De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Start Verdwijnpunt van infrastructuur voor informatieverkeer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Start Verdwijnpunt van infrastructuur voor informatieverkeer"— Transcript van de presentatie:

1 Start Verdwijnpunt van infrastructuur voor informatieverkeer
Paul Jansen / Pieter Wisse 8 mei 2008

2 Kern Persoonsinformatie is persoonseigendom. Wie gelooft erin?
— als beginsel — als (maat)regel.

3 Dus… Pluriformiteit, diversiteit ... ... maatschappelijk verkeer.
Oók infrastructuur! Discipline voor stelsel voor informatieverkeer: Civiele Informatiekunde. Problematisering van communicatie: metacommunicatie. Axiomatische informatiekunde. Passende variëteit ‘door de schalen heen.’

4 t Enneade semiotische enneade intext signature context concept
behavior focus identity situation motive semiotische enneade

5 Dia-enneade dia-enneade sign exchange sign producer: A1
intext intext signature signature context context object object inter- pretant inter- pretant behavior concept concept behavior identity focus focus identity situation motive motive situation sign producer: A1 sign observer: A2 dia-enneade

6 iDNA Manifest (.I-Charter)
■ Algemeen 1. Informatie over de individuele (rechts)persoon is eigendom van diezèlfde (rechts)persoon. Opmerking: De (rechts)persoon is verder kortweg persoon genoemd. Informatie over de individuele persoon heet kortweg persoonsinformatie. ■ Gebruiksrechten 2. De persoon kan gebruiksrechten op zijn persoonsinformatie verlenen aan andere partijen in maatschappelijk verkeer. 3. De persoon bepaalt in een overeenkomst voor een specifiek gebruiksrecht ofwel informatiemachtiging tenminste a. de andere partij, b. het gebruiksdoel en c. de deelverzameling van persoonsinformatie. Opmerking: Het gebruiksdoel omvat de gebruiksintensiteit, die varieert van een éénmalige transactie tot ònbeperkte toepassing. 4. Tot een gebruiksrecht kan behoren dat de andere partij beheer voert over — een afschrift van, ongeacht het medium — persoonsinformatie. 5. Verleende gebruiksrechten zijn onlosmakelijk onderdeel van persoonsinformatie. 6. Een overheidsinstelling krijgt een gebruiksrecht niet onmiddellijk door de persoon verleend. Dat gebruiksrecht is bij specifieke wet vastgesteld. ■ Verantwoord gebruik 7. De persoon heeft recht van inspectie van gebruik inclusief eventueel beheer van zijn persoonsinformatie door de andere partij. 8. De andere partij verantwoordt zich ongevraagd pèr transactie aan de persoon over gebruik van diens persoonsinformatie. De rapportagetermijn is eveneens in de overeenkomst voor het gebruiksrecht overeengekomen. 9. Indien de andere partij (ook) beheer voert over persoonsinformatie, heeft zij daarover een periodieke verantwoordingsplicht aan de persoon. Indien van toepassing is de rapportagefrequentie eveneens in de overeenkomst voor het gebruiksrecht overeengekomen. 10. Voor een overheidsinstelling is de verantwoordingsplicht over gebruik van persoonsinformatie bij wet vastgesteld. ■ Kwaliteit 11. De persoon is verantwoordelijk voor de kwaliteit van informatie waarop verleende gebruiksrechten betrekking hebben. 12. Op melding door de andere partij van foutieve persoonsinformatie is de persoon verplicht tot correctie per omgaande. ■ Vertrouwensrelaties 13. De beschikking van de persoon over eigen persoonsinformatie kan beperkt zijn. Zulke beperking heeft altijd een wettelijke grondslag. Opmerking: Een informatiestelsel met louter persoonlijke zelfbeschikking over informatiekwaliteit borgt onvoldoende vertrouwen voor maatschappelijk verkeer met specialistische bijdragen. 14. De persoon wijst zijn vertrouwenspartij aan voor beheer over bedoelde informatie. Zo’n vertrouwenspartij is voor die intermediaire rol gecertificeerd (als neerslag van vertrouwen in maatschappelijk verantwoord optreden in die rol). Opmerking: Bijvoorbeeld, de persoon kan zijn huisarts benoemen tot beheerder van zijn zgn. elektronisch patiëntdossier voor wat betreft de informatiegedeelten waarvoor wettelijk beperkte beschikking geldt. 15. Bij handelingsonbekwaamheid van de persoon vervallen rechten en plichten voor persoonsinformatie aan haar/zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).

