De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 1 Digitale stedenbouwkundige vergunning Introductie Geïntegreerd e-government Lieven Raes, adviseur geografische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 1 Digitale stedenbouwkundige vergunning Introductie Geïntegreerd e-government Lieven Raes, adviseur geografische."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 1 Digitale stedenbouwkundige vergunning Introductie Geïntegreerd e-government Lieven Raes, adviseur geografische informatie, Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: (02) 553 53 12 – Fax: (02) 553 55 42 – E-mail: lieven.raes@bz.vlaanderen.believen.raes@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw 4 e verd, Boudewijnlaan 30, B-1000 Brussel, België Web: http://www.vlaanderen.be/e-government/http://www.vlaanderen.be/e-government/

2 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 2 Inhoud  1. Waarover gaat het?  2. Doelstellingen  3. Voordelen  4. Een blik op de toekomst  5. Waar staan we vandaag?  6. Impact  7. Uitdagingen

3 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 3 1. Waarover gaat het?  Digitale stedenbouwkundige vergunning (kenmerken) –Een kernproces voor zowel de lokale, provinciale, Vlaamse overheid als Federale overheid (interbestuurlijk proces) –Een proces met een (vrij) lage frequentie voor burgers en ondernemingen, maar met een vrij hoge frequentie voor de architect –Een proces met een relatief lage graad van digitalisering –Een proces met zware administratieve lasten –Een tijdrovend proces –Een proces met een ingewikkelde proces flow –Een proces dat nauw aansluit bij andere processen zoals milieuvergunningen –Vergunningen zijn een belangrijke gegevens- bron voor het ruimtelijke en fiscale beleid

4 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 4 1. Waarover gaat het? 1.Het indienen van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (het intake proces) 2. Het behandelen van de aanvraag • Adviesverlening • Dossierverwerking en opvolging door de administratie • Dossieropvolging burgers/architect • Behandeling van beroepen 2. Het behandelen van de aanvraag • Adviesverlening • Dossierverwerking en opvolging door de administratie • Dossieropvolging burgers/architect • Behandeling van beroepen 3. De uitvoering van de werken registreren • Start van de werken • Beëindiging van de werken 3. De uitvoering van de werken registreren • Start van de werken • Beëindiging van de werken

5 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 5 2. Doelstellingen  Een geïntegreerde elektronische afhandeling van een bouwaanvraag waarbij gegevens eenmalig worden ingevoerd en maximaal worden hergebruikt.  Subdoelstellingen zijn (zowel korte- als lange termijn doelstellingen) –Naadloze gegevensuitwisseling tussen alle bestuursniveaus (lokaal tot federaal) – evolutie naar één geïntegreerd systeem –Verminderen en zelfs volledig schrappen van een aantal papieren procedures –Integratie met (commerciële) toepassingen voor het afhandelen van een bouwaanvraag –Opvolging van de status van een bouwdossier op eender welk moment door de administratie, bouwheer of architect –Afschaffen van papieren bouwplannen (end to end digitale gegevensverwerking)

6 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 6 3. Voordelen  1. Eenvoudiger indienen en opvolgen van een bouwaanvraag –Vermijden digitaal / analoog omzetting dossiergegevens en bouwplannen –Bepalen van de precieze ligging –Statusopvolging van ‘mijn bouwdossier’ –24/7 dienstverlening (er kan steeds worden ingediend)  2. Eenvoudiger en sneller verwerkingsproces bij de lokale besturen –Eenvoudige registratie –Automatische basiscontroles –Dispatching en automatische doorsturing –Verkorten doorlooptijd –Goedkoper (minder mankracht nodig)

7 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 7 3. Voordelen  3. Eenvoudigere opvolging en bijhouding –Eén digitaal archief bouwvergunningen –Eenvoudige ontsluiting van het archief naar de lokale overheden –Afstemming met processen zoals controle en inspectie –Afstemming met berekening kadastraal inkomen –Afstemmen met het proces van controle en afleveren energie certificaten

8 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 8 4. Een blik op de toekomst  Stap 1: Advies op maat –Interactief nagaan of ik een bouw- vergunning nodig heb –Interactief nagaan of ik een bouw- aanvraag via een architect dien in te dienen  Stap 2: Mijn aanvraag voorbereiden –Zelf een bouwaanvraag indienen via mijn E-ID –Inloggen met mijn E-ID en mijn architect kiezen (via een lijst van erkende architecten – de zng. tableau) –Indienen als architect met mijn E-ID

