De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JasperSchonenberg Jasper0606 PaulJacobsnl.  ER IS GEEN ULTIEM ‘JUISTE’ WERKWIJZE, MEER WEGEN LEIDEN NAAR ROME  EERST DENKEN & ONDERZOEKEN, DAN DOEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JasperSchonenberg Jasper0606 PaulJacobsnl.  ER IS GEEN ULTIEM ‘JUISTE’ WERKWIJZE, MEER WEGEN LEIDEN NAAR ROME  EERST DENKEN & ONDERZOEKEN, DAN DOEN."— Transcript van de presentatie:

1 JasperSchonenberg Jasper0606 PaulJacobsnl

2  ER IS GEEN ULTIEM ‘JUISTE’ WERKWIJZE, MEER WEGEN LEIDEN NAAR ROME  EERST DENKEN & ONDERZOEKEN, DAN DOEN  ONTWERPEN IS ITERATIEF EN GAAT ZELDEN IN ÉÉN KEER GOED  ONTWERPEN IS VOORAL ‘WATER BIJ DE WIJN’  ONTWERPEN IS MET POTLOOD SCHRIJVEN EN VEEL GUMMEN

3  beschikbare tijd  budget  doelgroep wie gaat er leren?  gewenst gedrag wat is het (leer)doel?  faciliteiten & infrastructuur welke mogelijkheden zijn er?

4 E-lerenC-leren W-leren “Een mix van meerdere leerinterventies, waaronder tenminste online learning en waarbij transfer naar de werkplek plaatsvindt”. individueel of collectief leren van informatie individueel of collectief leren door oefening en feedback individueel of collectief leren door performance en feedback

5 Wie? 1 Wat? 2 Hoe? 3 Waar? 4 Wanneer? 5

6 Stap 1 Wie? Doelgroep  Kennis  Vaardigheden  Attitude  Motivatie (voor de nieuwe taken en het leren)  Omvang (aantal)  Culturele aspecten reeds in ‘bezit’

7 Stap 2 Wat? Leerdoelen  Welk kennisniveau is gewenst? Bijv. reproductie, inzicht, analyse, toepassing? (het weten)  Welke vaardigheden zijn gewenst? - cognitieve vaardigheden? - cognitieve vaardigheden? - psychomotorische vaardigheden? (het kunnen) - psychomotorische vaardigheden? (het kunnen)  Welke attitude is gewenst? - welke houdingsaspecten zijn belangrijk? (‘het zijn’)

8 Stap 3 Hoe? Mix & Blend KennisAttitude Vaardig- heden opdoen van informatie kennis en inzicht oefenen en feedback Leren door…

9 Stap 3 Hoe? Mix & Blend E-learning: bouw herhaling in door: - verschillende korte informatiebrokjes die elkaar overlappen  1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4  verstuur reminders In de Blend:  memoriseer door herhaling,  creëer interval,  varieer in werkvormen,  geef samenhang,  maak van de losse delen weer één geheel

10 Stap 4 Waar? Leerplaats  Welke leeromgeving is gewenst?  Wanneer is e-learning geschikt?  Wanneer is F2F learning gewenst?  Wanneer is leren op de werkplek gewenst? Noodzakelijk? E-lerenC-leren W-leren tijd & plaats onafhankelijk leren in contact (samen) formeel leren (in)formeel op de werkplek leren  e-learning  serious game  simulatie  e-coaching  …….  training  coaching  skills-lab  supervisie  intervisie  …….  mentor  buddy  collegiale ondersteuning  experimenteren  …….

