De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale economie: potentiële werknemers voor uw bedrijf?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale economie: potentiële werknemers voor uw bedrijf?"— Transcript van de presentatie:

1 Sociale economie: potentiële werknemers voor uw bedrijf?

2 GoalGetter 18u15 – 18u25 De meerwaarde van het project Goal Getter – Rony Holvoet, projectcoördinator 18u25 – 18u35Sociale economie: een helikopterzicht – Veronique Lingier – Dienst Werk Stad Gent 18u35 – 19u20Werken aan uitstroom in de sociale economie en opportuniteiten voor de reguliere economie – Heiko Van Muylder – Raadgever Sociale Economie van Vlaams minister Freya Van den Bossche 19u20 – 19u30Vervolgtraject: maak het mee van op de eerste rij – Astrid Faelens – Dienst Werk Stad Gent 19u30Afsluitend woordje - Sofie Bracke – Schepen van Innovatie en Werk Stad Gent receptie

3 GoalGetter De meerwaarde van het project Goal Getter Rony Holvoet

4 GoalGetter Sociale economie: een helikopterzicht Veronique Lingier

5 Basisprincipes van de sociale economie Voorrang van arbeid op winst Democratische besluitvorming Maatschappelijke inbedding Nadruk op kwaliteit en duurzaamheid

6 Sociale Economie WERKVORMEN Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegbedrijven Lokale diensteneconomie

7 Beschutte werkplaatsen GandaeVerpakking, handling Ryhove (incl de Merel)Assemblage, verwerking en verpakking Papier en karton Verpakkingswerk Drukwerk en mailings de Merel : verpakken van voeding NevellandVerpakking, mailings, drukwerk

8 GoalGetter Sociale Werkplaatsenactiviteiten Ateljee Con Brio De Kromme Boom Fietsverhuur- en herstelling, buurtresto’s, kringloopwinkels,… Algemene schoonmaak Onderhoud openbare infrastructuur: bushokjes, monumenten, kerken, … Hoofdzakelijk voor eigen gebruik : productie en diensten van : hout, metaal, bouw en renovatie, land- en tuinbouw, … De Sleutel Labeur Groenonderhoud (privé-tuinen, bedrijventerreinen, natuurgebieden, openbaar groen), kruidbeheer, Opruimen groen- en zwerfafval,… Monumentenzorg, schilder- en decoratiewerken, pleisterwerken, plaatsen gyprocwanden, dak- en zolderisolatie, plaatsen van carports met zonne-energie, recup-design,…

9 InvoegbedrijvenActiviteiten Katoennatie : - Artevelde Logistics nv - Global logistics nv - Tailormade Logistics nv Tintelijn bvba iSencia Belgium nv Roomer bvba Ingrizo DSV Solutions nv RVL Paints Econation distribution en logistics Assemblage en logistiek Ecologisch schilders- en afwerkingsbedrijf IT-dienstverlening Productie alcoholische dranken Productie voeding en bestanddelen Logistiek Verfhandel Assemblage lichtkoepels

10 Lokale diensteneconomieactiviteiten Stad Gent gemeenschapswacht, stedelijke veegploeg, ecowerkhuis, wereldrestaurant, lijnspotters, groendienst, fietsdepot, huisbewaarders, publiek sanitair, schoolspotters,… OCMWEnergiesnoeiers,… Buurtdiensten Gent-NoordWijkrestaurant, sportnetwerk en buurttuin Max mobielFietsverhuur, mobiliteit,… Ateljee (vzw Oikonde)Digidots (openbare computerruimtes) Vzw JongBuurtsport …

11 WERKVORMENBEDRIJVEN InvoegbedrijvenGlobal logistics nv iSencia Belgium nv Roomer bvba Ingrizo Tintelijn cvba …….. Beschutte werkplaatsen Gandae, Nevelland, Ryhove (incl De Merel) Sociale werkplaatsen Ateljee Con Brio De Kromme Boom De Sleutel Labeur Lokale diensteneconomie Stad Gent OCMW Max Mobiel ……….

