De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Zwijndrecht Jaarverslag 2004 Jaarverslag 20042 Inhoud.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Zwijndrecht Jaarverslag 2004 Jaarverslag 20042 Inhoud."— Transcript van de presentatie:

1

2 Gemeente Zwijndrecht Jaarverslag 2004

3 Jaarverslag Inhoud

4 Jaarverslag 20043

5 4 Gemeente Zwijndrecht Administratieve situering Provincie Antwerpen Administratief arrondissement: Antwerpen Postnummer: 2070 Administratief Centrum - Binnenplein 1 – 2070 Zwijndrecht Telefoonnummer: 03/ Faxnummer: 03/ N.I.S.-code: Postrekening: Bankrekening: DEXIA Kies- en gerechtelijke indelingen Gerechtelijke indeling: Vredegerecht - kanton: Antwerpen 5 e kanton Justitiestraat 6 te 2018 Antwerpen - Tel.: 03/ Politierechtbank Antwerpen, Britselei 68 te 2000 Antwerpen - Tel.: 03/ Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen Kiesdeling: Arrondissement Kamer: Antwerpen Arrondissement Senaat: Antwerpen Kanton: Antwerpen Openingsuren diensten Maandag: 9-12 uur Dinsdag: 9-12 uur en uur Woensdag: 9-12 uur en uur donderdag: 9-12 uur vrijdag: 9-12 uur Telefonische beschikbaarheid maandag, woensdag en donderdag: 8-12 uur en uur dinsdag: 8-12 uur en uur vrijdag: 8-12 uur (namiddag niet!!!)

6 Jaarverslag College van burgemeester en schepenen Burgemeester •Willy Minnebo (Groen!) Algemeen beleid, politie, veiligheid, bevolking, burgerlijke stand, personeel, informatie Schepenen •Loe Van der Donckt (Groen!) Ruimtelijke ordening, milieu, volksgezondheid, begraafplaatsen, jeugd •Liliane Bervoets (sp.a) Sociale zaken, groenvoorziening, gelijke kansen •Walter De Wulf (VLD) Openbare werken, sport, informatica •Hugo Lootens (VLD) Financiën, lokale economie, land- en tuinbouw •André Van de Vijver (Groen!) Cultuur, mondiaal beleid, toerisme, verzustering Gemeentesecretaris •Ilse Weynants Zitdagen voor het publiek: Iedere dinsdag (behalve op feestdagen) van tot uur of op afspraak op de 2e verdieping van het administratief centrum.

7 Jaarverslag De gemeenteraad •Byl Bruno CD&V •Castille François Vlaams Belang •Derveaux Erwin N-VA •Dobbeleir Cindy Groen! •Dobbeleir Ronny Vlaams Belang •Herremans Kris Groen! •Heyrman Tine Vlaams Belang •Hoppe Irene Groen! •Janssens Marc CD&V •Melis-De Lamper Denise sp.a •Nielandt Guy (  26 juli 2005)Vlaams Belang vervanging: Gaby Depauw (vanaf 25 augustus 2005) •Tits Yoke CD&V •Van Dyck Ferry Groen! •Van Hauteghem Marleen N-VA •Van Kerckhove François sp.a •Van Meirvenne Robin Vlaams Belang •Van Raemdonck Marc VLD •Weyns Guido sp.a •Windelen Cecilia CD&V De gemeenteraadszittingen vinden plaats op de 1 ste verdieping van het oud gemeentehuis.

8 Jaarverslag Zetelverdeling

9 Jaarverslag Gemeenteraads- commissies •Algemene commissie •Cultuur en mondiaal beleid •Financiën en lokale economie •Jeugd •Milieu, ruimtelijke ordening en begraafplaatsen •Openbare werken en informatica •Personeel en informatie •Politie, veiligheid, verkeer en bevolking •Sociale zaken, gelijke kansen en groenvoorziening •Sport De gemeenteraadscommissies zijn openbaar.

10 Jaarverslag Administratief centrum Diensten in het administratief centrum gevestigd •Stafdiensten Financiedienst Tel.: 03/ fax: 03/ Personeelsdienst Tel.: 03/ – fax: 03/ Communicatiedienst Tel.: 03/ /21 – fax: 03/ Contractbeheer, Project- en beleidsmanagement, Secretariaat, ICT Tel.: 03/ – fax: 03/ •Departement Burgerzaken en Welzijnszaken dienst Buitenschoolse Kinderopvang, Jeugddienst, dienst Sociale Zaken, Cultuurdienst, dienst Middenstand Tel.: 03/ fax: 03/ Bevolking (Burgerlijke stand, Pensioenen) Tel.: 03/ fax: 03/ •Gemeentelijke Bibliotheek Hoofdbibliotheek Tel.: 03/ fax: 03/

11 Jaarverslag Diensten op andere locaties •Buitenschoolse Kinderopvang Kobbe Dorpstraat Zwijndrecht (Burcht) Tel.: 03/ Kozze P. Coplaan Zwijndrecht Tel.: 03/ •Departement Grondgebiedszaken GZ-uitvoering, dienst Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Milieudienst, Magazijn Laarstraat Zwijndrecht Tel.: 03/ fax: 03/ Milieutelefoon - tel.: 03/ (tijdens de kantooruren) •Bibliotheekfiliaal John Tulpinckstraat Zwijndrecht (Burcht) Tel.: 03/ •Ontmoetingscentrum ‘t Waaigat vzw Kerkplein Zwijndrecht (Burcht) Tel.: 03/ fax: 03/ •Sportcentrum Zwijndrecht vzw Fortlaan Zwijndrecht tel.: 03/ fax: 03/ •Lokale Politie Pastoor Coplaan Zwijndrecht (Burcht) Pastoor Coplaan Zwijndrecht (Burcht) Tel.: 03/ fax: 03/ Openingsuren voor het publiek: 24 uur op 24 uur

12 Jaarverslag Gemeentelijke vzw’s •Sportcentrum Zwijndrecht vzw Fortlaan Zwijndrecht tel.: 03/ fax: 03/ Openingsuren: maandag tot zaterdag uur zondag uur Gesloten op wettelijke feestdagen en van 1 juli t/m 15 augustus •‘t Ravotterke vzw Binnenplein Zwijndrecht tel.: 03/ – fax: 03/ •Ontmoetingscentrum ‘t Waaigat vzw Kerkplein Zwijndrecht (Burcht) Tel.: 03/ fax: 03/ Openingsuren: dinsdag: – uur woensdag, donderdag, vrijdag: – 17 uur zaterdag: 10 – 13 uur

13 Jaarverslag Advies- en overlegorganen Adviesorganen •Adviesraad voor Zelfstandigen en Vrije Beroepen •Cultuurraad •Bibliotheekraad •Derde-Wereldraad •Jeugdraad •Sportraad •Seniorenraad • Milieuraad • Gezondheidsraad • Gelijke-Kansenraad Overlegorganen • Bijzonder Comité • Overlegcomité / OCMW • Basisoverlegcomité politie

14 Jaarverslag Informatie aan de bevolking Gemeentelijk informatieblad Formaat: DIN A4 Aantal pagina’s: variabel van 16 tot 24 (+ extra katernen) Periodiciteit: maandelijks 11x per jaar - juli / augustus dubbelnummer Agenda gemeenteraad en gemeenteraadscommissies De agenda en toelichtingsnota’s kunnen via de website van de gemeente: geraadpleegd worden. Men kan deze ook gratis afhalen in het administratief centrum, dienst Onthaal, Binnenplein 1. Persmedelingen Uitnodigingen en mededelingen worden door de Communicatiedienst op verzoek van departementen en diensten opgesteld en verstuurd aan de (hoofdzakelijk) lokale pers. In het kader van de huisstijl krijgt de berichtgeving een vaste vorm en structuur mee. Soorten berichten: agenda en toelichtingen gemeenteraad, agenda gemeenteraadscommissies, belangrijke activiteiten (culturele e.a.), informatievergaderingen, … Kabeltekst In oktober 1991 werd gestart met de Kabeltekst. Deze wordt door de Communicatiedienst voortdurend rechtstreeks bijgewerkt. Zo bijvoorbeeld de wekelijkse medische wachtdiensten, data en agenda gemeenteraad, sluitingsdagen diensten en bibliotheek, programma kermissen en herdenkingen (b.v. 8 mei), alle activiteiten van OC ’t Waaigat, cultuur, sport, jeugd, adviesraden, Actiecomité Roemenië, werken van enige omvang, gedetailleerde toelichting selectieve huisvuilophaling. De gemeentelijke pagina’s bevinden zich bij de Kabeltekst van ATV. Affiches en folders Op de computer wordt een wijde waaier van drukklare documenten gemaakt. Een greep daaruit: Nieuwsflits, personeelsblad, folders voor alle diensten, brochures (Je gemeente in je klas, gemeente- en, seniorengids), advertenties voor Huis aan Huis, affiches, uitnodigingen, persmededelingen. Wekelijks wordt er een persoverzicht samengesteld.

15 Jaarverslag Sensibilisering en preventie “selectieve huisvuilophaling” Opvolging van de maandelijkse stuurgroepvergadering ‘Selectieve huisvuilophaling’ (sensibilisering en preventie) bij IBOGEM. Samenstelling: voorzitter en personeel Ibogem, schepen Loe Van der Donckt, Milieudiensten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht, Informatiediensten Beveren en Zwijndrecht, Communicatieverantwoordelijke Indaver, afvaardiging Fost Plus. Huisstijl Sinds 2000 wordt een vernieuwde huisstijl, het eigen ‘gemeentelijke visueel imago’ toegepast. Dit gebeurt door het uniformiseren qua vormgeving, typografie en tekst van folders, brochures, affiches, informatieblad, uithangberichten, persmededelingen, voorzetbladen, persmap en advertenties. De huisstijl wordt voortdurend geëvalueerd. Klasrondleidingen Er wordt uitleg verstrekt over de werking van de gemeente en de verschillende departementen en diensten aan de leerlingen van het vierde jaar. Openbaarheid van bestuur Sinds 17 december 1997 is de wet op de openbaarheid van bestuur voor gemeenten van kracht. Zij is vervangen door het decreet van 26 maart De Informatiedienst heeft in 1998 een reglement openbaarheid van bestuur opgesteld en staat in voor: - de afwerking van aanvragen tot inzage; - de opvolging en verdere uitwerking van de openbaarheidsregeling in de gemeente. Meldingsformulier In juni 1999 werd gestart met het meldingsformulier. Het is een formulier dat iedere maand verschijnt in het informatieblad en waarmee problemen en voorstellen kunnen gemeld worden. De Informatiedienst registreert de meldingen en geeft de klachten door aan de verschillende diensten die op hun beurt een oplossing aan de gestelde problemen trachten te geven. De Informatiedienst verstuurt een antwoord naar de melder. Website Sinds mei 2001 hebben wij een website. Deze wordt door de Informatiedienst voordurend bijgewerkt met onder andere de medische wachtdiensten, data en agenda gemeenteraad, sluitingsdagen gemeentediensten en bibliotheek, culturele, sport- en jeugdactiviteiten, vacatures, openbaar vervoer, … Onthaal van nieuwe inwoners Bij inschrijving ontvangen nieuwe inwoners een onthaalmap. Tweemaal per jaar worden de nieuwe inwoners uitgenodigd op een onthaalavond. Aan de hand van een fotoreeks wordt de werking van de gemeente in beeld gebracht.

