De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dé ADR instantie voor consumenten- en zakelijke geschillen in Nederland mr. J. Nijgh Hoofd Juridische Zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dé ADR instantie voor consumenten- en zakelijke geschillen in Nederland mr. J. Nijgh Hoofd Juridische Zaken."— Transcript van de presentatie:

1 Dé ADR instantie voor consumenten- en zakelijke geschillen in Nederland mr. J. Nijgh Hoofd Juridische Zaken

2 Inhoud •Algemene gegevens De Geschillencommissie •Overzicht geschillencommissies SGC •Uitbreiding geschillencommissies SGC •Overzicht geschillencommissies SGB •Samenstelling geschillencommissie •Producten geschillencommissie •Bevoegdheid •Procedure in 10 stappen •Digitale geschillencommissie •Voordelen consument •Voordelen ondernemer •Voordelen overheid

3 Algemene gegevens •Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) opgericht in 1970 Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB) opgericht in 1999 •Handelsnaam: De Geschillencommissie •SGC: 46 geschillencommissies, uitbreiding naar 50 SGB: 5 geschillencommissies, uitbreiding naar 10 •Kantoorbezetting: +/- 55 medewerkers •Commissiebezetting: 240 commissievoorzitters en -leden en 80 technisch deskundigen •Volledig gedigitaliseerde procedure •ISO gecertificeerd en INK kwaliteitsmodel •Doel: oplossing van geschillen tussen consumenten en ondernemers, snel goedkoop eenvoudig •Oplossingsgericht: ‘praktisch waar het kan, juridisch waar het moet’

4 Overzicht geschillencommissies SGC breed palet van geschillen van eenvoudig tot complex, zowel juridisch als technisch inhoudelijk 1.Advocatuur 2.Afbouw 3.Airconditioning 4.Autoverhuur 5.Bouw- en Afbouwmaterialen 6.Centrale Antenne Inrichtingen 7.Dakbedekking 8.Directe Verkoop 9.Doe-Het-Zelfbedrijven 10.Elektro 11.Elektronische communicatiediensten 12.Energie en water 13.Garantiewoningen 14.Gezelschapsdieren 15.Glas, Porselein en Aardewerk 16.Groen 17.Informatiedienstaanbieders 18.Installerende Bedrijven 19.Kinderopvang 20.Klussen- en Vloerenbedrijven 21.Luchtvaart 22.Makelaardij 23.Openbaar Vervoer 24.Optiek 25.Parket 26.Particuliere onderwijsinstellingen 27.Post 28.Recreatie 29.Reizen 30.Rijopleidingen 31.Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf 32.Taxivervoer 33.Telecommunicatie 34.Textiel en Schoenen 35.Textielreiniging 36.Thuiswinkel 37.Tweewielers 38.Uiterlijke Verzorging 39.Uitvaartwezen 40.Verhuizen 41.Voertuigen 42.Waterrecreatie 43.Wonen 44.Zelfstandige klinieken 45.Zonwering 46.Zorginstellingen

5 Uitbreiding geschillencommissies SGC 1.Juweliers 2.Sport en bewegingscentra 3.Bandenservicebedrijven 4.Verbouwsector 5.Energielabel 6.Natuursteen

6 Overzicht geschillencommissies SGB 1.Advocatuur 2.Internationale bankzaken 3.Energie 4.Water 5.Koude en klimaat Uitbreiding: 1.Verhuizen 2.Makelaardij 3.Schilders-, behangers- en glaszetbedrijf 4.Wonen 5.Webwinkeliers

7 Samenstelling geschillencommissie •Drie onafhankelijke leden •Benoemd door bestuur SGC/SGB •Voorzitter aangezocht door SGC/SGB: rechter of daarmee vergelijkbaar •1 Commissielid voorgedragen door brancheorganisatie •1 Commissielid voorgedragen door Consumentenbond (SGC) 1 Commissielid voorgedragen door MKB-Nederland (SGB) •Beschikt over vaste technisch gespecialiseerde deskundigen, schouwing ter plaatse Volstrekt onafhankelijk en onpartijdig Samen sterk model: juridisch, technisch, ondernemers- en consumentenperspectief