12 GoalGetter …….. op naar de toekomst …….

13 GoalGetter Werken aan uitstroom in de sociale economie en opportuniteiten voor de reguliere economie Heiko Van Muylder

14 Sociale economie: potentiële werknemers voor uw bedrijf?

15 Sociale economie & arbeidsmarkt wat is sociale economie? sociaal ondernemerschap tewerkstelling van de zwaksten op de arbeidsmarkt sociale en beschutte werkplaatsen invoegbedrijven lokale diensten niet naast, maar onderdeel van de arbeidsmarkt sociale economie als partner sociale economie als werkgever sociale economie als sociaal ondernemer

16 Sociale economie & activeringsbeleid

17

18

19 Instrumenten binnen de sociale economie ondersteuning van tewerkstelling van kansengroepen zoals opgenomen in regeerakkoord worden de tewerkstellings- maatregelen in de sociale economie hervormd tot 2 pijlers: maatwerk bij collectieve inschakeling lokale diensteneconomie ondersteuning van het sociaal ondernemerschap ondersteuningsdecreet (overleg, collectief, individueel)

20 Maatwerk bij collectieve inschakeling Uitgangspunt: ondersteuning op maat van de noden van een werkzoekende met een arbeidsbeperking (arbeidshandicap, psycho-sociale problematiek) ongeacht de plaats van tewerkstelling (individueel of collectief) zou een werkzoekende op basis van zijn beperkingen eenzelfde vorm van ondersteuning moeten krijgen Het nieuwe maatwerkdecreet (SE) heeft tot doelstelling om: een kader te creëren voor collectieve professionele inschakeling van de zwaksten op de arbeidsmarkt op basis van hun individuele noden vereenvoudiging en afstemming met maatregelen binnen beleidsdomein werk

21 Maatwerkdecreet => collectieve inschakeling collectieve inschakeling betekent minstens 5 VTE doelgroepwerknemers op dezelfde werkvloer Werkvloer: zelfde standplaats, die ook de standplaats van het omkaderingspersoneel is. Gekaderd binnen de sociale economie Organisatievoorwaarden in lijn met de definitie sociale economie. Kwaliteitskader – referentie Kwaliteitswijzer GRI – rapportering 2 vormen van collectieve inschakeling Maatwerkafdeling Maatwerkbedrijf

22 Maatwerkbedrijf kernactiviteit = inschakeling doelgroep Pmah / PSP COLLECTIEVE inschakeling van doelgroep minstens 65% van personeel Pmah / PSP (min. 20 vte) Ondersteuning :  modules loonpremie, begeleiding en opleiding op de werkvloer  organisatieondersteuning Organisatievoorwaarden:  Vzw’s en handelsvennootschappen met vso  SE-principes op brede organisatieniveau  kwaliteitskader op organisatieniveau Maatwerkafdeling kernactiviteit = economische activiteit, productie, dienstverlening, … COLLECTIEVE inschakeling van doelgroep Pmah / PSP / uiterst kwetsbare werknemers (min. 5 vte) 0ndersteuning : → modules loonpremie, begeleiding op de werkvloer en arbeidspostaanpassing Organisatievoorwaarden:  Elke werkgever  SE-principes en voorwaarden gekoppeld aan inschakeling  kwaliteitskader met focus op HR-beleid

23 Maatwerkdecreet doorstroom evaluatie Op vraag VDAB, werknemer, werkgever Indien positieve evaluatie of gunstige evolutie => doorstroomtraject Kan persoon doorstromen? persoonlijk situatie Continuïteit dienstverlening Passende vacature + ondersteuning Doorstroomstage Effectieve doorstroom

24 Sociale economie voor uw bedrijf Uw bedrijf als ondernemer in de sociale economie Elke werkgever kan instappen in maatwerkdecreet en beroep doen op de ondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een beperking Sociale economie als partner voor uw onderneming klant/leverancier/dienstverlener jobcreatie op maat expertise in begeleiding van kansengroepen Sociale economie als doorstroombedrijf naar uw onderneming Instroom van werknemers met een beperking die klaar zijn de stap naar een tewerkstelling zonder (of beperkte) ondersteuning te zetten

25 GoalGetter Vervolgtraject: maak het mee van op de eerste rij Astrid Faelens

26 GoalGetter Stap 1: Nieuwe instroomopportuniteiten door uitstroom sociale economie Stap 2:Welke ondersteuning is er nodig om deze nieuwe instroom groeikansen te bieden? Stap 3:Wachten op of jobcrafting?

27 GoalGetter  Eerstvolgende afspraak: 6/12 (9u) Gaat u mee aan de slag? Alle aanwezige bedrijven worden uitgenodigd. Indien er nog andere bedrijven willen aansluiten kan dit.

28 GoalGetter Afsluitend woordje Sofie Bracke

29 Partners GoalGetter


Download ppt "Sociale economie: potentiële werknemers voor uw bedrijf?"

Verwante presentaties


Ads door Google