16 Jaarverslag Gemeentepersoneel •Administratief Personeelskader: 48 Effectieve bezetting: 45 waarvan 1 startbaner •Technisch Personeelskader: 13 Effectieve bezetting: 6 •Politie Personeelskader : 52,5 (inclusief contractuele arbeidsters poetsdienst) Effectieve bezetting: 43,13 1 startbaner Ministerie Onderwijs •Werklieden Personeelskader: 18,47 - 1,47 = 17 Effectieve bezetting: 27 waarvan 1 startbaner •Schoonmaaksters Personeelskader: 3,43 + 1,47 = 4,9 Effectieve bezetting: 5 •Bibliotheek Personeelskader: 4,69 Effectieve bezetting: 6 waarvan 1 startbaner •Gesubsidieerde contractuelen Personeelskader: wwgesco = ,5 politie = 50,5 Effectieve bezetting: 41,63 + 1,5 = 43,13 (inclusief gesco politiepersoneel) •Startbanen Effectieve bezetting: 3 Aantal geneeskundige onderzoeken: 190 Arbeidsongevallen minder dan 1 dag arbeidsongeschiktheid: 9 meer dan 1 dag arbeidsongeschiktheid: 13 Syndicaal overleg aantal vergaderingen van het bijzonder comité voor het gemeente- en OCMW personeel: 17

17 Jaarverslag Sociale dienst van het personeel Het gemeentebestuur is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst, Jozef II –straat 41 te 1040 Brussel. Deze dienst verstrekt financiële tegemoetkomingen en geeft informatie en begeleiding in moeilijke omstandigheden. De personeelsleden kunnen hiertoe beroep doen op maatschappelijk werkers die samen met hen naar de beste oplossingen zoeken. Daarnaast biedt deze dienst nog volgende voordelen aan: • Automatische tegemoetkomingen - premie bij geboorte of adoptie - premie voor mindervalide kinderen - huwelijkspremie - tegemoetkoming in de verblijfskosten van kinderen met vakantie - afscheidspremie • Niet-automatische tegemoetkomingen - verpleegkosten - begrafeniskosten - farmaceutische, medische en paramedische kosten - tegemoetkomingen in uitzonderlijke omstandigheden Deze tegemoetkomingen zijn steeds in verhouding met het inkomen en de sociale toestand van het gezin. Daarnaast biedt de vzw “Sociale Dienst van de plaatselijke en gewestelijke overheidsdiensten” ruime vakantiemogelijkheden aan in eigen land of buiten onze landsgrenzen.

18 Jaarverslag Gemeentefinanciën Balans per 31 december 2003

19 Jaarverslag Financiële vaste activa

20 Jaarverslag Financiële rekeningen en evolutie van de schuld

21 Jaarverslag Gemeentebegroting en rekening

22 Jaarverslag Ontvangsten, belastingen, subsidies

23 Jaarverslag Uitgaven, functionele analyse, toelagen

24 Jaarverslag Toelagen

25 Jaarverslag Gemeentelijke gegevens

26 Jaarverslag Bevolking en burgerlijke stand Bevolking Nationaliteit Overlijdens Aantal brievenbussen: 7.787

27 Jaarverslag Bevolkingsevolutie sedert de fusie

28 Jaarverslag Bevolking

29 Jaarverslag Bevolkingspiramide

30 Jaarverslag Samenstelling van de bevolking volgens nationaliteit

31 Jaarverslag

32 Jaarverslag Burgerlijke stand en uitgereikte documenten

33 Jaarverslag Tewerkstelling in Zwijndrecht (GOM 2004) Op 30 juni 2002 waren er werknemers in Zwijndrecht (6.515 werknemers woonden in Zwijndrecht). De havenindustrie op de linkeroever ligt voor een deel op het grondgebied van Zwijndrecht wat de hoge industriële tewerkstelling verklaart: 1/3 van het totaal. De specialisatiecoëfficiënten leren dat de tewerkstelling vooral geconcentreerd is in de chemische nijverheid, de productie van bouwmaterialen, de metaalverwerkende nijverheid en de bouwnijverheid. Zwijndrecht telt 11bedrijven met meer dan 200 werknemers. De chemische nijverheid is de grootste industriële sector in Zwijndrecht met werknemers. De grootste bedrijven in deze sector zijn: BAYER RUBBER NV, INEOS NV, EXXONMOBIL CHEMICAL BELGIUM NV, 3 M BELGIUM NV, SPECIALITY POLYMERS ANTWERP NV en ARCH CHEMICALS NV. Een groot bedrijf in de metaalverwerkende nijverheid is EGEMIN NV, een producent van automatiseringssystemen met 450 werknemers. Ten slotte telt de bouwnijverheid een tweetal zeer grote bedrijven in Zwijndrecht: DREDGING INTERNATIONAL NV met 452 werknemers en ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE NV met 365 werknemers.

34 Jaarverslag Werkloosheid

35 Jaarverslag Zelfstandigen (GOM 2004)

36 Jaarverslag Sociale dienstverlening Premies verleend door de gemeente -Huwelijksjubilea -Geboorte- en adoptiepremie: 62,00 EUR per kind -Sociaal-pedagogische toelage aan mindervaliden: 372,00 EUR per jaar -Toelage aan particulieren ter ondersteuning van de thuisverzorging van bejaarden: -100,00 EUR per maand (1 persoon) -150,00 EUR per maand (2 personen) -Startpremie voor gehuwden en samenwonenden: 124,00 EUR per persoon -Toelage verlof mindervaliden: 25,00 EUR per 7 dagen (max. 50,00 EUR) -Toelage voor gezins- en bejaardenhulp (aan instellingen): 1,00 EUR per uur/inwoner -Toelage werkverschaffing aan mindervaliden (aan instelling): 19,00 EUR per maand/inwoner

37 Jaarverslag Begraafplaatsen

38 Jaarverslag

39 Jaarverslag Sociale dienstverlening in de gemeente Pensioenaanvragen Werknemerspensioenen: 81 Zelfstandigen: 17 Gewaarborgd inkomen bejaarden: 2 Aanvragen om tegemoetkomingen mindervaliden Aanvragen om gewone, bijzondere, aanvullende tegemoetkoming mindervaliden, hulp van derden, tegemoetkoming ter aanvulling op het gewaarborgd inkomen: 97 Gehandicaptenzorg Verenigingen voor mindervaliden: 2 Activiteiten: reizen, vormingsavonden, creatieve vaardigheden Gemeentelijk feest voor andersvaliden Bejaardenzorg Verenigingen voor senioren: 6 Instellingen voor bejaarden: Privé: Woon- en Zorgcentrum “De Regenboog” Regenbooglaan 14 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/ Bejaardentehuis “Huize Herleving” (O.C.M.W.– Zwijndrecht) Dorpstraat 61 – 2070 Burcht - Tel.: 03/ Dienstencentrum Houtmere (O.C.M.W.– Zwijndrecht) Houtmere 27 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/ Serviceflats Houtmere (O.C.M.W.– Zwijndrecht) Houtmere 27 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/ Serviceflats ’t Lam (O.C.M.W.-Zwijndrecht) Polderstraat 1 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/ Serviceflats ’t Glazen Huis (O.C.M.W.-Zwijndrecht) Seefhoeklaan 12 – 2070 Burcht - Tel.: 03/

40 Jaarverslag Preventieoverleg Sinds mei 2001 heeft de dienst Sociale Zaken de coördinatie van dit overleg overgenomen van de Jeugddienst. In samenwerking met de Jeugddienst. Cursussen basiseducatie Leerpunt Waasland plande in overleg met de schepen van Sociale Zaken, de dienst Sociale Zaken en het ocmw de volgende cursussen in Zwijndrecht: -Een cursus sterk op het werk. Deze cursus is bedoeld voor mensen die door het ocmw worden tewerkgesteld in het kader van artikel 60 £ 7 van de ocmw wet. De cursus duurde 10 bijeenkomsten, bestond uit dertig lesuren en starte op 14 september 2004 in de lokalen van de kerkstraat nr. 50. Op 7 september was er een intake moment. -Een cursus rijbewijs. Deze cursus bestond uit 54 cursusuren, verspreid over 18 bijeenkomsten. De cursus begon op 14 september. Op 7 september was er een intakemoment. Morele consulente Elke woensdag14.00 – uur - Dienstencentrum Houtmere – uur - ’t Fakkeltje

41 Jaarverslag OCMW Adres Administratief Centrum Dorp Oost 45 – 2070 Zwijndrecht - tel. 03/ fax. 03/ Diensturen maandag/woensdag/donderdag uur en uur dinsdag uur uur en uur vrijdag uur Openingsuren maandag/woensdag/donderdag uur en uur dinsdag uur uur en uur vrijdag uur Dienstverlening Sociale diensten : - Sociale bijstand - Advies en administratieve hulp - Begeleid wonen - Rechtshulp en advies - Psychologische hulp en advies - Schuldbemiddeling - Project arbeids- en tewerkstellingsbegeleiding - Lokaal Opvanginitiatief (LOI) Senioren- en bejaardenzorg : - Gezinszorg - Poetshulp - Thuisbedeelde maaltijden - Klusjeshulp - Verhuur van alarmapparatuur - Opname van bejaarden in een rustoord - Opname van bejaarden in een serviceflat - Coördinatie en ondersteuning van de thuiszorg

42 Jaarverslag Dienst voor opvanggezinnen Dienst thuisopvang van zieke kinderen Dienstencentrum Houtmere: -Cafetaria -Dagelijks warme maaltijden -Animatie -Vormings- en bewegingsactiviteiten -Kapper en pedicure Instellingen Rustoord Herleving, Dorpstraat 61 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/ Serviceflats Houtmere, Houtmere 1-26 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/ Lokaal Dienstencentrum Houtmere, Houtmere 27 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/ Serviceflats ’t Lam, Polderstraat 1 bus 1-29 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/ Serviceflats ’t Glazen Huis, Seefhoeklaan 12 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/ OCMW-raad Voorzitter: Frans De Gendtsp.a Leden: •De Decker GeertjeN-VA •De Ruelle YolandeVlaams Belang •Janssens GustGroen! •Michielsen RenaatVLD •Van Criekinge GuidoVlaams Belang •Van Dyck FerryGroen! •Van Goey ElisabethCD&V •Van Wauwe PeterCD&V •Vermeulen ChrisGroen! •Weyns Lucsp.a