7 De volgende 114 slides…

8 Over Architectuur 1

9 Over Architectuur 2 Architect(ure): the profession of designing buildings, open areas, communities, and other artificial constructions and environments, usually with some regard to aesthetic effect.

10 Over Architectuur 3 Architect(ure): the profession of designing buildings, open areas, communities, and other artificial constructions and environments, usually with some regard to aesthetic effect. bouw·kun·de (dev; bouwkundig, bouwkundige)   wetenschap van de techniek van het bouwen

11 Bouwkunde ≠ Architectuur
Analyse Logica Volgorde Lijnen Tijd Rijtjes Woorden Regeltjes ECHTE vraag… Wat ontbreekt aan dit (linker) rijtje? Wat beschrijft dit rijtje? DIT (l-rijtje) is The Level Of Thinking die de uitdaging; het Probleem, voor Architectuur (verbreding en verdieping maar ook AL 1 en 2) oplevert… PROBLEMEN kunnen niet worden opgelost op hetzelfde niveau van denken dat tot het probleem leidde. (ook Einstein) Is de PB Architectuur ELO opdracht niet (ook/vooral) een vraag vanuit het RECHTER rijtje?

12 Bouwkunde ≠ Architectuur
Analyse Logica Volgorde Lijnen Tijd Rijtjes Woorden Regeltjes ECHTE vraag… Wat ontbreekt aan dit (linker) rijtje? Wat beschrijft dit rijtje? DIT (l-rijtje) is The Level Of Thinking die de uitdaging; het Probleem, voor Architectuur (verbreding en verdieping maar ook AL 1 en 2) oplevert… PROBLEMEN kunnen niet worden opgelost op hetzelfde niveau van denken dat tot het probleem leidde. (ook Einstein) Is de PB Architectuur ELO opdracht niet (ook/vooral) een vraag vanuit het RECHTER rijtje?

13 Dutch Innovation… “Ik zou u graag mijn innovatieve ideeën geven. Wat zijn de richtlijnen?”

14 Architectuur: Wetenschap én Kunst
Liniker-hersenhelft en Rechter-hersenhelft. De onmogelijkheid om de zaken van de rechter hersenhelft te ‘vangen’ en te communiceren in termen van de linker! Het moet met BEIDE SAMEN. Toch bestaat de neiging tot ‘klantgezwichtheid’ en negatie van de primair rechterhelft-opdracht die er binnen ons programma ligt.

15 Over Grieken en Plato The Egyptians, like many ancient civilizations, located the mind in the heart. It was only with Plato that the mind was transferred to the head. Atum (The soul) then brings forth the other eight elementary principles: Shu (air) and Tefnut (fire), then Geb (Earth), Nut (Sky), and finally Osiris and Isis, Seth and Nepthys.   Together with himself, make up the Nine, the Great Ennead of Heliopolis.

16 Paul’s Grot 1 ©Paul Jansen & Plato

17 Paul’s Grot 1 ICT Community (Contractuele Relaties)
©Paul Jansen & Plato

18 Paul’s Grot 2 ICT Community (Contractuele Relaties)
ICT interpretatie van het goede voor de samenleving ©Paul Jansen & Plato

19 Paul’s Grot 3 ICT Community (Contractuele Relaties)
ICT interpretatie van het goede voor de samenleving Publiek Artiest ©Paul Jansen & Plato

20 Paul’s Grot 4 ICT Community (Contractuele Relaties)
ICT interpretatie van het goede voor de samenleving Artistieke interpretatie van ICT ideeën Publiek Artiest ©Paul Jansen & Plato

21 Paul’s Grot 5 ICT Community (Contractuele Relaties)
ICT interpretatie van het goede voor de samenleving Artistieke interpretatie van ICT ideeën ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Publiek Artiest ©Paul Jansen & Plato

22 Paul’s Grot 6 ICT Community (Contractuele Relaties)
ICT interpretatie van het goede voor de samenleving Artistieke interpretatie van ICT ideeën ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Publiek Artiest ICT Persoon ©Paul Jansen & Plato

23 Paul’s Grot 7 ICT Community (Contractuele Relaties)
ICT interpretatie van het goede voor de samenleving Artistieke interpretatie van ICT ideeën ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Publiek Artiest ICT Persoon Ketens van ‘Kennis’. ©Paul Jansen & Plato

24 Paul’s Grot 8 ICT Community (Contractuele Relaties)
ICT interpretatie van het goede voor de samenleving Artistieke interpretatie van ICT ideeën ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Raden van Gewenning Publiek Artiest ICT Persoon Ketens van ‘Kennis’. ©Paul Jansen & Plato

