De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Vergadering vergadering 16 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Vergadering vergadering 16 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering vergadering 16 december 2011

2 Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau •2 stemopnemers •Secretaris

3 Algemene Vergadering: opening Van de volgende deelnemers werd de volmacht laattijdig ontvangen: BilzenRiemst Herk-de-StadTongeren LeopoldsburgWellen

4 Algemene Vergadering: opening Aanvaarding van de laattijdig neergelegde volmachten?

5 Algemene Vergadering: opening Controle van het statutair quorum •Aantal aanwezige deelnemers is ten minste 22 van de 43 deelnemers •Aantal vertegenwoordigde A-aandelen is ten minste 50% van het aantal A- aandelen

6 Algemene Vergadering: agenda 1.Mandatering tot vaststelling van de tarieven door de Raad van Bestuur (artikel 62 DIS) Intermezzo: Vrijwilligers in BC Ter Heide 2.Financieel rapport over het 1 ste semester 2011: balans, resultaat en saldo per 30 juni 2011: kennisneming 3.Begroting 2012: goedkeuring

7 Algemene Vergadering: agenda 1.Mandatering tot vaststelling van de tarieven door de Raad van Bestuur (artikel 62 DIS) Intermezzo: Vrijwilligers in BC Ter Heide 2.Financieel rapport over het 1 ste semester 2011: balans, resultaat en saldo per 30 juni 2011: kennisneming 3.Begroting 2012: goedkeuring

8 1.Mandatering tot vaststelling van de tarieven aan de Raad van Bestuur De tarieven worden vastgesteld door: de Algemene Vergadering of door de Raad van Bestuur na machtiging door de Algemene Vergadering

9 1.Mandatering tot vaststelling van de tarieven aan de Raad van Bestuur Aanleiding = De aanvraag tot erkenning als bureau voor kostenloze arbeidsbemiddeling voor AZERTiE.

10 1.Mandatering tot vaststelling van de tarieven aan de Raad van Bestuur Oplossing = Ofwel een wijziging van de statuten; Ofwel een mandaat aan de Raad van Bestuur om de tarieven vast te stellen;

11 1.Mandatering tot vaststelling van de tarieven aan de Raad van Bestuur Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering mandateert de Raad van Bestuur om de tarieven met naleving van de wettelijke formaliteiten vast te stellen.

12 1.Mandatering tot vaststelling van de tarieven aan de Raad van Bestuur Zijn er vragen?

13 1.Mandatering tot vaststelling van de tarieven aan de Raad van Bestuur Goedkeuring?

14 Algemene Vergadering: agenda 1.Mandatering tot vaststelling van de tarieven door de Raad van Bestuur (artikel 62 DIS) Intermezzo: Vrijwilligers in BC Ter Heide 2.Financieel rapport over het 1 ste semester 2011: balans, resultaat en saldo per 30 juni 2011: kennisneming 3.Begroting 2012: goedkeuring

15 Vrijwilligers in BC Ter Heide

16 Algemene Vergadering: agenda 1.Mandatering tot vaststelling van de tarieven door de Raad van Bestuur (artikel 62 DIS) Intermezzo: Vrijwilligers in BC Ter Heide 2.Financieel rapport over het 1 ste semester 2011: balans, resultaat en saldo per 30 juni 2011: kennisneming 3.Begroting 2012: goedkeuring

17

18 BELEID 2012 o Core business: opleiden en begeleiden doelgroep arbeidshandicap VDAB (N=155) o Specialisme uitbouwen rond ‘psychisch handicap’:  I-care project  Financiering uit gebudgetteerde inkomsten RIZIV o Community-Project: service naar lokale besturen  Operationalisatie  Steun vanuit de federatie FEGOB o Uitvoering van vernieuwd personeelsbeleid o Renovatie van lokalen/aanpassing lift en lokalen  Vloerbekleding, plafonds, vergaderzalen, oprit o Vernieuwing ICT  Hard en software : innovatie onderzoek o Core business: opleiden en begeleiden doelgroep arbeidshandicap VDAB (N=155) o Specialisme uitbouwen rond ‘psychisch handicap’:  I-care project  Financiering uit gebudgetteerde inkomsten RIZIV o Community-Project: service naar lokale besturen  Operationalisatie  Steun vanuit de federatie FEGOB o Uitvoering van vernieuwd personeelsbeleid o Renovatie van lokalen/aanpassing lift en lokalen  Vloerbekleding, plafonds, vergaderzalen, oprit o Vernieuwing ICT  Hard en software : innovatie onderzoek

19

20 1. Toelichting halfjaarlijks resultaat en begroting 2012 1.1 Prognose • Ondanks klein positief resultaat per 30/06/2011 sluiten we dit jaar wellicht af met verlies. • Resterende 3 maanden zijn onvoldoende om tekort op aanvaardbare manier te dichten, zonder pedagogische project van school te schaden.