43 Jaarverslag Eredienst Rooms – katholieke eredienst Kerkfabriek Heilig Kruis Voorzitter: Herman Crommelinck Secretaris: Vera Van Hassel Penningmeester: André Vercammen Kerk: Heilig Kruis Dorp Oost 37 – 2070 Zwijndrecht Tel. 03/ Kerkfabriek Sint-Martinus Voorzitter: Jean Peeters Secretaris: Karel Colman Penningmeester: Marcel Goossens Kerk: Sint-Martinus E.H. Pastoor Kamiel Philips Kaaiplein 29 – 2070 Burcht Tel. 03/ Tegemoetkoming in kosten Huurgeld voor woongelegenheden van parochiale geestelijken: ,40 EUR Huurgeld kerkelijke diensten: 100,00 EUR Toelage aan de kerkfabriek voor grote herstellingswerken aan gebouwen: éSint Martinus ,00 EUR éHeilig Kruis ,00 EUR Bijdrage in de werkingskosten: ,00 EUR

44 Jaarverslag Opdrachthoudende, dienstverlenende en andere verenigingen Opdrachthoudende, dienstverlenende en andere verenigingen waarin de gemeente vertegenwoordigd is Opdrachthoudende vereniging Antwerpse Waterwerken Mechelsesteenweg Antwerpen - Tel.: 03/ Dienstverlenende vereniging CIPAL Cipalstraat Geel - Tel.: 014/ DE LIJN - Vlaamse Vervoermaatschappij H. Consiencestraat 1b Mechelen - Tel.: 015/ Dienstverlenende vereniging FINEA Grote Markt Antwerpen - Tel.: 03/ Gemeentelijke Holding nv Pachecolaan Brussel - Tel.: 02/ DEXIA Pachecolaan Brussel - Tel.: 02/ Maatschappij voor het grond- en industrialisatiegebied van het linkerscheldeoevergebied Lamstraat Sint-Niklaas - Tel.: 03/ Opdrachthoudende vereniging IBOGEM Schaarbeekstraat Melsele - Tel.: 03/ Opdrachthoudende vereniging IGAO Mechelsesteenweg Antwerpen - Tel.: 03/ Dienstverlenende vereniging IGEAN en opdrachthoudende vereniging IGEAN (Milieu & Veiligheid) Doornaardstraat Wommelgem - Tel.: 03/ Opdrachthoudende vereniging IMEA Mechelsesteenweg Antwerpen - Tel.: 03/ Dienstverlenende vereniging IVCA Julius Moretuslei Wilrijk - Tel.: 03/

45 Jaarverslag Strategisch plan regio Antwerpen Streekplatform Jodenstraat Antwerpen - Tel.: 03/ Fax : 03/ Kredietmaatschappij onze thuis A. Panisstraat 8, bus Beveren - Tel.: 03/ Opleidings- en vormingsinstituut voor overheidspersoneel vzw (OVO) Elisabethlei Antwerpen - Tel.: 03/ Opdrachthoudende vereniging PIDPA Desguinlei Antwerpen - Tel.: 03/ Raad der Europese Gemeenten Karel De Grotelaan Brussel - Tel.: 02/ Opdrachthoudende vereniging TEVELO Mechelsesteenweg Antwerpen - Tel.: 03/ Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) Karel Oomsstraat Antwerpen - Tel.: 03/ Vereniging Van Openbaar Groen vzw (VVOG) St. Jansstraat 7B Brugge - Tel.: 050/ Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) Aarlenstraat Brussel - Tel.: 02/ Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten (VBSG) Aarlenstraat Brussel - Tel.: 02/ Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij cv Struikheidelaan Zwijndrecht -Tel.: 03/ Hooge Maey Haven 550 – Moerstraat Antwerpen - Tel.: 03/

46 Jaarverslag Gemeentelijke advies- raad voor Zelfstandigen Aangesloten verenigingen Worden als lid van de Adviesraad Zelfstandigen beschouwd alle zelfstandigen, kleine ondernemingen en beoefenaars van vrije beroepen die daarvan het bewijs leveren en waarvan de onderneming in Zwijndrecht gevestigd is. Iedere onderneming kan slechts door één persoon in de Adviesraad Zelfstandigen vertegenwoordigd zijn en beschikt slechts over één stem. Het lidmaatschap in de Adviesraad Zelfstandigen vervalt van ambtswege indien het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in dit artikel. Vergaderfrequentie: maandelijks In september vindt de jaarlijkse algemene vergadering plaats waarop alle leden, dus alle zelfstandigen en vrije beroepen uit Zwijndrecht, worden uitgenodigd. Kandidaturen voor bestuursfuncties dienen ingediend vóór de algemene vergadering. Activiteiten De Adviesraad Zelfstandigen heeft tot doel de behoeften en vragen van haar leden te onderzoeken en de belangen van de zelfstandigen in Zwijndrecht kenbaar te maken. Zij verstrekken informatie en advies aan zowel de individuele zelfstandige als aan de beleidsbepalende instanties van de gemeente. Wekelijkse rustdag - afwijkingen van t/m (Nieuwjaar 01.01) - van t/m (Vreugdevuur 08.01, Verloren Maandag 10.01) - van t/m (Sint-Valentijn 14.02) - van t/m (Pasen 27.03) - van t/m11.04 (Plechtige communie Zwijndrecht en Burcht 09.04) - van t/m (1ste communie Zwijndrecht De Krinkel en Feest van de Arbeid 01.05, braderij Burcht 01.05, kermis Burcht t/m 02.05) - van t/m (O.H. Hemelvaart en 1ste communie Zwijndrecht Laarstraat 05.05) - van t/m (Pinksteren en 1ste communie Burcht 15.05, Sinksenkermis Zwijndrecht 14 t/m 16.05) - van t/m (Grote kermis Zwijndrecht 11 t/m15.06, braderij Zwijndrecht 12.06: voor grondgebied Zwijndrecht) - van t/m (Nationale Feestdag 21.07) - van t/m (Moederdag 15.08) - van t/m (Kleur in Burcht 27.08: voor grondgebied Burcht) - van t/m (Jaarmarkt Zwijndrecht en jaarmarktkermis t/m 03.10: voor grondgebied Zwijndrecht) - van t/m (Allerheiligen-Allerzielen 01 en 02.11) - van t/m (Kerstmis 25.12)

47 Jaarverslag Handel, nijverheid en middenstand Nieuwe leurkaarten Aantal: 11 Plaatselijke kermissen St.-Wivinakermis Burcht: 1 e zondag van mei Sinksenkermis Zwijndrecht:dag van Sinksen Grote kermis Zwijndrecht:1 e zondag na de 11 e juni Jaarmarkt Zwijndrecht:1 e maandag van oktober Braderijen en commerciële markten ingericht door de plaatselijke middenstandsverenigingen Vreugdevuurhappening (kerstboomverbranding) Schuttershofplein op 10 januari 2004 Braderij Burcht op 2 mei 2004 Braderij Zwijndrecht op 13 juni 2004 Kerstmarkt in de Statiestraat te Zwijndrecht op 11 december 2004 Kerstmarkt centrum Burcht op 12 december 2004 Openbare markt Plaats: Kerkplein Burcht Het betreft hier een traditionele openbare markt waar allerlei producten te koop worden aangeboden. Verkoop: elke maandagmorgen (uitgezonderd op wettelijke feestdagen) van tot uur. Totaal aantal beschikbare meters: 75. Aantal marktkramers met abonnement: 5 (38 lopende meters toegewezen). Standplaatsvergoeding: 0,62 EUR de lopende meter/dag Elektriciteitsaansluiting: 2,00 EUR per aansluiting/dag Marktafval: terug mee te nemen of aan te bieden op het containerpark van Ibogem.

48 Jaarverslag Veejaarmarkt Naar jaarlijkse traditie wordt er een veejaarmarkt gehouden in oktober met standhouders met bioproducten en diverse randanimatie. Op 4 oktober 2004 werd ze voor de derde maal georganiseerd op de parking van de gemeentelijke sporthal (Fortlaan). Het plaatselijke veejaarmarktcomité waakt over de toepassing van de nieuwe wedstrijdrichtlijnen en algemene schikkingen, zodat de keuring en de deelname van de dieren voortaan gebeuren volgens de nieuwste richtlijnen van het ministerie van Landbouw. In totaal werden 225 dieren (hoornvee, paarden, pony’s, ezels) ingeschreven en werd er voor 3.711,00 EUR aan prijzen en aandenkens uitbetaald. Inname van toevallige en vaste standplaatsen op het openbaar domein Ambulante handelaars kunnen een vaste of een losse standplaats aanvragen op het openbaar domein tegen een tarief van 0,62 EUR/lopende meter. Momenteel hebben 3 ambulante handelaars op vrijdagvoormiddag een vaste standplaats aan de gemeentelijke sporthal voor de verkoop van vis, kip-aan-het-spit en groenten. In 2004 vroegen 5 bloemen- en plantenverkopers voor de traditionele feestdagen (Sint-Valentijn, moederdag,…) een losse standplaats aan (Kerkplein, Kerkhofplein Zwijndrecht, kerkhof Zwijndrecht en Burcht). Wandel- en fietsbrochure Vlietbospad 6 km Halfmaanpad 11 km Scheldewandeling Burcht 8 km Beeldenroute: Zwijndrecht 4,5 km, Burcht 6 km, gecombineerde route 12 km Toeristische folders over de gemeente Open Monumentendagbrochure 1990: Sleutelshof en Bakkersveer Open Monumentendagbrochure 1992:Dorpscentrum Burcht Open Monumentendagbrochure 1993:Dorpscentrum Zwijndrecht Open Monumentendagbrochure 1995:Openbare gebouwen Open Monumentendagbrochure 1996:Sint-Martinuskerk te Burcht Open Monumentendagbrochure 1999:Fort van Zwijndrecht, Fort van Sint-Marie Open Monumentendagbrochure 2002:Symbolen aan de gevels (fietsroute) Symbolen (H. Kruiskerk, Oorlogsgedenkteken, kerkhof Zwijndrecht) Folder ‘Gemeinde Zwijndrecht’ 2002:Naar aanleiding van Hessentag in Idstein Open Monumentendagbrochure 2003:Steen, dorpswandeling Burcht en Ytong Open Monumentendagbrochure 2004:Natuur, defensieve dijk

