De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen ICDuBo is een onafhankelijk, inspirerend kennis- en informatiecentrum van 2.000 m² dat alle aspecten van duurzaam bouwen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen ICDuBo is een onafhankelijk, inspirerend kennis- en informatiecentrum van 2.000 m² dat alle aspecten van duurzaam bouwen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen ICDuBo is een onafhankelijk, inspirerend kennis- en informatiecentrum van 2.000 m² dat alle aspecten van duurzaam bouwen inzichtelijk maakt. ICDuBo is de verbindende schakel. (ICDuBo)

3 ICDuBo als verbindende schakel: vraag aanbod theorie praktijk vb. duurzame energiesysteem vb. werking warmtepomp opstelling in ICDuBo toepassings voorbeelden opdrachtgevers overheid eindgebruikers producenten adviseurs onderwijs kennisinstellingen

4 Locatie ICDuBo ICDuBo ligt centraal in het Stads- haven gebied in Rotterdam. ICDuBo contour Stadshavens De locatie maakt onderdeel uit van het 1600 ha. grote Stadshavensgebied, dat in de komende jaren op duurzame en innovatieve wijze zal worden herontwikkeld.

5 Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen RDM Campus ICDuBo ICDuBo maakt onderdeel uit van de RDM Campus.

6 Congrescentrum Presentatie: Maak gebruik van de unieke mogelijkheden die ICDuBo kan bieden voor presentaties, bijeen- komsten, workshops etc. of bezoek de de evenementen die worden georganiseerd. Dienstencentrum Implementatie: Van duurzaam denken naar duurzaam doen vereist kennis van product- en procesinnovatie. Vanuit haar onafhankelijke positie kan ICDuBo u ondersteunen in het proces. Netwerkcentrum Integratie: ICDuBo is de schakel tussen vraag en aanbod. ICDuBo stimuleert samenwerking. Ontmoet in het centrum relevante en interessante bouwprofessionals. Doelstellingen: Kenniscentrum Inspiratie: Maak kennis met alle facetten van duurzaam bouwen in de hal van 2000 m2 vol inspirerende oplosdingen en voorbeelden. Laat u rondleiden door het centrum.

7 gebiedsontwikkeling gebouwtypologiën/-concepten materiaalgebruik energiegebruik procesinnovatie/ondersteuning Brede focus ICDuBo…

8 Onze welvaart gaat ten koste van onze planeet en generaties na ons. Wij kunnen daar iets aan doen. Als we onze verantwoordelijkheid nemen. Maar hoe?

9 Verantwoording nemen!

10 Wat maakt duurzaam bouwen anders? Verandering: 1.Samenwerken aan duurzame ambitie BIM Kansen: 1.Vastleggen uitgangspunten Rol partijen in bouwproces zal (moeten) veranderen

11 Duurzaam Bouwen = Balans vinden tussen: GebruikerGrondstoffen & energie Geld

12 Rekening houden met het milieu ! 1.Fossiele brandstoffen zijn eindig en milieuvervuilend, terwijl duurzame alternatieven voorhanden zijn! 2.Uitputting van de aarde zal leiden tot grondstofschaarste en andere problemen!

13 Energieprijzen blijven fors stijgen

14 De eindgebruiker is bereid te betalen voor zaken die zichzelf terugverdienen

15 Wat maakt duurzaam bouwen anders? Verandering: 1.Samenwerken aan duurzame ambitie 2.Duurzame ontwerpdoelstellingen BIM Kansen: 1.Procesondersteuning 2.Integraal ontwerpen Rol partijen in bouwproces zal (moeten) veranderen

16 Ecologisch bouwen / bio based Slim (her)gebruik Er zijn conceptueel verschillende duurzame oplossingen:

17 Drijvend bouwen (klimaatadaptatie) Bio-klimatische gebouwen (verticale boerderij) Er zijn conceptueel verschillende duurzame oplossingen:

