De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zaken doen met Duitsland 23 mei 2012 Talentenpark/Palio te Winterswijk Carina Mijnen, juriste DNHK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zaken doen met Duitsland 23 mei 2012 Talentenpark/Palio te Winterswijk Carina Mijnen, juriste DNHK."— Transcript van de presentatie:

1 Zaken doen met Duitsland 23 mei 2012 Talentenpark/Palio te Winterswijk Carina Mijnen, juriste DNHK

2 Made in Germany

3 NLD Grootte (km²)41.500 km²357.000 km² Inwoners16,6 Mio.81,8 Mio. Bevolkingsdichtheid494229 (2009) BBP (Mrd. €)588,4 Mrd. €2 570,8 Mrd. € Economische groei1,2% (t.o.v.`10) 3,0% Werkloosheid6,0% (febr.´12)7,4%(febr.´12) Inflatie2,5% (febr. ´12)2,3% (2011) bronnen Destatis en CBS

4 Één land, zestien deelstaten

5 10 redenen voor Duitsland 1.Leidende economie 2.Global player 3.Hoge productiviteit 4.Goede arbeidslonen 5.R&D 6.Eerste klas infrastructuur 7.Subsidies en ondersteuning 8.Springplank 9.Veilige investeringsomgeving 10.Levenskwaliteit

6 Actief worden op de Duitse markt •Distributeur •Handelsagent •Handelsvertegenwoordiger •Eigen personeel •Bedrijfsvestiging in Duitsland

7 Bedrijfsvestiging in Duitsland •Onzelfstandige nevenvestiging „Filiale“ / „Betriebsstätte“ •Zelfstandige nevenvestiging „Zweigniederlassung“ •Oprichting dochteronderneming

8 Filiale •In elk opzicht afhankelijk van de hoofdvestiging •Facturen worden uit naam van de hoofdvestiging geschreven •Geen van de hoofdvestiging afwijkende firma (naam) mogelijk •Inschrijving bij het plaatselijke Gewerbeamt verplicht. •Geen inschrijving in het „Handelsregister“

9 „Zweigniederlassung“ Een „Zweigniederlassung“ is een nevenvesting, die voor de uitvoering van zijn werkzaamheden gedeeltelijk afhankelijk en gedeeltelijk onafhankelijk van de hoofdvestiging is.

10 Zweigniederlassung (2) •ruimtelijk van de hoofdvestiging gescheiden •Niet alleen ondersteunende werkzaamheden •Niet tijdelijk van aard •Van buitenaf gezien dient het op een hoofdvestiging te lijken, o.a. door eigen kantoorruimte, bankrekening •Een eigen manager, die in bepaalde opzichten zelfstandig kan handelen

11 „Zweigniederlassung“ (3) •Verplichte inschrijving in het Handelsregister •Verplichte inschrijving in het Gewerberegister

12 Inschrijving Handelsregister DE •Adres in Duitsland (geen postbus!) •Notariële inschrijving •Vertalingen uittreksel handelsregister NL en statuten noodzakelijk •Gegevens directieleden •Doel van de onderneming (Unternehmensgegenstand)

13 Inschrijving Handelsregister DE (2) •Duur gehele procedure: 6-8 weken •Duur inschrijving: 2-4 weken •Notariskosten: afhankelijk van de hoogte van het maatschappelijk kapitaal, meestal c.a. EUR 600-800

14 Rechtsvormen in Duitsland • Aktiengesellschaft (AG) • Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH • Unternehmergesellschaft (UG) • Kommanditgesellschaft (KG) • GmbH & Co. KG

15 Rechtsvormen in Duitsland (2) • Einzelunternehmen • Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) • Offene Handelsgesellschaft (OHG) • Verein • Stiftung

16 GmbH •Duitse pendant Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid •Puur Duitse onderneming •Zelfstandige entiteit •Eigen vermogen

17 Statuten GmbH •Naam (Firma) •Zetel in Duitsland (geen postadres!) •Doelomschrijving •Kapitaal •Oprichter(s)

18 Naam GmbH •Vrije keuze •Fantasienamen toegestaan •Dient echter voldoende onderscheidend vermogen te hebben •Rechtsvorm moet uit de naam blijken

19 Zetel GmbH •Voorheen: werkelijke zetel en statutaire zetel moesten op 1 adres gevestigd zijn •Sinds nov. 2008: werkelijke zetel mag van de statutaire zetel afwijken

20 Doelomschrijving GmbH •“Unternehmensgegenstand” •De doelomschrijving van een GmbH moet nauwkeurig en gedetailleerd worden omschreven en mag niet illegaal zijn.