49 Jaarverslag Land, tuinbouw, veeteelt, bosbouw, visvangst

50 Jaarverslag ‘t Ravotterke vzw Voorzitter: schepen Loe Van der Donckt Ondervoorzitter: Patrick Cabus Secretaris: Jahel Roels Penningmeester: Ann Genyn Binnenplein Zwijndrecht Tel.: 03/ – Fax: 03/ Vergaderingen Algemene Vergadering op 3 mei 2004 Raad van Bestuur op 19 januari 2004, 3 mei 2004 en 8 november 2004 Werkgroepen Speelpleinwerking Grabbelpas Tieners (Swap) Overkoepelende stuurgroep Activiteiten In alle schoolvakanties, behalve de kerstvakantie: -Grabbelpasactiviteiten voor kleuters van 5 en 6 jaar -Grabbelpasactiviteiten voor lagere schoolkinderen van 7 tot 12 jaar -Swapactiviteiten voor tieners van 13 tot 16 jaar Kinderatelier: -2 reeksen van 10 woensdagnamiddagen vol knutselplezier voor lagere schoolkinderen Speelpleinwerking: -paasvakantie: enkel lagere schoolkinderen -zomervakantie: voor kleuters en lagere schoolkinderen Swapkeet: -ontmoetingsplaats voor tieners: elke woendagnamiddag van 14 tot 17 uur en elke vrijdagavond van 19 tot 22 uur in Kerkstraat 50 te Burcht Monitorenactiviteiten: ‘t Ravotterke vzw stelt zelf ook elk jaar een jaarverslag op, dat u kan opvragen bij de Jeugddienst.

51 Jaarverslag Gemeentelijke Jeugdraad Samenstelling Voorzitter: Gert Lathouwers Ondervoorzitter: Wim Kegelaers Secretaris: Pieter De Decker Penningmeester: Joris Vanderlinden Vergaderingen Agendacommissie: 1x per maand Algemene vergadering: elke 3e donderdag van de maand, behalve in juli en augustus Toelage 1.240,00 euro per jaar Werkgroepen Naargelang de actualiteit en activiteiten. In 2004 organiseerde de Jeugdraad: -Op zondag 7 maart 2004 kwamen alle jeugdbewegingen bijeen om het Massaspel te spelen (2 e editie), voorbereid door de Jeugdraad. -Op vrijdag 9 april 2004 vond de traditionele BOB-tocht plaats met Belgische Orginele Bieren in alle jeugdlokalen. -Voor de 1 e keer organiseerde de Jeugdraad een openluchtcinema, op donderdag 26 augustus Er kwamen zo’n 250 à 300 personen een kijkje nemen naar de film “Ocean’s 11”. -Op 4 september hielpen heel wat Jeugdraders mee aan het dance-festival Antwerp Is Burning op het vlak van promotie en hulp ter plaatse. In ruil werden hiervoor heel wat gratis tickets verdeeld aan Zwijndrechtse jongeren. -Op vrijdag 26 november 2004 werd de jaarlijkse Jeugdraadquiz georganiseerd. Tussen de normale quizrondes werd ook nog een moord opgelost. -Donderdag 23 december 2004 nodigde de Jeugdraad voor de 1 e keer alle jongeren uit om het nieuwe jaar reeds in te zetten op een nieuwjaarsreceptie in het jeugdhuis. Dit werd gecombineerd met een inspraakprojectje over jeugdbeleid. Alle activiteiten worden voorbereid door specifieke werkgroepen.

52 Jaarverslag Adviezen -Begroting 2005 en financieel verslag 2003 VZW ’t Ravotterke -Jaarplannen 2005 jeugdwerkbeleidsplan/jeugdruimteplan Werkingsverslagen 2003 jeugdwerkbeleidsplan en jeugdruimteplan Keuze van de beleidsthema’s binnen het jeugdruimteplan : ontmoetingsruimte en speelruimte -Ontwerp jeugdwerkbeleidsplan/jeugdruimteplan Definitief jeugdwerkbeleidsplan/jeugdruimteplan

53 Jaarverslag Jeugddienst Taken -Straat op Stelten, gratis kinder- en jongerenfestival, op 26 juni Klasrondleidingen voor alle 4 e leerjaren -Jeugdwerkbeleidsplan en jeugdruimteplan -Speelruimte-overleg -Jeugdkrant Omzeep, website -Ontwikkeling Jeugdcentrum, Dorp Oost 42 -Coördinatie Zwijndrecht Zwokust-Zwaast-Zwomert-Zwerfst (samenwerking jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst, buitenschoolse kinderopvang en vzw ’t Ravotterke) -Preventie-overleg -Ondersteuning VZW ’t Ravotterke (organisatie, Grabbelpas, speelpleinwerking, swap en swapkeet, kinderatelier, monitorenvorming) -Ondersteuning jeugdverenigingen, jeugdhuis en Jeugdraad. -Bijwonen Lokaal Overleg (BKO) -Deelname aan WASO, VVJ-overleg Ondersteuning plaatselijk jeugdwerk -Algemeen toelagereglement voor jeugdverenigingen (= werkingssubsidies): ,00 EUR -Toelage kadervorming: 2.975,00 EUR é74 jongeren ontvingen een toelage voor kadervorming - 64,18% van het cursusgeld kon worden uitgekeerd -Toelage vervoersonkosten: 2.480,00 EUR -Toelage energiekosten: 3.719,00 EUR -Toelage bouw/verbouwingswerken: 9.000,00 EUR é4 verenigingen deden hierop beroep -Toelagen projecten: 250,00 EUR verbruikt van de 1.240,00 EUR éde jeugdraad ontving deze toelage voor 2 projecten: Massaspel en Openluchtcinema -Toelage jubileum: de Scouts vierden hun 75-jarig bestaan, de Gidsen hun 25-jarig bestaan éhiervoor ontvingen zij respectievelijk een toelage van 496,00 en 248,00 EUR

54 Jaarverslag Jeugdhuizen en jeugdclubs Jeugdclub B.AR.ST Lokaal: Visserstraat z/n – 2070 Burcht Toelage: 1.100,25 EUR, verbruikt van de 2.480,00 EUR Preventieoverleg In 2004 werd verder gewerkt aan het preventieoverleg met volgende instanties: lokale politie, O.C.M.W., Gezondheidsraad, dokters, ALTOX en het gemeentebestuur. De coördinatie gebeurt door de dienst Sociale Zaken. De Jeugddienst werkt ook mee aan de werkgroep Ieders Buurt van het preventieoverleg i.v.m. verdraagzaamheid rond speelterreinen in de zomervakanties. Zwijndrecht woont ook de vergaderingen van het “Regionaal Preventieoverleg” bij.

55 Jaarverslag Kinderopvang •Het gemeentebestuur zelf organiseert kinderopvang in de vorm van: Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) Kobbe en Kozze Kobbe Dorpstraat 118 – 2070 Burcht Tel.: 03/ Kozze Pastoor Coplaan – 2070 Zwijndrecht Tel.: 03/ Secretariaat:Administratief Centrum, Departement Welzijnszaken, Dienst Kinderopvang Binnenplein 1 – 2070 Zwijndrecht Tel.: 03/ – fax: 03/ Missie: -De gemeente Zwijndrecht organiseert buitenschoolse kinderopvang tijdens schoolvrije momenten op weekdagen, op een pedagogisch verantwoorde manier binnen een ongedwongen, kindvriendelijke, huiselijke sfeer. Deze opvang staat open voor alle basisschoolkinderen woonachtig en/of schoolgaand binnen de gemeente alsook voor kinderen waarvan de ouders in de gemeente werken. Samenwerkingsverbanden:  Zwijndrecht Zwomert: De dienst kinderopvang is lid van deze club die elke vakantie een ruim aanbod uitwerkt voor de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren. Zitten samen in deze club: de gemeentelijke jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst. Zij komen maandelijks samen.  Jeugddienst - buitenschoolse kinderopvang: Aangezien het doelpubliek van beide diensten elkaar overlappen, wordt zeswekelijks overleg gepleegd over gezamenlijke onderwerpen.  Lokaal Overleg Kinderopvang: zie verder  Overleg lokale coördinatoren kinderopvang: Onder het voorzitterschap van de Stichting Welzijnszorg Provincie Antwerpen (regionale coördinatie) komen de lokale coördinatoren maandelijks samen. Het werkterrein is vooral beleidsvoorbereidend, maar ook gezamenlijke activiteiten met verschillende opvangen worden hier voorbereid zoals de dag van de BKO (met kinderen) en vormingen voor begeleiding en coördinatoren.

56 Jaarverslag •Op het grondgebied van de gemeente zijn verder volgende initiatieven rond kinderopvang actief: Kinderdagverblijf ‘Ons Peuterhuisje’ vzw Schoolstraat 30 – 2070 Zwijndrecht Tel.: 03/ Dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar Dienst opvanggezinnen OCMW-Zwijndrecht OCMW-Zwijndrecht Dorp Oost 45 – 2070 Zwijndrecht Tel.: 03/ Opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar Thuisopvang van zieke kinderen OCMW-Zwijndrecht Dorp Oost 45 – 2070 Zwijndrecht Tel.: 03/ Particuliere opvanginstelling Baby’s nestje Burchtsestraat 11 – 2070 Zwijndrecht Tel.: 03/ Kleine Handjes Herman-Michielssensstraat Zwijndrecht Occasionele opvang Gezinsbond Burcht 03/ Gezinsbond Zwijndrecht 03/ Opvang in de scholen zie rubriek ‘onderwijs’

57 Jaarverslag Onderwijs Kleuterscholen Gemeenschapsschool ‘Het Laar’ Laarstraat 10 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/ Gesubsidieerde Vrije Zelfstandige Kleuterschool: De Krinkelrups Schoolstraat 32 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/ Wijkafdeling: Pastoor Coplaan 33 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/ Gesubsidieerde Vrije Basisschool‘ ‘Sint-Martinus’ Kloosterstraat 16 – 2070 Burcht - Tel.: 03/ Wijkafdeling: Heirbaan 193 – 2070 Burcht - Tel.: 03/ Basisonderwijs Gemeenschapsschool ‘Het Laar’ Laarstraat 10 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/ – fax: 03/ Gesubsidieerde Vrije Lagere School – ‘De Krinkel’ Schoolstraat 34 en Statiestraat 30 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/ Gesubsidieerde Vrije Basisschool ‘Sint-Martinus’ Idsteinlaan 14 en Kloosterstraat 16 – 2070 Burcht - Tel. en fax: 03/ Middelbaar Onderwijs Koninklijk Technisch Atheneum Zwijndrecht Uitsluitend maritieme opleidingen Scheldedijk 20 – 2070 Zwijndrecht - Tel.: 03/ – fax: 03/