9 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 9 4. Een blik op de toekomst  Stap 3: Mijn aanvraag indienen –Via het adres, perceelsnummer, of op een kaart de ligging bepalen –Invoeren van de vergunnings-gegevens incl. controle van de invoer –Opladen van het bouwplan –Indienen met onmiddellijke bevestiging  Stap 4: Mijn aanvraag opvolgen –Aanvraagproces wordt onmiddellijk in gang gezet – adviesverlenende instanties worden op de hoogte gebracht –Transparant opvolgen van het proces (waar zit mijn dossier) –Aflevering (beslissing) bouwaanvraag

10 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 10 4. Een blik op de toekomst  Stap 5: Mijn communicatie met de overheid –Elektronische aankondiging van de start en het einde van de werken –Automatische verwittiging van alle partijen van de start en het einde van de werken

11 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 11 5. Waar staan we vandaag  1 e aanzet haalbaarheidsstudie (uitgevoerd in 2008) –Studie naar de haalbaarheid van de digitale afhandeling van een stedenbouwkundige vergunning –Het proces van een vergunning werd uitgetekend: •Welke processen kunnen vereenvoudigd worden •Welke formulieren kunnen vereenvoudigd worden •Welke authentieke gegevensbronnen kunnen aangesproken worden  2 e fase huidige functionele analyse –Aan welke functionaliteiten moet het systeem voldoen –Hoe het achterliggende gegevensverwerkingsysteem opzetten –Hoe komen tot normen en standaarden voor gegevensuitwisseling

12 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 12 5. Waar staan we vandaag  Vervolgstappen –Creatie van een ambtelijk en politiek draagvlak –Realisatie van een technische analyse •Analyse van de databank •Analyse van de koppeling met authentieke gegevensbronnen •Analyse integratie met externe systemen –Bouw van de toepassing voor het online indienen van bouwaanvragen •Opzetten van de databank bouwvergunninggegevens •Opzetten van diensten voor gegevensuitwisseling –Bouwen van een gebruiksvriendelijke webomgeving voor het indienen van een aanvraag –Begeleiding van de betrokken partners •Integratie van de ontwikkelde diensten in de diverse toepassingen •Integratie van interfaces voor het indienen van een bouwaanvraag

13 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 13 6. Impact  Aantal bouwvergunningen

14 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 14 6. Impact  Kosten / baten inschatting –Baten •Op basis van inschatting ‘centrale server bouwaanvragen’ (uit Nederland) •Inschatting op basis van een gebruik van 5 jaar van de ontwikkelde diensten en toepassingen •Aannames m.b.t. gebruik –2011 – 5%; 2012 – 15%; 2013 – 25%; 2014 – 40%; 2015 – 66% –Daling aantal aanvragen met 3% & Indexatie 3% (conservatieve schatting) –Kosten •Kosten voor haalbaarheidsstudie en functionele analyse werden al gemaakt •Investeringskost voor de bouw van de applicatie is afhankelijk van de functionaliteiten •Onderhoudskosten (12% van de bouwkosten) •Indexatie met 3% per jaar •Kosten voor integratie in applicaties lokale besturen zijn een onbekende

15 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 15 6. Impact BEREKENING BATEN JaarAantal vergunningen % electronische vergunningen Totaal van elektronische vergunningen KostenbesparingTotale baten in K euro Onder- neming Openbare dienst 2008362730,00%0NVT 2009351850,00%0NVT 2010341290,00%0NVT 2011331055,00%1655€ 174,76€ 135,44€ 513 20123211215,00%4817€ 180,00€ 139,50€ 1.539 20133114925,00%7787€ 185,40€ 143,68€ 2.563 20143021440,00%12086€ 190,96€ 147,99€ 4.097 20152930866,00%19343€ 196,69€ 152,43€ 6.753 Totaal261476 45688 € 15.465 AANNAMES uurkost architect/onder neming€ 44,80 Aantal gewonnen uren architect/ondern eming3,68 uurkost openbare dienst€ 34,72 Aantal gewonnen uren openbare dienst3,68 Jaarlijkse evolutie prijzen 3% (basis 2006)3,00% Evolutie jaarlijks aantal vergunningen-3,00%

16 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 16 7. Uitdagingen  1. Politiek en ambtelijk draagvlak  2. Akkoord over één standaard voor ‘stedenbouwkundige vergunningen)  3. Afstemming met “zuster processen” (vb. milieuvergunning)  4. Vlotte realisatie van de toepassingen - implementatie –Opzetten authentieke bron ‘stedenbouwkundige vergunningen’ –Integratie van de nodige authentieke bronnen –Integratie in de toepassingen van: •De Vlaamse overheid –Bredero –EPB applicatie •De Federale overheid (Urbain 2 / Stipad) •De provinciale overheden •De lokale overheden


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 1 Digitale stedenbouwkundige vergunning Introductie Geïntegreerd e-government Lieven Raes, adviseur geografische."

Verwante presentaties


Ads door Google