De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Start Verdwijnpunt van infrastructuur voor informatieverkeer Paul Jansen / Pieter Wisse 8 mei 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Start Verdwijnpunt van infrastructuur voor informatieverkeer Paul Jansen / Pieter Wisse 8 mei 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Start Verdwijnpunt van infrastructuur voor informatieverkeer Paul Jansen / Pieter Wisse 8 mei 2008

2 Persoonsinformatie is persoonseigendom. Wie gelooft erin? — als beginsel — als (maat)regel. Kern

3 Problematisering van communicatie: metacommunicatie. Axiomatische informatiekunde. Discipline voor stelsel voor informatieverkeer: Civiele Informatiekunde. Pluriformiteit, diversiteit...... maatschappelijk verkeer. Oók infrastructuur! Passende variëteit ‘door de schalen heen.’ Dus…

4 identity intext focus signature context situationmotive concept behavior t semiotische enneade Enneade

5 object sign inter- pretant sign exchange object sign inter- pretant motivesituation identity motivesituation identity intext signature context focus behavior intext signature context concept focus behavior concept sign producer: A 1 sign observer: A 2 dia-enneade Dia-enneade

6 iDNA Manifest (.I-Charter) ■ Algemeen 1. Informatie over de individuele (rechts)persoon is eigendom van diezèlfde (rechts)persoon. Opmerking: De (rechts)persoon is verder kortweg persoon genoemd. Informatie over de individuele persoon heet kortweg persoonsinformatie. ■ Gebruiksrechten 2. De persoon kan gebruiksrechten op zijn persoonsinformatie verlenen aan andere partijen in maatschappelijk verkeer. 3. De persoon bepaalt in een overeenkomst voor een specifiek gebruiksrecht ofwel informatiemachtiging tenminste a. de andere partij, b. het gebruiksdoel en c. de deelverzameling van persoonsinformatie. Opmerking: Het gebruiksdoel omvat de gebruiksintensiteit, die varieert van een éénmalige transactie tot ònbeperkte toepassing. 4. Tot een gebruiksrecht kan behoren dat de andere partij beheer voert over — een afschrift van, ongeacht het medium — persoonsinformatie. 5. Verleende gebruiksrechten zijn onlosmakelijk onderdeel van persoonsinformatie. 6. Een overheidsinstelling krijgt een gebruiksrecht niet onmiddellijk door de persoon verleend. Dat gebruiksrecht is bij specifieke wet vastgesteld. ■ Verantwoord gebruik 7. De persoon heeft recht van inspectie van gebruik inclusief eventueel beheer van zijn persoonsinformatie door de andere partij. 8. De andere partij verantwoordt zich ongevraagd pèr transactie aan de persoon over gebruik van diens persoonsinformatie. De rapportagetermijn is eveneens in de overeenkomst voor het gebruiksrecht overeengekomen. 9. Indien de andere partij (ook) beheer voert over persoonsinformatie, heeft zij daarover een periodieke verantwoordingsplicht aan de persoon. Indien van toepassing is de rapportagefrequentie eveneens in de overeenkomst voor het gebruiksrecht overeengekomen. 10. Voor een overheidsinstelling is de verantwoordingsplicht over gebruik van persoonsinformatie bij wet vastgesteld. ■ Kwaliteit 11. De persoon is verantwoordelijk voor de kwaliteit van informatie waarop verleende gebruiksrechten betrekking hebben. 12. Op melding door de andere partij van foutieve persoonsinformatie is de persoon verplicht tot correctie per omgaande. ■ Vertrouwensrelaties 13. De beschikking van de persoon over eigen persoonsinformatie kan beperkt zijn. Zulke beperking heeft altijd een wettelijke grondslag. Opmerking: Een informatiestelsel met louter persoonlijke zelfbeschikking over informatiekwaliteit borgt onvoldoende vertrouwen voor maatschappelijk verkeer met specialistische bijdragen. 14. De persoon wijst zijn vertrouwenspartij aan voor beheer over bedoelde informatie. Zo’n vertrouwenspartij is voor die intermediaire rol gecertificeerd (als neerslag van vertrouwen in maatschappelijk verantwoord optreden in die rol). Opmerking: Bijvoorbeeld, de persoon kan zijn huisarts benoemen tot beheerder van zijn zgn. elektronisch patiëntdossier voor wat betreft de informatiegedeelten waarvoor wettelijk beperkte beschikking geldt. 15. Bij handelingsonbekwaamheid van de persoon vervallen rechten en plichten voor persoonsinformatie aan haar/zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).

