Openbare verlichting – J.B. Tassynsstraat-Schoolstraat – vernieuwing.

87 Jaarverslag 200486 Gemeentelijke Milieuraad Voorzitter: Hilde Heyrman Penningmeester: Günther Hiel De Milieuraad is een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. De Milieuraad heeft tot doel het gemeentebestuur advies te geven over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, en eventueel acties uit te voeren. De Milieuraad bestaat uit maximum 26 stemgerechtigde leden. Deze leden kunnen zijn: - een vertegenwoordiger voorgedragen per lokaal werkende milieu- en/of natuurvereniging - vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen - vertegenwoordigers van de socio-culturele en vormingsorganisaties - vertegenwoordigers van de beroepsgroepen en -organisaties - geïnteresseerde inwoners van de gemeente Het lidmaatschap geldt voor een termijn van 1 jaar. Ontslagnemende leden worden tijdens de eenjarige ambtstermijn niet vervangen. Het secretariaat is gevestigd op het departement Grondgebiedszaken van het gemeentebestuur (Milieudienst tel. 03/250.48.85), Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht (briefwisseling sturen naar Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht). Daar kunt u steeds terecht voor meer inlichtingen.

88 Jaarverslag 200487 Milieuzorg Samenwerkingsovereenkomst Op 23 mei 2002 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst goed tussen het Vlaams Gewest en de gemeente over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid voor de periode 2002 - 2004. Aanvankelijk werd ingetekend op niveau 1 voor het instrumentarium en de clusters vaste stoffen, water, hinder, mobiliteit en natuur. Op 19 december 2002 werd er bijgetekend tot niveau 2B. Het instrumentarium en de clusters hinder en vaste stoffen worden op niveau 2 uitgevoerd. De cluster hinder werd voor het werkingsjaar 2004 door het Vlaams gewest echter slechts goedgekeurd op niveau 1. Het milieujaarprogramma 2004, resp. 2005, werd op 6 november 2003, resp. 4 november 2004, door de gemeenteraad goedgekeurd. Het gemeentelijk milieubeleidsplan 2002-2006 werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 23 mei 2002 en herbevestigd op 28 oktober 2004, na controle en de vaststelling dat het gemeentelijk beleidsplan in overeenstemming was met de nieuwe gewestelijke en provinciale milieubeleidsplannen. Rattenbestijding De bestrijding van de bruine ratten op openbare grond in de gemeente wordt uitgevoerd door een privé-firma (MDR Service uit Lebbeke-Wieze) op initiatief van de gemeente. Dit houdt in dat enerzijds 9 maal per jaar de diverse lokaasbakken (in het totaal ongeveer 125), die over het grondgebied van de gemeente verspreid staan, worden nagekeken en indien nodig aangevuld met lokaas. Anderzijds wordt ook telkens een lente- en herfstcampagne georganiseerd. De lente- en herfstcampagne is specifiek gericht op het verwijderen van ratten in riolen en grachten. De bestrijding van de muskusratten gebeurt echter door de gemeente in samenwerking met het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, m.n. de Dienst Land- en Tuinbouw.

89 Jaarverslag 200488

90 Jaarverslag 200489

91 Jaarverslag 200490 Ophalen en verwerken van vuilnis Gewoon huisvuil (restafval) Ophaler: Lammertijn, Reinaertweg 55 te 9070 Destelbergen Frequentie: 1 x per 2 weken Stortplaats/verwerkingseenheid (verwerkingszone): INDAVER Eenvormig recipiënt: grijze plastieken vuilzak met geel opschrift Ibogem, Zwijndrecht Kostprijs vuilzak: 10,00 EUR/rol van 10 stuks groot formaat 12,00 EUR/rol van 20 stuks klein formaat Groot huisvuil Ophaler: Lammertijn, Reinaertweg 55 te 9070 Destelbergen Frequentie: 4 x per jaar Lammertijn, Reinaertweg 55 te 9070 Destelbergen Stortplaats/verwerkingseenheid: Indaver Gemeentelijk afval Afgevoerd naar Ibogem Papier en karton Selectieve huis-aan-huisophaling: Ophaler: Lammertijn, Destelbergen Frequentie: 1 x per maand Verwerkingseenheid: Vercammen Stephan Geen eenvormig recipiënt Glas Selectieve huis-aan-huisophaling: Ophaler: Lammertijn, Destelbergen Frequentie: 1 x per maand Verwerkingseenheid: GRL Lummen Eenvormig recipiënt: glaskrat

