De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ1 Ontwikkeling zorginfrastructuur College bouw zorginstellingen A.P. van de Kreeke Hoofd sectie Verpleging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ1 Ontwikkeling zorginfrastructuur College bouw zorginstellingen A.P. van de Kreeke Hoofd sectie Verpleging."— Transcript van de presentatie:

1 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ1 Ontwikkeling zorginfrastructuur College bouw zorginstellingen A.P. van de Kreeke Hoofd sectie Verpleging en Verzorging

2 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ2 Protocol zorginfrastructuur •Zorg zoveel mogelijk thuis •Daarom een zorgsteunpunt •Dit biedt mogelijkheden voor contact met hulpverlener,voor ontmoeting,of samen eten •Technologische voorzieningen

3 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ3 Doelstelling •Langer zelfstandig wonen •Intramurale plaatsen omzetten naar zelfstandig wonen met zorg en dienstverlening

4 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ4 Instrument •Beleidsregel zorginfrastructuur NZA

5 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ5 Voorwaarden •Substitutie intramuraal – extramuraal moet worden duidelijk gemaakt •Extramurale zorg een passend en doelmatig initiatief

6 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ6 Uitvoering •AWBZ- toegelaten instelling is initiatiefnemer •Zoveel mogelijk gezamenlijk •Sector overstijgende projecten gewenst •Afstemming met Corporaties en gemeente

7 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ7 Zorgkantoor •Formele rol WMG •Stimulerende rol •Coördinerende rol •Bevorderen meerjarige continuïteit •Contact met gemeente voor planning •Rapporteert VWS

8 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ8 Bouwcollege •Marginale toetsing op bouwkundige en/of financiële aspecten •Gaat na of normatieve kostencomponenten te ontwerpen zijn.

9 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ9 Bevindingen 1-01-2006 - heden GGZ2 aanvragen GHZ25 aanvragen V&V205 aanvragen Totaal232 aanvragen

10 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ10 Bevindingen Locaties236 capaciteit14026 extramurale plaatsen Betrokken woningen15402 Totale oppervlakte29529 m²

11 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ11 bevindingen zorginfrastructuur49 Technologische voorzieningen 65 Zorginfra + techn.voorz.104 anders14

12 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ12 Bevindingen Stand alone180 gekoppeld41

13 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ13 zorgsteunpunt Teampost, slaapwacht,sociaal rest. 51 Teampost, slaapwacht60 Teampost, soc.restaurant89 teampost117 slaapwacht61 Sociaal restaurant100 keukenvoorziening38 overig48 kantoor6

14 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ14 Resultaten •Toename van zorg thuis •Waarneming dat intramurale plaatsen worden gesubstitueerd in extramurale plaatsen

15 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ15 Resultaten •Alleen aanvragen AWBZ toegelaten instellingen •Nauwelijks gezamenlijk •Nauwelijks sector overstijgende projecten •Samenwerking corporaties en gemeente beperkt tot faciliterende functie

16 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ16 Resultaten •Slechts beperkt sturende werking zorgkantoren •Veelal de formele rol in het kader van de Wet marktordening gezondheidszorg

17 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ17 resultaten •Weinig of geen vernieuwende initiatieven •Zorginfrastructuur staat ten dienste voor klantenwerving •Samenhang met overige voorzieningen en WMO onduidelijk

18 College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ18 College bouw zorginstellingen Churchilllaan 11, 7e etage 3527 GV UTRECHT 030 - 2983100 cbz@bouwcollege.nl www.bouwcollege.nl


Download ppt "College bouw zorginstellingen jubileumcongres CBZ1 Ontwikkeling zorginfrastructuur College bouw zorginstellingen A.P. van de Kreeke Hoofd sectie Verpleging."

Verwante presentaties


Ads door Google