58 Jaarverslag Ontmoetingscentrum ‘t Waaigat vzw voorzitter: André Van de Vijver ondervoorzitter: Denise Melis-De Lamper secretaris: Cecilia Windelen penningmeester: Ferry Van Dyck Kerkplein Burcht Tel.: 03/ Fax.: 03/ Vergaderlokalen Kerkstraat Burcht Mouterij, J. Tulpinckstraat Burcht Openingsuren dinsdag – uur woensdag, donderdag, vrijdag – uur zaterdag – uur zondag, maandag gesloten Vergaderingen Algemene Vergadering: 6 mei Raad van Bestuur: 3 februari, 17 maart, 7 juni, 12 oktober, 8 december Werkgroepen Programmatie: 18 februari, 16 maart, 23 november

59 Jaarverslag Activiteiten

60 Jaarverslag Gemeentelijke Cultuurraad Dagelijks bestuur Voorzitter: Luc Van Walle Secretaris: Erika De Motte Penningmeester: I. Cant Algemene Vergadering Voorzitter: Luc Van Walle Secretaris: Erika De Motte Penningmeester: I. Cant Werkgroepen Materiële Dienstverlening: Verantwoordelijke: G. Vanderheyden Monumentenzorg Verantwoordelijken: Safina Van der Looij, Maria Louise Van Brempt Kunstbeleid Verantwoordelijken: Jeannine Thys, Erika De Motte Cultureel Archief Verantwoordelijke: Julien Tahon Daarnaast tijdelijke werkgroepen: kroegentocht, heksentocht, wandelbrochure, cultuurbeleidsplan, logo cultuurraad. Activiteiten 24 april - bezoek Vlaams Parlement 19 augustus - Zingdrecht 4 september - kroegentocht ”Muziek & Gelag” 12 september - OpenMonumentendag “Steen” 30 oktober - heksentocht 17 november - uitstap Lille en Roubaix

61 Jaarverslag Adviezen -Advies Welvaartsvrienden -Advies subsidies aan culturele verenigingen -Advies kunstwerk Bart Decq -Advies Actieplan Advies kunstwerk J.O.C. 53 aangesloten verenigingen 8 deskundigen 1 afgevaardigde bibliotheek 77 erkende verenigingen

62 Jaarverslag Cultuur Activiteiten Cultuurdienst ingericht in samenwerking met het gemeentebestuur 30 april tot en met 16 mei - Week van de amateurkunsten 28 maart - Opendeur Mouterij 18 april - Erfgoeddag 2 juni - Onthulling Zuil-Steen 13 juni - Ezelsoor 19 juni - voorstelling Wandel- en fietsbrochure 1, 8, 15, 22, 29 juli - Zomerpodium 5, 12, 19 augustus - Zomerpodium 28 augstus - Kleur 4 september - Kroegentocht 12 september - Open Monumentendag 1 oktober tot 31 december - Tentoonstelling Alfred Ost gemeentelijke werken oktober - Verzustering met Zwijndrecht - Nederland 1 beiaardconcert

63 Jaarverslag Kunstwerken van de gemeente “Zelfportret” en “De muzikant” van Fred Bervoets - Administratief Cenrum “Gerda” van Leo De Boey - oud gemeentehuis “Kunstenaar en zijn droom” en “Het Grote Offer” van Alfred Ost - Administratief Cenrum “Drie Raven” van Alfons Van Meirvenne - pleintje Zwijndrechtsestraat - Verbindingstraat “Triptiek” van Marc Jambers - pleintje Laarstraat - C. Van Goeystraat “Onder de regen” van Tom Frantzen - Schoolstraat “Mijn Vaderland” van Fred Bervoets - oud gemeentehuis “De Brug” van Tone Pauwels - Kaaiplein “Don Quichote” van Kamiel Van Breedam - pleintje Reynerslaan “Verdiept in droomwereld” van Inge Dewilde - pleintje Melselestraat – St.-Annaboomstraat “Overstroming” aquarel en “Boer De Rijcke” potloodtekening van René Hulstaert - Administratief Cenrum “De Tijd” van Frans Wuytack - Ter Lochtplein “Als boom de sterren raken ” van Paul Gees - Leo Verbeecklaan “Collectie prentbriefkaarten van Alfred Ost” - Administratief Cenrum “Maten” van Marc de Roover - Kapellenkouter “Ontsloten” van Emiel Uytterhoeven - Dorp West “Hommage aan Alfred Ost” van Renaat Ramon - pleintje Burchtsestraat – A. Oststraat “Era” van Liliane Vertessen - Binnenplein “Era 2” van Liliane Vertessen - bibliotheek Zwijndrecht “Het gevecht tussen de Renaissance en de moderne schilder” van Fred Bervoets ets, droge naald met aquarel - Administratief Cenrum “Evasie n°3” van Marc Cordonier - Binnenplein “Vogelman” van Fred Bervoets acide verkeerd techniek - Administratief Cenrum “Zuil-Steen” van Jef Mouton - Seefhoeklaan

64 Jaarverslag Beschermde monumenten en landschappen Beschermd patrimonium Heilig Kruiskerk te Zwijndrecht (toren, zuidelijk schip en zijbeuken) - K.B Heilig Kruiskerk te Zwijndrecht - K.B Oude Pastorij - Dorp Oost 42 - M.B Woning Polderstraat 2 - M.B Woning Polderstraat 12 - M.B Beschermd landschap Defensieve dijk – M.B Natuurgebieden Het Vliet – K.B – gevarieerd natuurgebied – opp. 50 ha. Blokkersdijk – K.B – vogelreservaat

65 Jaarverslag Feesten en plechtigheden Jaarlijkse feesten Kermissen: St.-Wivinakermis Burcht:1 e zondag van mei Sinksenkermis Zwijndrecht:dag van Sinksen Grote kermis Zwijndrecht:1 e zondag na de 11 e juni Jaarmarkt Zwijndrecht:1 e maandag van oktober Veejaarmarkt: op 4 oktober 2005 Plechtigheden 8-meiviering – bevrijding 21 juli – nationale feestdag in september – gemeentedag en bevrijding 11-novemberviering – wapenstilstand Jubilea gouden jubilea: 42 diamanten jubilea: 8 briljanten jubilea: 2 platina jubilea: jarige: jarige: jarige: 1 Verzustering Idstein 2 uitwisselingen met vereniging Meteoor 1 officiële verzustering met Zwijndrecht Nederland op 15 en 16 oktober 2004

66 Jaarverslag Gemeentelijke Seniorenraad De Seniorenraad behandelt alle kwesties op gemeentelijk vlak die de senioren aanbelangen. Bevordert de samenwerking en het seniorenwerk en de bejaardenzorg. Organiseert jaarlijks de seniorenreis en seniorendagen. Samenstelling Voorzitter: Maria Hannes Secretaris: Omer D’Hollander Penningmeester: Hugo De Souter Activiteiten - Seniorenreis - Seniorendagen - Project valpreventie voor senioren

67 Jaarverslag Gemeentelijke Gelijke Kansenraad Oprichting 4 december 1996 Samenstelling Voorzitter: Charles De Wit Secretaris: Luc Coppieters Penningmeester: Christel Kooyman Doelstelling Het bevorderen van de gelijke kansen en rechten voor vrouwen en minderheidsgroepen binnen de gemeente Zwijndrecht. Toelage: 1.240,00 EUR Activiteiten - Medewerking aan Kleur - Artikels in gemeentelijk informatieblad

68 Jaarverslag Derde-Wereldraad Voorzitter Stanny Geerts Werking -Voorbereiding en organisatie actie -Sensibilisering -Steun aan derdewereldorganisaties (via koepel van Vlaamse Noord-Zuid beweging) -Bedeling van Sam Sam, een jongerentijdschrift over derdewereldlanden, aan de zesde leerjaren. -Organisatie van Kleur -Artikels in het gemeentelijk informatieblad Toelagen Derde-Wereldraad2.235,00 EUR Sensibilisering door Derde-Wereldraad1.860,00 EUR Sensibilisering door derden2.500,00 EUR Zwijndrechtse ontwikkelingshelpers12.000,00 EUR Huur Wereldwinkel2.500,00 EUR Noodhulp10.000,00 EUR NCOS ,00 EUR Klimaatverbond180,00 EUR

69 Jaarverslag Gemeentelijke Gezondheidsraad Deze raad geeft aan het gemeentebestuur adviezen met als doel de gezondheid, zowel mentaal en fysisch, als het sociaal welzijn van de bevolking in stand te houden en te verbeteren. Daarnaast wil de Gezondheidsraad de samenwerking bevorderen tussen diverse instellingen, groeperingen en personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Mensen uit de gezondheidssector maar ook geïnteresseerde inwoners maken deel uit van deze raad. Samenstelling Voorzitter: Guy Verelst Secretaris: Renaat Michielsen Penningmeester: Prosper Van Geystelen Toelage: 1.240,00 EUR Activiteiten - Sensibilisering rond gezondheidscampagnes (borstkankerscreening, baarmoederhalskankerscreening, anti-tabakcampagne, …) - Project rond valpreventie bij senioren - Project “fruit op school” - Gezond ontbijt in de scholen

70 Jaarverslag Gemeentelijke Bibliotheekraad Samenstelling Hedwig Van de Velde, voorzitter Adelina Aerts, ondervoorzitter Bibliothecaris, secretaris 24 leden Vergaderingen 20 januari, 27 maart, 18 mei, 21 september en 16 november Werkgroepen -bibiliotheekweek -automatisering -nieuwe bibliotheek -uitbreidingsaciviteiten -beleidsplan (werkingsverslag + actieplan) -jeugdauteurs Adviezen verplicht: - actieplan werkingsverslag 2003 niet verplicht: -begrotingsvoorstel -advies bij de aankoop en de verdeling van de materialen (boeken, tijdschriften, cd’s, cd-roms) -installatie Mediargus op internetcomputers voor het publiek

71 Jaarverslag Bibliotheek Hoofdbibliotheek Binnenplein Zwijndrecht Tel.: 03/ fax: 03/ Openingsuren: ma - di - vr: uur uur Woensdag : uur Donderdag : uur uur zaterdag: uur Bibliotheekfiliaal John Tulpinckstraat Zwijndrecht (Burcht) Tel.: 03/ Openingsuren: dinsdag/vrijdag: uur woensdag: uur zaterdag: uur