92 Jaarverslag 200491 PMD – Plastiek, Metaal en Drankkartons Selectieve huis-aan-huisophaling: Ophaler: SITA nv - Burcht Frequentie: 2 x per maand Verwerkingseenheid: Indaver Eenvormig recipiënt: blauwe plastieken vuilzak met opschrift Ibogem Kostprijs PMD-vuilzak: 2,50 EUR/rol van 20 stuks GFT – Groente-, Fruit- en Tuinafval Selectieve huis-aan-huisophaling: Ophaler: SITA nv - Burcht Frequentie: wekelijks Verwerkingseenheid: Verko Dendermonde Eenvormig recipiënt: witte biologisch afbreekbare vuilzakken met opschrift Ibogem Kostprijs GFT-zak: - 2,50 EUR/rol van 10 stuks groot formaat (60 op 90 cm) - 3,30 EUR/rol van 20 stuks klein formaat (50 op 60 cm) Gemengd tuinafval Selectieve huis-aan-huisophaling: Ophaler: Aernouts Swa Frequentie: 3 x per jaar Verwerkingseenheid: IBOGEM Geen eenvormig recipiënt Containerpark Het containerpark van IBOGEM is gelegen in de K.M.O. - zone Schaarbeek. De inwoners kunnen er beperkte hoeveelheden (tot 250 kg) van de meeste soorten huishoudelijk afval selectief deponeren. Openingsuren: maandag: enkel open voor bedrijfsafval tegen betaling: 13 - 16.45 uur di - wo -do en vr: 10 - 11.45 uur en 13 - 17.45 uur zaterdag: doorlopend 9 – 14.45 uur Kringwinkel De kringwinkel van IBOGEM is gelegen Schaarbeekstraat 27 - 9120 Melsele. De kringwinkel haalt gratis herbruikbare goederen op die in de kringloopwinkel kunnen verkocht worden. Opdrachthoudende vereniging IBOGEM De gemeente werkt voor de afvalinzameling en -verwerking samen met de opdrachthoudende vereniging IBOGEM - Intercommunale voor huisvuilverwijdering voor Burcht en omliggende gemeenten, Schaarbeekstraat 27 - 9120 Melsele - tel.: 03/253.16.64

93 Jaarverslag 200492 Materieel Aankoop  Aankoop machines groendienst – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Van der Stock, Grote Baan 138 te 9100 Nieuwkerken Waas voor een bedrag van 22.884,73 EUR, BTW-incl. + overname Iseki zitmaaier voor een bedrag van 2.000,00 EUR  Aankoop retrograafmachine – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Bobcat Europe nv., J. huysmanslaan 59 te 1651 Lot voor een bedrag van 39.608,14 EUR, BTW-incl. + hydraulische koppeling voor een bedrag van 250,00 EUR + overname oude graafmachine voor een bedrag van 4.500,00 EUR  Aankoop van een vrachtwagen - lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Garage Hofmans nv., Vosveld 7 te 2100 Wijnegem voor een bedrag van 46.629,77 EUR, BTW-incl. + aankoop comfortpack (airconditioning en elektromagnetische deurvergrendeling) voor een bedrag van 1.512,50 EUR, BTW-incl. + overname oude vrachtwagen voor een bedrag van 5.000,00 EUR  Aankoop van een vorklift met een benzinemotor – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Tuvo bvba., Vaartstraat 124a te 2520 Oelegem voor een bedrag van 25.518,90 EUR, BTW-incl. + overname oude vorklift voor een bedrag van 5.500,00 EUR  Aankoop politievoertuig – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: een Toyota Hiace Minibus aan Toyota, Avenue du Japon 51 te 1420 Braine-L’Alleud voor een bedrag van 22.143,00 EUR, BTW-incl. Diverse aankopen  Kopieertoestellen - velenging huurcontract bij Océ tot 2007.  Aankoop informaticamaterieel – PC-configuratie's – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Think Tank nv., Ossenmarkt 2 te 2000 Antwerpen, voor een bedrag van 41.240,79 EUR.  Lokale politie – vernieuwing telefooncentrale – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Belgacom, Roderveldlaan 4 te 2600 Berchem: - Leasing van de telefooncentrale en operator toestel op 5 jaar voor een bedrag van 19.121,39 EUR, BTW-incl. - Leasing van 38 IDS210 telefoontoestellen voor 5 jaar voor een bedrag van 8.775,16 EUR, BTW-incl. - Levering en plaatsing van rack met patchpanel en aansluiting van alle connectoren en patchpanel voor een bedrag van 980,10 EUR, BTW-incl. - Installatie van de centrale en indienststelling van het intern telefoniewerk voor een bedrag van 2.657,10 EUR, BTW-incl.

