De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

K erken hebben altijd bestaan...sommige sinds 2000 jaar. Vanaf 67 n.C. echter - onder het bewind van de Romeinse keizer, Claudius Nero- hebben kerken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "K erken hebben altijd bestaan...sommige sinds 2000 jaar. Vanaf 67 n.C. echter - onder het bewind van de Romeinse keizer, Claudius Nero- hebben kerken."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 K erken hebben altijd bestaan...sommige sinds 2000 jaar. Vanaf 67 n.C. echter - onder het bewind van de Romeinse keizer, Claudius Nero- hebben kerken alle soorten van vervolging gekend... Maar ze hebben het overleefd! The Churches have existed for thousands of years. From the year 67, under the command of the Roman Emperor Claudius Neron, the churches have suffered all manner of persecution, however the churches survived

4 De Kerk van de Verlosser op het Bloed. Church of the Savior on the Spilled Blood. Sint-Petersburg

5 De officiële naam van deze kerk is: Kerk van Christus’ Opstanding De kerk is gebouwd op de plaats, waar op 13 maart 1881 Tsaar Alexander II werd vermoord. Van zijn moord komt de naam ‘ op het Bloed’. The official name is: Church of Christ's Resurrection. The Church was constructed on the place, where on March 13, 1881, Tsar Alexander II was murdered. Of this assassination comes the name of ‘Spilled Blood’

6 De kerk is een wonder...zowel binnen als buiten...Binnen is de kerk volledig versierd met mozaïeken met religieuze thema’s. This Church, it is a marvel inside and also outside. The interior is completely decorated with mosaics with religious motive s.

7 Ten tijde van de Sovjet-Unie heeft deze kerk grote verwoestingen gekend Na de Russische Revolutie werd ze als een opslagplaats gebruikt... De restauratie duurde 30 jaar. In the time of the Soviet Union, this Church incurred big damages. After the Russian Revolution, it was used as a store. It took 30 years to restore.

8 Jerusalem Kerk van het Heilig Graf, de meest vereerde kerk van het Christendom. Church of the Holy Sepulchre, the most venerated Church of the Christianity

9 Kapel van de H.Helena St. Helens Chapel

10 Op 18 oktober 1009 gaf Kalief Al Hakin het bevel deze kerk te verwoesten. In 1027 gaf de zoon van Al Hakin de toelating om ze opnieuw op te bouwen. On October 18, 1009 the Caliph Al Hakin, ordered the destruction of the Church and in 1.027 the son of Al Hakin gave permission to reconstruct it.

11 St-Basilius kathedraal Moskou Deze kerk werd in 1555 gebouwd op vraag van Tsaar Ivan de Verschrikkelijke: het is een juweeltje van wereld architectuur Constructed in 1555 on request of Tsar Ivan the Terrible, it is a jewel of world architecture

12 Volgens de legende beval Ivan de ogen van de architect uit te steken: zo zou hij nooit nog een gelijkaardige of nog mooiere kerk kunnen bouwen. In accordance with the legend Ivan ordered to protrude the eyes of the architect; so he could never build another equal or better church..

13

14 In de volksmond is deze kerk bekend onder de naam van ‘St. Basilius basiliek, maar officieel heet zij ‘Kathedraal van de voorspraak van de Moeder van God’. Popularly known as Cathedral of Saint Basil, her name is ‘Cathedral of the Intercession of theMother of God ’

15 Toen in 1812 de Franse troepen uit Rusland waren verdreven, regelde Tsaar Alexander I de bouw van een nieuwe kerk met de naam ‘ Christus de Verlosser’ om zijn dankbaarheid te betuigen aan de ‘Goddelijke Voorzienigheid’ voor de redding van Rusland uit de handen van Napoleon. In 1812 when the French troops were expelled from Russia, Tsar Alexander I, arranged the construction of a church with the name of "Christ the Savior", to express to the Divine Providence, the gratitude of the Russians, for having saved Russia of the disaster that Napoleon takes possession of Russia. Moskou Kathedraal van Christus de Verlosser CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOR

16 De bouw duurde 44 jaar en op 20 mei 1883 – de dag van de kroning van Alexander III – werd de kerk opengesteld voor de eredienst. The construction lasted 44 years and in 1883, May 20 – the day of the coronation of Alexander III the church was opened for the cult.

17 De officiële foto Official and original photo Op 5 december 1931 werd deze kerk op bevel van Stalin gedynamiteerd. Op dezelfde plaats wilde hij ‘ Het Paleis van de Sovjets’ optrekken. Op dezelfde plaats zou er ook een standbeeld van Lenin komen van 100 m hoog. Dit project werd nooit voltooid On December 5, 1931, by order of Stalin, the church was dynamited. On the same place Stalin ordered the construction of the “Palace of Soviets ", which would have a statue of Lenin, 100 meters high. This project is never materialized.

18 De Nieuwe kerk is exact dezelfde als deze, die door Stalin werd verwoest The New Church is exactly the same as that, which was destroyed by Stalin. De huidige kerk De bouw begon in 1994. The present church The construction began in 1994

19 Kiev Oekraïne. St. Michiels kathedraal Kiev Ukraine. St Michaels Cathedral 1919 was het meest dramatische jaar: het Sovjet Regime nam toen honderden kerken in beslag en vernietigde ze. Deze kathedraal werd verwoest in 1937; een klein gedeelte van het interieur kon worden gered, vooraleer de kerk werd gedynamiteerd.. 1919 was the most dramatic year, when the Soviet regime confiscated and destroyed hundreds of churches. This cathedral was destroyed in 1937. Before being dynamited, it was possible to save a very little of the interior decoration.

20 72 jaar duurde het, vooraleer men de reconstructie aanvatte; de bouw werd voltooid in 2000. Deze kerk is dus slechts 10 jaar oud. It took 72 years, before they began the reconstruction. The building was completed in 2000… this church is only ten years old.

21 Toen Napoleon Rusland binnenviel, verklaarde hij plechtig voor dit altaar, dat, indien één van zijn soldaten iets zou durven stelen, hij deze persoonlijk zou ombrengen. When Napoleon invaded Russia, he proclaimed opposite this altar, that, if some of his soldiers was daring to steal something, he would kill him personally Smolensk Rusland Geboortekerk Russia, Church of the Nativity

22 Praag, Kerk van Sint Nicolaas Prague Church of Saint Nicholas

23 Polen, Parochiale kerk van de H.Theresia Poland,. Parish Church of Saint Therese

24 Polen. Kerk van O.-L.-Vrouw van Rudzka Poland. Church of Our Lady of Rudzka

25 Kiev Oekraïne St.-Andreas kerk Kiev Ukraine. Church of St Andrew

26

27 Moskou De Sint Lodewijk Kathedraal Moscow St. Louis Cathedral

28 Moskou. Kathedraal van de Gedaanteverwisseling Moscow. Cathedral of the Transfiguration Deze kerk was - in tegenstelling met de andere kerken – niet gesloten tijdens de Russische revolutie. In contrast to other Churches during the Russian Revolution it was not closed

29


Download ppt "K erken hebben altijd bestaan...sommige sinds 2000 jaar. Vanaf 67 n.C. echter - onder het bewind van de Romeinse keizer, Claudius Nero- hebben kerken."

Verwante presentaties


Ads door Google