De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond Technisch College Velsen. 4e klassen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond Technisch College Velsen. 4e klassen"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond Technisch College Velsen. 4e klassen
Welkom Informatie avond Technisch College Velsen. 4e klassen

2 Programma Magister Examen en Programma van Toetsing en Afsluiting
Oriëntatie op vervolgopleiding Ouders mee met de klassenmentoren

3 Bij vragen Zo dadelijk stellen aan de mentor Of mailen naar:

4 Magister

5 Magister Leerlingvolgsysteem.
Sinds vorig schooljaar is Magister openbaar voor ouders en leerlingen. Rooster, jaarkalender, absentie en resultaten zijn nu te zien. Oa: het gemiddelde SE! Roosterwijzigingen, huiswerk en dergelijke volgen.

6 Examen en Programma van Toetsing en Afsluiting.

7 Examen bestaat uit twee delen School Examen (SE) geregeld in het PTA
Centraal Examen (CE & CSPE) Beide cijfers bepalen 50% van het eindcijfer op diploma

8 De examenvakken Maatschappijleer
Beroepsgerichte deel (ov telt bij basis/kader dubbel) Nederlands Engels Wiskunde Nask I Nask II (alleen voor GL) Maatschappijleer Kunstvakken (CKV) Lichamelijke Opvoeding

9 School Examen Schoolexamen start al direct in klas 3!
Klas 3 en 4 bestaan uit 7 periodes. Elke periode wordt afgesloten met een PTA toets of opdracht per examenvak. Het gemiddelde van deze cijfers is het School Examencijfer (SE). Per jaar mag een onvoldoende per vak herkanst worden.

10 Centraal Examen (CSPE)
CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen) Inhoud per afdelingsprogramma verschillend Afgenomen in april/mei 2013 Leerlingen werken een aantal dagen aan beroepsgerichte opdracht(en)

11 Centraal Examen (CE) Start na de praktijkexamens
Leerlingen doen één examen per dag Basis- en kaderexamens zijn op de computer Het GL examen is schriftelijk

12 Exameneisen Gemiddeld voldoende (5,5) voor het Centrale Examen.
Maximaal 2 onvoldoende punten, maar dan moet er 1 gecompenseerd worden. Bij het Afdelingsvak telt een onvoldoende dubbel! (geldt niet voor de GL) Leerling heeft mogelijkheid tot herkansing

13 Het Programma van Toetsing en Afsluiting
Zowel de PTA’s van de verschillende vakken als het Examenreglement staan op de website; Hierin staat wat leerlingen moeten weten en leren gedurende twee jaar Het PTA geldt voor 2 jaar (3e en 4e klas)

14 Oriëntatie op vervolgopleiding
Decaan: Leendert Noordzij

15 Mogelijkheden na het 4e leerjaar:………?
Kopklas op het TCV, Profielverbetering van basis- naar kaderniveau. VM2-traject op het TCV, BOL 2 opl. M.B.O.-opleiding op een R.O.C. Bedrijfsopleiding op M.B.O.-niveau

16 M.B.O. 16 jaar en ouder 2 leerwegen: BOL of BBL 4 niveaus: 1 t/m 4
4 sectoren Leerplicht: startkwalificatie niveau 2

17 ROC’S / M.B.O.-opleidingen
Nova College – Beverwijk, Haarlem, IJmuiden, Hoofddorp Horizon College - Alkmaar e.o. Regio College - Zaandam e.o. R.O.C. Amsterdam R.O.C. Leiden

18 BOL / BBL- traject BOL - Beroeps Opleidende Leerweg
5 dagen naar school + b.p.v. (stage) BBL - Beroeps Begeleidende Leerweg Contract: werkgever –leerling –roc Leren in de praktijk 4 dagen werken, 1 dag roc Register erkende leerbedrijven

19 M.B.O.-niveaus Niveau 1: assistenten niveau
Niveau 2: basisberoepsbeoefenaar, diploma vmbo-basis Niveau 3: vakfunctionaris Niveau 4: specialisten opleiding (BBL) Niveau 4: middenkader-opleiding ( MTS, MEAO) diploma vmbo-kader

20 Eisen vervolgopleiding
Juiste vooropleiding Cijferlijst / portfolio (vaak enige bewijs) Op tijd aanmelden (vóór 1 april) Aanmelden d.m.v. inschrijfformulier Intake-gesprek (sollicitatie), na April zwaarder Toelatingstest (bijv. reken- /taaltest vaardigheidstest en/of psychologisch)

21 Vragen tijdens intake Wat zijn je sterke punten, waar ben je goed in?
Wat zijn je zwakke punten, waar ben je niet goed in? Wat lijkt jou aantrekkelijk aan de opleiding waarvoor jij je hebt aangemeld? Wat trekt je aan in het beroep waarvoor je opgeleid wilt worden? Wat vind jij belangrijk aan je werk later? ( groeikansen, vrije tijd, leuke collega’s, status)

22 Bereid je voor op het gesprek
Laat niet alleen de intaker vragen stellen. Stel vragen waaruit je interesse /enthousiasme blijkt. Dit geeft een positieve indruk. Zie ook bijv.

23 Populaire opleidingen
Zorg dat je er snel bij bent! Bijv. Sport en Bewegen, Media College, Marechaussee en ICT zijn snel volgeboekt! Zwaardere toelatingsprocedures i.v.m. groot studentenaanbod. (motivatie student) Gok niet op één …..

24 19 November Opleidingenmarkt Decanenkring IJmond e.o.
Bewustwordingsproces Voorlichtingslocatie: TCV/Vellesan. Voorlichtingsrondes / Marktkramen Verslaggeving inleveren bij mentor Ouders van harte welkom, liefst één/ll. i.v.m. beperkte capaciteit lokalen.

25 Opendagen boekje Bezoek open dagen Ga mee met uw kind
Ouder stelt vaak andere vragen Betrokkenheid / klankbord

26 Oriëntatiedagen Nova College
November en Februari

27 Solliciteren Hoe presenteer ik mijzelf (taal, jij/u);
Houding (onderuit, petje, kleding etc.); Interesse tonen tijdens gesprek; Initiatief komt van beide kanten; Kunnen motiveren waarom je dit zo graag wilt.

28 Enkele tips Van stage naar vaste baan DUO (voorheen IB-Groep).
Beroepskeuze/geschiktheidstest

29 Leerplicht Iedere leerling heeft zich op 1 april voor één of meerdere M.B.O.-opleidingen ingeschreven. Leerplicht en kwalificatieplicht wordt gecontroleerd. Rond april ontvangt u een brief van de leerplichtambtenaar.

30 Investeer in je toekomst !
Veel succes!

31 Klassenmentoren Klas 4 Bouw/Elektro basis Dhr Rood
Klas 4 Bouw kader/GL Dhr. De Jong Klas 4 Elektro kader Dhr. Engelhart Klas 4 Elektro GL Dhr. Zonneveld Klas 4 Installatie Dhr. Schous Klas 4 Metaal Dhr. Noordzij Klas 4 Voertuigen Dhr. Somai Kopklas Dhr. Van Velzen


Download ppt "Informatie avond Technisch College Velsen. 4e klassen"

Verwante presentaties


Ads door Google