De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofd Juridische Zaken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofd Juridische Zaken"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofd Juridische Zaken
Dé ADR instantie voor consumenten- en zakelijke geschillen in Nederland mr. J. Nijgh Hoofd Juridische Zaken

2 Inhoud Algemene gegevens De Geschillencommissie
Overzicht geschillencommissies SGC Uitbreiding geschillencommissies SGC Overzicht geschillencommissies SGB Samenstelling geschillencommissie Producten geschillencommissie Bevoegdheid Procedure in 10 stappen Digitale geschillencommissie Voordelen consument Voordelen ondernemer Voordelen overheid

3 Algemene gegevens Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) opgericht in 1970 Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB) opgericht in 1999 Handelsnaam: De Geschillencommissie SGC: 46 geschillencommissies, uitbreiding naar 50 SGB: 5 geschillencommissies, uitbreiding naar 10 Kantoorbezetting: +/- 55 medewerkers Commissiebezetting: 240 commissievoorzitters en -leden en 80 technisch deskundigen Volledig gedigitaliseerde procedure ISO gecertificeerd en INK kwaliteitsmodel Doel: oplossing van geschillen tussen consumenten en ondernemers, snel goedkoop eenvoudig Oplossingsgericht: ‘praktisch waar het kan, juridisch waar het moet’

4 Overzicht geschillencommissies SGC breed palet van geschillen van eenvoudig tot complex, zowel juridisch als technisch inhoudelijk Advocatuur Afbouw Airconditioning Autoverhuur Bouw- en Afbouwmaterialen Centrale Antenne Inrichtingen Dakbedekking Directe Verkoop Doe-Het-Zelfbedrijven Elektro Elektronische communicatiediensten Energie en water Garantiewoningen Gezelschapsdieren Glas, Porselein en Aardewerk Groen Informatiedienstaanbieders Installerende Bedrijven Kinderopvang Klussen- en Vloerenbedrijven Luchtvaart Makelaardij Openbaar Vervoer Optiek Parket Particuliere onderwijsinstellingen Post Recreatie Reizen Rijopleidingen Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf Taxivervoer Telecommunicatie Textiel en Schoenen Textielreiniging Thuiswinkel Tweewielers Uiterlijke Verzorging Uitvaartwezen Verhuizen Voertuigen Waterrecreatie Wonen Zelfstandige klinieken Zonwering Zorginstellingen

5 Uitbreiding geschillencommissies SGC
Juweliers Sport en bewegingscentra Bandenservicebedrijven Verbouwsector Energielabel Natuursteen

6 Overzicht geschillencommissies SGB
Advocatuur Internationale bankzaken Energie Water Koude en klimaat Uitbreiding: Verhuizen Makelaardij Schilders-, behangers- en glaszetbedrijf Wonen Webwinkeliers

7 Samenstelling geschillencommissie
Drie onafhankelijke leden Benoemd door bestuur SGC/SGB Voorzitter aangezocht door SGC/SGB: rechter of daarmee vergelijkbaar 1 Commissielid voorgedragen door brancheorganisatie 1 Commissielid voorgedragen door Consumentenbond (SGC) 1 Commissielid voorgedragen door MKB-Nederland (SGB) Beschikt over vaste technisch gespecialiseerde deskundigen, schouwing ter plaatse Volstrekt onafhankelijk en onpartijdig Samen sterk model: juridisch, technisch, ondernemers- en consumentenperspectief

8 Producten geschillencommissie
Schikking tijdens procedure Schikking door bemiddelingsdeskundige Bindend advies/arbitraal vonnis

9 Bevoegdheid Basis voor bevoegdheid
- leveringsvoorwaarden, ondernemer bindt zich aan bindend advies - vragenformulier, consument bindt zich aan bindend advies - bij arbitrage vergelijkbaar vormgegeven (advocatuur/ luchtvaart) Vaststellingsovereenkomst volgens artikel 7:900 BW Arbitraal vonnis volgens Arbitragewet Lijn: geen hoger beroep, toetsing door rechter

10 Procedure in 10 stappen (1)
Eerst klagen bij de ondernemer Dan klagen bij De Geschillencommissie - internet/brief - termijn: 3 maanden - klachtengeld euro, vaststelling na overleg sector (voorkomen aanzuigende werking) - depotstorting Spoedprocedure mogelijk Vragenformulier - geen formele eisen - ondertekening = aanvaarding bindende uitspraak Verweer ondernemer Deskundigenonderzoek - indien nodig - geen extra kosten - mediation

11 Procedure in 10 stappen (2)
6. Mondelinge behandeling - verspreid over het land - mondelinge toelichting - mogelijkheid vragen stellen - informeel karakter - rechtshulp niet nodig - 5/7 zaken per dagdeel 7. Wraking en verschoning 8. Uitspraak - overeenkomst en AV - wet en het recht - redelijkheid en billijkheid - voldoende gemotiveerd - schriftelijk binnen 4-6 weken 9. Kostenveroordeling - geen 10. Bindend advies/arbitraal vonnis - lijn geen hoger beroep - nakomingszekerheid over en weer, met passende modaliteiten per branche - toetsing door rechter

12 Digitale Geschillencommissie
Toegangscode/wachtwoord Volgen dossier Persoonsonafhankelijk Taakgericht Koppeling database branches Zoekfunctie Lijn van de commissie Oriëntatie vooraf Van klacht naar geschil Toezichthouders en verwijzers Rechtwijzer Zelf opgelost Mediation in klachtfase Workflow Digitale intake Bedrijvenregister Digitale terugkoppeling branches E-SGC Kwaliteitscirkel Uitsprakenregister Ketenintegratie Mediation on line

13 Voordelen consument Evenwichtige leveringsvoorwaarden, afgesproken in SER Eenvoudige ingang Snel Goedkoop Geen rechtsbijstand nodig Inclusief eventueel deskundigenrapport Inzet mediation Geen risico proceskostenveroordeling Geen executiekosten Geen onzekerheid omtrent nakoming van de uitspraak door nakomingsgarantieregeling

14 Voordelen ondernemer Door de Consumentenorganisatie goedgekeurde algemene voorwaarden, afgesproken in SER. SGB eigen voorwaarden ondernemer 2. Klant wordt serieus genomen 3. Geen escalatie van klachten 4. Bevordering klachttevredenheid 5. Onderscheiding op kwaliteit 6. Kwaliteitscirkel Zekerheid betaling onbetaalde factuur Geen rechtsbijstand nodig

15 Voordelen overheid Complementaire toegang tot het recht naast de rechter Ontlasting gewone rechter Kwaliteit: ISO en INK gecertificeerd Selectie voorzitters, leden en deskundigen eenvormige lijn in de uitspraken transparantie rechten en plichten consument en ondernemer 4. Alternatieve geschilbeslechting cross border Versterking positie consumenten en consumentenvertrouwen in geliberaliseerde markten Kwaliteitsgericht bedrijfsleven

16 Dé ADR instantie voor consumenten- en zakelijke geschillen in Nederland


Download ppt "Hoofd Juridische Zaken"

Verwante presentaties


Ads door Google