11 Stap 4 Waar? Leerplaats  Welke leeromgeving is geschikt?  e-learning  F2F learning  leren op de werkplek KennisAttitude Vaardig- heden Attitude KennisAttitude Kennis Efficiënt? X X X Oefenen en feedback ontvangen Performen en feedback ontvangen Informatie opdoen en feedback ontvangen X

12 Stap 5 Wanneer? Volgorde & samenhang  Welke volgorde is efficiënt & effectief en verstrekt daardoor de samenhang ? Kortom, wanneer is er sprake van een slimme mix van leerinterventies? Relevante vragen van de lerende: Wat ga ik leren? Waarom ga ik dat leren? Hoe ga ik dat leren? Waar ga ik leren? Wanneer ga ik leren? Wie helpt mij bij het leren? Waarom ga ik het op deze manier leren?

13 Stap 5 Wanneer? Volgorde & samenhang Wat is een slimme mix? E-lerenC-leren W-leren Attitude Vaardig- heden Kennis Kennis & inzicht verwerven & feedback ontvangen Oefenen in leeromgeving & feedback ontvangen Toepassen op werkplek & feedback ontvangen

14 Hoe past Social & Mobile learning in the blend?

15 Using mobile technology like smartphone, tablet or glasses, which gives you the oppertunity to learn any time at any place. (Mariska de Mol, 2014) Mobile learning

16 Statement Learning by mobile devices = Mobile learning Waar of Niet waar? Waar of Niet waar?

17 BYOD Bring your own device 1

18 Mobile first For designers and instructors in e-learning development. 2 Number of global users (millions)

19 Cloud computing Accessed anywhere, anytime, any device 3

20 Location-based integration Mobile App with location based services. 4

21 Performance support in the workplace Work, learn, study whenever and wherever. 5

22 Technology in Mobile learning Basic communications Training delivery Social Networking Info access Content creation

23 Learning that takes place at a wider scale than individual or group learning, up to a societal scale, through social interaction between peers. Social learning

24 Social learning in organisations SOCIAL LEARNING IN AN ORG Work teams Connected Learning Communities Professional Learning Training (e-learning) Professinal Networks Professinal Networks Communities of Practice Communities of Practice Learning Communities Learning Communities Social Onboarding Social Onboarding General Conversations General Conversations

25 Recognise that learning happens as people do their jobs Support! 1

26 Reduce Effort, time and money on training and e-learning (70:20:10) 2

27 Resist Traditional methods to improve social learning. Don’t compel! 3

28 Rethink The tools that can be used for formal learning. Social Network possibility 4

29 Redefine Don’t just use the same way of measuring results. Performance improvements 5

30 IMPROVING TEAM PRODUCTIVITY JOINING & BUILDING NETWORKS & COMMUNITIES FINDING & USING CONTENT CREATING & SHARING CONTENT Sharing links, resources & ideas Keeping up to date with new content Finding content Co-creating content

31 Contact learning E- learning Learning on the job Social learning Mobile learning

32 • Start met overzicht (wat ga ik leren? Wat kan ik na afloop beter dan nu? Wanneer ben ik gereed?) • Leg het belang uit (waarom ga ik dit leren?) • Geef volgordelijkheid aan (wanneer leer ik wat?) • Leg samenhang tussen de leeronderdelen uit (hoe verhoudt X zich tot Y en waarom?) • Leg samenhang binnen de Blend uit (waarom leer ik eerst A en dan B en C?) PRAKTISCHE TIPS

33 • Werk samen met ICT (voorkomt technisch ‘gedoe’) • Construeer inhoud met kennisdragers in de organisatie (voor relevant en juist kennisniveau) • Varieer in werkvormen (maakt het leren aantrekkelijk en zorgt dat het geleerde beter beklijft) • Herhaal leerstof (herhaling is een effectief leerprincipe) • Betrek trainers bij de Blend (voortkomt dubbelingen, rolverwarring, geeft commitment en bevorderd consistentie) • Integreer Mobile als het kan & Social als het moet • Ontwikkel werkplek opdrachten (zorgt voor transfer van het geleerde naar dagelijkse praktijk) PRAKTISCHE TIPS