21 1.2 Acties voor 2012 Pedagogisch project bewaken Opvolging doorlichting verwacht in 2012. Aantal leerlingen is recht evenredig met werkingstoelage (contact met OVSG, CLB, scholengemeenschap, …) Aankoopsystematiek aanpassen Aankopen voor school enkel door technisch kader en niet via personeel. Controle inlassen op niveau bestelbon, niet op factuur. Systeem magazijnbeheer aanpassen (planning, aankoop)

22 1.2 Acties voor 2012 Inkomsten verhogen Centraliseren van financiële diensten, invoersysteem met factuur en herinnering (reeds gedaan). Actualiseren prijzen grondstoffen in boekhoudprogramma. Commercialiseren van gemaakte werkstukken: recuperatie van pedagogisch materiaal.

23 1.3 Conclusie Overtuiging dat eerder vernoemde acties een positieve en rechtstreekse invloed hebben op financiële situatie De Wissel. Echter meer dan één rechtstreekse oorzaak van het tekort. Besparing en herstructurering moeten doorgevoerd worden op verschillende domeinen. Effect hiervan slechts zichtbaar na verloop van tijd. Daarom nog niet meegenomen in begroting 2012 Vraag aan leden van het Bestuur IGL : geef ons de tijd nodig om resultaten in evenwicht te brengen.

24

25 Ambities 2012 Grote plaats creëren waar het goed is om te wonen, te leven en te werken. Verbeteren van woon-, levens- en arbeidskwaliteit. Investeren in relatie met bewoners, ouders, medewerkers, partners, bestuurders, maatschappij. Versterken kernactiviteit zorg/gaan voor smalle ondersteunende diensten.

26 Realiseren van ambities Voorstel 1: goedkeuren van ontwikkelingsplan. Voorstel 2: goedkeuren van investeringsplan 2012. Investeringsruimte 2012 = 340.000 euro. Investeringsplan = 800.000 euro. Verantwoording: positieve liquiditeitspositie. Voorstel 3: aanleggen “zinvolle” spaarpot. Niet ten koste van de noden en behoeften van vandaag. Voorstel 4: aantrekken 2 medewerkers bouw binnen gesubsidieerd kader, met creatieve financiering indien onvoldoende ruimte binnen kader.

27 Vergelijkende cijfers IGL Halfjaarlijkse cijfers 2011 Begroting 2012

28

29

30 GLOBALE CALCULATIE LIQUIDITEITSBEHOEFTEN BEGROTING 2012 TER HEIDEDE WISSELAZERTIESBTOTAAL Ontvangsten26.480.228450.5001.800.008176.02028.906.756 - Bedrijfskosten-27.081.446-578.854-1.847.987-69.875-29.578.162 + afschrijvingen1.000.000121.200102.0005.0001.228.200 + voorzieningen60.00000 +financiële opbrengsten110.000 -2.0007.500115.500 - financiële kosten-91.000-6.7510-97.751 - belastingen-12.750-1.500-900-1.125-16.275 Cash Kosten-26.015.196-465.905-1.748.887-58.500-28.288.488 Vrije cash flow465.032-15.40551.121117.520618.268 - Investeringen-775.406-18.650-66.5000-860.556 + lening0000 + subsidie36.31700 aflossingen leningen-172.642-40.040-69.1260-281.808 Liquiditeitstekort-446.699-74.095-84.505117.520-487.779

31

32 Uitgangspunt/doelstellingen Kost IGL structuur reduceren = bijdrage vennoten verlagen

33 HUIDIGE AFSPRAAK Secretaris115.411 €30%34.623 € Secretariaatsmedewerker28.163 €100%28.163 € Boekhouder51.602 €25%12.901 € loonkost75.687 € afschrijvingen ten laste48.977 € bestuurdersvergoedingen + verplaatsingen23.890 € diverse kosten (budget 2012)39.610 € voeding600 € textiel en behandeling100 € voeding800 € kantoomateriaal1.000 € post en verzending2.500 € kopieermachines5.195 € telefoon890 € software2.890 € PR & Onthaal500 € verzekeringen2.900 € verplaatsingen personeel650 € abonnementen en lidgelden12.800 € administratieve kosten9.160 € Opleiding1.000 € Netto intresten-6.375 € afschrijvingen5.000 € Totaal kost188.164 € Inwoners784.000 Bijdrage/inwoner0,2400 € IGL specifiek beheer: Analyse gemeenschappelijke diensten begroting 2012

34 2012 Secretaris115.411 €30%34.623 € Secretariaatsmedewerker28.163 €50%14.082 € Financien98.922 €15%14.838 € loonkost63.543 € afschrijvingen ten laste48.977 € bestuurdersvergoedingen23.890 € diverse kosten (budget 2012)39.610 € voeding600 € textiel en behandeling100 € voeding800 € kantoomateriaal1.000 € post en verzending2.500 € kopieermachines5.195 € telefoon890 € software2.890 € PR & Onthaal500 € verzekeringen2.900 € verplaatsingen personeel650 € abonnementen en lidgelden12.800 € administratieve kosten9.160 € Opleiding1.000 € Netto intresten-6.375 € afschrijvingen5.000 € Totaal kost176.020 € Inwoners784.000 Bijdrage0,2245 € IGL specifiek beheer: Analyse gemeenschappelijke diensten begroting 2012

35

36 3.Begroting 2012 Zijn er vragen?

37 3.Begroting 2012 Goedkeuring?

38 Algemene Vergadering


Download ppt "Algemene Vergadering vergadering 16 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google