25 Paul’s Grot 9 ICT Community (Contractuele Relaties)
Civiele Informatiekunde Paul’s Grot 9 ICT interpretatie van het goede voor de samenleving Artistieke interpretatie van ICT ideeën ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Raden van Gewenning Publiek Artiest ICT Persoon Ketens van ‘Kennis’. ©Paul Jansen & Plato

26 Paul’s Grot 10 ICT Community (Contractuele Relaties)
Civiele Informatiekunde Paul’s Grot 10 (relaties en netwerken) ICT interpretatie van het goede voor de samenleving Artistieke interpretatie van ICT ideeën ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Raden van Gewenning Publiek Artiest ICT Persoon Ketens van ‘Kennis’. ©Paul Jansen & Plato

27 Paul’s Grot 11 ICT Community (Contractuele Relaties)
Civiele Informatiekunde Paul’s Grot 11 (relaties en netwerken) ICT interpretatie van het goede voor de samenleving Het Idee van het Goede Artistieke interpretatie van ICT ideeën ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Raden van Gewenning Publiek Artiest ICT Persoon Ketens van ‘Kennis’. ©Paul Jansen & Plato

28 Paul’s Grot 12 ICT Community (Contractuele Relaties)
Civiele Informatiekunde Paul’s Grot 12 (relaties en netwerken) ICT interpretatie van het goede voor de samenleving Het Idee van het Goede Artistieke interpretatie van ICT ideeën Civiel Informa- tiekundigen ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Raden van Gewenning Publiek Artiest ICT Persoon Ketens van ‘Kennis’. ©Paul Jansen & Plato

29 Paul’s Grot 13 ICT Community (Contractuele Relaties)
Civiele Informatiekunde Paul’s Grot 13 (relaties en netwerken) ICT interpretatie van het goede voor de samenleving Het Idee van het Goede Artistieke interpretatie van ICT ideeën Civiel Informa- tiekundigen ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. De Realiteit. (Permanente en universele ideeën: Metapattern, iDNA, Groene Informatie…) Raden van Gewenning Publiek Artiest ICT Persoon Ketens van ‘Kennis’. ©Paul Jansen & Plato

30 Paul’s Grot 14 ICT Community (Contractuele Relaties)
Civiele Informatiekunde Paul’s Grot 14 (relaties en netwerken) ICT interpretatie van het goede voor de samenleving Het Idee van het Goede Artistieke interpretatie van ICT ideeën Civiel Informa- tiekundigen ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. De Realiteit. (Permanente en universele ideeën: Metapattern, iDNA, Groene Informatie…) Raden van Gewenning Publiek Artiest ICT Persoon Potentieel Informatiekundige Ketens van ‘Kennis’. ©Paul Jansen & Plato

31 Informatiekundig Leraar
ICT Community (Contractuele Relaties) Civiele Informatiekunde Paul’s Grot 15 (relaties en netwerken) ICT interpretatie van het goede voor de samenleving Het Idee van het Goede Artistieke interpretatie van ICT ideeën Civiel Informa- tiekundigen ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. De Realiteit. (Permanente en universele ideeën: Metapattern, iDNA, Groene Informatie…) Raden van Gewenning Publiek Artiest ICT Persoon Informatiekundig Leraar Potentieel Informatiekundige Ketens van ‘Kennis’. ©Paul Jansen & Plato

32 Informatiekundig Leraar
ICT Community (Contractuele Relaties) Civiele Informatiekunde Paul’s Grot 16 (relaties en netwerken) ICT interpretatie van het goede voor de samenleving Het Idee van het Goede Artistieke interpretatie van ICT ideeën Civiel Informa- tiekundigen ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. De Realiteit. (Permanente en universele ideeën: Metapattern, iDNA, Groene Informatie…) Raden van Gewenning Publiek Artiest ICT Persoon Informatiekundig Leraar Potentieel Informatiekundige Ketens van ‘Kennis’. ©Paul Jansen & Plato

33 "it is not what we don't know that can hurt us, but what we do know that just isn't so" Gore ‘07

34 Raden van Gewenning "it is not what we don't know that can hurt us, but what we do know that just isn't so" Gore ‘07 Raden van Gewenning

35 "it is not what we don't know that can hurt us, but what we do know that just isn't so" Gore ‘07
Einstein en Narcissus Raden van Gewenning Solving New Problems At The Same Level Of Thinking That Created Them. (but technologically advanced)

36 Vanf de ‘verkeerde kant’

37 Hooiberg bouwen…

38 Evolutie to nu Mainframe DeskTop Client/Server Websites

39 ®Evolutie vanaf nu Mainframe DeskTop Client/Server Websites

40 Dotindividual Informatie over de individuele (rechts) persoon is eigendom van diezèlfde (rechts) persoon.

41 ●і + Civiele Informatiekunde
(terug naar) Beschaving/Civilisatie: Civilization: humans working together to protect, benefit and empower the individual human.