8 Producten geschillencommissie •Schikking tijdens procedure •Schikking door bemiddelingsdeskundige •Bindend advies/arbitraal vonnis

9 Bevoegdheid Basis voor bevoegdheid - leveringsvoorwaarden, ondernemer bindt zich aan bindend advies - vragenformulier, consument bindt zich aan bindend advies - bij arbitrage vergelijkbaar vormgegeven (advocatuur/ luchtvaart) Vaststellingsovereenkomst volgens artikel 7:900 BW Arbitraal vonnis volgens Arbitragewet Lijn: geen hoger beroep, toetsing door rechter

10 Procedure in 10 stappen (1) 1.Eerst klagen bij de ondernemer 2.Dan klagen bij De Geschillencommissie - internet/brief - termijn: 3 maanden - klachtengeld 25-125 euro, vaststelling na overleg sector (voorkomen aanzuigende werking) - depotstorting Spoedprocedure mogelijk 3.Vragenformulier - geen formele eisen - ondertekening = aanvaarding bindende uitspraak 4.Verweer ondernemer 5.Deskundigenonderzoek - indien nodig - geen extra kosten - mediation

11 Procedure in 10 stappen (2) 6.Mondelinge behandeling - verspreid over het land - mondelinge toelichting - mogelijkheid vragen stellen - informeel karakter - rechtshulp niet nodig -5/7 zaken per dagdeel 7.Wraking en verschoning 8.Uitspraak -overeenkomst en AV - wet en het recht - redelijkheid en billijkheid - voldoende gemotiveerd - schriftelijk binnen 4-6 weken 9.Kostenveroordeling - geen 10.Bindend advies/arbitraal vonnis - lijn geen hoger beroep - nakomingszekerheid over en weer, met passende modaliteiten per branche - toetsing door rechter

12 Digitale Geschillencommissie Toegangscode/wachtwoord Volgen dossier Persoonsonafhankelijk Taakgericht Koppeling database branches Zoekfunctie Lijn van de commissie Oriëntatie vooraf Van klacht naar geschil Toezichthouders en verwijzers Rechtwijzer Zelf opgelost Mediation in klachtfase Digitale intake Workflow Bedrijvenregister Uitsprakenregister Mediation on line Ketenintegratie E-SGC Digitale terugkoppeling branches Kwaliteitscirkel

13 Voordelen consument 1.Evenwichtige leveringsvoorwaarden, afgesproken in SER 2.Eenvoudige ingang 3.Snel 4.Goedkoop 5.Geen rechtsbijstand nodig 6.Inclusief eventueel deskundigenrapport 7.Inzet mediation 8.Geen risico proceskostenveroordeling 9.Geen executiekosten 10.Geen onzekerheid omtrent nakoming van de uitspraak door nakomingsgarantieregeling

14 Voordelen ondernemer 1.Door de Consumentenorganisatie goedgekeurde algemene voorwaarden, afgesproken in SER. SGB eigen voorwaarden ondernemer 2.Klant wordt serieus genomen 3.Geen escalatie van klachten 4.Bevordering klachttevredenheid 5.Onderscheiding op kwaliteit 6.Kwaliteitscirkel 7.Zekerheid betaling onbetaalde factuur 8.Geen rechtsbijstand nodig

15 Voordelen overheid 1.Complementaire toegang tot het recht naast de rechter 2.Ontlasting gewone rechter 3.Kwaliteit: ISO en INK gecertificeerd Selectie voorzitters, leden en deskundigen eenvormige lijn in de uitspraken transparantie rechten en plichten consument en ondernemer 4.Alternatieve geschilbeslechting cross border 5.Versterking positie consumenten en consumentenvertrouwen in geliberaliseerde markten 6.Kwaliteitsgericht bedrijfsleven

16 Dé ADR instantie voor consumenten- en zakelijke geschillen in Nederland www.degeschillencommissie.nl 070 310 5 310


Download ppt "Dé ADR instantie voor consumenten- en zakelijke geschillen in Nederland mr. J. Nijgh Hoofd Juridische Zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google