7 De volgende 114 slides…

8 Over Architectuur 1

9 Over Architectuur 2 Architect(ure): the profession of designing buildings, open areas, communities, and other artificial constructions and environments, usually with some regard to aesthetic effect.

10 Over Architectuur 3 bouw·kun·de (dev; bouwkundig, bouwkundige) wetenschap van de techniek van het bouwen Architect(ure): the profession of designing buildings, open areas, communities, and other artificial constructions and environments, usually with some regard to aesthetic effect.

11 Bouwkunde ≠ Architectuur Analyse Logica Volgorde Lijnen Tijd Rijtjes Woorden Regeltjes

12 Bouwkunde ≠ Architectuur Analyse Logica Volgorde Lijnen Tijd Rijtjes Woorden Regeltjes

13 Dutch Innovation… “Ik zou u graag mijn innovatieve ideeën geven. Wat zijn de richtlijnen?”

14 Architectuur: Wetenschap én Kunst

15 Over Grieken en Plato The Egyptians, like many ancient civilizations, located the mind in the heart. It was only with Plato that the mind was transferred to the head.

16 Paul’s Grot 1 ©Paul Jansen & Plato

17 Paul’s Grot 1 ICT Community (Contractuele Relaties) ©Paul Jansen & Plato

18 Paul’s Grot 2 ICT Community (Contractuele Relaties) ICT interpretatie van het goede voor de samenleving ©Paul Jansen & Plato

19 Paul’s Grot 3 ICT Community (Contractuele Relaties) ICT interpretatie van het goede voor de samenleving Publiek Artiest ©Paul Jansen & Plato

20 Paul’s Grot 4 ICT Community (Contractuele Relaties) ICT interpretatie van het goede voor de samenleving Artistieke interpretatie van ICT ideeën Publiek Artiest ©Paul Jansen & Plato

21 Paul’s Grot 5 ICT Community (Contractuele Relaties) ICT interpretatie van het goede voor de samenleving ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Artistieke interpretatie van ICT ideeën Publiek Artiest ©Paul Jansen & Plato

22 Paul’s Grot 6 ICT Community (Contractuele Relaties) ICT interpretatie van het goede voor de samenleving ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Artistieke interpretatie van ICT ideeën ICT Persoon Publiek Artiest ©Paul Jansen & Plato

23 Paul’s Grot 7 ICT Community (Contractuele Relaties) ICT interpretatie van het goede voor de samenleving ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Artistieke interpretatie van ICT ideeën Ketens van ‘Kennis’. ICT Persoon Publiek Artiest ©Paul Jansen & Plato

24 Paul’s Grot 8 ICT Community (Contractuele Relaties) ICT interpretatie van het goede voor de samenleving ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Artistieke interpretatie van ICT ideeën Ketens van ‘Kennis’. ICT Persoon Raden van Gewenning Publiek Artiest ©Paul Jansen & Plato

25 Paul’s Grot 9 ICT Community (Contractuele Relaties) Civiele Informatiekunde ICT interpretatie van het goede voor de samenleving ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Artistieke interpretatie van ICT ideeën Ketens van ‘Kennis’. ICT Persoon Raden van Gewenning Publiek Artiest ©Paul Jansen & Plato

26 Paul’s Grot 10 ICT Community (Contractuele Relaties) Civiele Informatiekunde ICT interpretatie van het goede voor de samenleving ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Artistieke interpretatie van ICT ideeën (relaties en netwerken) Ketens van ‘Kennis’. ICT Persoon Raden van Gewenning Publiek Artiest ©Paul Jansen & Plato