72 Jaarverslag Activiteiten -Leesgroep die 5 x per werkjaar vergadert: 26 januari -Johan Daisne 29 maart - William Trevor 24 april - poëzie 20 september - Anna Anquist 22 november - Erwin Mortier -Gedichtendag op 29 januari: Haikoe’s bij de beelden in de Zwijndrechtse straten -Jeugdboekenweek van 13 maart tot 26 maart met als thema “horen en zien” -23 maart: voordracht georganiseerd samen het Davidsfonds i.k.v. de Nacht van de geschiedenis -Voordracht door jeugdauteurs: 4 mei Stefaan Boonen en 7 mei Luc Hanegreefs -13 juni Ezelsoor: verkoop van afgevoerde werken -3 oktober: deelname Open Bedrijven dag -13 oktober: muzikale sprookjes georganiseerd voor Davidsfonds met als titel ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’ -Bibliotheekweek van 16 tot 23 oktober met als thema: Kan je niet kiezen? De Bibliotheek laat je proeven -23 oktober: deelname aan de boekenbeurs van het Gemeenschapsonderwijs Het Laar -15 tot 20 november: week van de senioren -24 november: deelname voorleesdag -1 december: voorleesavond met als titel “Vrouwentongen” boekenpakketten voor de plaatselijke scholen -boekendienst aan huis -klasbezoeken + initiaties -ruilcollectie grote-letter boeken -tentoonstellingen in de polyvalente ruimte: januari: Haikoe's februari: E. De Motte met olieverfportretten maart: hoeden van De Krinkel "Jan Hoet" april: erfgoeddag met als thema "familie" mei: Reynaert tentoonstelling door J. De Cuyper juni: bierviltjes door D. De Wachter juli: verlenging tentoonstelling van juni augustus: viering sportvereniging ’t Swin (foto's) september: kanttentoonstelling door F. Wuytack oktober: jeugdboekenillustrator C. Aertssen december: schilderijen door A. Jacobs -thematentoonstellingen: januari: relatie man-vrouw februari: archeologie n.a.v. de voordracht over de Kogge maart: de Gouden Uil april: erfgoeddag met als thema "familie" mei: literatuur uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie juli - begin augustus: vakantiedikkerds tweede helft juli: Tall ships races augustus/september: kookboeken uit verschillende landen oktober: winnaar(s) nobelprijs literatuur oktober: culinaire romans november: senioren in de bibliotheek december: kerst en eindejaar

73 Jaarverslag Werkingscijfers

74 Jaarverslag Sportcentrum Zwijndrecht vzw Voorzitter: W. De Wulf Ondervoorzitters: K. Herremans - R. Van Haute Fortlaan Zwijndrecht tel.: 03/ fax: 03/ Beheersorganen Algemene Vergadering Samenstelling: 12 leden afgevaardigd door de gemeenteraad volgens het evenredig stelsel 12 leden afgevaardigd door de Sportraad, erkend door de gemeente Raad van Beheer Samenstelling: 11 leden afgevaardigd door de gemeenteraad volgens het evenredig stelsel 11 leden afgevaardigd door de Sportraad, erkend door de gemeente Comité voor dagelijks bestuur Samenstelling: 4 leden verkozen uit de afgevaardigde leden van de gemeenteraad 4 leden verkozen uit de afgevaardigde leden van de gemeentelijke Sportraad

75 Jaarverslag Gemeentelijke Sportraad Samenstelling Voorzitter: René Van Haute Ondervoorzitter: Magda De Bock Secretaris: Theo Van Roeyen Penningmeester: Jos Heyrman Sectie voetbal - voorzitter: Filip Vercruyssen Sectie zaalsporten - voorzitter: Emmanuel Neuckens en ondervoorzitter: Monique Franckaerts Sectie Openluchtsporten - voorzitter: Marcel Colijn en ondervoorzitter: Etienne Hemelaer Sectie Parasporten - voorzitter: Jozef Ogiers en ondervoorzitter: Flor Achtergael. Toelagen EUR Vergaderingen Algemene vergadering Sectievergaderingen Bestuursvergaderingen Adviezen -Huldiging sportlaureaten mei en november Statuten en huishoudelijk reglement Regio Rivierenland -Brainstorming uitbreiding sporthal -Sportpromotieplan Dossier verbouwingswerken VS Meteoor: vernieuwing dak -Erkenning/schrapping van sportverenigingen -Subsidiedossiers clubactiviteiten 2003 Activiteiten 17 juni - Medewerking seniorensportdag 26 juni - Medewerking straat op stelten 5 september - Gordel 11 november - Wandeldag Sportinfrastructuur Wordt beheerd door gemeentelijke vzw Sportcentrum Zwijndrecht, Fortlaan 10 te 2070 Zwijndrecht.

76 Jaarverslag Sportdienst Organisatie van de sportdienst, eventueel in samenwerking met een derde Eéndaagse activiteiten

77 Jaarverslag Meerdaagse activiteiten Sportkampen

78 Jaarverslag Organisatie van derden waaraan sportdienst participeert Eéndaagse activiteiten

79 Jaarverslag Sportinfrastructuur Overdekte sportinfrastructuur Sporthal, Fortlaan 10 – 2070 Zwijndrecht Openingsuren: maandag tot zaterdag 9-23 uur zondag 9-20 uur Gesloten op wettelijke feestdagen en van 1 juli t/m 15 augustus • Sporttakken waarvoor belijning voorzien is: Hoofdveld (volledige zaal lengterichting): Handbal, korfbal, zaalvoetbal, minivoetbal, basketbal, tennis Oefenvelden (1/3 zaal breedterichting): 12 badmintonvelden, 3 basketbalvelden, 3 tennisterreinen, 3 volleybalvelden • Sporttakken waarvoor geen specifieke belijning nodig is: Jazzdans, aerobics, fitness, atletiek, tafeltennis, gymnastiek, … Reservaties: ter plaatse of telefonisch op 03/ Openluchtinfrastructuur • Voetbalvelden 2 terreinen met kleedkamers (Pastoor Coplaan/Zwijndrecht) 2 terreinen met kleedkamers (sportpark De Wallen, Heirbaan/Burcht) 3 terreinen met kleedkamers (Kerkenkouter, Richard Orlentstraat/Zwijndrecht) Reservaties: Sportcentrum, Fortlaan 10 of telefonisch op 03/ • Tennisterreinen 6 terreinen in sportpark De Wallen (Heirbaan/Burcht) Open van 1 april tot 15 september. maandag t/m vrijdag uur (juli en augustus uur) zaterdag, zondag, feestdagen uur Reservaties: ter plaatse of telefonisch op 03/ • Atletiekpiste 1 Atletiekpiste in sportpark De Wallen (Heirbaan/Burcht) De piste is voor individuele gebruikers toegankelijk van 1 april tot 15 september. maandag t/m vrijdag uur (juli en augustus uur) zaterdag, zondag, feestdagen uur Individuele atleten kunnen gebruikmaken van de piste wanneer er geen trainingen of meetings zijn van een club. Reservaties: ter plaatse of telefonisch op 03/

80 Jaarverslag •Andere sportterreinen in openlucht 4 pétanqueterreinen (Fortlaan/Zwijndrecht) 1 basketbal-/volleybalterrein 3 badmintonterreinen (Fortlaan/Zwijndrecht) 1 basketbalterrein in sportpark “De Wallen” (Heirbaan/Burcht) 1 terrein staande wip (A. Borinstraat/Zwijndrecht) 1 skateterrein (Fortlaan/Zwijndrecht) Informatie: Sportcentrum, Fortlaan 10 of telefonisch op 03/

81 Jaarverslag Openluchtrecreatie Parken en plantsoenen -aantal parkjes: 375 -oppervlakte: m² -accommodatie, straatmeubilair: -zitbanken: 312 -vuilnisbakken: 199 Speelterreinen Formele speelterreinen -Seefhoek -Leo Verbeecklaan -Prins Boudewijnstraat -Nieuwland -Piratenplein (J.B. Tassynsstraat) -Neerbroek -Speelroute Administratief Centrum In de volgende wijken kan je een voetbalterrein terugvinden -Willem Elsschotstraat -Ter Lochtlaan -Vromenhove -Goudvinklaan -Seefhoek (1 blauw klimdoel) -Neerbroek (je kan het speelterrein bereiken via de Verbrandendijk) -aan jeugdhuis Barst (Visserstraat) Er zijn ook verschillende basketbalterreinen in Zwijndrecht en Burcht -op het Binnenplein aan de sporthal -Seefhoek -Prins Bouwewijnstraat -Nieuwland -Neerbroek (je kan het speelterrein bereiken via de Verbrandendijk) -Neerbroek (vlak bij de tienerhonk) -Vromenhove -Blokkersdijk -Schuttershof -Heirbaan (Terrein De Wallen)

82 Jaarverslag Tienerhonken (speciale zitbanken speciaal voor jongeren) -Neerbroek -Veldstraat Wandel- en fietsroutes -Vlietbospad: 6 km -Halfmaanpad: 11 km -Scheldewandeling Burcht: 8 km -Beeldenroute: Zwijndrecht 4,5 km, Burcht 6 km, gecombineerde route 12 km

83 Jaarverslag Verkeer Wegennet  Lengte van de wegen Gewestwegen: 18 km Provinciewegen: 0 Gemeentewegen: - groot verkeer: 9 km - andere: 52 km Totaal: : 79 km •Aantal km fietspaden Gescheiden door onderbroken lijn van de weg :  10 km Los van de weg  10 km ( exclusief A11) Verkeerscel Politie, dienst openbare werken, burgemeester. Bespreken en adviseren in het kader van de verkeersproblematiek. Frequentie: 1 x per maand. Waterlopen in de gemeente Bevaarbare waterlopen: 7 km Schelde Onbevaarbare waterlopen: 53 km Polders en wateringen Polder van het Land van Waas Kieldrechtsebaan Beveren - Tel.: 03/ Belangrijkste taken: -Afwatering m.a.w. voorkomen van overstromingen -Beheer poldergebied : m.a.w. afleveren van vergunningen inzake: * visrecht * jachtrecht * kappen van bomen