42 ●і + Civiele Informatiekunde
(terug naar) Beschaving/Civilisatie: Civilization: humans working together to protect, benefit and empower the individual human. Van de staat als ‘overheid’ naar ‘facilitator’  Outsourcing!

43 ●і + Civiele Informatiekunde
(terug naar) Beschaving/Civilisatie: Civilization: humans working together to protect, benefit and empower the individual human. Van de staat als ‘overheid’ naar ‘facilitator’  Outsourcing! Focus i-Huishouding: Informatie-eigenaar (échte SOA in een netwerksamenleving)

44 ●і + Civiele Informatiekunde
(terug naar) Beschaving/Civilisatie: Civilization: humans working together to protect, benefit and empower the individual human. Van de staat als ‘overheid’ naar ‘facilitator’  Outsourcing! Focus i-Huishouding: Informatie-eigenaar (échte SOA in een netwerksamenleving) Onafhankelijke ●і richtlijnen + certificering

45 Belang van de ●і / ci (r)evolutie
Belang van de ●і / (r)evolutie Belang van de ●і / ci (r)evolutie Doelbinding (maar nu werkelijk…)

46 Belang van de ●і / ci (r)evolutie
Belang van de ●і / (r)evolutie Belang van de ●і / ci (r)evolutie Doelbinding (maar nu werkelijk…) Informatiepositie (TBV’s)

47 Belang van de ●і / ci (r)evolutie
Belang van de ●і / (r)evolutie Belang van de ●і / ci (r)evolutie Doelbinding (maar nu werkelijk…) Informatiepositie (TBV’s) Transactionele Informatie Architectuur

48 Belang van de ●і / ci (r)evolutie
Belang van de ●і / (r)evolutie Belang van de ●і / ci (r)evolutie Doelbinding (maar nu werkelijk…) Informatiepositie (TBV’s) Transactionele Informatie Architectuur Écht ‘andere overheid’ en maatschappij

49 Belang van de ●і / ci (r)evolutie
Belang van de ●і / (r)evolutie Belang van de ●і / ci (r)evolutie Doelbinding (maar nu werkelijk…) Informatiepositie (TBV’s) Transactionele Informatie Architectuur Écht ‘andere overheid’ en maatschappij Gigantische besparingen (in ICT) dankzij information sourcing*

50 Belang van de ●і / ci (r)evolutie
Belang van de ●і / (r)evolutie Belang van de ●і / ci (r)evolutie Doelbinding (maar nu werkelijk…) Informatiepositie (TBV’s) Transactionele Informatie Architectuur Écht ‘andere overheid’ en maatschappij Gigantische besparingen (in ICT) dankzij information sourcing* Effectiever, efficiënter en simpeler (KISS)

51 Belang van de ●і / ci (r)evolutie
Belang van de ●і / (r)evolutie Belang van de ●і / ci (r)evolutie Doelbinding (maar nu werkelijk…) Informatiepositie (TBV’s) Transactionele Informatie Architectuur Écht ‘andere overheid’ en maatschappij Gigantische besparingen (in ICT) dankzij information sourcing* Effectiever, efficiënter en simpeler (KISS) Einde van de Outside-In Big Brother

52 Zie: CBP (website)

53 Belang van de ●і / ci (r)evolutie
Belang van de ●і / (r)evolutie Belang van de ●і / ci (r)evolutie Doelbinding (maar nu werkelijk…) Informatiepositie (TBV’s) Transactionele Informatie Architectuur Écht ‘andere overheid’ en maatschappij Gigantische besparingen (in ICT) dankzij information sourcing* Effectiever, efficiënter en simpeler (KISS) Einde van de Outside-In Big Brother Nodig: Onafhankelijke partij á la Equens

54 Einde Persoonsinformatie is persoonseigendom!
Pieter Wisse: Paul Jansen:


Download ppt "Start Verdwijnpunt van infrastructuur voor informatieverkeer"

Verwante presentaties


Ads door Google