18 Slim Bouwen (IFD) Cradle-to-cradle bouwen Er zijn conceptueel verschillende duurzame oplossingen:

19 Autarkisch (zelfvoorzienend) bouwen Passief Bouwen Er zijn conceptueel verschillende duurzame oplossingen:

20 Sociale duurzaamheid Energieneutraal Bouwen Er zijn conceptueel verschillende duurzame oplossingen:

21 Wat maakt duurzaam bouwen anders? Verandering: 1.Samenwerken aan duurzame ambitie 2.Duurzame ontwerpdoelstellingen 3.Integrale procesaanpak BIM Kansen: 1.Procesondersteuning 2.Integraal ontwerpen 3.Ketenintegratie Rol partijen in bouwproces zal (moeten) veranderen

22 TIJD economisch grondstoffen energie afval plan/bouwgebruiksfasesloop/reno nwe cyclus gr.st. total cost of ownership investeringexploitatierestwaarde sociaal ecologisch CYCLUS grondstoffen energie afval plan/bouw gr.st. total cost of ownership investeringexploitatierestwaarde sociaal ecologisch economisch nwe cyclussloop/renogebruiksfase Klant- gericht Klant- gericht comfort & energiebesparing Bewoners participatie comfort & energiebesparing Bewoners participatie

23  Focus op heden  Investeringsgericht  Gebouwgericht  Traditionele bouwmaterialen  Opeenvolgende aanpak  Ieder voor eigen belang  Voldoen aan bouwbesluit  Focus op 1 e gebruiker  Traditionele aanbesteding  Denken in kosten  Korte termijn winst  Focus op toekomst  Exploitatiegericht  Gebruikergericht  Effectief omgaan met grondstoffen  Integrale aanpak (ketenintegratie)  Samen met gemeenschappelijk doel  Toekomstgericht (EPC = 0)  Focus op flexibiliteit / toekomst  Prestatiecontracten & samenwerking  Denken in opbrengsten  Lange termijn waarde Traditioneel vs. Duurzaam

24 Wat maakt duurzaam bouwen anders? Verandering: 1.Samenwerken aan duurzame ambitie 2.Duurzame ontwerpdoelstellingen 3.Integrale procesaanpak 4.Duurzame samenwerking & afspraken BIM Kansen: 1.Procesondersteuning 2.Integraal ontwerpen 3.Ketenintegratie 4.Koppeling met prestatiecontracten Rol partijen in bouwproces zal (moeten) veranderen

25 ‘Split Incentive’ problematiek: verdeling risico’s, kosten en baten over meerdere partijen Integrale aanpak met gezamenlijke verantwoordelijkheid (denk collectief i.p.v. sectoraal) Rol partijen in bouwproces zal (moeten) veranderen Wat maakt duurzaam bouwen anders?

26 BOUW- SECTOR innovatoren & opinieleiders ondernemers & concurrentie wetgeving & handhaving investeerders & Risico-analisten consument & samenleving politiek media denktanken onderzoekscentra kennisinstituten opdrachtgevers architecten en adviseurs ondernemers in de bouw- en installatiesector toeleveranciers bewoners(verenigingen) gebruikers (huurders) VVE’s toekomstige generaties samenleving als geheel banken opdrachtgevers verzekeraars corporaties investeerders wetgevende instanties (overheden, rechtspraak) handhavende instanties (overheden) uitvoerende instanties (bijv. m.b.t. subsidies) branche organisaties energie leveranciers

27 ‘split incentive’: kloof tussen bouw en beheer risico’s, kosten en baten zijn verdeeld over meerdere actoren bouw / investeringbeheer / exploitatie woningcorporatie ondernemers & concurrentie wetgeving & handhaving consument & samenleving opdrachtgevers architecten en adviseurs ondernemers in de bouw- en installatiesector toeleveranciers bewoners(verenigingen) gebruikers (huurders) beheerders / VVE’s toekomstige generaties projectfinanciers corporaties beleggers / investeerders handhavende instanties (overheden) uitvoerende instanties (bijv. m.b.t. subsidies) energieleveranciers