84 Jaarverslag Openbaar vervoer Busvervoer Buslijnen waarvan in de gemeente gebruik kan worden gemaakt en voornaamste bestemmingen: Zwijndrecht: 81 – Antwerpen L.O. – Beveren – Westakkers - St.-Niklaas 82 – Antwerpen L.O. – Beveren – Haasdonk – St.-Niklaas 83 – Antwerpen L.O. – Beveren – Kallo – Kieldrecht – Doel 84 – Antwerpen L.O. – Beveren – Vrasene – Kieldrecht – Doel 85 – Antwerpen L.O. – Beveren – St.-Gillis-Waas 87 – Antwerpen L.O. – Burcht – Zwijndrecht Krijgsbaan 88 – Zwijndrecht Krijgsbaan – Kallo – Kieldrecht – Doel (via Melsele Dijkstraat) 89 – Sneldienst Antwerpen – Kallo – Kieldrecht – Doel (via Expressweg) Burcht:93 – Antwerpen L.O. – Temse – Hoogkameren – St.-Niklaas 95 – Antwerpen L.O. – Temse – Velle – St.-Niklaas 97 – Antwerpen L.O. – Temse – Tielrode – St.-Niklaas 99 – Antwerpen L.O. – Temse – Hamme Opstapplaatsen: Zwijndrecht:Burcht: DorpBoomgaardstraat Willem ElsschotstraatKaaiplein Hof Ter RyenKampstraat KrijgsbaanKerkplein RegenbooglaanKloosterstraat StationKoningin Astridlaan C. Van GoeystraatKrijgsbaan VerbrandendijkKruibeeksesteenweg VredesparkTerlochtlaan Veldstraat Zwijndrechtsestraat Tramvervoer Zwijndrecht:3 – Merksem – Zwijndrecht Opstapplaatsen: - Krijgsbaan - Hof Ter Rijen - Dorp - Vredespark - C. Van Goeystraat - Verbrandendijk Treinverkeer (NMBS) Aantal stations: 1 Opstapplaats: Station Fortlaan Voornaamste lijnen en bestemmingen: Antwerpen – St.-Niklaas St.-Niklaas – Antwerpen

85 Jaarverslag Fietsenstallingen -Kerk Zwijndrecht (overdekt) -Kerkplein Burcht (overdekt) -Station Zwijndrecht (overdekt, aan weerszijden van spoorlijn) -Sportpark De Wallen (overdekt) -Sporthal Fortlaan/Burchtsestraat (rekken in openlucht) -Vromenhove (rekken in openlucht) -Kaaiplein (overdekte rekken) -Kruibeeksesteenweg ter hoogte van Terlochtlaan (overdekt) -Verbrandendijk (overdekt) -Oud gemeentehuis, Dorp West 2 (overdekt) -Administratief centrum

86 Jaarverslag Openbare werken Wegenwerken  Nieuwland - wegentracé van de wegen-, riolerings- en omgevingswerken.  Heraanleg voetpaden Ernest Claesstraat – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Algemene Ondernemingen Growawé Bvba., Legen Heirweg 186 te 9140 Elversele- Temse, voor een bedrag van ,54 EUR, BTW-incl.  Bebossen van gemeentelijke gronden – Polderstraat - lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: De Vlieger R. en Cie. bvba., Schrijnwerkerstraat 11 te 9240 Zele, voor een bedrag van ,00 EUR, BTW-incl, voor aanplanting van de gemeentelijke grond in de Polderstraat, en voor een bedrag van ,00 EUR, BTW-incl, voor drie jaar onderhoud van deze aanplanting  Heraanleg singel begraafplaats Burcht lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Soga nv., Aven Ackers 14 te 9130 Beveren (Verrebroek), voor een bedrag van 5.737,58 EUR, BTW-incl., voor aanplanting van de singel op de begraafplaats van Burcht, en voor een bedrag van 6.098,40 EUR, BTW-incl, voor drie jaar onderhoud  Aanleg speelterrein Vromenhove - lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Tuinarchitectuur Van Der Auwera bvba, Reetsesteenweg 111 te 2630 Aartselaar, voor een bedrag van ,00 EUR, BTW-incl.  Speelroute Adhemar Borinstraat – Fortlaan – fase 2 - verrekening 1.  Openbare verlichting – Boomgaardstraat (deel) – Reynerslaan (deel) en Vrijheidsstraat (deel) – Vernieuwing.  Openbare verlichting – J.B. Tassynsstraat-Schoolstraat – vernieuwing.

87 Jaarverslag Gemeentelijke Milieuraad Voorzitter: Hilde Heyrman Penningmeester: Günther Hiel De Milieuraad is een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. De Milieuraad heeft tot doel het gemeentebestuur advies te geven over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, en eventueel acties uit te voeren. De Milieuraad bestaat uit maximum 26 stemgerechtigde leden. Deze leden kunnen zijn: - een vertegenwoordiger voorgedragen per lokaal werkende milieu- en/of natuurvereniging - vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen - vertegenwoordigers van de socio-culturele en vormingsorganisaties - vertegenwoordigers van de beroepsgroepen en -organisaties - geïnteresseerde inwoners van de gemeente Het lidmaatschap geldt voor een termijn van 1 jaar. Ontslagnemende leden worden tijdens de eenjarige ambtstermijn niet vervangen. Het secretariaat is gevestigd op het departement Grondgebiedszaken van het gemeentebestuur (Milieudienst tel. 03/ ), Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht (briefwisseling sturen naar Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht). Daar kunt u steeds terecht voor meer inlichtingen.

88 Jaarverslag Milieuzorg Samenwerkingsovereenkomst Op 23 mei 2002 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst goed tussen het Vlaams Gewest en de gemeente over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid voor de periode Aanvankelijk werd ingetekend op niveau 1 voor het instrumentarium en de clusters vaste stoffen, water, hinder, mobiliteit en natuur. Op 19 december 2002 werd er bijgetekend tot niveau 2B. Het instrumentarium en de clusters hinder en vaste stoffen worden op niveau 2 uitgevoerd. De cluster hinder werd voor het werkingsjaar 2004 door het Vlaams gewest echter slechts goedgekeurd op niveau 1. Het milieujaarprogramma 2004, resp. 2005, werd op 6 november 2003, resp. 4 november 2004, door de gemeenteraad goedgekeurd. Het gemeentelijk milieubeleidsplan werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 23 mei 2002 en herbevestigd op 28 oktober 2004, na controle en de vaststelling dat het gemeentelijk beleidsplan in overeenstemming was met de nieuwe gewestelijke en provinciale milieubeleidsplannen. Rattenbestijding De bestrijding van de bruine ratten op openbare grond in de gemeente wordt uitgevoerd door een privé-firma (MDR Service uit Lebbeke-Wieze) op initiatief van de gemeente. Dit houdt in dat enerzijds 9 maal per jaar de diverse lokaasbakken (in het totaal ongeveer 125), die over het grondgebied van de gemeente verspreid staan, worden nagekeken en indien nodig aangevuld met lokaas. Anderzijds wordt ook telkens een lente- en herfstcampagne georganiseerd. De lente- en herfstcampagne is specifiek gericht op het verwijderen van ratten in riolen en grachten. De bestrijding van de muskusratten gebeurt echter door de gemeente in samenwerking met het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, m.n. de Dienst Land- en Tuinbouw.

89 Jaarverslag

90 Jaarverslag

91 Jaarverslag Ophalen en verwerken van vuilnis Gewoon huisvuil (restafval) Ophaler: Lammertijn, Reinaertweg 55 te 9070 Destelbergen Frequentie: 1 x per 2 weken Stortplaats/verwerkingseenheid (verwerkingszone): INDAVER Eenvormig recipiënt: grijze plastieken vuilzak met geel opschrift Ibogem, Zwijndrecht Kostprijs vuilzak: 10,00 EUR/rol van 10 stuks groot formaat 12,00 EUR/rol van 20 stuks klein formaat Groot huisvuil Ophaler: Lammertijn, Reinaertweg 55 te 9070 Destelbergen Frequentie: 4 x per jaar Lammertijn, Reinaertweg 55 te 9070 Destelbergen Stortplaats/verwerkingseenheid: Indaver Gemeentelijk afval Afgevoerd naar Ibogem Papier en karton Selectieve huis-aan-huisophaling: Ophaler: Lammertijn, Destelbergen Frequentie: 1 x per maand Verwerkingseenheid: Vercammen Stephan Geen eenvormig recipiënt Glas Selectieve huis-aan-huisophaling: Ophaler: Lammertijn, Destelbergen Frequentie: 1 x per maand Verwerkingseenheid: GRL Lummen Eenvormig recipiënt: glaskrat

92 Jaarverslag PMD – Plastiek, Metaal en Drankkartons Selectieve huis-aan-huisophaling: Ophaler: SITA nv - Burcht Frequentie: 2 x per maand Verwerkingseenheid: Indaver Eenvormig recipiënt: blauwe plastieken vuilzak met opschrift Ibogem Kostprijs PMD-vuilzak: 2,50 EUR/rol van 20 stuks GFT – Groente-, Fruit- en Tuinafval Selectieve huis-aan-huisophaling: Ophaler: SITA nv - Burcht Frequentie: wekelijks Verwerkingseenheid: Verko Dendermonde Eenvormig recipiënt: witte biologisch afbreekbare vuilzakken met opschrift Ibogem Kostprijs GFT-zak: - 2,50 EUR/rol van 10 stuks groot formaat (60 op 90 cm) - 3,30 EUR/rol van 20 stuks klein formaat (50 op 60 cm) Gemengd tuinafval Selectieve huis-aan-huisophaling: Ophaler: Aernouts Swa Frequentie: 3 x per jaar Verwerkingseenheid: IBOGEM Geen eenvormig recipiënt Containerpark Het containerpark van IBOGEM is gelegen in de K.M.O. - zone Schaarbeek. De inwoners kunnen er beperkte hoeveelheden (tot 250 kg) van de meeste soorten huishoudelijk afval selectief deponeren. Openingsuren: maandag: enkel open voor bedrijfsafval tegen betaling: uur di - wo -do en vr: uur en uur zaterdag: doorlopend 9 – uur Kringwinkel De kringwinkel van IBOGEM is gelegen Schaarbeekstraat Melsele. De kringwinkel haalt gratis herbruikbare goederen op die in de kringloopwinkel kunnen verkocht worden. Opdrachthoudende vereniging IBOGEM De gemeente werkt voor de afvalinzameling en -verwerking samen met de opdrachthoudende vereniging IBOGEM - Intercommunale voor huisvuilverwijdering voor Burcht en omliggende gemeenten, Schaarbeekstraat Melsele - tel.: 03/

93 Jaarverslag Materieel Aankoop  Aankoop machines groendienst – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Van der Stock, Grote Baan 138 te 9100 Nieuwkerken Waas voor een bedrag van ,73 EUR, BTW-incl. + overname Iseki zitmaaier voor een bedrag van 2.000,00 EUR  Aankoop retrograafmachine – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Bobcat Europe nv., J. huysmanslaan 59 te 1651 Lot voor een bedrag van ,14 EUR, BTW-incl. + hydraulische koppeling voor een bedrag van 250,00 EUR + overname oude graafmachine voor een bedrag van 4.500,00 EUR  Aankoop van een vrachtwagen - lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Garage Hofmans nv., Vosveld 7 te 2100 Wijnegem voor een bedrag van ,77 EUR, BTW-incl. + aankoop comfortpack (airconditioning en elektromagnetische deurvergrendeling) voor een bedrag van 1.512,50 EUR, BTW-incl. + overname oude vrachtwagen voor een bedrag van 5.000,00 EUR  Aankoop van een vorklift met een benzinemotor – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Tuvo bvba., Vaartstraat 124a te 2520 Oelegem voor een bedrag van ,90 EUR, BTW-incl. + overname oude vorklift voor een bedrag van 5.500,00 EUR  Aankoop politievoertuig – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: een Toyota Hiace Minibus aan Toyota, Avenue du Japon 51 te 1420 Braine-L’Alleud voor een bedrag van ,00 EUR, BTW-incl. Diverse aankopen  Kopieertoestellen - velenging huurcontract bij Océ tot  Aankoop informaticamaterieel – PC-configuratie's – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Think Tank nv., Ossenmarkt 2 te 2000 Antwerpen, voor een bedrag van ,79 EUR.  Lokale politie – vernieuwing telefooncentrale – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Belgacom, Roderveldlaan 4 te 2600 Berchem: - Leasing van de telefooncentrale en operator toestel op 5 jaar voor een bedrag van ,39 EUR, BTW-incl. - Leasing van 38 IDS210 telefoontoestellen voor 5 jaar voor een bedrag van 8.775,16 EUR, BTW-incl. - Levering en plaatsing van rack met patchpanel en aansluiting van alle connectoren en patchpanel voor een bedrag van 980,10 EUR, BTW-incl. - Installatie van de centrale en indienststelling van het intern telefoniewerk voor een bedrag van 2.657,10 EUR, BTW-incl.