94 Jaarverslag 200493  Aankoop snelheidsradar met bijhorende randapparatuur - lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Polis Services bvba, Leistraat 59 B te 2460 Lichtaart voor een bedrag van 64.474,32 EUR, BTW-incl.  Aankoop radioposten ASTRID – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Radioposten Nokia THR 880 aan AEG Belgium nv. voor een bedrag van 14.384,55 EUR + radioposten Claertone aan Zenitel Belgium nv. voor een bedrag van 6.611,06 EUR  Levering en plaatsing van voetbaldoelen – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: 4 voetbaldoelen aan Eibe België bvba., Louizalaan 109 te 1050 Brussel voor een bedrag van 7.612,34 EUR, BTW-incl.  Aanpassen Sanitaire installaties voetbalterreinen P. Coplaan - lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Blyweert - Gyselinck, Heirbaan 22 te 2070 Zwijndrecht voor een bedrag van 8.894,38 EUR, BTW-incl.  Rolluiken voor de cafetaria van De Wallen – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Kips bvba., Luithagen 2 te 2030 Antwerpen voor een bedrag van 9.427,64 EUR, BTW-incl.  Begraafplaats Burcht – inplanting bijkomende columbariumzuilen - lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: 2 columbariumzuilen aan Hoolants Beton bvba, Martelarenstraat 98 te 1800 Peutie voor een bedrag van 11.912,45 EUR, BTW-incl.  Aankoop bloembakken - lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: 21 bloembakken aan Agref nv., Tragelweg 4 te 9230 Wetteren voor een bedrag van 10.763,68 EUR, BTW-incl.  Levering van gas aan installaties en gebouwen - bestek en wijze van gunnen. Gunning: Luminus nv te Hasselt.  AC - besturing centrale verwarming - onderhoudscontract - lastvooraarden en wijze van gunnen. Gunning: Camps bvba, Stationsstraat 31 te 3950 Ham voor een bedrag van 6.231,50 EUR, BTW-incl.  O.C. 't Waaigat – vernieuwing dakkoepel – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Roegiers & C° nv., Burchtsestraat 89 te 9150 Kruibeke voor een bedrag van 10.998,42 EUR, BTW-incl.  O.C. 't Waaigat en Mouterij – dranken. Gunning: Pyl - Blommaert nv., Antwerpsesteenweg 3254 te 2070 Zwijndrecht.  Aankoop van podiumtent - lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Tent Canopy Starshade 550, voorzien van gemeentelijk logo aan Tenten Krekels bvba, Zamanstraat 37 te 9100 Sint-Niklaas voor een bedrag van 5.095,01 EUR, BTW-incl. + twee zijwanden met opgenaaide ritssluitingen voor een bedrag van 1.831,94 EUR, BTW-incl. Verkoop •Verkoop openbare verlichtingsnetten. •Verkoop vrachtwagen. Gunning: Volvo FM7 bj. 1999 aan Autohandel Castermans, Krijgsbaan wp perceel 20 te 2100 Deurne voor een bedrag van 26.000,00 EUR.

95 Jaarverslag 200494 Territorium en onroerend patrimonium Terrirorium Totale kadastrale oppervlakte gemeente: 1781ha 86a 36ca ofwel 18km². Onroerend patrimonium Kadastraal inkomen van alle onroerende goederen in de gemeente in 2004: Totaal K.I.27.160.701,00 EUR Onbelast K.I. 5.385.964,00 EUR Belast K.I.21.774.737,00 EUR Grondverkopen Ad. Borinstraat – verkoop grondstroken aan IGEAN - borgstelling lening IGEAN. John Tulpinckstraat – verkoop van grond – goedkeuring van de akte. Grondaankopen Antwerpsesteenweg – aankoop van een grondstrook van NMBS. Molenstraat – aankoop akker in functie van toekomstige uitbreiding begraafplaats. Polderstraat – aankoop percelen (boomgaarden) in functie van uitbreiding parkgebied. Molenstraat – aankoop perceel grond - goedkeuring van de akte. RUP Idsteinlaan-Kloosterstraat – verwerving van grondstroken in functie van realisatie verbinding tussen Pastoor Coplaan en Paul Van Goethemstraat. Vliet – aankoop twee percelen. Grondoverdracht Neerstraat – kosteloze grondoverdracht in het kader van de rooilijn. Neerstraat – kosteloze grondafstand in het kader van de rooilijn. Neerstraat – kosteloze grondafstand – goedkeuring van de akte. Alfred Oststraat – kosteloze grondafstand – goedkeuring van de akte. Heidam (deel) overdracht aan de gemeente – goedkeuring van de akte.