21 Kapitaal •Stammkapital EUR 25.000 •De helft (EUR 12.500) moet bij oprichting worden gestort •In aandelen verdeeld •Waarde aandeel minstens EUR 100,-

22 Oprichter(s) •Tenminste 1 oprichter vereist •Natuurlijke personen •Rechtspersonen •Automatisch ook “Gesellschafter”

23 Bestuurder / Geschäftsführer GmbH •Natuurlijke persoon •Geen rechtspersoon! •Alleen vertegenwoordigingbevoegd of gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd •Geen eisen t.a.v de persoon

24 Procedure oprichting GmbH •Concept-statuten •Ondertekening oprichtingsakte •Opening Duitse bankrekening •Aanmelding handelsregister •Aanmelding Gewerberegister

25 GmbH in oprichting •Na ondertekening oprichtingsakte •GmbH in Gründung (i.G.)

26 Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) •Mini-GmbH •Geen startkapitaal vereist •Oprichting met EUR 1,- mogelijk •Met beperkte aansprakelijkheid! •Lagere notariskosten

27 Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (2) •25% van de jaarlijkse winst reserveren •Kapitaal moet volledig worden gestort •Standaard-statuten (Musterprotokoll) •Geen storting in natura mogelijk •Niet meer dan 3 oprichters

28 GmbH & Co. KG Commanditaire vennootschap, waarbij de GmbH als een (meestal enige) van de vennoten het risico draagt en de risico´s wat aansprakelijkheid betreft voor de achter de vennootschap staande natuurlijke personen beperkt kunnen worden

29 GmbH & Co. KG (2) •Dagelijkse leiding door GmbH (beherende vennoot) •GmbH als beherende vennoot onbeperkt aansprakelijk •Natuurlijke personen als stille, geldschietende vennoten slechts beperkt aansprakelijk

30 GmbH & Co. KG (3) •Motieven voor keuze GmbH & Co. KG –Waarborgen continuiteit onderneming –Uitsluiting aansprakelijkheid en tegelijkertijd –Fiscale motieven

31 Vestigingsvoorschriften •Bepaalde activiteiten vergunningplichtig: –Bouw –Uitzendbranche –Transport –Beveiligingsbranche –Financiële dienstverleningen

32 Duitse arbeidsmarkt / Personeel vinden •Inventarisatie van de functie(s): - Regio - Hoeveel Medewerkers - Budget •Zoekmogelijkheden / kanalen - Werving & selectie - Job/ online databases - Advertenties (taal en opmaak)

33 Duitse arbeidsmarkt / Personeel vinden (2) •Methoden: -Eigen personeel -Uitzendkrachten

34

35 Duits arbeidsmarkt / Duitse advertentie

36 Duitse arbeidsmarkt / sollicitatie •Sollicitatie: - Vaak schriftelijk per post (“Bewerbungsmappe”) - Uitgebreide motivatie en korte cv - Diploma's als gewaarmerkt kopieen - Foto - Lange reactietijden

37 Duitse arbeidsmarkt / sollicitatie (2) •Gesprek: - Kostenvergoeding - Taal - Kleding - Getuigschriften belangrijker dan referenties

38 Duits arbeidsrecht •Duits arbeidsrecht van toepassing, indien: –Werknemer zijn gewoonlijke werkplaats in Duitsland heeft –De indienstnemende vestiging in Duitsland ligt •Hiermee recht op de dwingendrechtelijke bepalingen van het Duitse arbeidsrecht

39 VRAGEN? Nederlands-Duitse Handelskamer Carina Mijnen Nassauplein 30 2585 EC Den Haag www.dnhk.org


Download ppt "Zaken doen met Duitsland 23 mei 2012 Talentenpark/Palio te Winterswijk Carina Mijnen, juriste DNHK."

Verwante presentaties


Ads door Google