27 Paul’s Grot 11 ICT Community (Contractuele Relaties) Civiele Informatiekunde ICT interpretatie van het goede voor de samenleving ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Artistieke interpretatie van ICT ideeën (relaties en netwerken) Ketens van ‘Kennis’. ICT Persoon Raden van Gewenning Publiek Artiest Het Idee van het Goede ©Paul Jansen & Plato

28 Paul’s Grot 12 ICT Community (Contractuele Relaties) Civiele Informatiekunde ICT interpretatie van het goede voor de samenleving ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Artistieke interpretatie van ICT ideeën (relaties en netwerken) Ketens van ‘Kennis’. ICT Persoon Raden van Gewenning Publiek Artiest Het Idee van het Goede Civiel Informa- tiekundigen ©Paul Jansen & Plato

29 Paul’s Grot 13 ICT Community (Contractuele Relaties) Civiele Informatiekunde ICT interpretatie van het goede voor de samenleving ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Artistieke interpretatie van ICT ideeën (relaties en netwerken) Ketens van ‘Kennis’. ICT Persoon Raden van Gewenning Publiek Artiest Het Idee van het Goede Civiel Informa- tiekundigen De Realiteit. (Permanente en universele ideeën: Metapattern, iDNA, Groene Informatie…) ©Paul Jansen & Plato

30 Paul’s Grot 14 ICT Community (Contractuele Relaties) Civiele Informatiekunde ICT interpretatie van het goede voor de samenleving ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Artistieke interpretatie van ICT ideeën (relaties en netwerken) Ketens van ‘Kennis’. ICT Persoon Raden van Gewenning Potentieel Informatiekundige Publiek Artiest Het Idee van het Goede Civiel Informa- tiekundigen De Realiteit. (Permanente en universele ideeën: Metapattern, iDNA, Groene Informatie…) ©Paul Jansen & Plato

31 Paul’s Grot 15 ICT Community (Contractuele Relaties) Civiele Informatiekunde ICT interpretatie van het goede voor de samenleving ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Artistieke interpretatie van ICT ideeën (relaties en netwerken) Ketens van ‘Kennis’. ICT Persoon Raden van Gewenning Potentieel Informatiekundige Informatiekundig Leraar Publiek Artiest Het Idee van het Goede Civiel Informa- tiekundigen De Realiteit. (Permanente en universele ideeën: Metapattern, iDNA, Groene Informatie…) ©Paul Jansen & Plato

32 Paul’s Grot 16 ICT Community (Contractuele Relaties) Civiele Informatiekunde ICT interpretatie van het goede voor de samenleving ICT meningen gefilterd door kunst en aan de massa’s verteld voor vermaak en ‘opvoeding’. Artistieke interpretatie van ICT ideeën (relaties en netwerken) Ketens van ‘Kennis’. ICT Persoon Raden van Gewenning Potentieel Informatiekundige Informatiekundig Leraar Publiek Artiest Het Idee van het Goede Civiel Informa- tiekundigen De Realiteit. (Permanente en universele ideeën: Metapattern, iDNA, Groene Informatie…) ©Paul Jansen & Plato

33 Gore ‘07 "it is not what we don't know that can hurt us, but what we do know that just isn't so" Gore ‘07

34 Raden van Gewenning "it is not what we don't know that can hurt us, but what we do know that just isn't so" Gore ‘07

35 Einstein en Narcissus Solving New Problems At The Same Level Of Thinking That Created Them. (but technologically advanced) Raden van Gewenning "it is not what we don't know that can hurt us, but what we do know that just isn't so" Gore ‘07

36 Vanf de ‘verkeerde kant’

37 Hooiberg bouwen…

38 Mainframe DeskTop Client/Server Websites Evolutie to nu

39 Mainframe DeskTop Client/Server Websites ®Evolutie vanaf nu

40 Dotindividual Informatie over de individuele (rechts) persoon is eigendom van diezèlfde (rechts) persoon. … Informatie over de individuele (rechts) persoon is eigendom van diezèlfde (rechts) persoon. …

41 ●і + Civiele Informatiekunde •(terug naar) Beschaving/Civilisatie: Civilization: humans working together to protect, benefit and empower the individual human.

