De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma inleiding (dhr. B. Gosens)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma inleiding (dhr. B. Gosens)"— Transcript van de presentatie:

1 Programma 19.30 inleiding (dhr. B. Gosens)
19.40 lob/dso (dhr. B. van Overveld) 20.15 afsluiting (dhr. B. Gosens)

2 Loopbaan Oriëntatie Begeleiding M3

3 Doorlopend proces M4 vervolgopleiding M3 sectorkeuze vakkenpakket M2
keuze Fa-Du-Na

4 lob / dso zelfinzicht inzicht in opleidingsmogelijkheden
inzicht in de arbeidsmarkt zelfstandige koersbepaling begeleiding door: mentor lob-coördinator

5 versterkte arbeidsidentiteit
Koersbepaling start interne dialoog externe dialoog persoonlijkheid wereld van werk competenties toetsing en evaluatie zelfinzicht belangstelling opleidingen versterkte arbeidsidentiteit gerichte motivatie goede keuze

6 lob / dso mavo 3 dso-lessen met lob-invulling ouderavond (vandaag)
interviewavond gesprekken met lob-coördinator stage / Carrousel speeddating met mbo’ers

7 lob / dso mavo 3 S-Trjct en beroepskeuzetest voorlopige keuze (VK)
advies vakdocenten advies lob-coördinator definitieve keuze (DK)

8 lob / dso mavo 3

9 lob / dso mavo 3

10 Rol ouders/verzorgers
Open dagen/informatiedagen bezoeken zie Moodle  diversen mavo 4 formulieren dso-werkboek en beroepskeuzetest Voorlopige Keuze (VK) Definitieve Keuze (DK) Samen met uw zoon of dochter komen tot een verantwoorde keuze

11 Tijdpad week activiteit B1 Stage B2 t/m B8 lob/dso-lessen C2
Voorlopig keuze (VK) – digitaal C2 en C3 Vakdocenten adviseren – digitaal C3 VK deadline (met handtekening ouders) C4 en C5 Adviezen schrijven door lob-coördinator mavo-3 C6 Adviesbesprekingen met eigen mentor C7 Adviezen naar leerlingen (en ouders) C8 Interviewavonden op uitnodiging van lob-coördinator D1 Uitdelen advies en formulier definitieve keuze (DK) D2 Controle brieven DK D3 Inleveren definitieve keuze

12 6 of 7 examenvakken? Verplichte vakken Ne en En Ma, Lo en CKV
Sectorwerkstuk of 2slag techniek Sectorvakken (verplicht bij een sector) Aanvullen tot 6 vakken (of 7 indien mogelijk) Keuze gaat na de overgang in Niet gekozen vakken tellen mee voor de overgang Wijzigen in mavo-4 is niet mogelijk! (PTA art. 4.1)

13 6 of 7 examenvakken? Let op! Vanaf vorig schooljaar is de slaag-/zakregeling strenger: wanneer je bij je cijfers voor je CE gemiddeld 5,4 of lager scoort, zak je alsnog, ook al sta je gemiddeld met je SE’s op slagen. Zeven vakken verzwaart dus je examenjaar aanzienlijk. Voorbeeld: Vak EN MA NE AK BI DU WI NA SE 6.8 6.0 6.2 6.9 6.6 4.7 5.5 CE 5.0 - 7.0 5.1 6.1 5.2 4.3 Gem. 6 7 5

14 Sectoren en vakken sector verplicht (1 uit..) techniek ne + en wi + na
zorg en welzijn bi ak / wi / gs economie ec fa / du / wi landbouw wi na / bi

15 Aanvullen tot 6 of 7 vakken
verplicht keuze 1 uit… vrije keuze Overzicht tech-niek Ne En Du Fa Wi Na Bi Ec Ak Gs Sk Hv zorg & welzijn eco-nomie land-bouw Aanvullen tot 6 of 7 vakken

16 Keuze in stappen: stap 1: sectorkeuze zorg & welzijn stap 2: Ne en En
stap 3: Bi stap 4: Ak / Wi / Gs stap 5: aanvullen tot 6 (7) vakken

17 Vervolgopleidingen ROC of mbo (niveau 2, 3 of 4; BOL/BBL) techniek
economie toerisme (vereist 3 moderne vreemde talen: Fa, Du, En) zorg en welzijn landbouw Overige (creatief, uniformberoepen, particulier) Havo 4

18 brugklas Mill-Hillcollege
Doorstroomschema niveau 6 niveau 5 universitaire hogere beroeps- niveau 4 opleidingen opleidingen middelbare beroeps- 6 opleidingen 5 5 4 4 4 3 3 3 2 vwo 2 havo 2 mavo brugklas Mill-Hillcollege

19 Toelatingseisen havo 4 Schoolexamencijfers: gemiddeld 7.0 of hoger
Aansluitend vakkenpakket op havoprofiel 3) Positief advies: - lob’er/mentor (stelt met leerling vakkenpakket samen) vakdocenten (studiehouding) 4) In de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde mag geen onvoldoende (< 5,5) voorkomen bij de school-examencijfers.

20 Toelatingseisen havo 4 In tweede instantie:
- overgang M3 naar M4: gemiddeld 7.0 of meer Eisen per profiel: - Cultuur & Maatschappij Fa of Du plus Gs (aanbevolen) - Economie & Maatschappij Wi, Ec plus Gs (aanbevolen) - Natuur & Gezondheid Wi, Bi plus Sk (aanbevolen) - Natuur & Techniek Wi, Na plus SK (aanbevolen)

21 Uw zoon/ dochter kan deze presentatie voor u
terugvinden op moodle: diversen – dso – mavo 3 Vragen/opmerkingen over stage naar:


Download ppt "Programma inleiding (dhr. B. Gosens)"

Verwante presentaties


Ads door Google