De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Informatie avond Technisch College Velsen. 4 e klassen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Informatie avond Technisch College Velsen. 4 e klassen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Informatie avond Technisch College Velsen. 4 e klassen

2 Programma  Magister  Examen en Programma van Toetsing en Afsluiting  Oriëntatie op vervolgopleiding  Ouders mee met de klassenmentoren

3 Bij vragen  Zo dadelijk stellen aan de mentor  Of mailen naar:  d.engelhart@dunamare.nl  l.noordzij@dunamare.nl

4 Magister

5  Leerlingvolgsysteem.  Sinds vorig schooljaar is Magister openbaar voor ouders en leerlingen.  Rooster, jaarkalender, absentie en resultaten zijn nu te zien. Oa: het gemiddelde SE!  Roosterwijzigingen, huiswerk en dergelijke volgen.

6 Examen en Programma van Toetsing en Afsluiting.

7 Examen  Examen bestaat uit twee delen  School Examen (SE) geregeld in het PTA  Centraal Examen (CE & CSPE)  Beide cijfers bepalen 50% van het eindcijfer op diploma

8 De examenvakken  Beroepsgerichte deel (ov telt bij basis/kader dubbel)  Nederlands  Engels  Wiskunde  Nask I  Nask II (alleen voor GL)  Maatschappijleer  Kunstvakken (CKV)  Lichamelijke Opvoeding  Maatschappijleer  Kunstvakken (CKV)  Lichamelijke Opvoeding

9 School Examen  Schoolexamen start al direct in klas 3!  Klas 3 en 4 bestaan uit 7 periodes.  Elke periode wordt afgesloten met een PTA toets of opdracht per examenvak.  Het gemiddelde van deze cijfers is het School Examencijfer (SE).  Per jaar mag een onvoldoende per vak herkanst worden.

10 Centraal Examen (CSPE)  CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen)  Inhoud per afdelingsprogramma verschillend  Afgenomen in april/mei 2013  Leerlingen werken een aantal dagen aan beroepsgerichte opdracht(en)

11 Centraal Examen (CE)  Start na de praktijkexamens  Leerlingen doen één examen per dag  Basis- en kaderexamens zijn op de computer  Het GL examen is schriftelijk

12 Exameneisen  Gemiddeld voldoende (5,5) voor het Centrale Examen.  Maximaal 2 onvoldoende punten, maar dan moet er 1 gecompenseerd worden.  Bij het Afdelingsvak telt een onvoldoende dubbel! (geldt niet voor de GL)  Leerling heeft mogelijkheid tot herkansing

13 Het Programma van Toetsing en Afsluiting  Zowel de PTA’s van de verschillende vakken als het Examenreglement staan op de website; www.technischcollegevelsen.nl  Hierin staat wat leerlingen moeten weten en leren gedurende twee jaar  Het PTA geldt voor 2 jaar (3 e en 4 e klas)

14 Oriëntatie op vervolgopleiding DECAAN: LEENDERT NOORDZIJ

15 Mogelijkheden na het 4e leerjaar:………?  Kopklas op het TCV, Profielverbetering van basis- naar kaderniveau.  VM2-traject op het TCV, BOL 2 opl.  M.B.O.-opleiding op een R.O.C.  Bedrijfsopleiding op M.B.O.-niveau

16 M.B.O.  16 jaar en ouder  2 leerwegen: BOL of BBL  4 niveaus: 1 t/m 4  4 sectoren  Leerplicht: startkwalificatie niveau 2

17 ROC’S / M.B.O.-opleidingen  Nova College – Beverwijk, Haarlem, IJmuiden, Hoofddorp  Horizon College - Alkmaar e.o.  Regio College - Zaandam e.o.  R.O.C. Amsterdam  R.O.C. Leiden

18 BOL / BBL- traject  BOL - Beroeps Opleidende Leerweg  5 dagen naar school + b.p.v. (stage)  BBL - Beroeps Begeleidende Leerweg  Contract: werkgever –leerling –roc  Leren in de praktijk  4 dagen werken, 1 dag roc  Register erkende leerbedrijven