96 Jaarverslag 200495 Oppervlakte gronden in eigendom van de gemeente Oppervlakte gronden in eigendom van de gemeente* JaarOppervlakte m² 1997489.892 1998487.711 1999504.556 2000540.496 2001565.763 2002653.663 2003654.438 2004661.016 *Het betreft de oppervlakte van kadastrale percelen (al of niet volgens een opmetingsplan). Gronden die werden aangekocht of aan de gemeente werden overgedragen om te worden opgenomen in de openbare weg zijn niet in deze oppervlakten inbegrepen. Gebouwen eigendom van de gemeente LiggingFunctieOprichting/verbouwing of uitbreiding Binnenplein 1Administratief centrum2001 Bibliotheek2001 Dorpstraat 118KOBBE1948/1995 Dorp Oost 42Leegstand1780/2005 Dorp West Kerk14 e eeuw Dorp West 2Oud gemeentehuis1928 Fortlaan 10Sporthal1989/1997 HeirbaanCafetaria De Wallen1978 John Tulpinckstraat 2Bibliotheek Burcht1993 KaaipleinPastorij1746 KerkpleinKerk1888/1904 Kerkplein 1Ontmoetingscentrum1992 Kerkstraat 50Vergaderlokalen1946/1984 Laarstraat 15Leegstand1968 Laarstraat 90 Burelen GZ en magazijn1990 Oude Gentweg 8Leegstandwoning gesloopt, magazijn nog te slopen Pastoor Coplaan 222Politiegebouw1965/1995 Pastoor Coplaan 229Politiegebouw uitbreiding1961 Seefhoeklaan 2/8Sociale woningen1996 later over te dragen aan ZHM Statiestraat 69LeegstandTijdelijk in gebruik te geven, later te slopen Bouw  Politiegebouw Pastoor Coplaan 229 – aanpassingswerken – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Schilderwerken aan Stevens, Rijkstraat 81 te 9130 Verrebroek voor een bedrag van 15.916,34 EUR, BTW-incl. + 4.561,70 EUR, BTW-incl. voor bijkomende schilderwerken en PVC-vloerbekleding aan Amerlinck Hens& Co te Merksem voor een bedrag van 6.355,67 EUR, BTW-incl. + 3.133,90 EUR, BTW-incl. voor bijkomende vloerbekleding.  Project "Oude Pastorij" – oprichting jeugdontmoetingscentrum – bestek en wijze van gunnen.  Project “Oude Pastorij” – oprichting jeugdontmoetingscentrum – aanvraag restauratiepremie.  O.C. ‘t Waaigat - schilderwerken. Gunning: Slock Schilderwerken, Evenekendorp 40 te 9080 Lochristi voor een bedrag van 15.392,80 EUR, BTW-incl.

97 Jaarverslag 200496 Ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting Gewestplan Toepasselijk gewestplan: Gewest Antwerpen KB 03 oktober 1979 Gewijzigd: 26.03.1996 (Fortengordel) 28.10.1998 (o.a. kmo-zone Neerstraat) 07.07.2000 (parallelweg – Hoefijzersingel genaamd) Structuurplan GRS (Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) – goedgekeurd bij ministerieel besluit op 22 juni 2001 Bijzondere plannen van aanleg (BPA) BPA (goedkeuring bij ministereel besluit): BPA nr.1“Dorpscentrum” - MB dd. 25 mei 1999 - ROHM nr. D 1151/14 BPA nr.2“Oude Molenkouter” - MB dd. 22 oktober 1987- ROHM nr. D 1151/5A BPA nr.7/8“Neusenberg/Calberg” - MB dd. 29 januari 2001- ROHM nr. RP 9.90/11056/007.0 BPA nr.9“Hye” - MB dd. 25 maart 1983 - ROHM nr. D 1151/9 BPA nr.10 “Kasteleyenhoek” - MB dd. 09 februari 2000 - ROHM D 1151/12 BPA nr.11“Idsteinlaan” - MB dd. 30 juni 1994 - ROHM D 1151/10 BPA nr.12“Baarbeek-Hofkouter” - MB dd. 27.06.2002 - ROHM RP 9.90/11056/017.0 BPA nr.13“A. Borinstraat-Fortlaan” - MB dd. 25 mei 1999 - ROHM D 1151/15 BPA nr.15“Lindenstraat-Pastoor Coplaan” - MB dd. 7 januari 2002 - ROHM RP 9.90/11056/016.0 RUP (goedkeuring bij besluit van de bestendige deputatie): RUP nr.16“Oeverstrook” - BD in voorbereiding RUP nr.17“Idsteinlaan-Kloosterstraat” BD dd. 2 oktober 2003 “Oude Molenkouter” - BD in voorbereiding “Alice Nahonlaan-Statiestraat” - BD in voorbereiding “Vliet” - BD in voorbereiding

98 Jaarverslag 200497 GECORO

99 Jaarverslag 200498

100 Jaarverslag 200499 Vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen op 27 september 2005. Ilse WeynantsWilly Minnebo gemeentesecretarisburgemeester


Download ppt "Gemeente Zwijndrecht Jaarverslag 2004 Jaarverslag 20042 Inhoud."

Verwante presentaties


Ads door Google