94 Jaarverslag  Aankoop snelheidsradar met bijhorende randapparatuur - lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Polis Services bvba, Leistraat 59 B te 2460 Lichtaart voor een bedrag van ,32 EUR, BTW-incl.  Aankoop radioposten ASTRID – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Radioposten Nokia THR 880 aan AEG Belgium nv. voor een bedrag van ,55 EUR + radioposten Claertone aan Zenitel Belgium nv. voor een bedrag van 6.611,06 EUR  Levering en plaatsing van voetbaldoelen – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: 4 voetbaldoelen aan Eibe België bvba., Louizalaan 109 te 1050 Brussel voor een bedrag van 7.612,34 EUR, BTW-incl.  Aanpassen Sanitaire installaties voetbalterreinen P. Coplaan - lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Blyweert - Gyselinck, Heirbaan 22 te 2070 Zwijndrecht voor een bedrag van 8.894,38 EUR, BTW-incl.  Rolluiken voor de cafetaria van De Wallen – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Kips bvba., Luithagen 2 te 2030 Antwerpen voor een bedrag van 9.427,64 EUR, BTW-incl.  Begraafplaats Burcht – inplanting bijkomende columbariumzuilen - lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: 2 columbariumzuilen aan Hoolants Beton bvba, Martelarenstraat 98 te 1800 Peutie voor een bedrag van ,45 EUR, BTW-incl.  Aankoop bloembakken - lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: 21 bloembakken aan Agref nv., Tragelweg 4 te 9230 Wetteren voor een bedrag van ,68 EUR, BTW-incl.  Levering van gas aan installaties en gebouwen - bestek en wijze van gunnen. Gunning: Luminus nv te Hasselt.  AC - besturing centrale verwarming - onderhoudscontract - lastvooraarden en wijze van gunnen. Gunning: Camps bvba, Stationsstraat 31 te 3950 Ham voor een bedrag van 6.231,50 EUR, BTW-incl.  O.C. 't Waaigat – vernieuwing dakkoepel – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Roegiers & C° nv., Burchtsestraat 89 te 9150 Kruibeke voor een bedrag van ,42 EUR, BTW-incl.  O.C. 't Waaigat en Mouterij – dranken. Gunning: Pyl - Blommaert nv., Antwerpsesteenweg 3254 te 2070 Zwijndrecht.  Aankoop van podiumtent - lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Tent Canopy Starshade 550, voorzien van gemeentelijk logo aan Tenten Krekels bvba, Zamanstraat 37 te 9100 Sint-Niklaas voor een bedrag van 5.095,01 EUR, BTW-incl. + twee zijwanden met opgenaaide ritssluitingen voor een bedrag van 1.831,94 EUR, BTW-incl. Verkoop •Verkoop openbare verlichtingsnetten. •Verkoop vrachtwagen. Gunning: Volvo FM7 bj aan Autohandel Castermans, Krijgsbaan wp perceel 20 te 2100 Deurne voor een bedrag van ,00 EUR.

95 Jaarverslag Territorium en onroerend patrimonium Terrirorium Totale kadastrale oppervlakte gemeente: 1781ha 86a 36ca ofwel 18km². Onroerend patrimonium Kadastraal inkomen van alle onroerende goederen in de gemeente in 2004: Totaal K.I ,00 EUR Onbelast K.I ,00 EUR Belast K.I ,00 EUR Grondverkopen Ad. Borinstraat – verkoop grondstroken aan IGEAN - borgstelling lening IGEAN. John Tulpinckstraat – verkoop van grond – goedkeuring van de akte. Grondaankopen Antwerpsesteenweg – aankoop van een grondstrook van NMBS. Molenstraat – aankoop akker in functie van toekomstige uitbreiding begraafplaats. Polderstraat – aankoop percelen (boomgaarden) in functie van uitbreiding parkgebied. Molenstraat – aankoop perceel grond - goedkeuring van de akte. RUP Idsteinlaan-Kloosterstraat – verwerving van grondstroken in functie van realisatie verbinding tussen Pastoor Coplaan en Paul Van Goethemstraat. Vliet – aankoop twee percelen. Grondoverdracht Neerstraat – kosteloze grondoverdracht in het kader van de rooilijn. Neerstraat – kosteloze grondafstand in het kader van de rooilijn. Neerstraat – kosteloze grondafstand – goedkeuring van de akte. Alfred Oststraat – kosteloze grondafstand – goedkeuring van de akte. Heidam (deel) overdracht aan de gemeente – goedkeuring van de akte.

96 Jaarverslag Oppervlakte gronden in eigendom van de gemeente Oppervlakte gronden in eigendom van de gemeente* JaarOppervlakte m² *Het betreft de oppervlakte van kadastrale percelen (al of niet volgens een opmetingsplan). Gronden die werden aangekocht of aan de gemeente werden overgedragen om te worden opgenomen in de openbare weg zijn niet in deze oppervlakten inbegrepen. Gebouwen eigendom van de gemeente LiggingFunctieOprichting/verbouwing of uitbreiding Binnenplein 1Administratief centrum2001 Bibliotheek2001 Dorpstraat 118KOBBE1948/1995 Dorp Oost 42Leegstand1780/2005 Dorp West Kerk14 e eeuw Dorp West 2Oud gemeentehuis1928 Fortlaan 10Sporthal1989/1997 HeirbaanCafetaria De Wallen1978 John Tulpinckstraat 2Bibliotheek Burcht1993 KaaipleinPastorij1746 KerkpleinKerk1888/1904 Kerkplein 1Ontmoetingscentrum1992 Kerkstraat 50Vergaderlokalen1946/1984 Laarstraat 15Leegstand1968 Laarstraat 90 Burelen GZ en magazijn1990 Oude Gentweg 8Leegstandwoning gesloopt, magazijn nog te slopen Pastoor Coplaan 222Politiegebouw1965/1995 Pastoor Coplaan 229Politiegebouw uitbreiding1961 Seefhoeklaan 2/8Sociale woningen1996 later over te dragen aan ZHM Statiestraat 69LeegstandTijdelijk in gebruik te geven, later te slopen Bouw  Politiegebouw Pastoor Coplaan 229 – aanpassingswerken – lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Gunning: Schilderwerken aan Stevens, Rijkstraat 81 te 9130 Verrebroek voor een bedrag van ,34 EUR, BTW-incl ,70 EUR, BTW-incl. voor bijkomende schilderwerken en PVC-vloerbekleding aan Amerlinck Hens& Co te Merksem voor een bedrag van 6.355,67 EUR, BTW-incl ,90 EUR, BTW-incl. voor bijkomende vloerbekleding.  Project "Oude Pastorij" – oprichting jeugdontmoetingscentrum – bestek en wijze van gunnen.  Project “Oude Pastorij” – oprichting jeugdontmoetingscentrum – aanvraag restauratiepremie.  O.C. ‘t Waaigat - schilderwerken. Gunning: Slock Schilderwerken, Evenekendorp 40 te 9080 Lochristi voor een bedrag van ,80 EUR, BTW-incl.

97 Jaarverslag Ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting Gewestplan Toepasselijk gewestplan: Gewest Antwerpen KB 03 oktober 1979 Gewijzigd: (Fortengordel) (o.a. kmo-zone Neerstraat) (parallelweg – Hoefijzersingel genaamd) Structuurplan GRS (Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) – goedgekeurd bij ministerieel besluit op 22 juni 2001 Bijzondere plannen van aanleg (BPA) BPA (goedkeuring bij ministereel besluit): BPA nr.1“Dorpscentrum” - MB dd. 25 mei ROHM nr. D 1151/14 BPA nr.2“Oude Molenkouter” - MB dd. 22 oktober ROHM nr. D 1151/5A BPA nr.7/8“Neusenberg/Calberg” - MB dd. 29 januari ROHM nr. RP 9.90/11056/007.0 BPA nr.9“Hye” - MB dd. 25 maart ROHM nr. D 1151/9 BPA nr.10 “Kasteleyenhoek” - MB dd. 09 februari ROHM D 1151/12 BPA nr.11“Idsteinlaan” - MB dd. 30 juni ROHM D 1151/10 BPA nr.12“Baarbeek-Hofkouter” - MB dd ROHM RP 9.90/11056/017.0 BPA nr.13“A. Borinstraat-Fortlaan” - MB dd. 25 mei ROHM D 1151/15 BPA nr.15“Lindenstraat-Pastoor Coplaan” - MB dd. 7 januari ROHM RP 9.90/11056/016.0 RUP (goedkeuring bij besluit van de bestendige deputatie): RUP nr.16“Oeverstrook” - BD in voorbereiding RUP nr.17“Idsteinlaan-Kloosterstraat” BD dd. 2 oktober 2003 “Oude Molenkouter” - BD in voorbereiding “Alice Nahonlaan-Statiestraat” - BD in voorbereiding “Vliet” - BD in voorbereiding

98 Jaarverslag GECORO

99 Jaarverslag

100 Jaarverslag Vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen op 27 september Ilse WeynantsWilly Minnebo gemeentesecretarisburgemeester


Download ppt "Gemeente Zwijndrecht Jaarverslag 2004 Jaarverslag 20042 Inhoud."

Verwante presentaties


Ads door Google