42 ●і + Civiele Informatiekunde •(terug naar) Beschaving/Civilisatie: Civilization: humans working together to protect, benefit and empower the individual human. •Van de staat als ‘overheid’ naar ‘facilitator’  Outsourcing!

43 ●і + Civiele Informatiekunde •(terug naar) Beschaving/Civilisatie: Civilization: humans working together to protect, benefit and empower the individual human. •Van de staat als ‘overheid’ naar ‘facilitator’  Outsourcing! •Focus i-Huishouding: Informatie-eigenaar (échte SOA in een netwerksamenleving)

44 ●і + Civiele Informatiekunde •(terug naar) Beschaving/Civilisatie: Civilization: humans working together to protect, benefit and empower the individual human. •Van de staat als ‘overheid’ naar ‘facilitator’  Outsourcing! •Focus i-Huishouding: Informatie-eigenaar (échte SOA in een netwerksamenleving) •Onafhankelijke ●і richtlijnen + certificering

45 Belang van de ●і / ci (r)evolutieBelang van de ●і / (r)evolutie •Doelbinding (maar nu werkelijk…)

46 Belang van de ●і / ci (r)evolutieBelang van de ●і / (r)evolutie •Doelbinding (maar nu werkelijk…) •Informatiepositie (TBV’s)

47 Belang van de ●і / ci (r)evolutieBelang van de ●і / (r)evolutie •Doelbinding (maar nu werkelijk…) •Informatiepositie (TBV’s) •Transactionele Informatie Architectuur

48 Belang van de ●і / ci (r)evolutieBelang van de ●і / (r)evolutie •Doelbinding (maar nu werkelijk…) •Informatiepositie (TBV’s) •Transactionele Informatie Architectuur •Écht ‘andere overheid’ en maatschappij

49 Belang van de ●і / ci (r)evolutieBelang van de ●і / (r)evolutie •Doelbinding (maar nu werkelijk…) •Informatiepositie (TBV’s) •Transactionele Informatie Architectuur •Écht ‘andere overheid’ en maatschappij •Gigantische besparingen (in ICT) dankzij information sourcing*

50 Belang van de ●і / ci (r)evolutieBelang van de ●і / (r)evolutie •Doelbinding (maar nu werkelijk…) •Informatiepositie (TBV’s) •Transactionele Informatie Architectuur •Écht ‘andere overheid’ en maatschappij •Gigantische besparingen (in ICT) dankzij information sourcing* •Effectiever, efficiënter en simpeler (KISS)

51 Belang van de ●і / ci (r)evolutieBelang van de ●і / (r)evolutie •Doelbinding (maar nu werkelijk…) •Informatiepositie (TBV’s) •Transactionele Informatie Architectuur •Écht ‘andere overheid’ en maatschappij •Gigantische besparingen (in ICT) dankzij information sourcing* •Effectiever, efficiënter en simpeler (KISS) •Einde van de Outside-In Big Brother

52 Zie: CBP (website)

53 Belang van de ●і / ci (r)evolutieBelang van de ●і / (r)evolutie •Doelbinding (maar nu werkelijk…) •Informatiepositie (TBV’s) •Transactionele Informatie Architectuur •Écht ‘andere overheid’ en maatschappij •Gigantische besparingen (in ICT) dankzij information sourcing* •Effectiever, efficiënter en simpeler (KISS) •Einde van de Outside-In Big Brother •Nodig: Onafhankelijke partij á la Equens

54 Pieter Wisse: pieter@wisse.cc Paul Jansen: paul@pauljansen.eu Persoonsinformatie is persoonseigendom! Einde


Download ppt "Start Verdwijnpunt van infrastructuur voor informatieverkeer Paul Jansen / Pieter Wisse 8 mei 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google