34 DO’s • sta het informele leren toe • stimuleer en faciliteer • benoem het informele leren • maak er handig gebruik vanDONT’s • mee ‘bemoeien’ • informeel, formeel willen maken • informeel leren willen meten PRAKTISCHE TIPS

35 Bronnen: Corte, E. de. (1990). In M.J. Ippel & J.J. Elshout (red.) Ontwerpen van krachtige leeromgevingen: Training van hogere-orde denkprocessen (p. 78). Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger. Kirschner, P. A. (2006). (Inter)dependent learning: Learning is interaction. Gedownload op 18 December 2013, van http://www.ou.nl/Docs/Expertise/NELLL/publicaties/(Inter)dependent%20learning%20- %20Learning%20is%20interaction%20%20Inaugural%20address%20Utrecht%20University.pdf Onderwijs maak je samen. (2009). Krachtig leren; Vijf dimensies van Marzano. Geraadpleegd op 18 December 2013, van http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/thema/inspirerend-onderwijs/krachtig-leren-vijf- dimensies-van-marzano/ HANDIGE EN PRAKTISCHE BOEKEN: Brein in training, Ria van Dinteren, ISBN 978-90-5871-751-1 Het brein achter leren, Gerjanne Dirksen BCL instituut e-learning by design, William Horton, ISBN 13: 978-0470900024 e-Learning and the Science of Instruction, Ruth C. Clark, Richard E. Mayer, ISBN-13: 978-0470874301 LAATSTE UPDATE: Kijk op www.hancompetens.nl/ele14/ele14.pptx voor de laatste update van deze presentatiewww.hancompetens.nl/ele14/ele14.pptx

36 hierna volgen sheets met aanvullende informatie over de onderwerpstappen

37 Stap 1 Wie? Doelgroep  Wat weet & kan de doelgroep al?  Welke ervaring met (e-)leren is er?  Welke cognitieve vaardigheden heeft de groep? (in hoeverre in staat om te leren)?  Welke metacognitieve vaardigheden heeft de groep? (in hoeverre in staat om eigen leerproces te sturen)?  Motivatie voor het leren?  Motivatie voor het toekomstige werk?  Welke overtuigingen en belemmeringen zijn er?  Zijn er culturele aspecten van belang?  Wat is de omvang van de groep?  Wat is de toekomstige herhaalfrequentie?

38 Stap 5 Wanneer? Volgorde & samenhang Casus: Consultants dienen hun acquisitievaardigheden te verbeteren Doel : In telefonisch gesprek met de klant jezelf kunnen verkopen Kennis Attitude Vaardig- heden De ingrediënten van een goede pitch kunnen benoemen Binnen één minuut jezelf kunnen pitchen Eerlijk kunnen zijn in wie je bent en wat je kunt E-lerenC-leren W-leren

39 Stap 5 Wanneer? Volgorde & samenhang Casus: Consultants dienen hun acquisitievaardigheden te verbeteren Doel : In telefonisch gesprek met de klant jezelf kunnen verkopen E-lerenC-leren W-leren • Waarom is pitchen belangrijk? • Wat is een goede pitch? • Wat zijn do & dont’s? • Welke sterke eigenschappen kan ik inbrengen? • Wat is mijn passie? • Wat is nog waarheid? • In een minitraining je pitch aan medecursisten voorleggen • In de minitraining je pitch op basis van feedback verbeteren • Vanuit verschillende klant- perspectieven pitchen • Je pitch delen met je collega’s • Je pitch op basis van feedback verbeteren • Pitchen bij een echte klant waarbij meeluisterende collega feedback geeft


Download ppt "JasperSchonenberg Jasper0606 PaulJacobsnl.  ER IS GEEN ULTIEM ‘JUISTE’ WERKWIJZE, MEER WEGEN LEIDEN NAAR ROME  EERST DENKEN & ONDERZOEKEN, DAN DOEN."

Verwante presentaties


Ads door Google