28 De ‘groene huurovereenkomst’ Green Lease is een prestatiecontract die afspraken vastlegt over: -duurzaam gebruik -duurzame gebouwenexploitatie. Er worden concrete afspraken gemaakt over: -energetische doelstellingen -(gebouw specifieke) MVO- doelstellingen Ook wordt vastgelegd hoe de kosten, besparingen en opbrengsten van de energetische en duurzame maatregelen onderling worden verdeeld.

29 Wat maakt duurzaam bouwen anders? Verandering: 1.Samenwerken aan duurzame ambitie 2.Duurzame ontwerpdoelstellingen 3.Integrale procesaanpak 4.Duurzame samenwerking & afspraken 5.Waardecreatie staat centraal BIM Kansen: 1.Procesondersteuning 2.Integraal ontwerpen 3.Ketenintegratie 4.Koppeling met prestatiecontracten 5.Koppeling met waardecreatie en TCO Rol partijen in bouwproces zal (moeten) veranderen

30 Sociale duurzaamheid gebruik & belevingswaarde • leefbaarheid • gezondheid • comfort • veiligheid Economische Duurzaamheid toekomstwaarde • rendement • courantheid • welzijn • welvaart Ecologische Duurzaamheid milieuwaarde • ruimtegebruik • materiaal • energie • water Stel waardecreatie centraal!

31 Direct financieel Rendement Direct financieel Rendement Indirect financieel Rendement Indirect financieel Rendement Maatschappelijk Rendement Maatschappelijk Rendement Huurverhoging Exploitatieverlenging Verhuurbaarheid Lagere energiekosten Huurverhoging Exploitatieverlenging Verhuurbaarheid Lagere energiekosten Marktwaarde vastgoed Betaalbare expl. lasten CO2 reductie kwaliteit, comfort, binnenmilieu Betaalbare expl. lasten CO2 reductie kwaliteit, comfort, binnenmilieu Investeringen in Energieprestatie Investeringen in Energieprestatie …met financieel rendement op 3 niveau’s

32 Waarom verduurzamen? Denk in rendement i.p.v. terugverdientijd!

33 Een duurzaam gebouw leidt tot hogere opbrengsten! Bron: Universiteit Maastricht, DTZ Zadelhoff

34 Wat maakt duurzaam bouwen anders? Verandering: 1.Samenwerken aan duurzame ambitie 2.Duurzame ontwerpdoelstellingen 3.Integrale procesaanpak 4.Duurzame samenwerking & afspraken 5.Waardecreatie staat centraal 6.Duurzame financieringsconcepten BIM Kansen: 1.Procesondersteuning 2.Integraal ontwerpen 3.Ketenintegratie 4.Koppeling met prestatiecontracten 5.Koppeling met waardecreatie en TCO 6.Koppeling met beheerfase Rol partijen in bouwproces zal (moeten) veranderen

35 Financiering Te baseren op continuïteit en waarde ontwikkeling op de lange termijn Dek (korte termijn) investeringen uit (lange termijn) opbrengen door relaties te leggen: • GREX • Vastgoedexploitatie • Beheerexploitatie • Decentraal Energie exploitatie • Water • Groen • Zorg • Etc. Sectoren verbinden (rollen partijen zullen wijzigen)

36 Kortom: Volop kansen voor BIM om bij te dragen aan duurzaam bouwen! Duurzaam bouwen loont! Voor mensVoor milieuVoor haalbaarheid …en daarmee de toekomstwaarde!


Download ppt "Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen ICDuBo is een onafhankelijk, inspirerend kennis- en informatiecentrum van 2.000 m² dat alle aspecten van duurzaam bouwen."

Verwante presentaties


Ads door Google