De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma –19.30inleiding (dhr. B. Gosens) –19.40lob/dso (dhr. B. van Overveld) –20.15afsluiting (dhr. B. Gosens)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma –19.30inleiding (dhr. B. Gosens) –19.40lob/dso (dhr. B. van Overveld) –20.15afsluiting (dhr. B. Gosens)"— Transcript van de presentatie:

1 Programma –19.30inleiding (dhr. B. Gosens) –19.40lob/dso (dhr. B. van Overveld) –20.15afsluiting (dhr. B. Gosens)

2 Loopbaan Oriëntatie Begeleiding M3

3 Doorlopend proces M4 vervolgopleiding M3 sectorkeuze vakkenpakket M2 keuze Fa-Du-Na

4 lob / dso – zelfinzicht – inzicht in opleidingsmogelijkheden – inzicht in de arbeidsmarkt – zelfstandige koersbepaling begeleiding door: mentor lob-coördinator

5 Koersbepaling opleidingen toetsing en evaluatie zelfinzicht interne dialoogexterne dialoog competenties belangstelling persoonlijkheidwereld van werk start versterkte arbeidsidentiteit gerichte motivatie goede keuze

6 lob / dso mavo 3 dso-lessen met lob-invulling ouderavond (vandaag) interviewavond gesprekken met lob-coördinator stage / Carrousel speeddating met mbo’ers

7 lob / dso mavo 3 S-Trjct en beroepskeuzetest voorlopige keuze (VK) advies vakdocenten advies lob-coördinator definitieve keuze (DK)

8 lob / dso mavo 3

9

10 Rol ouders/verzorgers Open dagen/informatiedagen bezoeken zie Moodle  diversen  mavo 4 formulieren dso-werkboek en beroepskeuzetest Voorlopige Keuze (VK) Definitieve Keuze (DK) Samen met uw zoon of dochter komen tot een verantwoorde keuze

11 Tijdpad weekactiviteit B1Stage B2 t/m B8lob/dso-lessen C2Voorlopig keuze (VK) – digitaal C2 en C3Vakdocenten adviseren – digitaal C3VK deadline (met handtekening ouders) C4 en C5Adviezen schrijven door lob-co ö rdinator mavo-3 C6Adviesbesprekingen met eigen mentor C7Adviezen naar leerlingen (en ouders) C8Interviewavonden op uitnodiging van lob -coördinator D1Uitdelen advies en formulier definitieve keuze (DK) D2Controle brieven DK D3Inleveren definitieve keuze

12 6 of 7 examenvakken? Verplichte vakken – Ne en En – Ma, Lo en CKV – Sectorwerkstuk of 2slag techniek Sectorvakken (verplicht bij een sector) Aanvullen tot 6 vakken (of 7 indien mogelijk) Keuze gaat na de overgang in Niet gekozen vakken tellen mee voor de overgang Wijzigen in mavo-4 is niet mogelijk! (PTA art. 4.1)

13 6 of 7 examenvakken? Let op! Vanaf vorig schooljaar is de slaag-/zakregeling strenger: wanneer je bij je cijfers voor je CE gemiddeld 5,4 of lager scoort, zak je alsnog, ook al sta je gemiddeld met je SE’s op slagen. Zeven vakken verzwaart dus je examenjaar aanzienlijk. Voorbeeld: VakENMANEAKBIDUWINA SE6.86.06.86.26.96.64.75.5 CE5.0-7.05.16.15.24.35.5 Gem.66767656

14 Sectoren en vakken sectorverplicht (1 uit..) techniekne + en wi + na zorg en welzijn ne + enbi ak / wi / gs economiene + enec fa / du / wi landbouwne + enwina / bi

15 Overzicht tech- niek NeEnDuFaWiNaBiEcAkGsSkHv zorg & welzijn NeEnDuFaWiNaBiEcAkGsSkHv eco- nomie NeEnDuFaWiNaBiEcAkGsSkHv land- bouw NeEnDuFaWiNaBiEcAkGsSkHv verplicht keuze 1 uit… vrije keuze Aanvullen tot 6 of 7 vakken

16 Keuze in stappen: stap 1: sectorkeuze zorg & welzijn stap 2: Ne en En stap 3: Bi stap 4: Ak / Wi / Gs stap 5: aanvullen tot 6 (7) vakken

17 Vervolgopleidingen ROC of mbo (niveau 2, 3 of 4; BOL/BBL) – techniek – economie – toerisme (vereist 3 moderne vreemde talen: Fa, Du, En) – zorg en welzijn – landbouw Overige (creatief, uniformberoepen, particulier) Havo 4

18 2 vwo2 havo2 mavo 3 4 5 6 3 4 5 3 4 brugklas Mill-Hillcollege opleidingen universitaire niveau 6 opleidingen beroeps- hogere niveau 5 beroeps- middelbare niveau 4 opleidingen Doorstroomschema

19 Toelatingseisen havo 4 1)Schoolexamencijfers: gemiddeld 7.0 of hoger 2)Aansluitend vakkenpakket op havoprofiel 3) Positief advies: - lob’er/mentor (stelt met leerling vakkenpakket samen) -vakdocenten (studiehouding) 4) In de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde mag geen onvoldoende (< 5,5) voorkomen bij de school- examencijfers.

20 Toelatingseisen havo 4 In tweede instantie: - overgang M3 naar M4: gemiddeld 7.0 of meer Eisen per profiel: - Cultuur & Maatschappij Fa of Du plus Gs (aanbevolen) - Economie & Maatschappij Wi, Ec plus Gs (aanbevolen) - Natuur & Gezondheid Wi, Bi plus Sk (aanbevolen) - Natuur & Techniek Wi, Na plus SK (aanbevolen)

21 Uw zoon/ dochter kan deze presentatie voor u terugvinden op moodle: diversen – dso – mavo 3 Vragen/opmerkingen over stage naar: stagemavo3@mill-hillcollege.nl


Download ppt "Programma –19.30inleiding (dhr. B. Gosens) –19.40lob/dso (dhr. B. van Overveld) –20.15afsluiting (dhr. B. Gosens)"

Verwante presentaties


Ads door Google