19 M.B.O.-niveaus  Niveau 1: assistenten niveau  Niveau 2: basisberoepsbeoefenaar, diploma vmbo- basis  Niveau 3: vakfunctionaris  Niveau 4: specialisten opleiding (BBL)  Niveau 4: middenkader-opleiding ( MTS, MEAO) diploma vmbo-kader

20 Eisen vervolgopleiding  Juiste vooropleiding  Cijferlijst / portfolio (vaak enige bewijs)  Op tijd aanmelden (vóór 1 april)  Aanmelden d.m.v. inschrijfformulier  Intake-gesprek (sollicitatie), na April zwaarder  Toelatingstest (bijv. reken- /taaltest vaardigheidstest en/of psychologisch)

21 Vragen tijdens intake  Wat zijn je sterke punten, waar ben je goed in?  Wat zijn je zwakke punten, waar ben je niet goed in?  Wat lijkt jou aantrekkelijk aan de opleiding waarvoor jij je hebt aangemeld?  Wat trekt je aan in het beroep waarvoor je opgeleid wilt worden?  Wat vind jij belangrijk aan je werk later? ( groeikansen, vrije tijd, leuke collega’s, status)

22  Bereid je voor op het gesprek  Laat niet alleen de intaker vragen stellen.  Stel vragen waaruit je interesse /enthousiasme blijkt. Dit geeft een positieve indruk.  Zie ook bijv. www.novacollege.nl/intake

23 Populaire opleidingen  Zorg dat je er snel bij bent!  Bijv. Sport en Bewegen, Media College, Marechaussee en ICT zijn snel volgeboekt!  Zwaardere toelatingsprocedures i.v.m. groot studentenaanbod. (motivatie student)  Gok niet op één …..

24 19 November  Opleidingenmarkt  Decanenkring IJmond e.o.  Bewustwordingsproces  Voorlichtingslocatie: TCV/Vellesan.  Voorlichtingsrondes / Marktkramen  Verslaggeving inleveren bij mentor  Ouders van harte welkom, liefst één/ll. i.v.m. beperkte capaciteit lokalen.

25 Opendagen boekje  Bezoek open dagen  Ga mee met uw kind  Ouder stelt vaak andere vragen  Betrokkenheid / klankbord

26 Oriëntatiedagen Nova College NOVEMBER EN FEBRUARI

27 Solliciteren  Hoe presenteer ik mijzelf (taal, jij/u);  Houding (onderuit, petje, kleding etc.);  Interesse tonen tijdens gesprek;  Initiatief komt van beide kanten;  Kunnen motiveren waarom je dit zo graag wilt.

28 Enkele tips  Van stage naar vaste baan  DUO (voorheen IB-Groep).  Beroepskeuze/geschiktheidstest  www.opleidingenberoep.nl  www.Werk.nl  www.jongerenlokethaarlem.nl  www.mbo.nl  www.mbostad.nl

29 Leerplicht  Iedere leerling heeft zich op 1 april voor één of meerdere M.B.O.-opleidingen ingeschreven.  Leerplicht en kwalificatieplicht wordt gecontroleerd.  Rond april ontvangt u een brief van de leerplichtambtenaar.

30 Investeer in je toekomst ! VEEL SUCCES!

31 Klas 4 Bouw/Elektro basisDhr Rood Klas 4 Bouw kader/GLDhr. De Jong Klas 4 Elektro kaderDhr. Engelhart Klas 4 Elektro GLDhr. Zonneveld Klas 4 InstallatieDhr. Schous Klas 4 MetaalDhr. Noordzij Klas 4 VoertuigenDhr. Somai KopklasDhr. Van Velzen Klassenmentoren


Download ppt "Welkom Informatie avond Technisch College Velsen. 4 e klassen."

Verwante presentaties


Ads door Google